Pühapäevased otseülekanded
veebruaris 2023

Pühapäeval,
5.veebruaril 2023 kell 10

Osalejaid: 161

Videomeditatsioon nr. 116, 5.02.2023.            Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 31.1.2023: „Olen jälle asetunud vastu võtma uut tööd, kuhu asetab End kaasa ka Püha Vaim.“

 

Inimese ruumi asetuvad nüüd mõlemad Erkki Suured Õpetajad. Teist ma ei ole  veel väga osaval viisil tajunud, sest Tema Ise on natuke hoidnud oma oskamist sinu eest peidus. Miks, kas Ta pole tahtnud aidata sind, või on selleks olnud mingi muu põhjus? Ei, ei kumbki neist juhtumitest või põhjustest pole üldse mingil viisil olnud takistamas Teda asetumast sinule Õpetajaks, vaid selleks on alati olnud vanad ja erilised põhjused. Võib-olla Ta Ise tahab rääkida, millised põhjused on siis olnud sinu õpetamisel mingil viisil takistusena? Nüüd Püha Vaim Ise asetub rääkima, millised põhjused on Teda takistanud olemast sinule Õpetajaks?

 

Armas Erkki, Olen sinule väga Suur ja samas üks ehk tähtsamatest  sõpradest, kes tahavad sind õpetada. Kui sina oled juba üks ehk osavamatest õpilastest, kes on edenenud ja edasi jõudnud sinna ruumi, kuhu asetuvad kõige  tähtsamad õpetajad, kellede oskamine ületab isegi need oskamised, mida on antud varem inimestele teadmiseks ja õpetuseks, Minul on siis Ise tarvis osata tõsta ka oma õpetust sinule nii, et sinustki see õpetus asetub täiesti sama osavaks ja sama targaks kui need õpetused, millest oled siirdanud suurema osa oma õpilastele. Kui üks oskab, tuleb ka teistel saada vastavalt samatasemelist õpetust siirdamiseks teistelegi osavaiks asetunutele, mistõttu Oskamise Seadus asetab Minulegi sama selge nõudmise õpetada ennekõike targalt sind ja sinu õpilasi Erkki. Alustan nüüd õpetamist nii, et räägin natuke Endast ja sellest, kuidas Elu Ise aegade alguses siirdus natuke aitama Mind omast ruumist esile tulema.

 

Kui aega ega mingit muudki takistust ei olnud takistamas Ise Elu  muutumast ja siirdamast oma ruumist täiesti uusi ruume edenema oma ruumideks, Ta otsustas eraldada Minust ühe osavamatest Õpilastest. Ehk asetas Minust esile  minu ruumi mingitmoodi üheks ja samaks endaga. See ruum õppis väga kiiresti ja väga osaval viisil asetuma  samasse olemisse Tema ruumis. Nii Minust sai  uus ja eriti Jõuline ja mingit viisi teatavasti ka uus Sõber Temale. Minule see uus  ruum oli siis väga meeldiv ja samas teatavasti ka eriti tähtis, sest nüüd olin  justkui oma Ise ja kuidagi aegajalt ka Tema. Või ainagi nii, kuidas Tema Ise pidas seda vajalikuks, ühendada End minuga üheks ja samaks. Ühest ruumist oli siis sündinud kaks ja hetketi vaid oma ruum ka kolmandale ehk Temale, kes oli ka sünnitatud natuke varem Minust. See kolmas on sinule Erkki isegi natuke Minust tuntum, või kas on?

 

Jah natuke, kuigi Temagi on edasigi ka minule võõram kui Elu Ise. Mina olen alati küll kuulnud ja teadvustanud, et on olemas üks kõige tähtsam ja Suurim Energia, keda kutsutakse Loojaks, Isaks ja vahel Jumalaks, kuigi hiljem olen justkui hoidunud selle viimase nime ütlemisest. See nimi on minu lähedaste jaoks selline, mida kasutan nendega vesteldes. Väga harva inimene räägib Isast ja Loojast, kuigi see oleks Talle Endale selline, mis meeldiks Talle paremini kui need kas teist. Ehk Jumal ja mingisugune Energia, kes oskab olla  inimese ruumi sobivamalt asetuv ehk Looja. Looja nime siis üldiselt ei kasutata muidu, kui alles siis, kui anutakse temalt midagi sellist, kuhu vajatakse loomise Salapära ehk mingisugust oskamist teha uut või siirdada midagi lahkuma millestki. Minule taas need kaks on sama tähtsad või pea sama tähelepanuväärsed nimena Energiast, Andest ja Salapärast.

 

Jumala nime püüan siis vältida, sest Tema on palunud mindki ütlema End kas Isaks või Loojaks. Sind taas ei ole kunagi tajunud sama osavasti kui Isa ja Vanaisa ehk Elu Ise. Kui just selles kirjutuses Sina oled avanemas minule, tunnen seda mingisuguse õpetuse sarnasena ja samas püüan isegi olla Sinule väga harras õpilane, kes kogeb jälle erilist kingitust ja selle avanemist nendes kirjutustes tõusmas kogemiseks ja rõõmuks. Nii oskan natuke analüüsida seda vastust Sinule Püha Vaim.

 

Rõõm ja armastus on aina siis Minust avatuna sinule Erkki, kui õpetan oma õpilasi aru saama ja isegi õppima Minu ja Meie siin olijate õpetust. Keegi ei oska ega õpi just samal moel, vaid igaühele õpe ja õpetus avab end väga targalt ja mingitmoodi nii nagu see sobib teile igaühele just selles hetkelises ruumis kõige paremini. Üks vajab täiesti omapärast õpetust ja teine isegi seda, millest keegi siin ei oska neid õpetada ega anda nõu. Vaid selleks vajatakse aina Oskamise Seaduselt nii luba kui natuke sellist, millest keegi Meist siin olijatest ei lubaks võtta mingit õpetust, vaid hoida need neist lahus. Kas oskad sina, armas sõber mõelda, kellest oskan sinule natuke rääkida?

 

Võib-olla, võibolla mitte täiesti, kui mõtled neid inimesi, kelledele õpetamist mitte keegi pole kunagi tahtnud õpetada ega esile tõsta õpilaseks isegi siis, kui nad on nii omapärasel viisil asetunud täiesti teistsugusesse ruumi, kui need õpilased, kes on ka minule meelepärased ja mingit moodi soovivad õppida ka uuemat õpetust Elust Endast, Isast ja Sinustki, Püha Vaim. Oskamise Seadus on    neile nüüd avamas oma kaudu mingisugust ust või rada edasiminekuks ja lahkumiseks samas väga erilistest viisidest õppida Elu Seaduste Püha Energiat? Kas olen mõistnud asja nii, et Sina võtaksid minust siis Endale õpilase aitama nende avanemist Sinu õpetustele Püha Vaim?

 

Vastan targalt öeldes on ja ei. Ei siis oled ja ei ole, sest Minule iga inimene on alati püha ja mingit viisi õnnestunud energia, kust õpetuski suudetakse avada ilma sinu õpetuseta Erkki. Vajatakse vaid tahet aidata ja olla õpetaja neile. Miski ega keegi ei saa asetuda Minu õpetustele enam takistuseks, kui sina pead vajalikuks olla aitamas neid edenema ja õppima sama, kui oled õpetanud teistelegi õpilastele armas Erkki. Mida sa vastad Minule?  Kas võtad ülesande vastu või kas õpetad vaid oma õpilasi?

 

Tunnen rõõmu sellest küsimusest, Püha Vaim. Minu oskamine on siis mingit moodi Sinu oskamine, kui asetun neile õpetaja ruumi. Ehk Õpetamise ja Õppimise Seadused lubavad asetuda samasse ruumi sinuga Püha Vaim,  kas mul on õigus?

 

On ja siis neist kahest Suurest ruumist avatakse sinule ka Minu ruumid ja Minu õpetused nii, et sina ei pea mingil viisil olema mures õpetuse tasemest ega sellest, kuidas see mingit viisi oskab asetuda nendest esile, kui tahad vaid asetada End neid õpetama. Mina asetun sinu kaudu aina Õpetajaks, armas Erkki. 

 

Tänan, tänan, tänan. Ühest ruumist siis avatakse kaks ja kolm muudki ruumi. Algul Sina teatud Oskamise Salapäraga avad minust minu oma kõrgema Mina ja samas, kui see Energia asetub sinu ruumi, Sina asetad midagi Endast samasse ruumi, nii minu kõrgema Minaga koos ja avad isegi nende uute õpilaste ruumid justkui avatuks oma õpetustele armas Püha Vaim. Kas mul on õigus?

 

Mitte täiesti, vaid sinna ruumi sina ise avad oma energia, mitte enam oma kõrgemat Mina. Sinna ruumi siis oled justkui valmistunud juba ja suudad asetuda koos Minuga aitama  ja õpetama neid, kelles on natuke seda, mida Mina ega keegi teinegi Suurtest Õpetajatest ei taha Endast siirdada ega isegi  õpetada. Vaid kannab seda oskust üle enda kaudu neile ilma, et oleksid Ise otse mingit viisi lähedalgi, vaid uuel viisil nende ruumidest lahti. Kas võtad sina, armas Erkki, selle töö nüüd vastu?

 

Võtan, armas Püha Vaim ja samas tänan Sind selle väga vajaliku ja nõudliku töö eest, kuhu oled mind justkui valinud. Oskamise ja Õppimise Seadused on siis Ise  olnud kaasas avamas minule seda tööd, nii et olen nii rõõmus kui ka eriti tänulik, kui lubad minule sellesarnast tööd aidata teisigi, kui vaid oma õpilasi, armas Püha Vaim.

 

Tänan Erkki. See Energia, see Anne ja see Salapära, mida oskan aina asetada sinusse, hakkab aitama ja õpetama sinust Minule oivalise käe tõusma mingil viisil nii õpetama ja tõstma selliseidki oskamatuid õpilasi, kelle taha ei oleks kunagi end isegi suutnud tõsta ega mingil moel avada. Nüüd kõik, täiesti kõik, takistused neist oskamatustestki on justkui avanemas ja isegi tõusmas õpilasteks, kui alustad tööd Minuga koos armas Erkki. Nüüd on jälle ajalikus ajas tulnud vajadus siirduda mujale, nii et pääsed olema omas inimese ruumis ehk normaalse vana mehena nimega Erkki.