Agni jooga palvest

„ Ka kõige väiksem mõte satub universumi megafoni, tõmmates kaasa
samasugust tirtsuparve, tekitades planeedile suitsust atmosfääri. Mõte võib
puhastada, hävitades ladestunud mikroobe, aga samuti võib ta ka tekitada
ohjeldamatuid stiihiaid.“


Ükski mõte ei jää tagajärjeta. Agni jooga õpetuses räägitakse palju mõtte
hügieenist.
Parima mõtte väljenduseks on palve. Palve ajal toimub sageli tervenemine.
„Side Kõrgema Maailmaga aitab südant ja kannab närvepidi ravivat Õnnistust.


Mis on palve?
Palve on igaviku teadvustamine. Palves on ilu, armastus, taotlus, julgus,
ennastsalgavus, kindlus, püüdlus.
Kui palve sisaldab ebausku, hirmu ja kahtlust, siis selline lausumine kuulub
pimesi kummardamise valdkonda.


Kuidas tuleks palvetada?
Võib veeta tunde püüdluses, kuid eksisteerib ka välkkiire palve. Sel juhul
asetab inimene end ilma sõnadeta hetkega kogu Lõpmatuse katkematusse
ahelasse.
Otsustades ühineda Lõpmatusega, inimene justkui hingab sisse efiiri
emanatsiooni ja ilma kordamata, saab parima ühenduse vooluga. Niiviisi
vaikuses, aega raiskamata, võib saavutada värskenduse hoovuse.
Ainult arenenud vaimsus võib ainsa hingetõmbega tõsta inimlikku teadvust.

Soovitus: „Ärge palvetage mistahes viisil, palvetage vaid vaimus.“