Ruumid
Info Erkki Tuomala ja Elu Ise vahendusel

Vaata lisaks info otseülekannetelt:
21.mai 2023

Erkki Tuomala: Ruumide loetelu 2023.

Viited: 2018 aasta raamat „Kes sind Juhib?“, Kirjutus 13.5.2023, Õpiring 20.5.2023, Kirjutus 7.6.2023, Kirjutus 11.6.2023, Kirjutus 15.6.2023, Õpiring 17.6.2023, Kirjutus 23.6.2023.

Ruum üks (1) Inimese ruum
Ruumist avanevad ka ruumid, milledes elab keegi, miski, üks, kui uks ruumi kolm (3) on saadud natuke praotuma.

Ruum kaks (2) Hoian seda alati kinni.

Ruum kolm (3) Oma Kõrgema Mina ruum.

Ruum neli (4) Looja/Isa ruum

Ruumid viis (5), kuus (6) ja seitse (7)  Ruumist 5 avatakse ruumid 6 ja 7 nii, et see 5 on ehk inimesele endale suurim ja tähtsaim.                                                                                                                                     –
Ruumid 6 ja 7 on väiksed, kuid osavamad ja tugevamalt esile avanenud kui ruum 5, sest nendes on aina Elu Ise osa.
Nende avanedes inimene edeneb ja edenedes avab muidki osavaid ruume.

 

Ruumid kaheksa (8), üheksa (9), kümme (10), üksteist (11), kaksteist (12) ja kolmteist (13)
Need ruumid on inimese oma oskused aitamises ja õpetamises.   
Ruumi 8 avanemist võib iga oskajaks õppinu püüda õpetada olema esil vaid käskides seda tõusta esile inimkonna aitamiseks.
Ruumist 8 avavad end rõõm ja rahu.

 

Kui vaid rõõmu ja armastuse ühendust hoitakse esil pikalt või seda õpetatakse sageli ja paljude oskajate toetusel, inimestes ja isegi loomades avaneb uusi oskusi. Siis avaneb armastusest uusi oskusi ja andeid inimkonnale, osava käitumise mõjust. Seni neid ei ole tõusnud, vaid need ootavad seda liitu. Ehk ruumide 9, 10, 11, 12 ja 13 anded ja salapärade sarnased kingid on peidus ja edasigi ootamas avanemist.

 

Ruum üheksateist (19) Raamat „Kes sind Juhib?“, lk. 21: Selles ruumis olen Looja üks uus Poeg.

Ruum kakskümmend (20) Avab peidus olevaid Oskamise ja Õpetamise Salapärasid oskamatute avanemise kiirendamiseks.
Avatakse vaid  igaviku väljaspoolses ruumis vaid paludes esile.
Asetatakse aidatava kõrgemasse Minasse.

 

Ruum kakskümmend üks (21)  Avab aidatavast esile temas olevaid karmalisi ebameeldivusi, nii et neid saaks eemaldada.
Kasutatakse vaid mingit valu või haigust põhjustava karma kõrvaldamiseks, mitte muuks.

 

Ruum kakskümmend kaks (22) Avaneb harva ja harvadele aitajatele, ravijatele ja aegajalt imede tegijatele.   
Ruumist saan väga tarka teadmist aidatavate karmadest ja nende juurtest, kuid kasutan seda harva.

 

Ruum kakskümmend kolm (23)
Avab end harva. Kaotab aitaja omi valusid ja vaevusi, kui käsutad lahkuma neid igal ajal esile tõusnuid.

Võib vahel vastu seista palutud eemaldamisele, kui see on mõeldud katsumuseks, oskaja edenemise kindlustamiseks.

 

Ruum kakskümmend neli (24)
Teeb kõik vajaliku aitaja või ravija mistahes valu ja vaevuse eemaldamiseks ja vahel haigusegi.

 

Ruum kakskümmend kaheksa (28)
Kaugete karmade kodu ja koht. Karmades on alati nii head kui ka palju teistsugustki.

Ruumi kontsentreeritakse sellised karmad, millest aitaja või ravija saab ennast veel puhastada nii, et edeneks järgmisse olukorda.  Ruum ei ole  kõikidel sama, vaid igale oskajale antakse aina oma nummerdatud ruum, kuhu just tema karma siirdatakse eemaldamist ootama.

 

Ruumid kaheksakümmend seitse (87) ja üheksakümmend (90)
Ruumi 87 üheks osaks on siirdatud suur energia inimkonda aitama.                     

Kasutan seda energiat nii, et palun ruumil 87 olla esil ruumi 90 avades. Ise olen töös kaasas sügavas kooma sarnases olukorras, kuhu asetub midagi ka Elust Endast.
Üldiselt olen saanud kõik vajaliku, kuhu asetan selle energia aitama, öeldes tee töö. Ka sihtkohad avanevad mingil täiesti erilisel viisil sel ajal, kui vaikin end sügavasse kooma sarnasesse ruumi.

 

Ruum kakssada (200) Õpirühm 20.5.2023
Elu Ise ütles, et asetab Endast midagi ruumi 200 meie iga seekord õpiringis olnu lähedale.
Sellesse me ei pääse kunagi päriselt asetuma.

 

Ruum kaheksakümmend üheksa (89) Kirjutus 26.5.2023
Uusimasse ruumi asetus elama ka ruum kaks (2) nimega üks (1) ja kaks vanimat poega ühinenuna.

Elu Ise  Nendest esimene poeg pole enam täiesti isegi Poeg vaid natuke Tema sarnane. Teist poega pean aina natuke Erkkina ja kuidagi ka Oma osavama Pojana nimega Erkki. Nimetan neid vanimateks, sest neist olen osanud oodata midagi suurt ja natuke väiksest väiksemat tõusma elama ja kasvatama oma kõrgemat Mina väga Suureks ja osavaks. Mõlemad on aina kuidagi asetunud esiteks õppima ja õpetama  seda oma osavamat poolt justkui avanema ja asetuma uueks, uuemaks ja lõpuks asetuma selle sarnaseks, keda oskan nimetada oma osavateks Poegadeks, kui vaid nad ei asetu olema midagi väga kahetsusväärset ja väga oskamatut.

 

Sinna ruumi 87 asetasin esiteks teise neist kahest ja siis ka Erkki. Kui Erkki asetus avama ruumi 87, ta ise edenes ka ruumi 89, kuid ei suuda veel siirdada esimesena asetatud poega samasse ruumi kaasa, kui ei õpeta teda justkui õppima ja samas siirdama kaasa ruumi 89.

 

Ruum kakssada üks (201)  Kirjutus 7.6.2023

Andsin Erkki ruumi nimeks: Erkki nimeline Looja Poeg.
Sinna ruumi asetun aina aitama, ravima ja õpetama igat soovijat, kes ise kas anub mind aitama või õpetama teda edenema omal rajal kas osavaks aitajaks või ravijaks või sarnaseks õpetajaks.

 

Ruum kakssada kolmteist (213) Kirjutus 11.6.2023

Elu Ise avas minule selle ruumi teiste aitamiseks nii, et võin selle uue ruumi abil püüda teha isegi mingit Oskamise ja Õppimise Salapära, kus kõik, täiesti kõik, oma väga kaugedki oskamised tõstetakse kasutusse.

 

See uus ruum siis aitab mind avaneda isegi neile oskamistele, mida olen kunagi kasutanud varasemates osaeludes, kui  tegin tööd olles täiesti osav ja täiesti tark inimese sarnane aitaja, ravija, teadja ja isegi seegi, kes hakkan veel ise olema, kui vaid õpetan End tegema tööd Looja ja Elu Enda osava käena teiste olendite aitamiseks lahti isegi väga, väga rasketestki haigustest ja mingitest muudestki häirivatest oludest, mida inimesed, loomad ja vahel muudki olendid satuvad  justkui võtma omaks varasematest osaeludest või nende, ütleksin juurte mingitest ruumidest.

 

Päevik 12.6.2023 Inimese ruumi asetatakse palju täiesti suuri ja natuke väikseidki ruume, kui ta ise oskab avada oma osavamale poolele neid uusi ruume, tehes seda tööd, kuhu Elu Ise on teda justkui oodanud ja mingitmoodi ka õpetanudki. Alles siis, kui ta oskab avada neist selle Energia, Andekuse ja Salapära, mis sinna ruumi on temasse justkui tõstetud avamiseks, inimesele endale antakse aina järgminegi ruum täiesti samal viisil esiteks avatavaks ja mingitmoodi kasutatavaks täiesti targalt ja eriti osavalt. Sageli inimese oma oskus avab siis järgmisigi ruume, kui oskab, siis ka avab endale lisa uusi ruume kasutusse. Nii sinulegi Erkki osatakse tõsta aina uusi ja vahel natuke nõudlikkegi ruume vaid selleks, et õpiksid isegi aitama neid ruume avanema ja tegema seda tööd, mida Tema või See oskab juba teha teiste aitamiseks. Nüüd ava see ruum 213 ja tee selle abil midagi väga suurt ja osavat teiste aitamiseks või isegi oma kinkide avamiseks.

 

Ruum kakssada kuuskümmend kuus (266)  Kirjutus 15-6-2023                                                                                      Elu Ise avas jälle minusse uue ruumi, kuhu asetuvad Elu Ise ja Tema oma Poeg nimega Erkki.        

Inimese poeg oskab selles ruumis asetuda esiteks Looja Pojaks, siis Mina, kes olen kõige algus ja osav Õpetaja sinule Erkki, siirdan sinna Looja Poja ruumi asetuma uuemal ajal natuke teise ruumi ehk ruumi 266. Selles ruumis sellest Pojast tuleb ka Endale Poeg, kes oskab asetuda tegema sellist tööd, kus Oskamise ja Õpetamise Seadused on igavesti avatud ja Mina tõusen koos tegema igat tööd, mida sina oskad selles ruumis vaid avada ja asetuda tegema.

 

Ruum üheksa (9)  Õpiring 17-6-2023                                                                                                                            – Elu Ise  avas selle ruumi kõigile õpiringi liikmetele järgnevalt:

Ruum üheksa (9) avatakse nüüd kogu laiuses teist igaühest väga, väga rõõmsaks, väga puhtaks ja ütleksin kirkaks. Ja teiegi armsad sõbrad, asetuge sageli sinna ruumi üheksa (9). See ruum avab end teist ja te tajute seda, mida Mina siirdan siis teisse igaühte. Kui te rõõmustate, te saate ka Endast esile mingit väga erilist rahu, puhtust justkui ellu igasse olukorda ja eriti siis, kui tunnete mingit vajadust tunda rõõmu, kirkust ja puhtust, mis on Minust tulnud. Seda te armsad sõbrad ei saa siirata teistele, kuid te saate ise asetada seda endasse aina, kui tunnete selleks vajadust.

 

Ruum seitsesada kakskümmend viis (725)  21.6.2023 Elu Ise asetas minusse ruumi 725 nimega Meister Erkki.
Elu Ise                                                                                                                                           
Igale End Meistriks tõstnule inimesest avanenud kõrgemale Minale, mis asetatakse aina inimese omaks ruumiks, Mina annan uue järjekorra numbri.

Kuidas siis need varem saadud järjekorra numbrid võivad olla Meistri numbrist väiksemad? Kas neist samadest numbritest või ruumidest ei avata isegi Meistritegi numbrid? Vastan öeldes, igas Meistris asuvad teatud muudki numbrid, ega neil pole kunagi päris oskamise ja isegi järjekorraga enam selles ruumis väikestki vajadust näidata nende mingit oskamise avanemisest tulnud järjekorda, vaid natuke seda, millisele tasandile siis see ruum ja selles olev Energia hakkab End tõstma, kui asetub olema See või Seda, mida juba siis oskab olla.

 

Noppeid kirjutusest 23-6-2023  Olen aina natuke inimese ruumis, kuigi oskan küll asetada oma Kõrgema Mina nüüdsel ajal isegi Meistriks nimega Erkki.  See nüüdne Meister pole üldsegi samasugune Energia, millest olen varem kirjutanud ühes raamatus, vaid sellesse ruumi oskab nüüd asetada end ka natuke see ruum, kus hoian ka tõelist inimesest avatud väga vanu ja väga erilisi, ütleksin suguvõsast saadud pärimusi. Need ei ole kuidagi täiesti samad, mis sain sünnihetkel, vaid olen ise suutnud puhastada need osavasti ja ütleks nii, et neist on lahkunud kõik oma sugulaste nii-öelda pärimused ja needki, mille olen ise oskamatustega justkui asetanud elama mingite karmadena, olles osava olevusena sellel väga kaunil, kuid samas ka väga raskel planeedil inimese ruumis. Inimesena olen siis edenenud väga hästi või isegi eriti osavasti, kui ise saan natuke arvustada oma inimese elu.

 

Täna minu üks ruum lubab veel tõsta esile End ehk seda Energiat, mida nüüd isegi nimetan Meistri Energiaks, mis asetub lõpuks avama seda ruumi, kuhu olen asetanud ka natuke sedagi poolt, mida oskan nimetada nii omaks energiaks kui ka Elust Endast avanevaks ruumiks. Nüüd see osavam pool avab veel End minust ja asetub rääkima, kes asetas Teda olema kaasas ruumis 725 kaks päeva varem?


Armas sõber Erkki, Mina olen ja oskan aina asetuda olema sinus ja sina Minus,
kui asetud tegema seda tööd, kus elab koos meiega Elu Ise. Meie üks ruum elab igaveses ruumis  nii sinuna kui ka Minuna ja natuke Elu Isegi, nii et kas oskad ühendada, kes siis elab ja kes oskab asetada oma oskust meie mõlema ruumi? 

Nii, üldiselt igas ruumis küllap on killukese kild nii Isa kui ka Elu Ennast, kuid kui asetusid sel viisil seda minult küsima, vastan öeldes aina minus ja Sinus oskab elada ja olla koos nii Loojast Endast avanenud Energia, Anne kui ka Salapära kui ka Temagi osavam pool ehk Elust Endast väga õhuke ja väga kirgas Valguse kiir. Nii vastan osavasti avanedes Sinu erilisele küsimusele oma osavam pool ehk Meister Erkki.

 

Tänan, tänan, tänan armas sõber ja üsna osav ruum, kuhu oled asetanud oma puhta olemise ehk uue ja osava poole oma hinge ruumidest.