dimensioonid Tag

  [fvplayer src="https://akara.ee/wp-content/uploads/video/ui003.mp4" subtitles="https://akara.ee/wp-content/uploads/video/sub/ui003.vtt"] Selles videos: Dimensioonid ei ole paigad ega asukohad. Need on teadlikkuse tasemed, mis vibreerivad teatud sagedustel. Selleks, et kogeda kõrgemat dimensiooni, peame vibreerima sellega sarnasel tasemel. Nihe ühest teadlikkuse tasemest kõrgemale tähendab sellel püsima jäämist, ilma, et meid tagasi tõmmataks. Neljas dimensioon. See...