Pühapäevased otseülekanded
novembris 2021

Pühapäeval,
7.novembril 2021

Vestlus otseülekandelt:

Osalejaid: 252

Vestlus on siin toodud muutmata kujul, et oleks võimalik
soovi korral uuesti lugeda ning tunnetada ühist energiavälja!

Videomeditatsioon 7.11.2021   Lille Lindmäe

Erkki Tuomala õpirühm 27.10.2021, Helsinki

 

Mina, kes räägin selle vana mehe abil, tema häälega, tulen selle mehe abil toredasti teist igaühte. See hell puudutus, väga pehme, meeldiv tunne avab teist igaüht Minule eriti avatuks, sest siis, kui Mina puudutan teid, teis olev meeldiv Energia justkui raputab end ärkvele ja Tema abil, Tema kaudu, Mina viimase käes avan ka teist igaüht.

 

Siis kõik puudutused, kõik tajutavad tundmused kerkivad esile teis oleva kõrgema Mina abil. See tähendab, et teis olev väga väike, väga pehme osa Minust avab end Minule ja Mina pääsen Tema abil esile justkui puudutama teid.

 

Tegelikult Mina mitte üldse ei puuduta teid, vaid asetan natuke seda Energiat  oma osavama Energiaga esile teist. See tunne, mida te tajute, on teis oleva jumaliku osa ärkamise märk, kuigi olen varem alati öelnud, et Mina olen siis mingil viisil teis. Miks Ma olen kasutanud sellist väljendust? Sest, et see teis olev kõrgem Minagi on vaid kübeke Loojast ja Minust. Nüüd te teate, kes Ma olen?  Olen Elu Ise, Mina olen see Energia, see Oskus ja Anne, kes kannab endas kõike, mida te ei oska isegi mõista ega aistida. Minus on kõik, mis on olemas. Mina hoian seda ise endast mingil viisil esil.

 

Lisaks Minule on sellel õhtul siin jällegi väga suuri teisigi Energiaid, Oskusi ja Salapära. Suurim on Looja, Jumal, kuigi ta ise soovib, et te ei kasutaks temast sõna Looja. Miks? Sest Ta tunneb Ise olevat  teile väga lähedal. See Jumala-sõna on Talle liiga kauge ja ütleksin, et isegi teid mingil viisil lahutav. Temast natuke on teis igaühes südame sügavaimas sopis kõrgema Mina moel.

 

Ja kui Mina kannan endas kõike, teiegi, armsad sõbrad, olete mingil viisil killukeste kübemed Minust. Igaüks, kes oskab olla ja elada või on olemas mingiski mooduses, on osa Mind. Mina olen jaotanud end temasse või millessegi sellisesse, mis ei ole isegi kui elus olend, vaid näiteks kivi, kuigi kivi on Minu jaoks elav ja olev, siiski natuke teistsugusel moel kui te inimesed olete. Nii Mina jälle alustasin seda õhtut.

 

See aasta on üsna kaugele jõudnud ja see rühm on avamas end Minule ja neile Energiatele, mida teist igaüks kannate sees, pange tähele, Mina nüüd ei kasuta sõnu, mida olen varem kasutanud, kui olen rääkinud oskustest ja kinkidest, vaid kasutasin hetk tagasi sõna Energia.  Energia, need oskused ja anded on osa Minust. Kõik on siis jaotatud Minust.

 

Sellepärast Mina võiksin öelda, et teiegi, armsad sõbrad, kes avate endast neid oskusi ja salapära, hakkate kasutama natuke Minu Energiat, Minu Oskust ja Minu Salapära teha midagi niisugust, mis erineb nii-öelda normaalsel tasandil olevate inimeste oskustest ja annetest.  Siis see rühm on justkui asetatud avama endast esile tooma natuke Minu Energiat, teie oma rõõmuks ja teie kasutuseks.

 

Miks? Selleks, et Mina palun ja edaspidigi anun teid avama endast Mind ja kasutama neid oskusi ja salapära teiste lähedaste, sõprade ja ehk ka võõraste inimeste aitamiseks. Te, armsad sõbrad, olete mingil viisil siis Minu valitud ja mingil viisil Minu käed, kellelt Mina ootan väga oskuslikku töötegu, kui vaid te igaüks kõigepealt avate oma oskused ja salapära.

 

On palju inimesi, kes on valmis vastu võtma abi. Te ehk ei saa veel aru, kuidas need inimesed tulevad justkui teie klientideks? Ärge muretsege sellepärast, sest Mina hoolitsen selle eest. Te olete vaid kui õpetajatena, aitajatena, isegi ravijatena ja mingite oskajatena näitamas, mida kõike see rühm oskab ja suudab teha teiste inimeste aitamiseks.

 

Kelleltki Mina ei soovi kunagi midagi sellist, milleks tema oskus ja anne ei ole veel valmis ehk ollakse veel poolel teel. Selle aasta lõpp saab olema siis igale selles rühmas olijale tähelepanuväärne aeg, mil Mina palun igaühelt, et teeksite väga usinasti neid harjutusi ja tõesti, igaüks mõjutab ise, kui kiiresti te avate endast mingi oskuse, midagi sellist, mille kohta Mina kasutan sõna salapära.

 

Pidage meeles seda sõna kasutades, et see on Minu tõeline salapärane oskus, sest see salapära lähtub Minust. Nii armsad sõbrad, Mina palun ja loodan, et teete tulevikuski agaralt tööd oma oskuste avamiseks, tehes harjutusi kas üksi või koos teistega. Just nii nagu me oleme varem omavahel rääkinud.

 

Mõtteteri Erkki pikast vestlusest rühmaga:

Pole olemas rohkem kui üksainus Kõrgem Mina, kuigi me ütleme: minu kõrgem Mina. Sama Energia on meis igaühes.

 

Kõik nägemused, kõik asjad, mida me kogeme vaimselt poolelt, vahenduvad kõrgema Mina kaudu. Pole muud vahendit inimesel, ega osa, on vaid see Energia. Selle kaudu kerkib esile ka Looja, iga Meister, iga Õpetaja ja ka Elu Ise, kes alustas täna seda üritust. Tema on see ühtsus.

 

Kui sina tajud, et Ravi Energia on sinus esil, siis suudad vahendada seda kõrgemat energiat, see ühendus toimib. Samamoodi on teid õpetatud, et kui te palvetate, kuid te ei taju seda Energiat endas, siis seda palvet ei kuulda. Teil tuleb olla oma teatud ruumis, et see Energia pääseks esile teist. See on teil just taju kaudu tajutav.

 

Kui inimesele avanevad oma oskused ja anded, tema ümber olevad mingisugused Energiad algavad väljendama end mingil kujul, mingis ruumis ja see rühma liikmel nägemusena nähtud tundlik, väga veetlev naine, suudab juurde tõmmata  mingit Energiat, mis liigub sageli selle rühma liikme aias.

 

Need on loodusenergiad, nähtavad vaid tundlikele inimestele, kes on avanud endast selle oskuse, neile need toredad Energiad avavad end.  Oota, see on vaid algus ja rõõmusta igast tundmusest ja nägemusest, igast puudutusest, mida hakkad veel kohtama ja tundma. Loodushinged hakkavad sinu kaudu rääkima. Ärge kunagi kartke neid nähtusi, vaid lootke, et küsimuses on tõeline ilmutus.

 

Saadame Valgust:

Eestile, Lätile, Leedule, Moskvale, Ukraina – Vene piirialadele, Ukrainale, Krimmile, Unguuridele, Taiwanile.