Viiendas dimensioonis olek | 13:59

Viiendas dimensioonis olek | 13:59

 

video
play-sharp-fill

Selles videos:

  • Dimensioonid ei ole paigad ega asukohad. Need on teadlikkuse tasemed, mis vibreerivad teatud sagedustel.
  • Selleks, et kogeda kõrgemat dimensiooni, peame vibreerima sellega sarnasel tasemel. Nihe ühest teadlikkuse tasemest kõrgemale tähendab sellel püsima jäämist, ilma, et meid tagasi tõmmataks.
  • Neljas dimensioon. See on sild, millel juba oleme ja seda lühikest aega. Minnes läbi neljanda dimensiooni,  valmistame ennast ette minekuks viiendasse.
  • Viies dimensioon. Seda kirjeldatakse kui armastuse dimensiooni ja elamist täielikult läbi südame.
  • Vastavalt ülestõusu õpetustele on planeet ja kõik selle elanikud protsessis, kus toimub nihe täiesti uude reaalsusesse. Reaalsus, kus valitseb armastuse teadlikkus, kaastunne, rahu ja vaimne tarkus.

Viiendas dimensioonis olek
(Being in the 5th dimension)

Tõlge videost:

 

Tervitused mu vaimse maailma sõbrad. Täna selgitame kõiki dimensioone  ja räägime toimuvast nihkest viiendasse dimensiooni.

Kõigepealt selgitame, mis on üldse dimensioonid. Dimensioonid ei ole paigad ega asukohad. Need on teadlikkuse tasemed, mis vibreerivad teatud sagedustel. Olemas on rohkesti dimensioone. Neljas ja viies dimensioon on lihtsalt kõrgemad, kui see, milles oleme siiani elanud. Ülestõus kõrgematesse dimensioonidesse jätkub ka siis, kui oleme jõudnud viiendasse. Iga järgnev dimensioon vibreerib kõrgemal tasemel kui eelnev. Igas kõrgemas dimensioonis on laiem ja selgem reaalsuse perspektiiv, kõrgem tase teadvusest. Kogeme rohkem vabadust, suuremat võimu ja rohkem võimalusi reaalsuse loomisel.

Selleks, et kogeda kõrgemat dimensiooni, peame vibreerima sellega sarnasel tasemel. Nihe ühest teadlikkuse tasemest kõrgemale tähendab sellel püsima jäämist, ilma, et meid tagasi tõmmataks.

Kolmas dimensioon. Kõigepealt on oluline mõista, et kolmas dimensioon ei ole asjad, mida näed. Laud, puu, Maa – need on vormid. Kõik vormid on näha samuti ka neljandas dimensoonis, osati nähtaval ka viiendas dimensioonis. Need on lihtsalt hõredamad ja ei oma nii palju massi. Kolmas dimensioon on teadlikkuse tase, mis on suurte piirangutega, kuna oleme kolmanda dimensiooni reaalsuses elanud juba mitmeid eluaegu. Oleme hakanud eeldama, et see on ainuke reaalsus, kus saame elada. Arvame, et see ongi reaalsus, kuigi tegelikult on see väga piiratud reaalsuse kogemus. Kolmanda dimensiooni OP süsteem töötab piiratud uskumuste, kinniste reeglite ja piirangute najal. Näiteks kolmandas dimensioonis usume, et meie kehad on tahked ja füüsilised, need ei saa ükstiesega ühineda ega läbi seinte kõndida ja kõik allub gravitatsioonile. Füüsilised esemed ei saa haihtuda ja me ei suuda lugeda teiste inimeste mõtteid. Usutakse tugevalt duaalsusesse ja hinnangud ning hirm on kõikehõlmavad.

Neljas dimensioon. See on sild, millel juba oleme ja seda lühikest aega. Minnes läbi neljanda dimensiooni,  valmistame ennast ette minekuks viiendasse. Paljud on meist juba aastaid kogenud neljandat dimensiooni ja seda endale märkamatult. Märkame seda kui kogeme vaimse ärkamise tunnuseid ja südame avanemist. Seda võib tunda ka sisimas, olles endamisi vaikuses ja tundes selgust. Kõik meie sees ja ümber tundub kergemana, on tunne avarusest ja heast tujust. Neljandas dimensioonis ei ole aeg enam lineaarne. On pidev tunne olla hetkes, puudub huvi ja teadlikkus minevikust ning tulevikust. Avastame, et aeg on plastiline ja seda saab venitada ning kokku suruda, see on suur kolmanda dimensiooni üllatus. Ka manifestatsioon on neljandas dimensioonis palju kiirem. Asi millele mõtleme võib ilmuda väga kiirelt. Üldiselt, kogedes rõõmu, armastust ja tänulikkust, siis kogeme neljanda dimensiooni teadlikkust.

Viies dimensioon. Seda kirjeldatakse kui armastuse dimensiooni ja elamist täielikult läbi südame. Et jõuda ja jääda viiendasse dimensiooni, peame jätma seljataha kõik emotsionaalsed koormad. Seal ei eksisteeri hirmu, viha, vaenulikkust ja puuduvad kannatused ning tunne eraldatusest. Selleks peab olema täielik kontroll mõtete üle. Manifestatsioon on viinedas dimensioonis kohene. Mõtled millegile ja see tekib. Enamasti suheldakse telepaatiliselt ja loetakse üksteise mõtteid ja emotsioone.

Aega kogetakse hoopis teisiti. Seda kirjeldatakse nagu toimuks kõik ühel ja samal ajal, pole mingit vahet minevikul, olevikul või tulevikul. Paljud kogevad või näevad und, mis tunduvad kui külastused viiendasse dimensiooni. Need kogemused on lõõgastavad, tohutult põnevad ja lootust andvad. Need aitavad meil läbi saada raskustest, mis tekivad neljandast viiendasse dimensiooni minekul.

Ülemineku aeg. Oleme praegu ülemineku ajas või nn. lõpu ajastul. See on aeg, kus kogeme kolmanda dimensiooni reaalsuse surma, samal ajal liikudes läbi meile uue ja tundmatu neljanda dimensiooni. Sisuliselt on see ühe reaalsuse langus ja teise tõus. On oodata mingil määral kaost ja segadust nii sees, kui meie ümber, ajal kui kohaneme uue reaalsuse tajumisega. Paljud hakkavad seda tehes kogema radikaalseid muutuseid oma elus. Kaob kõik, mis ei aita meid nihkega uude dimensiooni. See võib sisaldada ka vanu suhteid, eluaegseid karjääre, tavapäraseid ellusuhtumisi ja ükskõik, milliseid negatiivseid või piiravaid emotsione, mis hoiavad meid madalal vibratsioonil.

Õnneks saame nüüd suurt abi sellel üleminekul, sest kõrgema vibratsiooniga olendid on üha rohkem meile sellega abiks. Peame lihtsalt nende abi küsima. Saame samuti teadlikuks vaimsest valgusest, mis tuleb meieni kõrgematest dimensioonidest. Seega muutub vanadest ja negatiivsetest uskumustest lahti ütlemine aina kergemaks, seda siis, kui meil on kindel tahe neist lahti öelda.

Mitmed allikad ütlevad, et minnes viiendasse dimensiooni, saame kaasa võtta ka oma keha. Räägitakse, et ka varem on planeedid ja galaktikad viiendasse dimensiooni nihkunud, aga see on esimene kord, kui planeedi hinged ja inkarnatsioonid võtavad kaasa oma füüsilised kehad. Selle saavutamist nähtakse kui inimkonna järgmist evulutsioonilist taset. Väga oluline on sellisel ajal hoolitseda oma keha eest. Sellised radikaalsed muutused võivad olla kehale väga rasked, tekitades valu, kihelust, väsimust ja gripi sarnast enesetunnet.

Vastavalt ülestõusu õpetustele on planeet ja kõik selle elanikud protsessis, kus toimub nihe täiesti uude reaalsusesse. Reaalsus, kus valitseb armastuse teadlikkus, kaastunne, rahu ja vaimne tarkus. Öeldakse, et selline nihe saab valmis lähima aastakümne jooksul. Mõned ei ütle küll täpsemat ajavahemiku, aga kõik on nõus, et see juhtub lähitulevikus. Kuigi igaüks teeb nihke viiendasse dimensiooni omal ajal, kui nende sagedus on piisavalt kõrge, et ühtida kõrgema dimensiooni omaga. Enamus õpetusi ütleb, et inimkonna ja planeedi nihet viiendasse dimensiooni on kavandatud terve igavik. Ja seda, et see on kestnud juba mõned aastakümned. 21. detsember 2012 oli selle nihke keskpunktiks ja edasi toimub see üha märgatavamalt ning kiiremalt.

Kuldajastu saabumisel elavad kõik inimesed rahus ja harmoonias ning kogevad kogu elu ühtsust. Austatakse kõiki inimesi ja ka Maad. Armastus ja kaastunne läbib kõike. Kõigi inimeste vahel on õiglus, võrdsus ja austus. Puudub nälg, vaesus ja kuritegevus. Küllus on kõigile kättesaadav. Kõik elavad ilma hirmuta ja täieliku usaldusega jumalikku. Kõik on teadlikud enda jumalikust ja interdimensionaalsest olemusest. Viiendasse dimensiooni jõudes on kõigil võimalus võtta ühendust olenditega, kes on teistelt planeetidelt ja galaktikatest. On ka võimalus nende olenditega kaasa minna ja avastada kaugeid galaktikaid.

See võib tunduda küll segasena, aga me kõik oleme näinud selliseid unenägusid. Kas need unenäod on meie ettekujutluse vili või on need hoopis mälestused sellest, mida me tuhandeid aastaid tagasi oleme kogenud. Mäletsused, mida oleme unustanud, laskudes sellisesse maailma nagu praegu. See, mis on täis raskusi, kannatusi ja sihipäratut ühendust jumalikku. Võibolla tulevad need unenäod intuatsioonist meie tuleviku kohta. Paljud tunnevad selliseid intuitiivseid tundeid. Mõned näevad selgeid visioone ja teised jällegi kuulevad sisemiselt inimkonna tuleviku kohta sõnumeid. Mõned tunnevad, et oleme seda aega oodanud juba tuhandeid aastaid. Kui otsida sügavalt enda seest, siis võime leida, et need unenäod ideaalsest maailmast on tegelikult kauged mälestused, mida kunagi ammu-ammu oleme kogenud  ja samas ka intuitiivne tunne sellest, mida hakkame nüüd kogema. Soov sellisesse maailma naasemisest on tegelikult lihtne soov naasta tagasi koju, sellesse imelisse maailma meie ees.

Võib tekkida küsimus: kuidas saab see võimalikuks? Kuidas pöörate ümber maa sellest, kus ta on praegu , et see saaks selliseks utoopiliseks maailmaks. Planeedil on endiselt väga palju tumedust, sõjad, vihkamine, eelarvamused ja ebaõiglus. Selle vastusel on kaks poolt. Esmalt: tuhanded inimesed kogevad enda südame ärkamist ja seda väga kiirel tempol ning aja möödudes kiireneb ärkamine. Praegusel ajal ei tee kõik viiendasse dimensiooni mineku otsust teadlikult. Iga hing otsustab ise, kas tahab nihet teha või mitte, olenevalt sellest, kas nad omavad piisavalt valgust, et tulla toime kõrgema dimensiooni energiaga. Paljud otsustavad lähima aastakümne jooksul ka lahkuda planeedilt, liikuda teiste kolmanda dimensiooni kogemusi juurde, kaugemal universumis. Nemad ei ole veel lõpetanud kolmanda dimensiooni poolt pakutavate õpingutega.

Need, kes jäävad ja otsustavd nihkuda koos Maaga, nemad läbivad kiireid ja suuri muutusi. Keha ja meel läbivad muutusi, et teadlikkus saaks nihkuda viiendasse dimensiooni. Kui siit videost saadud info resoneerub sinuga, siis on tõenäoline, et oled otsustanud, kas siis teadlikult või mitte, nihkuda koos Maaga viiendasse dimensiooni, seda selles eluajas. Kui see on nii, siis luba elul ennast lihtsalt muuta, mõnikord ka väga ebamugavatel viisidel, eriti siis, kui oled muutuste vastu. Elu teeb sinu eest töö ära. Sa võid ka aktiivselt kaasa aidata nihkele endas. Saad teadlikkult lasta lahti vanadest harjumustest, negatiivsetest emotsioonidest, hinnangutest ja mõtetest ning hoides enda sagedust pidevalt kõrgel. Selle tegemine kindlustab palju mõnusamat üleminekut neljandast dimensioonist ja võibolla ka palju kiirem.

Selle tee jaoks ei ole ainuõiget viisi. Kõik peame tegema seda nii nagu meile sobib. Ühte- või teistmoodi, me jõuame uude reaalsusesse. See on väga põnev aeg.

Tänan vaatamast.Hide picture