Pühapäevased otseülekanded
novembris 2023

Pühapäeval,
5.novembril 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 141

Videomeditatsioon nr. 156, 5.11.2023  Lille Lindmäe

Erkki Tuomala Õpirühm 21.10.2023 Oodi keskraamatukogus Helsingis.

 

Oleme jälle koos, armsad sõbrad. Kas olete valmis vastu võtma täna täiesti uudset teadmist? See teadmine tuuakse teie teadvusse vaid selleks, et te õpetaksite oma osavamat poolt tajuma teiste olevaste juuresolekut. Nüüd te imestate, kes need teised võiksid olla? Mina ehk vastan nüüd, et nad pole üldsegi teie sarnased, ega meenuta mitte kuidagi teid inimesi, kuid on aina olnud teist igaühele väga lähedal. Nad on siis mingit moodi olevased ilma füüsilise kehata. Nad on aina olnud teist igaühe lähedal.

 

Nüüd rühma liikmed oletavad, kes nad võiksid olla: loodusvaimud, inglid, maa sisesed asukad, tulnukad teisest galaktikast, Emamaa. Ülestõusnud Meistrid. Kas need kuuluvad Õpetajate rühma?Arvatakse, et Ülestõusnud Meistrid on teinud töö siin Maa peal ja tõstnud oma teadvuse nii kõrgele mõistmise tasandile ja seejärel jätnud maise elu ja tõusnud Meistriteks.

 

Just nii.

Inglid, kaitseinglid?

Need on igaühe lähedal.

Hinge pere?

 

Tänan, tänan, tänan. Sellest teemast ei ole räägitud inimkonnale, inimestele midagi. Kuidas ja kus te oletate teie suguvõsa vaime asetsevat?

Rühm pakub mitmeid variante.

 

Need asjad on inimestele täiesti käsitamatud ja rasked mõista isegi teaduse tegijatele. Teie sugulased, suguvõsa vaimud, isegi tuhandete ja tuhandete aastate ajalt on alati asunud teile igaühele väga lähedal. Kuidas see on võimalik? Just nii nagu siin hetk tagasi püüdsite avada. Need ruumid või hooned nagu ütlesite, on paigutatud teie igaühe lähedale. Nüüd te ei oska mõelda, et Mina olen kõikjal, sest olen teis igaühes, igas esemes, on need siis kuitahes kaugel või teie lähedal, täiesti igas ruumis. Mina olen selline Energia, mida keegi ei oska mõelda, ega aru saada ega ka tajuda. Isegi see, et teie suguvõsa asetseb teist igaühe lähedal, kuigi teie käsitluse järgi nad on ääretult kaugel teist igaühest või kuskil, mida te ise ka ei mõista ega oska isegi mõelda, kus teie lähedased esi-isad, sõbrad ja kõik vaimud hoiavad end justkui esil?

 

Rühma liige arvab, et kui nad on meie lähedal, siis nad on meie energiakeha peeneimates, välimistes osades?

 

Jah. Just nii armas sõber. Te justkui peate ülal neid ise, kuigi tõeliselt Mina olen see Energia, kes peab ülal ka teid. Toome sellise näite, et teie mõni lähedane pereliige või sõber on siirdund vaimu ruumi, kasvõi teie vanaisa või -ema. Kuidas see vaim suudab olla teie mingis ruumis ja kuidagi ka kõikide teiste õdede ruumides justkui samamoodi? Kui naisel on kolm last, kuidas siis on võimalik olla kõigi lähedal? Kuidas see on võimalik? See on võrgustik, mingisugune tihendusvõrk. Üks vaim on siis selle võrgu abil tervikuna ja samas ka nende kolme lapse lähedal samaaegselt.

 

Kas mõistate? On üks isik, kes on jagatud nähtavaks mitmetele. Mina olen see operaator, selle võrgu ülalpidaja ja teie lähedased on vaid paigutatud sellesse võrku. Minu ülesanne on ülalpidada seda võrku ja jagada seda kõigile samal ajal samasugusena. Nüüd te saite aru, kellest Mina tahtsin vestelda. Teie lahkunud ehk surnuiks nimetatud sugulased on kõik teie energiakehas, täiesti kõik. Läheme tuhandeid aastaid tagasi, kõik leiduvad samamoodi. Kuid Mina olen kärpinud teie võimalust näha ja tunda neid. Tänane mõte on natuke õpetada teid tajuma neid võrgus olevaid olevasi, keda te kannate kaasas, sest teiegi olete selles võrgus, kuigi tunnete end füüsilistena ja tihedatena. Te ei erine nende vaimude tavast asetuda sinna võrku. Seda on raske selgitada teile, samuti mõista.

 

Kas teid huvitab, milline see võrk on?

See on raskesti selgitatav inimestele, rääkimata, et see pannakse pildiks või mingil moel tuuakse teile nähtavaks. Seda pole keegi teinud.

Seda võrku on teile vahel näidatud. Head selgeltnägijad võivad näha.

 

Nii, just nii. See on selline jäme tervik. Kuidas teil oleks eeldused õppida kuidagi mõistma, et selline võrk on väga lähedal teie omas võrgus? Püüame avada seda, mis võiks olla see viis ja vahend, kuidas te ise võiksite õppida, harjutada pääsemist  vaatama selle võrgu see olijaid?  Vaikseks muutudes, ajast kõigepealt lahti. See on kõige A ja O.

 

Rühma liige: Selleks kindlasti vajatakse Elu Ise luba, sest nad ei saa loata end näidata?

 

Nii, see luba on nüüd sellel üritusel teile avanemas, kuid iga õpilane peab alguses mingil viisi End õpetama, see tähendab Oma kõrgemat Mina  edenema sellesse andesse. Kõik toimub Tema abil. Tema kaudu. Ja teie, kes tunnete end edasigi inimese ruumis olevatena, olete aina, kui vestlete selle võrguga, lahti ajast. Inimene ei ole see, kes suhtleb ja vaatab seda võrku, vaid see on teie kõrgem Mina. Sa ei pea arutlema, vaid õpetama oma kõrgemat Mina minema sinna.

 

Vastan veel küsimusele, kas neid võrkusid on palju ja kas on mõni võrk selline, mis on kui koondav Energia sellele kõigele? On. Minul on justkui kõik võrgud oma ruumis ja Mina pean ülal kõiki Endas osaval moel. Olen ühendanud teid sellisesse võrku, kus inimesed on justkui kinni ja ühenduses üksteisega ja samas ka ühenduses mitmete selliste võrkudega, kuhu teil ei ole vaja ise olla ühenduses, kuid on mingil viisil ühinenud kõigega. See kõige võrk käsitleb paljusid võrke. Toome näiteks Emamaaks nimetatud Energia, mis ei ole füüsiline, vaid justkui sama Energia kui teie kõrgem Mina, mis on kinni mitmes muuski võrgus, millest üks on see võrk, milles on ühinenud üksteisega kõik planeedid, kuigi küsimus on samast Energiast. Tema on siis eriliste võrkude ülalpidaja.

Kas pole imeline? Inimeste oma kõrgem Mina  suudab näiteks suhelda iga planeediga.  Samamoodi ka iga inimesega, iga loomaga, iga taimega. Kõrgem Mina on väga eriline Energia ja Mina olen märgatavalt palju suurem ja mitmel erineval tasandil olev Energia, kes suudan ülalpidada ka selliseid võrke, mis pole kuidagi puutes millegi füüsilisega. Ja neist te ei tea üldse midagi. Teate küll, et on olemas erilisi Õpetajaid, on tänagi mainitud ingleid ja erilisi muidki Meistreid ja neil on omad võrgud, mis justkui suudavad suhelda omavahel ja Mina olen nende ülalpidaja, mingisugune Energia, mis on sidunud need kõik kokku.

 

Vaatame, kuidas te ise edendaksite oma kõrgema Mina õpetamist lähenema sellisele oskusele, mis algul avab Talle võimaluse õppida ja õpetada End suhtlema selle eelpool nimetatud võrguga, kus teie lähedased vaimu ruumis on ja elavad edasi?

 

See mees teeb ühe kirjutuse, kus ta alustab seda, mida teil tuleks teha ja õpetada oma kõrgemale Minale? Kuidas te olete kui alguse panija ja avate Teda sellele oskusele? See mees kavatseb väravale tõusta ja avada selle ukse või haagi, mis on takistanud Teda seda võrku teie teadvusesse toomast.

 

Mina rääkisin alul, et teil on see võrk lähedal ja teil tuleks õpetada End ka kasutama seda võrku oma rõõmuks ja ka teiste aitamiseks.

 

Kuidas te suudate tajuda, et olete ühenduses teatud vaimuga ja ka näete, milline see vaim on? Seda mõned meedumid juba oskavad teha.  Nüüd oleks teilgi aeg alustada selle tegemist või oskuse avamist, kui teete neid ravimisi, sest see kuulub aitamise juurde, et suudate näha neid vaime ja tuua nende sõnumeid aidatavale. Aegajalt te oskate juba midagi esile tuua, nähagi, oleks väga vajalik olla väga osav sellelgi alal – näha ja suuta ka suhelda, vahendada teadmisi neilt hingedelt? Teie kõrgem Mina hoolitseb selle ühenduse saamise eest.

See Energia teeb seda teie poolest. Ega see meeski arutle, kuidas see teadmine tuleb praeguselgi hetkel talle, ta on vaid avatud sellele teadmisele, mis tema oma kõrgema Mina kaudu esile tuleb. Kuigi tõeline rääkija oleks kas Mina või Minu sarnane. Aegajalt see meeski võib ise rääkida, ega arutle seda, kes räägib, vaid ta räägib seda, mida räägib. Nii see hakkab toimuma, olen see Mina, Looja, mõni Meister või nüüd vestluse teemana olev sugulasvaim. See tee, see kanal on justkui avatud ja teie vaid vahendate seda teadmist. Teil pole vaja arutada, mis siin toimub ja kuidas? Laske sel tulla, mis on tulemas. Kas keegi teab, kes siin räägib? Kas see olen Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Salapära või see mees?

 

Kui inimene teeb seda aastaid, pikemaltki, tal ei ole enam vaja teada, vaid kasutada seda annet ja salapära. Nii me kaks suhtleme mõtetes, meil pole tarvis häälega vestelda, vaid me suhtleme mõtte kaudu selle mehega. Kuidas see toimub? See on Minu asi, mitte teie asi. Teie asi on vaid õppida avama need väravad ja teed ja teha seda tööd, mida te valitsete ja oskate.

 

Nii. Samamoodi, kui te ravite patsiente ja sõpru, te vaid teete seda, mida oskate ja Meie teeme põhilise töö. Sellest asjast ei tuleks midagi, kui sinna segatakse tarbetut arutlust. Teie ülesanne on olla esil ja teha oma osa.

 

Nii, armsad sõbrad, Õppimise Salapära on väga eriline asi teile, ega seda pole vaja teil väga märkimisväärselt isegi mõelda, siis veel aru saada, vaid õppida ja mõistmise kaudu justkui ka osata ja aru saada, et te oskate teha asju, millel on salapärane anne ise asetuda justkui avama neid salapäraseid asju ilma, et te ise mõistaksite, kuidas see toimub?  Kuidas te hakkate ise õpetama oma kõrgemat Mina algul avanema sellele salapärale ehk andekusele hakata suhtlema nende vaimudega, kes kunagi tõusevad kas teist endast esile või teie patsientidest. Te olete selles töös vaid see, kes vaatab ja õpib rääkima, mida need vaimud kas näitavad teile, räägivad või paluvad teha  midagi, vältides asju, mis kerkivad mingil viisil teie ravitavatele justkui koormaks, takistuseks või isegi ohuks.

 

Kui see tee avab end teile teie oma kõrgema Mina abil, te hakkate saama teadmisi, nägemusi ja endeid ja eelteadmistki tulevast või vaid pääsete suhtlema nende lähedaste hingedega, kes on isegi nüüd kinni teis teie teadmata. Need justkui elavad ja asuvad teie lähedal selle energiavõrgustiku kaudu ja saavad loa avada end teile siis, kui teil on juba see oskus kasutusel. Igaüks õpib omal viisil kasutama  seda võrku, oskust teiste aitamiseks või vaid oma rõõmuks. Sel viisil te justkui laiendate ja lisate oma oskusi, olles teiste aitaja ja vahel aitate ravitavail püsida rajal ja vältida teatud asju. Vahel need asjad võivad olla vägagi tähtsad. Mäletate, kuidas seda meest hoiatati triikrauast.

 

Mingit viisi selliseid asju võite (pääsete) vahel avada üksteisele. Seda kaudu teie oma sugulashingedki võivad tulla esile ja rääkida teile sellist, mida te ise veel ei tea, vaid  saate kasutada seda teadmist isegi tulevatest asjadest, vältides ohte ja mõningaid väga raskeidki asju, mis võiksid murda inimese meele. Kas see pole tähtis asi, kui teadmisi saadakse sedakaudu? Kui teie aidatavad pääsevad hooldusele ja saavad teie kaudu teadmisi mõnest lähedasest, see mingit viisi võib olla neile suur kergendus, et see lähedase vaim läheneb sel viisil talle ja räägib endast ja elust, et kõik on edasigi täiesti hästi. See tõeline  oma kõrgema Mina õpetamine on see algus, selleks et see salapära või oskus kerkiks täiesti andekaks, osavaks justkui igapäevaseks, vajadusel esile tulevaks.

 

Mis võiks olla see viis, mida te võiksite vahetult selle õhtupooliku järel püüda teha, et see asi saaks alguse?

 

See asi on lihtne. Jääge vaikseks ja võite paluda, et teie kõrgem Mina avaks End, seda pole tarvis teha keerukalt, vaid vaikida ja tajuda, et nüüd Energia tuleb Minust esile.

 

Erkki: Praegusel hetkelgi see asetub.

 

Nii, mis see lihtne viis praegu võiks olla? Kui te tajute, et Energia on esil, paluge tal avaneda sinna, kuhu te palute Tal avaneda?

 

Et see oleks võimalikult lihtne, igaüks võib paluda omal viisil Tal läheneda neile vaimudele, keda ta kannab Endas ja need on teie suguvõsa, pole tarvis minna teiste suguvõsade vaimudesse. Kasutage just neid sõnu, mida tahate või oskate kasutada. Pidage meeles, et püsite oma suguvõsa sees, muidu sealt võib tulla esile sellistki, mis pole vajalik. Võite paluda ka Valguse kaitset teie valguskehasse kinnitunud ebasobivate vaimude eest.

 

Tänan, tänan, tänan.