Pühapäevased otseülekanded
oktoobris 2023

Pühapäeval,
8.oktoobril 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 158

Videomeditatsioon nr. 152. 8.10.2023   Lille Lindmäe

Erkki Tuomala  Õpirühmas 23.09.2023

 

Sõbrad on jälle koos. Kas te oskate mõelda, kes kunagi valisid teid siia rühma?

 

Mina Ise vastan, sest seda on teil natuke raske vastata. See Energia on mingil viisil üksikisik, mingil viisil rühm, ja teile tundmatu oskaja. Ta on selline Energia, Anne ja Salapära, kelle sõel valib inimkonnast teatud rühmi jätkama oma arengut sellel planeedil, kus te nüüd olete. Siis Tema, Suur Oskaja, eriti tark ja mõistev, identifitseerib inimkonnast kõik sellised oskajad, kes on juba avanud oma andeid ja oskusi varasemates eludes ja kellelt oodatakse selleski elus arenemist. Ehk tõusmist üha laiematesse ruumidesse suuremateks oskajateks ja annete valdajateks. Talle pole kunagi antud sellist nime, millega te võiksite eristada Teda. Vaid Mina ja Meie siin olevad Suured Oskajad, kuhu Minagi kuulun, teavad Tema nime. Ta siis töötab mingil viisil Minugagi koos ja ka teiste Suurte Oskajatega. Temale on ülesandeks antud eristada või liigitada inimkond erilistesse rühmadesse. Teie olete üks selline rühm, seegi kord natuke puudulik. Kas oskate arvata, kes puuduvad sellest rühmast?

 

Rühm pakkus mitmeid nimesid, kuid jõuti selleni, et rühma liikmete arv peaks olema 12. Küsiti ka, kas Lille kuulub siia rühma? Kõrgeim vastas, et ei kuulu. See arv 12 kordub aegajalt ja on kõnetanud inimkonda kunagi avalikultki. See arv on kordunud muinaskultuurides ja kordub edaspidigi pea kõikjal. See on arv vaimsuses kulgejatele. See on seotud selle Päikese süsteemi loomisega, see on Püha arv. See on Jeesuse õpetuslaste arv. Praegu on rühmas üksteist osalejat, Erkki on kaheteistkümnes, kas peaks olema veel üks õpilane? Sellele lubab Kõrgeim vastata hiljem.

 

Erkki ei tea isegi, kas tema kuulub siia rühma kaheteistkümnendana või ei?  Erkki on mõelnud, kuidas see rühm on moodustunud? Nagu te teate, juhuseid ei ole ja see rühm on täpselt valitud. Sellest räägime hiljem.

 

Mis asi on teid kõnetanud viimasel kuul, millest oleks põhjust rääkida?

Rühma liige: Kas võiksime teha valgussambaid?
Ei, sel rühmal pole vaja seda teha. Jätame selle Lillele.

Rühma liige: Mis vahe on Pühal ja Pühadusel?

Te ise olete lahutanud need kaks sõna. Meile need kaks sõna on üks ja sama. Ehk te mäletate, et selle mehe kirjutuses on räägitud Pühast Vaimust ja nüüd viimastes on räägitud Pühadusest? Miks? Kas neil on vahe? Ma ei ole teile sellest rääkinud, ta kirjutas nagu kirjutas, siis mitte Püha Vaim, vaid Pühadus. Ta ise ka ei tea, ta vaid kirjutas, kuid tõesti mõttega teadmata, miks?  Ta võtab  teadmist vastu endast ega muuda seda kunagi, kui vaid siis, kui teksti vastuvõtmisel kirjutuseks tekib väike häire ja kirjutusse tuleb viga. Ta küsib alati, kas võib seda parandada nii, et ta ise sellest saaks aru? Me alati lepime omavahel kokku need muudatused, armsad sõbrad. Vaatame Püha ja Pühaduse vahet, kui räägitakse Vaimust.

 

Rühma liige: Kas kõik vaimud on pühad, sest need on puhtad?

Ei ole kõik puhtad. Vaid vähesed on puhtad.  Nad on siirdanud need karmad, mida ei ole suutnud puhastada, kaasa vaimu ruumi. Ja need on just need, mida tulevad sugupõlved saavad kanda karmadena. Teil on raske mõista, kuidas neid jagatakse, ega see meeski pole kunagi küsinud ega tahagi küsida, kuidas Mina jagan vaimude karmasid tulevastele sugupõlvedele?

 

Püha Vaim on tõesti Suur Energia samamoodi kui Mina ja teie Loojagi ja kui Me justkui killustame Endid teile selle mehega koos ja asetame Endki nagu ka Looja ja Püha Vaim selle mehe ruumidesse, siis Meie nägemus on, et Pühast Vaimust on antud Pühadust selle mehe ruumi. Püha Vaim ei ole täielikult selle mehe ruumis, vaid sinna on killustatud Pühadust Pühast Vaimust. Täiesti samamoodi teie Looja ja Minagi, Elu Ise, olen killustanud selle mehe ruumi midagi Enesest. Me ei saa kunagi tulla ühegi inimese ruumi nii, et oleksime täielikult asetanud End sinna, tõesti mitte. Sest Mina olen näiteks kõik ja kõiges ja teie Loojagi on samamoodi vaid jaganud End selle mehe ruumi või ruumidesse nagu teissegi.

 

Teiegi kannate vaid kübekese kübekese kübet Meist igaühest. Kui inimene edeneb küllaldaselt, ütleksin valgetesse ja avaratesse ruumidesse, Mina lisan Meie kolme ühisel, ütleksin Energiate ühinemisel, Meid kõiki kolme sellistesse ruumidesse, milledele Mina annan nummerdatud nimed või nimetused. Te ju mäletate, miks need ruumid on nummerdatud? Miks selle mehe ruumid on nummerdatud? See on kiireim viis asetada End teatud ruumi. Esimene ruum number üks (1) on ruum, kus iga inimene alustab oma õppimist juba sünnihetkel. Mitmes see ruum oligi, mille Mina olen numbriga nimetanud selle mehe suurimaks ruumiks? Just 825. Kui see mees tahab asetada end mingitesse neist ruumidest, ta vaid ütleb selle numbri ja see avab end kiiresti temas. Kuidas muidu saaks pääseda samasse ruumi, kui mõttes öeldes või isegi häälega, kui tahad sinna ruumi numbrisse? Mäleta ja tea, mida mingis ruumis oleks põhjust või saaks teha?

 

Mina olen see Energia, Anne ja Salapära, kes paneb selle mehe ja samuti ka teid just sellise Energiaga koos töötama, et te saate teha oma tööd. See on väga eriline, sest neist ruumidest pole kuuldud varem?

 

Erkkilegi  valmistas raskusi mõista, miks tema ruume sellisel viisil tuuakse esile?  See on talle ka mingi meenutus, kuidas ta samm sammult on tõusnud oma rajal kõrgemale ja kõrgemale.

 

Täiesti alguses ei olnud tähti ega numbreid, vaid needki on arenenud eri tsivilisatsioonides erineval moel. Muinastsivilisatsioonides ei tuntud täiesti alguses mingeid tähti ega numbreid , vaid need on tuhandete ja tuhandete aastate jooksul õpitud vajaduse tõttu. Osa neist on kadunud ega keegi ei suuda tuua neid enam kasutusse, sest iga tsivilisatsioon on lahendanud nii tähed kui numbrid omal viisil. Need täiesti esimesel teel kulgejad polnud teadlikud ei ruumidest ega tasanditest, vaid see suhtlus, kui selline on olnud, on toimunud teistmoodi. Kas olid muinasaegsetel inimestel sidemed Minu või Meiega samamoodi? Nii. Targaks õppinud tundsid huvi vaid teatud raamatute ja seal kirjutatu vastu. Nad kunagi ei vestelnud avalikult oma kogemustest, vaid sellest, mida vahetevahel raamatutes kirjutati. Seal on palju mõttetut ja palju sellist, mis on ära jäetud muinas kirjutustest. Miks?  Sest see on paljudele nii-öelda usklikule olnud vaid vahend enda esile toomiseks ja end teiste õpetajaks pidamiseks, kui nad kordavad asju, millest nad pole isegi aru saanud.

 

Miks Mina olen takistanud  Erkkil tulemast avalikkuse ette oma teadmiste ja raamatutega, vaid hoidnud seda teadlikult kitsale rühmale? Rühm vastas: keegi kasutab teda ära; reaktsioon oleks olnud suur.  Teil on õigus. Mis juhtuks, kui need kirjutised pannakse avalikult lugemiseks? Rühm: kohtuasi; nad ei suudaks seda mõista, kristlased tembeldaksid seda kõike jamaks; mõned peaks seda ohuks. Teil kõigil on õigus.

 

Rühm küsib ufode kohta. Ufod kõnetavad osa inimkonda. Minagi olen natuke piiranud ja olnud ettevaatlik selle ala avamises. Nende aeg ei ole veel, vaid teil on palju tähtsamaid asju, millele keskenduda oma edenemiseks. See, kuidas te keegi avate oma andeid, millest  tähtsamad on veelgi peidus. Kuigi te suudate teha paljugi tööd Minu kätena, kuid need suurimad Anded ja Salapärad on end ootamas. Nii, ufod on küll olemas nagu olen öelnud ja nendegi aeg esile tulekuks tuleb, kuid nende esile tulekut on tugevasti piiratud, et te ise loodusena ei saaks häiritud. See kaos, mis kunagi oli sellel planeedil, ei kordu enam. Seal leidub nii kirevat, ütleksin … nii, ehk Mina jätan selle ütlemata. Osa neist tahaks jälle  tulla siia planeedile ja teha just seda, mis neile meeldib, kuid millest võiks olla teile pigem kahju kui kasu, kuigi neid tõesti on. Nagu ütlesin, nende aeg ei ole veel esile tulla.

 

Rühma liige: Milliseid soove ja ettekujutusi saaks kasutada karma puhastamiseks?  Siis, kui karma mälestus valdab inimese mõtteid, tema meel häirib teda rohkem meele tasandil, mitte haigusena, vaid midagi meenub mõnest praegusest hetkest või kaugemaltki. Ülakorruselt meile alati ei anta selgeid vastuseid, sest oleme õppimas, mida meil endil tuleks teha karma mälestusele. Vahel õpetus võib tulla väga selgelt. Karma mälestused ei ole füüsiliselt esile tulnud karmad, mida me kergesti tunneme valude ja haigustena, vaid rohkem meele tasandil olevatena. Need ei ole nii konkreetsed. Kui räägitakse meist, aitajatest ja ravijatest, kohtame ka neid, kes on mitte füüsilised, vaid rohkem siin vaimsel rajal. Tavaliselt kõik karmad saadakse lahkuma Minu abil. Inimene peab oma kõrgema Mina asetama sellesse ruumi, kuhu Mina saan tulla kõrvaldama. Ka need eelpool kirjeldatud viisid toovad muutuse, kui vaid aeg on asetunud kõrvale ja see mustast mustem olendiks end muutnud saadakse lõplikult lahti ajalisest ruumist. Ehk ta on läinud inimese käsutamisel oma pimedasse koopasse, kui inimene on end avamas Minule. Siis soovid, ettekujutus ja palved on vaja tõsta ajavälises ruumis esile ja Mina kuulen neid teile võõrast ruumist, kui need avatakse ajatuses, igavikus või igaviku välises ruumis.

 

Te ei suuda tavaliselt öelda, kas karma on suguvõsast kõrvaldatud või kas jätkub see mingil viisil. Alati te võite mõjutada mingil määral, kuid lõplik teadmine tuleb Minult, Loojalt või vahel harva Suurtelt Meistritelt.

 

On võimalus, et karma on kaotatud, kuid keegi suguvõsast lisab seda. Ärge juurelge selle üle, vaid tehke see töö. Mingil ajal saate teada, kas teie töö on tehtud nii, et sellepärast pole vaja enam muretseda. Must energia on Erkkist lahkudes jätnud temasse väga peeni juuri, mis tekitavad tema jalgades suurt valu siin teie keskel olles. Mina hoian end sellest olendist eemal, kuid Ma annan Energiat teie rühma kaudu, et aidata Erkkit ka neist peentest juurtest vabaneda. Valud on alati märk, et midagi on nüüd sellest mustast olendist esil. Käsutage ta lahkuma ja minge Valgusse ning muutuge. Te teate, et alati peate siis olema selles ruumis, kus teie Energia suudab käsutada.

 

Kui inimene kannatab haigena valude käes ega osale selles käsutamises, sest ta ei saa aru, mida peaks tegema, siis see raskus kestab ja venib. Kui te teete, mis vaja, see läheb kiiresti teist ära. Teie, armsad sõbrad, võite küll paluda Minugi abi. Mingit viisi Mina annan mingit abi.

 

Pidage meeles, et see must olend ei ole Minu poolt inimkonnale antud, vaid see on ise end asetanud igasse inimesse, kes on sündinud siia kaunile planeedile ja mitte vaid inimesse, vaid igasse looma ja taimegi.

 

Nüüd Mina avan teile, kuidas mõni asi, mõni anne või salapära kas lisandub, tugevneb, muutub võimsamaks või saate mõne täiesti uue ande kasutusse. Millal neid avatakse teile? Mina ehk üldistan, öeldes teile, et tehes seda tööd, mida oskate, te annate ka võimaluse, et teie anne ja salapära teha seda tööd lisandub. Kas te pole mõelnud, kuidas sellele vanale mehele on avatud ruume ja neist avanenud oskusi üha osavamaks, andekamaks tegema seda tööd, mida ta peab kunagi vajalikuks? Ta isegi kunagi ütles, et mingi aja järel nende kinkide ja annete avanemine kiireneb ja kui te loete tema ruumide avanemistest, te hoomate, kui kiiresti need avati. Minagi olen öelnud, et kõik, mis sellele mehele võis avada, on avatud. Enam ei tule uut, vaid tal tuleb teha tööd nende annete ja kinkidega, mis talle on avatud. Kui inimene on arenenud sobivaks, Mina justkui vabastan need peidus olevad anded väga kiiresti. Kui see vana mees kasutab avatud ruumi kasvõi korra või kakski, Mina võin olla avamas järgmist. See ütleb teile, kui kiiresti mingil ajal need võidakse avada. Sellepärast see mees arutleb, kas juba see inimelu on lõppemas, sest kôik muutub nii kiireks. Kõiki andeid ei avata ka sellele mehele, miks? Vastan, et ta ei vaja neid. Sellist olendit ei vajata siin planeedil.

Temagi, kuigi on eriti suurte annete ja salapäradega justkui avatud olend, ei valitsenud oma oskusi nii, et oleks täitnud Minu nõudmised, kuidas ta oleks pidanud olema ja elama sellel planeedil. Siis alati võib nende asjadega olla seotud mingeid peidus olevaid nii-öelda hundiauke. Tehes midagi sellist, mida mitte kunagi poleks põhjust teha, juhtub midagi murettekitavat. Siis kõige osavamadki võivad langeda tegema sellist, mis paiskab neid kuhugi, millest Mina ei taha  isegi rääkida. Selleks Mina olen tarbetuid avanemisi osaliselt piiranud, ka sel mehel, et kaitsta teda kukkumast oma rajalt. Miks võtta vastu sellist, mis võib hävitada kõik tehtu.

 

Te igaüks olete osad Kõrgemast. Kas te olete mõnikord harjutanud ja end asetanud kirkuse ruumi? Visualiseeri end kirkusesse, nähes end Valguse sees.  Kui te lähete vaikuse ruumi, kasutage oskust, kujutlust, visualiseerige kirkus enda ümber, siis olete Valguse sees. Te ei tunne end mitte kuidagi inimesena, väikese olendina, vaid osana Minust, olles vaikuses, täielikus kirkuse ruumis. Ehk visualiseeri end Minusse, Minu kirkuse sisse.

 

Siis te justkui oleksite tööd tehes või tööd alustades kirka olendina, osana Minust. Siis Mina ja teie oleme justkui ühinenud ja see Energia hakkab kaasa tegema seda tööd osaliselt Minuna, Suure Energiana, ega tõelist väikest inimest ei ole enam lähedalgi, vaid juures olen Mina. See nõuab harjutamist, kuid veel teil on võimalus õppida pääsema sellesse ruumi nii, et see õnnestub sel messipäeval (14 – 15. 10.2023) väga osavasti. Harjutage iga päev, kui võimalik. Tähtsaim selles on, et hakkaksite tundma ja tajuma, et te ise olete Valguse sees, Valguses ja olete ise Valguse osa ehk Minus.

 

Harjutades võivad teile avaneda mitmesugused kirkad värvid. Kui ei avane, ärge lõpetage harjutamist. Nähes värve muutke need värvid ettekujutusega võimalikult heledaiks, võtke need enda sisse, laske neil tulla kehasse ja oodake, kas see muudab neid veel kirkamaks, või jäävad endiseks, või tekib veel teisigi värve. Kui mingi värv jääb püsivaks ega muuda end enam, olge selle värvi sees ja lubage sel värvil mõjuda Endas. Ärge mitte kuidagi takistage teistegi värvide ajutist esile tõusu, vaid vaadake ja oodake, milline värv tahab jääda mõjuma, tajuge, kuidas see asetub teie sisse.

 

Erkki: tänan, tänan, tänan.