Pühapäevased otseülekanded
augustis 2023

Pühapäeval,
6.augustil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 138

Videomeditatsioon nr. 143, 6.08.2023       Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 23.07.2023: „Inimese ruumist avan uut teadmist ja uuemat ruumi nii, et Oskamise ja Õpetamise Salapäragi peab seda vajalikuks igale lugejaks asetunule.“

 

Kas oled vaid sina ise ehk inimene või kas oled mõelnud vahel ehk tulevastes eludes asetuvat kellekski teiseks kui inimese ruumi sündivaks? Me inimesed oskame küll juba natuke aimata, et muidki olendeid võib elada siingi kaunil planeedil, kuigi me veel ei tea midagi neist ja nende olemistest, vaid aimame või arvame sellist võimalust. Oskamise Seadus avab nüüd esimest korda sedagi nende kirjutuste abil, kuigi hoiab mõned asjad veel natuke aega minugi eest peidus. Miks, kas ma pole siis vajalikul määral edenenud või vastuvõtlik Tema teadmistele või on selleks mõni teine põhjus? Nüüd see väga  tark ja eriti osav ruum minus avab natuke seda küsimust, et on olnud ja edasigi ka olemas väga tähtis põhjus olla rääkimata, miks Ta ei või seda täielikult avada isegi minule ega  teistelegi selle kirjutuse lugejale.

 

Suured ja väikesedki asjad võivad olla sulle Erkki ja mõnele teiselegi seda  kirjutust lugejale selline teadmine, mida te ei tahaks veel, et teile räägitakse nii nagu teistele teist natuke edenenumatele oleks põhjust avada. Ehk olla täiesti avatud ja rääkida tulevikust või ainagi sellest, milliseks osa teist inimestest sünnib järgmistes eludes? Osa inimestest viiakse üle erinevalt eri tasandilistele planeetidele juba lähitulevikus. Teie endi pärast ei taha rääkida, kuhu ja kuidas tulevik ehk järgmised planeedid ja elud end teile või teie tulevastele osadele ja ruumidele end avavad? Suureks rõõmuks võin öelda,  et mõned selle kirjutuse lugejad  asetatakse elama sellest täiesti erinevale planeedile, kus elate praegu inimestena. Miks oskan seda avada nüüd ja väita seda rõõmsaks sündmuseks? Sellepärast, et see on nii suurel määral ja eriti osaval moel.

 

Nüüd te aimate, et Oskamise ja  Õppimise Seadused asuvad targalt takistama  selliste asjade avamist neile olenditeks sündivatele, kellede  oma ruum seda teadmist saades tõuseb esile nii, et nad ei tahaks teada tulevikust muud, kui vaid seda, mida ise oskavad mingit viisi kas aimata või natuke endast esile tuua. Sinule, armas lugeja, selle teadmise avamine siis võiks tuua suurt rõõmu ja kurbustki, sest oled edasi inimese ruumis ja siiski mingit viisi juba siirdumas tulevastele uutele koduplaneetidele. Nii oskan aidata sind valmistuda selle uue ruumi avanemiseks nii väga targal kui ka osavalgi moel, et sa ei asetuks elama sinna tulevasse ruumi nagu selles nüüdses inimelus. Oskad ju isegi mõelda, et kui kellelegi antakse liiga vara sellist teadmist, mis hakkab elama inimeses enne aega, ta hakkab aegajalt mõtlema olemisest selles tulevases elus ja võib viia end kas eksiteele või on nendes tulevastes eludes liiga vara. See on põhjus, miks jätan rääkimata, kuhu sina Erkki ja mõned teisedki lugejad hakkavad siirduma, kui avavad uue elu järgmine kord, surres enne inimese ruumis. Inimesed aina elavad osavasti kui ka sünnivad jätkuvasti, kuigi otsustavad igat elu just nii nagu rääkisin eespool. Surres ja jälle sündides kuhugi uude ruumi mõnele uuele või vanale planeedile selleks või selliseks, et suuta asetuda täiesti uudseks olendiks või jälle samasuguseks kui varem. Seda nimetate taassünniks, kuigi tõsi on, et üldse kunagi ei sünnita täiesti samasuguseks, vaid mingit viisi teistsuguseks.

 

Inimese ruumis mina, sina ja igaüks meist sellele kaunile planeedile sündinuist tuleb siis kunagi jätkama elu teises olendis nii, et tema ruumist avatakse uude ellu vaid see pool, milline ei ole edenenud inimesena varasemates eludes ja hakkab kogema sama kui on kogenud varasemates eludes. Lisaks sellele saab ta midagi uut kogemiseks või õppimiseks kellestki varem elanud suguvõsa esivanematest. Nii minule ja sinulegi, armas lugeja, anti mõnest esivanemast osi kas õppimiseks või selleks, et võiksid aidata seda oskamatust avanema täiesti uute ja eriliste oskustega õpetades neid oskamatusi elama uues elus kas osavasti või mingitmoodi muutunutena.

 

Mõnele need muutunud osadki võivad põhjustada uut ja vahel väga osavatki muutumist nii, et need põhjustavad selles uues elus avanemise väga suurelt ja vahel eriti, eriti suurelt. Minule need põhjustavad nii uut kui ka seda, milleks ise ei ole osanud mingil viisil valmistuda, vaid olen justkui asetunud sellesse, kui neid muutusi toimub nüüd rikkalikult ja eriti kiiresti isegi juba päeviti. Toon neist midagi sinule justkui kordamiseks, sest oled isegi ehk samapalju muutununa tundnud palju samu asju kui olen isegi saanud kogeda ja vahel ka kannatadagi, kui füüsilist keha asetatakse justkui eelnevalt sinna uuemasse tulevasse ellu siirduma.

 

Olen märganud, kuidas oskused on muutunud eriliste asjade kaudu kas uueks või palju osavamaks, kui teed tööd teiste inimeste või olendite aitamiseks? Oskamise ja Õppimise Seadused on siis avanud sinust sellist ruumi või oskamist, mis tuleb sinust kas esile või hoiab end edasi peidus, kuigi oskadki teha tööd mingit viisi paremini. Seda oskad ehk avada öeldes, et tee tööd võimalikult hästi ja tee vaid seda, mida oled varemgi teinud teiste aitamiseks, õpetamiseks või ravimiseks. Kõik need oskused võivad olla mingit moodi muutunud, kuigi seda ise ei oska veel mõelda või tunnistada juhtunuks. Miks?  Sest aeg ja see  teinegi ruum takistab sind muutusi tajumast. Nendest aeg võib aegajalt asetuda kõrvale, kui isegi tajud, et muutumine on arenenum ja õppinum, kui oli varem. Aeg siis võib aidata sul vaadata töö taset uutmoodi, kui see siirdub natuke kõrvale ja annab sulle uut teadmist oskuste muutumisest. Nii üks ruum sinus oskab justkui aidata ja õpetada vaatama seda poolt iseendas natuke lähemalt, kui oled varem vaadanud. See uuem ruum sinus on siis osavam pool ehk Tema või See, keda ise oskad nimetada oma kõrgemaks Minaks.

 

Kuid kas oled kunagi isegi vahetevahel ühinenud oma osavama poolega? Kui vastad, et ei tea, siis ilmselt ei ole veel seda tajunud. Või ei oska vaadata ega mõelda, et oled muutunud mingit viisi, vaid mõtled oskamist ajalises ruumis, mitte sellest lahti olevana. Nüüd asetame sind vaatama oma oskusi olles lahti nii ajast kui ka sellest teisest olijast, kelle nime me kunagi ei too esile, vaid hoiame alati peidus.

 

Kes sa siis oled või kelleks oled end õppinud asetama, kui vaatame koos sinu oskusi öeldes: ole, oska ja õpi vaatama end ilma, et oled enam ajast ja sellest teisestki ruumist kinni, vaid mõlemast lahti olev Energia, Anne ja Salapära ehk asetu olema oma osavam pool?

 

Kes sa olid, kui läksid hetkeks lahti ajast ja sellest teisest osavast poolest ehk olid hetke vaikuse ruumis kas igavikus või selle välises ruumis?  Siin sinagi peaksid oskama öelda, et nägid kellegi teise olendi pilku, kui hoidsid silmad kinni. Sest olid igavikus või selle välises ruumis keegi teine olend, kes vaatas sind silmadega otse näoga sinu poole olles. Kelle silmad siis vaatavad sind? Tavaliselt sinagi ütled, et oskad avaneda vaatama Loojat, kuid ei oska öelda, kes oled siis ise, kui näed teise inimese silmi enda ees?  Tavaliselt me inimesed peame seda nägemust Looja Enda silmadeks, kuigi ega Temal pole kunagi olnud silmi, sest Tema on ainetu ja puudub füüsiline keha, või kas on need silmad kuidagi Tema omad? Mõelge, kas võiksid need silmad olla natuke Tema või selle teie kõrgema Mina silmad? Kas võib isegi Tema olla kunagi füüsiline või mingit viisi tihedate ruumide kuvand meis inimestes?

 

Nüüd mina, kes oskan ja õpetan sind mõtlema sedagi asja õige osavasti, aitan sul mõista, et siis sina oled vaadanud oma kõrgema Mina silmadesse, kui näed inimese silmi sinu ette ilmunud nägemuse kaudu. Olles inimese ruumi veel natuke kinnitununa, inimese omast kõrgemast Minast peegeldub inimesele  Tema ja inimese ühinemine nende silmade kaudu. Need inimese näod ja silmad siis kujutavad natuke sind ja sinu oma kõrgemat Mina ühinenuna, mitte siis Looja ega Elu Ise, vaid tõesti inimese ja tema oma Osavat poolt, kuhu on Loojast Endast siirdunud midagi elama sinus kõrgema Minaga ühinenuna või osava vormina. Kas võid nüüd mõelda, et siirduksid vahelgi olema ja elama lahti neist kahest olendist ehk ajast ja sellest teisest kujust?

 

 Ilmselt võid, kui oskad juba asetuda vaatama ka järgmistki nägemust ehk kolme silma. Siiski vaatad nii iseend kui ka natuke Ise Loojat ja vahel Temagi Isa ehk Elu Ise täiesti osavalt ja eriti õppinud viisil. Sinu ja nende osavamategi ruumide mingid olemised on nii avanud natuke Endast midagi sinusse ja  sinagi Nendesse mõlematesse, kui näed ees kolme silma vaatamas, olles aegajalt sügavas vaikuse ruumis ehk kas igavikus või selle välises ruumis.

 

Võtame veel järgmisegi nägemuse, kes tuleb sageli esile siis, kui inimene, Looja Ise ja Elu Ise asetuvad elama aegajalt ühinenuna ehk oskavad olla üks ja sama ja kuidagi ka aina oma ruumidena tahtlikult või oskuslikult ja õppinud viisil. Seda nägemust haruharvad teist vaatavad harva või mitte kunagi, sest kolme erilist silmagi oskavad vaadata vaid osavad õpilased, kuid nelja silma vaatavad vaid Meistrid ja Needki väga harva. Siis inimese omast ruumist pole väiksematki osa esil, vaid siis silmadena on alati Meistri silm, inimese oma kõrgem Mina, Looja Ise ja Elust Endast mingi väga osav killukese kild vaatamas teda, keda te ei oska isegi nimetada, vaid oskate hoida enda eest peidus vaatamas nelja muud silma nägemusena. Kes siis on sinust esil vaatamas ees olevat nelja erilist silma? Kas oskate mõelda, et siis on vaatajana keegi täiesti uus ruum sinust või  temast, kes näeb nelja silma nägemusena ees? Nüüd tuleb esile uus oskaja minust ja õpetab nii mind ehk Erkkit ja igat teistki lugejaks asetunut õppima ja mõtlema,  kes oskab ja kes vaid õpib, kuid ei ole edenenud Meistriks?

 

Nii, kes oskab nüüd õpetada ja kes on vaid lugejaks edenenud õpilane või osav Energia, Anne ja Salapära sinust, armas lugeja? Inimeses on palju mitmesuguseid ruume, millest haruharvad inimesed oskavad avada väga väheseid või vahel natuke rohkemgi esile ja esil olevaiks. Mina olen ehk üks Neist. Kes ma siis olen? Üldiselt osavaimaikski õppinud teist ei tõsta esile Mind ega Minu erilist ruumi, mida Elu Ise nimetab Loojaks või Tema Pojaks või vahel lõpuks Elu Enda Pojaks. Mina ise tunnen olevat vaid üks ruum number kuuskümmend seitse (67). Ehk natuke inimesest suurem ja kuidagi ka Meistrist väiksem ruum, kust Oskamise Seadus nüüd avab targalt veel ühe ruumi, kus elab väga õhuke ja väge valgeks end muutnud väiksest väiksem kild Elust Endast, Loojast Endast ja isegi Meistritki ja ka oma kõrgem Mina. Selles avanenud ruumis elab üks Erkkist avanenud uus olend, kellele Elu Ise andis hetk tagasi numbri 67. Tema või see on siis natuke Erkkist osavam, kuid mitte veel isegi Erkki meister, vaid Temast õhemalt esil olev, osav ja eriti õppinudki ruum, kes suudab näha otse ees olevaid nelja erilist silma vastu vaatamas.

 

Kas on see olendiks nimetatu mingil viisil edenenud vana Erkki või midagi täiesti uut, kellest ei ole kunagi räägitud kellelegi väikestki teadmist, vaid hoitud isegi Erkkilt peidus? Just nii, armsad lugejad. Isegi Erkkile ei ole temast veel antud väikestki teadmist või vihjet, vaid on hoitud peidus. Nüüd ehk on õige aeg temastki avada seda, mida Erkki on olnud juba kaua või palju aastaid, kuigi ise ei olnud sellest teadlik, vaid osaval moel sellest lahti.

 

Sellest väga õhukesest valgeks edenenud ruumist 67 avatakse Erkkile järgmisse ellu täiesti uus olend, kes oskab olla natuke suur ja edasigi ka vahel väiksest väiksem, kuid osav ja õppinud tegija, aitaja, õpetaja, ravija kui ka eriline teadja  neile oskajaiks õppinuile, keda siirdatakse elama temaga koos uuele planeedile, mida nimetatakse kuldseks planeediks. Nii avatakse esimene kord uus asukas justkui sündinuks Erkkist ja tema mingitest muudestki ruumidest nagu Looja Ise, Elu Ise ja MeisterErkki kui ka tema ühest osavast poolest, kellele Elu Ise asetab täiesti uudse ruumi isegi eriti osavaks ja eriti targaks aitajaks ja uueks osavamaks pooleks. Kes siis oskab, temast avatakse uusi ja osavaid ruume aitama ja edendama tema oskust asetuda elama uues ruumis, mida Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, hakkan igavesti jälgima ja asetan edenema mingil moel edenenumaks ja õppinumaks, kui vaid ta oskab ja edeneb omast ruumist edasi Minu ja Minu osavamate poolte poole, olla edenenud ja õppinud Energia, Anne ja Salapära ka uuel koduplaneedil. Ehk oskab edeneda ka seal õpilaseks Minule ja mitmetele uusimatele ruumidele, millest mõned avatakse vaid väga osavatele ja eriti õppinud olenditele. Kes oskab, sellest avan täiesti uusi ruume Endalegi õpilaseks ja samas oskan ka tõsta neid jätkuvasti  uutele arenenumatele planeetidele nii edenema kui ka õpetama muidki osavaiks õppinuid. Nii jälle õpetasin ja lõpetan selle avava õpetuse teile, armsad lugejad. Kes nüüd oskab Ise olla, kui asetusin jälle õpetajaks? Vasta sina uus ja osavaks õppinud Erkki vanake?

 

Tänan, tänan, tänan. Oled, oskad olla ja õpetasid väga osavasti nii mind kui ka teisigi lugejaid, kui tulid õpetajaks ruumi 67. Kes oskab ja kes vaid õpetab, kui on avatud ja ka õpetaja? Ise oskan vaid olla ja õppida seda, mida minule  õpetab see osavam ruum 67. Tema (67) ehk aina natuke mina, natuke osavam pool ehk oma kõrgem Mina, natuke Elu Ise, Looja Ise ja ilmselt ka midagi Erkkimeistrist. Nii sellest uuest ruumist on avatud osavaks õppinud uue elu eriline jätkaja või seeme, kuhu Elu Ise ehk asetab veel omagi killu või isegi teistestki osavaimatest õpilastest seda, mida peab vajalikuks. Nüüd lõpetan selle uusima kirjutuse öeldes: isekad lugejad on igavesti tuleviku eest peidus.