Privaatsuspoliitika

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta kliendi privaatsust ja hoolitseda, et kliendi isikuandmed on kaitstud.

Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

  • lille.ee ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel;
  • lille.ee ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Isikliku info kogumine ja kasutamine 

Tingimusel, et klient annab lille.ee käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jne), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.
Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele kättesaamatud.

lille.ee austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.

Isikuandmeid töötleb Leylines OÜ, Tartu linn, 51006 Tartumaa

lille.ee teated

lille.ee uudiseid e-posti teel saavad ainult selle tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda. Lille.ee saadab vaid olulist infot, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Muude andmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub lille.ee teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid  annab statistilist teavet, mida lille.ee saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

Isikuandmeid töötleb

Leylines OÜ, Tartu linn, 51006 Tartumaa

Kommentaarid

lille.ee omab asjakohast teavet, mida on meile andnud külastajad. Seda saab lugeda meie kodulehelt kommentaaride alt.

Lingid teistele kodulehtedele 

www.lille.ee koduleht sisaldab linke ka teistele veebilehtedele, kuid me ei vastuta nende veebilehtede sisu või nende privaatsuse ja turvalisuse meetodite eest.

lille.ee privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

lille.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.

Kui Teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid lille.ee privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel info@lille.ee

Privaatsuspoliitikat on viimati uuendatud 2.jaanuaril 2021.a.