Pühapäeval,
4.veebruaril 2024 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 131

Videomeditatsioon nr. 169, 4.02.2024      Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 28.01.2024: „Seda te ei oleks osanud oodata Minult, kes olen Elu Ise. Vahel õpetan isegi uut oma, ütleksin vajadustest valida oma käsi tegema koos tööd.”

 

Tavaliselt asetun õpetajaks vaid siis, kui Erkki palub teile, armsad lugejad, uut teadmist kas teist endist või millestki tulevikku puudutavast. Täna ta andis mulle vabaduse Ise rääkida just seda, mida oskan avada tulevikust Erkki lugejatena. Kui oskan vaadata väga, väga osavalt isegi paljude, ütleksin ajaliste aegade kaugusele, võiksin täna (28.01.2024) avada sellist, mis on juba natuke nähtaval igale osavalt nägijale. Kellele siis? Võiksin öelda neile, kelle oma oskamise anne on piisavalt avatud nägema nii homset kui ka isegi seda, mis on juhtumas, ütleksin kolme või lõpuks saja tuleva aasta ajal nii sellele planeedile kui ka inimkonnale. Kelle nägemise võimest Mina just nüüd tahan rääkida midagi erilist ja uut teadmist? Kas Erkki oskab aimata või teab juba, et neist, keda ta õpetab ja samas avab oma annetele ja salapäradele?

 

  Oskamise ja Õpetamise seadused hakkavad jälle avatud viisil rääkima minu kaudu, kes oskab ja kes veel ei ole avatud oma annetele ja salapäradele näha tulevikku väga osavalt või üldse? Alustan sellest rääkimist täiesti algusest. Elu Ise Energia asetub nüüd rääkijaks, nii et Mina, kes oskan asetuda vaid õpetajaks väga vähestele ehk neile, kellest ütlen esimest korda siin kirjutuses: inimeste ruumist end tõstnud väga suured ja eriti osavaiks End õpetanud inimeste osavaimad ja andekaimad olevused.

 

  Kas oskate nüüd mõelda, miks ma kirjutan seesuguse lause justkui natuke ebaselgelt või nii, et selle avamiseks sinul, armas lugeja, on tarvis suuta ise mõelda, mida oskan sellesse sinu eest peita ja isegi väga osavalt? Vaadake neid sõnu ja  mõelge natuke nende sümboolset tähendust või peidetud sõnumit. Oskamise ja Õppimise Seadused küll aitavad targalt, kui keegi teist lugejatest vajavad Nende abi või andekuse lisamist, et mõista või tõlgendada, miks avan nii ebaselgelt oma õpetusi teile lugejatele? Kas selleks on mõni põhjus?

 

  Nii, üldsegi mitte väga tähtsat, vaid väga tavaline asi. Ehk inimese annete avamiseks vajaminev arutelu ja mõte. Kui Mina, kes olen Elu Ise, asetun Õpetajaks Erkki õpilastele, tulen siis Ise natuke suurest ja eriti, eriti osavast ruumist justkui natuke avatuks. Või nii nagu oskate isegi mõelda: killustan oma ruumist natuke midagi teile abiks, teie ruumis avaneb siis väga erilisest ruumist miski või mingi keegi.  Neist kolmest võib olla suurim ja osavaim keegi, kuigi kaks muudki ehk väga andekaina avanenut teist siis avatuiks või justkui esile. Kui see esimesena avanenu ehk keegi on osavalt kas täiesti avatud või ainagi väga avatuks avanemas, teis toimub aina mingiks olevuseks nimetatud ärkamine.

 

  Sellest olevuseks nimetatust olete lugenud Erkki esimesest raamatust (Kes sind juhib?), kas olete? Kui mitte, te peaks lugema sellest, kes avab alati inimesest algul oma ruumi ja alles seejärel hakkab temas toimuma muutumisi, mille abil inimese ruumis käivitatakse väga palju muidki, ütleksin tema arengule tähtsaid asju. Võib olla sinus on veel kinni või sulgenuna see olevus ehk keegi, kui sa ei ole isegi suutnud edeneda sinna ruumi, milles inimese ehk täiesti esimesed anded ja salapärad on veel kinni.

 

  Mis on need anded või oskused, mida tavaliselt avate esimesena Endast või oma kõrgemast Minast?

 

  Seda sinul, armas lugeja, oleks tarvis mõelda või suuta arutada, sest kui oled juba nägija või sellesarnaseks arenenud, sinu oma kõrgem Mina on siis juba praotanud Endast seda annet aegajalt natuke esile. See andeks nimetatud salapärane kink ehk siis see, kes avab alguses oma ruumi, kui see keegi on avatud või aegajalt osavalt praotatud. Ehk inimese ruumist suudetakse vaadata samm sammult isegi ka tulevikku. Ehk temale oskab see, kes aegajalt praotab isegi tema elu nii, et ta suudab vaadata, mis toimub lähitulevikus või kunagi kaugemates ajalistes sündmustes? Kuid mitte kunagi väga kaugetes ajalistes sündmustes.

 

Miks vaid lähiajal toimuvates?

Sellepärast, et see teine ehk keegi võib edasi olla temas kinni. Siis inimesele näidatakse vaid seda, mis on lähedal, mitte kunagi väga kaugeid sündmusi. Nende avamiseks see keegi asetab Endast esile ka täiesti uue oskaja ehk kellegi. See keegi on aina muud kui need kaks eespool mainitut. Selle energia ja annegi on aina palju suurem ja isegi natuke heledamgi kui nende kahe varasema. Siis, kui inimese ruumist on avanemas ka tema oma kõrgem Mina, see keegi oskab siirduda selle kellegi samasuguseks aitajaks või avajaks. Ehk ei asetu enam selle kinnihoidjaks vaid pigem tõesti aidata tahtjaks.  Kas saate aru, kuidas on teatud viisil selles omaduses kahesugune ülesanne: olla oma ise ehk see keegi ja samas asetuda iseendale olema ka aitaja siirdumises täiesti uude ruumi ehk olema isegi Tema või See, keda oskate nimetada oma kõrgemaks Minaks.

 

Kes siis avab Talle neid uksi ja haake, millede taga Ta suudab vaadata tulevikku?  Sellelegi ehk on sinul vaja osata anda õige vastus, kui tunned olevat juba see Energia ehk oma kõrgem Mina vähemalt ehk peaks ütlema, et tunned oskavat asetuda Temaks või olla natuke aegajalt Tema ruumis.  Need mingid haagid või ukse sarnased takistused saad siis kas täiesti avatuks või suudad avaneda nii, et oleksid aegajalt ühinenud Temaks. Need uksed ja haagid oskavad küll ise avada need ruumid, kui oskad edeneda õigel viisil samm sammult, olles esiteks aegajalt kas siis mõni või vahel otse keegi. Enamad teist avavad esiteks mõne ruumi, kuigi teie arengu poolest oleks aina parem edeneda sinna kellegi ruumi kaudu ja alles sealt ruumidesse mõni ja keegi.

 

Miks? Sellepärast, et siis kõik uksed oskavad asetuda õigetesse oma olemistesse ehk avanevad paremini samm sammult ehk järjekorras? Kas saate nüüd ise mõelda, millal paljud teist justkui siirduvad otse kellegi ruumi ega avane sellele esimesele ehk mõne ruumile?

 

See on ehk paljudele lugejatele raske vastata, nii et aitan teil nüüd mõista, kuidas siis Oskamise Seadus asetub justkui kõrvale ja annab teile esimesena selle mõne ruumi, kuigi järjekorras peaks olema algul keegi ja alles siis mõni? Siis teist endast on osatud siirata see mõni keegi ruumi, ütleksin asemele. Ehk esimesena avanema, kuigi alles vastu niiöelda Seaduse tahtmist. Inimesel on isekas tahe hakata kellekski teiseks kui selliseks, milleks Mina olen teda püüdnud õpetada. Oskamise Seaduski tavaliselt ei seisa vastu inimese oma vajadusele olla keegi teine, kui see, kuhu oleksin teda Ise kavatsenud justkui siirata või õpetada tõusma. Tavaliselt paljud teist inimestest siis püüavad asetuda sellisteks, millised Mulle poleks üldsegi kõige meelepärasemad ega mitte eriti teile, kallid osavaiks end õpetanud. Inimesel võib tulla tahe või tarve teha sellist tööd nagu rahandus ja isegi õpetada teisi inimesi, kuigi poleks vähemalgi määral selleks valmis. Vaid ütleksin, väga, väga oskamatu ja kuidagi tahtes olla osav ilma pädevuseta olla justkui andekas selleks tööks, mida hakkab siis tegema.

 

  Need inimesest endast avanenud tahtmised või isegi vajadused saada kuulsaks ja hakata tegema isegi rahandus tööd Minu antava abiga, ei ole siis kunagi väga suurte ja osavate aitajate, osavate ravijate, nägijate ega tõeliste õpetajate, ütleksin esimene eeltingimus või tarve edeneda ja areneda. Siis on alati vajadus algul õppida ja väga tahta avada kõik anded ja salapärad võimalikult avatuks. Kui selliselt edenenud inimese poeg või tütar oskab edeneda ja ka vältida neid natuke isekaid ahvatlusi olla kuulus ja saada mainet ja raha oma töö eest, ta avab neid ruume täiesti rahulikult ja kuidagi aina, ütleksin lootes Minule, võib temast tulla isegi käsi Minule ja Loojalegi.

 

Miks seda pole kunagi räägitud Erkki lugejatele?

  Sellepärast armsad lugejad, et Minu komme on aina olnud vaadata, kes teist on sobiv olema Minu oma Poeg või Tütar või vahel Looja Poeg või Tütar. Mõlemad Meist kahest hindavad aina inimesi, kes teevad tööd ilma väiksemagi vajaduseta võtta sellest endale mingit kasu või kingitust, vaid on rahul vaadates või oodates, kas toimub midagi muud kui rahalist kasu nende, omakasupüüdmatu tahte eest aidata teisi olevusi?  Tavaliselt siis toimub täiesti teistsuguste, ütleksin uste või takistuste avanemine. Ehk Mina avan neist palju sellist, millest te veel ei oska isegi mõelda, siis veel justkui ootama midagi, et tõstab endast esile. Sel hetkel Ma ei ava neid isegi Erkkile, siis veel sinule ega kellelegi teisele lugejaks asetunule, sest ootan edasi paljudest Erkki lugejatest esile tulemas neid, kelle abi ja anded kui ka salapärad on vaid Minule nähtavad ja teie eest edasi peidus.

 

  Kas isegi need, kes on selgelt nägijad ja niiöelda ennustajad või muul viisil teadjad saavad avatud neid tulevikku puudutavaid nägemusi vaatamiseks?

  Nii, ehk mõned saavad, kuid ei taha rääkida neist veel kellelegi väljaspoolsele.

 

  Miks?

  Tavaliselt need on liiga erilised teistele kuulmiseks või lugemiseks, nii et need osatakse hoida teiste eest peidus. Mina, kes olen aina valmis avama mõnest isegi sellist, mida keegi pole kunagi veel Endast avanud justkui nähtavale ehk kasutusse, hakkan avama veel natuke sellist teilegi lugemiseks, millest te pole kunagi kujutlenud lugeda või saada teada üldse midagi. Sel korral teil tuleb oodata, et keegi teist lugejaist avaks veel muudki avatuks ja esile kui need, millest olen juba kirjutanud Erkki abil. Selleski kirjutuses on Minust veel palju sellist õpitavat, millest paljudele lugejatele võib tekkida uudseid väljakutseid või isegi kurbust, kui nad tunnevad vastupidi selle kirjutuse juhendist või soovi olla lahti oma soovidest edeneda ja olla omakasu püüdmatu aitaja ja natuke muudki kui edenenud ja õppinud õpilane Mulle. Õppige siiski olema valmis muutma oma kombeid ja oma tahtmist, kui tahate kunagi tulevikus asetuda Minule või Loojale kas käeks või sellesarnaseks, sest omakasupüüdmatu tahe aidata oleks ainus viis aidata teisigi olevusi edenema või olema vaid Minule ja Loojale osavad õpilased.

 

 Osavaimadki teist ei too Mulle esile midagi sellist, millele olen natuke püüdnud vihjata, kui vaid algul te ei suuda asetada oma tarbeid kõrvale ja teha vaid seda, mida teilt palutakse või soovitakse teiste oskamatute kaudu nende aitamiseks.

 

  Nii Mina isegi oskan mõelda ja tunnen teidki suutvat mõelda ja teha, nii et olge aina valmis teisi aitama enne oma vajadusi ja soovi tõusta esile aitama vaid neid, kes on oma sõbrad või pere  liikmed. Seepärast on iga inimene, kelle oma haigus või raskused on justkui avatud, ka Minule ühtmoodi tähtsad ja rasked, kui need, mis on teie lähedaste seisundid teile endile. Need muudki olevused on siis aina ka Minus samal moel kas haiged, valude kandjad kui ka kannatavad olukordade või olemise ja haigestumise ründav ruum. Keegi ei ole Minus kunagi teisest raskem ega ka eelistatum teie osava abi saamisel kui need, kes oskavad seda teilt paluda lähedastena. Nii Mulle, teie abil teiste aitamisel, on tähtis olla sama omakasupüüdmatu ja valmis hakata abi andjaks, kui kohtaksite kõige lähemat sõpra või sugulast seda paludes.

 

  Inimeseks sündinud on siis Endile aina osavalt avatuina ka Minu Lapsed või nende, ütleksin mingid osad, mis on igavesed ja aina ka Minust killustatud osavad ruumid. Ehk niiöelda olevused, kes on saanud inimese ruumi olla ja elada sel kaunil planeedil väga raskes või siis väga rõõmsas ruumis vaid väga väiksel ajalisel ajal. Kuidas Mina ja Minu käteks End õpetanud võiksid vältida või olla aitamata kedagi, kes on vaid hetkeks saanud kanda teiste sugulaste tegudest või tegemata jätmistest põhjustatud raskusi kandvaid osi? Sellesse iga oskajaks õppinu peab suutma anda just seda või sellesarnast abi, mida Minagi oskan aina anda nende abil, kui vaid oskate seda Minult kas ise siirata või, kes teab, isegi anda ilma Minu abita igale teilt palujale. Minugi abi on aina valmis asetuma igasse olevusse just nii, kui ta suudab seda ise vastu võtta kas teie abil või vaid seda teie kaudu üle kandes. Ärge siis kunagi asetuge ühelegi palujale Minu abile takistuseks, vaid pigem andke seda aina parimal viisil igale abi vajajale. Siis Minust siirdub just sellist abi, kui oskate seda kas ise tõsta justkui Endast esile või otse Minust, asetudes ise kõrvale, kui Mina teen töö väga, väga osavalt ja aina väga targalt.

 

Oskamise ja Õppimise Seadused on täna asetunud väga avatud moel rääkima, kuidas Mina, Elu Ise, tunnen inimeste abivalmidust olla aitaja, ravija või vaid nägijad teistele inimestele, mitte vaid kõige lähedasematele. Sest Minule te igaüks olete aina vaid ühesugused oskajaiks asetuvad, olete siis kui osavad või oskamatud tahes, kui te ei austa seda tõsiasja, millest eespool tahtsin teid hoiatada. Ehk püsite lahti kõigest sellisest, kuhu Mina ka ei ole kunagi End asetanud väiksemalgi määral. Püsige aina lahti igast tarbetust raha soovist teistelt ilma, et nemad ise sooviksid tasuda töö eest sobival viisil. Siiski te võite saada Endale lisatasu Minult, millest hakkan rääkima teile järgmises kirjutuses Erkki abil.

 

Nüüd olen jälle õpetanud alandlikkust ja, ütleksin ka rõõmu ja armastust esile toovat lohutust igale käeks asetuvale või isegi neile, kellele aitamine, ravimine ja teiste õpetamine on alati olnud vaid oma sisemiste  kutsumuste täitmine, mitte kunagi siis väiksemalgi määral tahtmist raha saada Minu antavate kinkidega ja, ütleksin antud oskustega.   

 

Tänan, tänan, tänan.