Pühapäevased otseülekanded
juulis 2023

Pühapäeval,
9.juulil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 118

Videomeditatsioon nr. 139, 9.07.2023    Lille Lindmäe

Galibriella: Peale ühismeditatsiooni 2.07.2023 kel 11.15 – 13.45 (koos Lille indiv. sõnumitega)

INFO: „Me täname Lille Lindmäed vahendatud teadete eest! Me täname koostöö eest! Aamen.

Me näeme tulemas muutusi Eestimaale ja maailmale. Kogu maailm on nagu pilvevati sees teadmatusega, mis hakkab toimuma eeloleva aja Valguses, sest muutused, mis on tulemas, on pöörased ja etteaimamatud. See tähendab seda, et osad kohad saavad valgustatud, osad mitte, jäävad nagu ooterežiimile, sest nii on vajalik. Palju kohti on juba valgustatud, sest eelolev aeg soosib energiate kõikumisi kogu Maal, aga pealtpoolt pilvi nähakse uusi kokkuleppeid tulemas. Mõni lootus puruneb täiesti, teises suunas tärkab lootus rahule. Enneolematu kiirusega lükatakse kõrvale kõik need varivalitsused, mis on hakanud looma kaost ja segadust ning asendatakse stabiilse, rahuliku foonina tõusvas joones, rahulikuma valitsusega, mille loodud ettekirjutused hakkavad looma uusi riigikorraldusi kogu täies mahus. Mille looming jõustub otsekohe, kui rahvas hakkab ettekirjutisi järgima austuse, lugupidamise, hoolivusega. Aamen.

 

Me täname Lille Lindmäed ja Priitu tänase videomeditatsiooni eest ja anname Lille Lindmäele uued ülesanded seoses eeloleva aja tegemistega. Pealtpoolt pilvi  nähakse Tema grupi edenemist antud regioonis, kus elate ja toimetate, oma igapäevaelu tegemisi. Eelolev aeg on lootusrikas Eestimaale, aga on ka kiusatusi antud regiooni poliitilises tegevuses. Kus on liiga palju jagelemist, kompromissitust, olukordade keerukust seal, kus peaks olema stabiilsus rahva valitud osalusega. Me näeme tulemas uusi kokkuleppeid valitsuse tasandil ja uute lootuste valguses hakkavad sündima uued eelarvelised kokkulepped. Mille käsitlus lubab paremaid tulemusi, kui siiani (antud ajaetapis) on lubatud ning täide viidud. Me täname! Aamen.      

             

Me näeme uut elukorraldust Maal, mille valguses hakkavad tulukesed paistma inimeste hingevalguses, kus pimedusel pole enam nii palju võimu, kui varem on see olnud. Uute lootustega seoses avanevad paremad elutingimused Maal, neis paigus, kus antud ajahetkel möllavad tuleleegid või kus on üleujutused. Neis paigus hakkavad rahunema tulvaveed ja raputused vaibuvad paigus, kus Ema-Maa pind vajab puhkust ja inimesed rahulikku elukorraldust. Neis paigus leitakse üles anatoomilised leiukohad, kus iidsel ajal anti inimeste kätte hoiule saladuste võtmed. Arheoloogilised leiud, laastatud paigad tõusevad esile, kuid Ema-Maa raputuste kaudu avanev vaade on koletu ja küsimusi tekitav. Õõvastused kaovad, sest asemele tulev uus kogukond on kokkuhoidev, mittemanipuleeriv ja taastava loomuga. Alalhoidlikuma eluviisiga antakse tagasi Maale loomulik elustandard, mille kaudu inimene saab luua uusi kokkuleppeid. Sõlmides rahu iseenda, oma ümbruse ja kõigi nendega, kelle osakaal aitab Maal taastada end, kui luua samas kommunikatsiooni uute nägemustega, uues eliitühiskonnas, mille jaotuspunktid üle maakera on rahumeelsed ja ühtehoidvad.                                                                                

 

Pole halba heata ja hea loob tasakaalu, õiglustunde inimeste ja eluslooduse vahel. Kõik on tasakaalus, kui inimesed suudavad taltsutada oma meeli ja täidavad oma ülesandeid, mis on neile antud mineviku ülesannetega seoses, tulevikku astumiseks. Kõik on olnud Looja tahe, vastutus, nii heas kui halvas, kui LOOMING jõustab end ise inimeste kaudu, eluslooduse kaudu, inimmõtlemise kaudu, kus KÕIK ON VÕIMALIK. Ka sellisel juhul, kui puudub tasakaal suhtlemises või loodusnähtuste kaudu esinevates vormilistes nähtustes. Maa vajab rahu; inimmeel vajab rahu ja puhkust, sest ülevoolav emotsionaalne meelepuhang on hakanud Maad mõjutama kõige otsesemas mõttes, Inimmeel on tasakaalust väljas, aga on neid, kes suudavad seda meelepuhangut vaigistada, raevunud olekut tasakaalustada; manipuleerivat ühiskonda vaigistada, tasakaalustada.

 

Need olete teie, Maa inimesed, kelle voli, tahe ja luba meeli korrastada on koondunud gruppidesse, et inimvõimekuse piiril tehtavate tegude kaudu jõuaks Valgus nendeni, abivajajateni, kes seda vajavad ja ootavad. Pühendatust olmeprobleemide lahendamisel või lootusetus olukorras viibides, kus Looja kõrgeim jõud on end avamas, kuid mittenähtav seal, kus on vaikuse aeg. See tähendab, et väikese grupi energia tõstab, ülevuse sunnil, üles kõik need energiad, mida on puudutanud Looja kõrgeim vägi ja tahe. Aidata neid, kel puudub soov või tahe aidata end ise; oskamatus luua seoseid abitus olekus nendega, kelle suuremad võimalused toetavad riigi sisepoliitikat, maailmakorraldust (inimsilmadele nähtamatul moel). Kus vägi, mis inimest toetab, on ülendatud inimesele, gruppidele, kes aitavad oma inimjõu ja tervenduse kaudu teisi inimesi; paiku, mis on pühad. Kõiki neid kannab energia, mis on talletatav inimsüdame kaudu tehtavates tegudes.

 

See on Looja käepikendus teile kõigile, kes te olete ühinenud oma väikeses grupis suurtele tegudele. Kus osa teist on erilise ande pärinud sündides; osa aga hoopis vaimusilmas nägemuse tõttu; aga osa teist arendanud võimet luua kontakte iseseisva arengu toel. Kus Looja kõrgeim tahe on avaldunud inimeses endas, Tema vaba tahte alusel ja nii on võimalik luua uusi seoseid Maaga. Selle ühiskonnaliste seostega, inimestega, sest kõik, mida teete, avaldub teie sisekaemuse jõuna avalduvate tegude kaudu. Milles on rõõm, rahulolek ja teadmine, selles on ka üleilmaline tarkus. Kuidas toime tulla iseenda ja teistega, kellega seostuvad teie palved; ühismeditatsioonid või vaikne olemine oma vaimujõu tasandil tehtavates tegudes, nende suuruses. See on ülim jõud, mis teid edasi kannab ja teadmine, et kõik, mis tasakaalustab teid endid ja teisi, on loov jõud, mille vägi toetab ka siis, kui teil on raske või olete üksi selles keerulises olukorras. Teie tarkus, teadmine on alati võti teie südames, et olete hoitud, armastatud, jõustatud. Ükskõik, mis olukorras te ka poleks, alati on lahendus olemas ja see on peamine, et avastaksite iseend; oma võimalusi uuteks tegudeks, mis toetavad teid ennast, kui analüüsite iseend kui ka oma oskusi, vajadusi. Me täname! Aamen.        

                 

Me näeme tõusujoones tulevaid muutusi ka teie ühiskonnas (Eestis), kus on probleemide rägastik, meeleseisundite muutus seoses valitsuse ebakõladega. Kõik laabub, aga enamjaolt on vajalik selleks rahva toetus, mida märgates on näha rahulolematust. Eestimaa juhid saavad targemaks, arukamaks, kui meeleseisundid rahunevad ja taastub riiklik julgeolek vajaliku tasandini, sest rahvas vajab kindlustunnet, aga samas hoolimist oma igapäeva toimetustes, töökorralduses.                                                                                                

Teie ülesanne on jätkata ühismeditatsioonide korraldamist ja osavõttu, sest sealt kaudu laetakse teile vajaminevaid energiaid. Mida saate edastada üksikisiku tasandil; oma igapäeva elu elades teadmisega, et kõik, mis näib tõena, on vahelduv (nagu ilmateade). Tuleb üles leida oma tõde, arusaam olemasolevast infokanalist ja seda teadvustades endale, loote üha enam seoseid iseenda, teistega, oma lähedastega; riigiesindajatega, kelle rahva hääl on muutuvas ajas. Teie olete tugipost ja kandev tala, sest teil on teadmine ja vägi muuta iseend, mille kaudu võimenduv energiaväli laieneb. Ka siis, kui teadmine on Sul endal, kandub see edasi kas sõnadeta või rääkides. See on ilmne tõend, sest see kannab Sind edasi kergusega, milles on vägi sees; tundmuste tõde, teadmine ja tarkus. Hoia seda ja kanna hinges tänutundega, sest selles on peidus universumi varasalv. Me täname! Aamen.                                                                                                    

 

Olge hoitud, kuigi ajad on ärevad; säilitage tasakaal iseendas! See on oluline teadmine. Kõik on võimalik ja lootustandev teadmine jõustab teid, kuni meel rahuneb ärevas ilmingus. Püha lend täidab teid teadmistega vaimujõu tasandil, vaikses loomingus, tarkuste hällis. Teadmine on püha, vaikuses esinevates vormingutes. Täname! Aamen.

 

Infovahenduses osalesid: Plejaadlaste esindusisikud Efremiin ja Hermiine, koostöös Maa-Ema toetajatega, peainglitega. Koostöös olid esindatud: Raafael, Miikael, Jeremia, Theodore ja Jaakob. Esivanemate palve toetab nende ilmumist Galibriella hingevälja tasandile, et infovahendus saaks toimuda. Me täname! Aamen.“

Ühismeditatsiooni grupile: „Hoidke Valgust enda sees, siis kannab see teid kaugele ja kaua! Olge ise Valgus pimedusele! Kõik on võimalik! Palvejõud annab lootuse tagasi seal, kus seda vajatakse. Täname! Aamen.“

 

*Info võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella

*Galibriella: „Tänan usalduse eest!“