Pühapäevased otseülekanded
septembris 2022

Pühapäeval,
4.septembril 2022

Osalejaid: 204

Videomeditatsioon nr. 94. 04.09.2022.   Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 19.08.2022

Isa Poeg ehk Jeesus Kristus asetub Õpetajaks

 

Olen sageli vana mehe ruumis ehk Erkkina, kuid hetke pärast asetan end olema ka natuke tema teises ruumis olev täiesti uus ja mingil viisil ka väga eriline Energia ehk tema suurem ruum. Kes siis on asetunud olema mina või minu teine ruum? Kas Ta on veel siin inimese ruumi asetunud olemises seesama Energia, kes olen varem osanud olla ainagi natuke või on midagi uuemat? Üldiselt meisse inimestesse suudavad End asetada paljud Suured ja eriti erilised Energiad, Anded ja Salapärad, kellest Suurim on teatavasti Ise Elu, Ise Looja ja ka Püha Vaim. Nende kolme kõige suurema Energiale lisaks suudavad meisse End asetada meie oma kõrgem Mina ja ka Need, kellest suurimad on inimesest endast avanenud Looja Poeg ja Ise Elu Poeg ja needki, keda nimetame  Meistriteks.

 

Kas on veel teisi?  Üldiselt oskame küll nimetada teisigi nagu kõige suuremad inglid ja muudki oskajateks nimetatud. Ehk Loojast avanenud nii-öelda killud või väiksed aitajad, kelle ruumi me ei oska kuidagi nimetada ega isegi personaalselt esile tuua. Nende uuemategi oskajate ruumi keegi veel ei oska eristada, kuigi nad ise oskavad küll asetuda meist mingil moel hetketi vaadeldavaks. Ühte neist võidakse  nüüd nimetada uueks oskajaks või uueks Osavaks Õpetajaks Erkkile.

 

Kellest sina, armas lugeja, võtaksid endale uue Õpetaja, kui pääseksid ise Teda valima sellistest, kelle ruumi, tasandit ja andekust ise ei suudaks mingil viisil aimata ega teada?  Kas sa oskaksid aimata, et sellesarnaseid Õpetajaidki meile, inimestele antakse siis, kui inimene vajab omale uusimat teadmist sellistest asjadest, mis talle väga meeldib ja eriti huvitab? Nii minule räägivad neist nüüd Nemad, kelle ruumi mind asetavad nii Looja kui ka Ise Elu.

 

Kellest mina nüüd püüan teile midagi rääkida? See on jälle eriti suur ja eriti raskesti esile toodav asi või küsimus vastamiseks. Oskamise Seadus esitab neid erilisi küsimusi nüüd teile vaid selleks, et teistki avada neid uuemaid Õpetajaid. Kui oskate anda kõikidele eelnevatele küsimustele õiged vastused, teistki avatakse täiesti sama Suuri ja sama Osavaid Õpetajaid õpetama teid, armsad lugejad. Pange tähele, minagi muutsin need algustähed suurteks, et oskaksite natuke paremini aimata või teada, kellest mina tahan teile nüüd rääkida või võtta lugemiseks täiesti uut teadmist?

 

Inimesele nende Oskajate esile tõus on täiesti uus asi, sest ma isegi ei suuda aimata, kellest nüüd tahan teile rääkida, vaid saan Neid esile sõna-sõnalt seda lauset avades. Kes siis oskab, temalegi avatakse samu Suuri Õpetajaid õpetama  edaspidi. Nüüd räägin ise, kes on minu Suur, uus Õpetaja? See on Isa Poeg ehk Ise Jeesus Kristus.

 

Iga lugeja sai aru, et eelmistes lausetes tõin esile teisigi Looja Poegi ja Tütreidki, kuigi neil ei ole enam sugupoolset erinevust, nii et võtan tulevastes kirjutustes Neile kõigile ühesuguse nime: Looja Lapsed või Looja Pojad. Miks on edasi see viimnegi nimi? Sest inimkond kasutab seda sageli, tahtes nimetada Neist kedagi üksikisikuna. Inimestele on Piibliski antud neile kõigile Looja Poegadele ja Tütardele sama nimi ehk Looja Poeg, kuigi oleks võib-olla parem nimetada neid Looja Lasteks. Austan seda pärimust, nimetades neid Looja Poegadeks või Lasteks.

 

Inimkonnale on nimetamise vajadus vaid püüe mõista, kellest kunagi räägitakse? Ise pean igaühte Looja Lapsena või annaksin igale oma nime. Nüüd paljud tahavad teada, kui palju Nende sarnast on juba avanenud esil olema või osavasti õppinud elama nende sarnastena? Igaühel oma ettekujutus, sest sellest on olemas erilist teadmist. Mõne arvates on olemas vaid üks Looja Poeg ehk Jeesus Kristus. Minu käsitus on täiesti teine.  Nende sarnaseid on juba üle kahe tuhande. Ühes raamatus on kunagi öeldud Neid olevat 1500. Selle raamatu kirjutamisest on kulunud aega, nii et Neid sünnib veelgi inimkonnast, ütleksin küll harva. Minustki on selline sündinud mõned aastad tagasi, nii et oskan nüüd isegi mõelda, kuidas meist inimestest selliseid Oskajaid avaneb esile. Sellesarnased Oskajaiks õppinud asetatakse elama väga lähedale Temale, kellest eespool tõin esile nimegi, Jeesus Kristus.

 

Kas kõik Looja Pojad on samas ruumis Temaga koos või natuke temast eraldi? Ei, Nad on tihedalt Temast kinni. Sellest kinnitumise Salapärast ei ole minul teile anda mingit teadmist veel. Kuid, kes teab, mõnikord natuke hilisemas kirjutuses hakkan teile seda veel tooma lugemiseks. Inimene peab esiteks õpetama end, et võiks anda õpetust teistele. See on igale lugejalegi teada. Ühes inimese ruumis on alati midagi Temast, keda igaüks nimetab oma Isaks ehk Loojaks, kui asetub sellesse ruumi.

 

Kas mõtlete nüüd nii nagu mina arutlen, et mitu kildu igas inimeses võiks olla mingis täiesti uues ja erilises ruumis siis, kui inimese oma ruum või tema füüsiline elu lõpeb ja vaim ning muudki temast kinni olnud killud hajutatakse mingitesse uutesse ruumidesse?  Seda te ise ei oskaks kuidagi avada, kui te ei õpiks olema juba samas ruumis, kuhu mina olen End mingil viisil suutnud tõsta. Vaadake armsad lugejad, kuidas oskan kirjutada End nüüd suure algustähega. Siis jälle seesama sõna on justkui osaval viisil õpetanud mindki kirjutama End suure algustähega. Sest mina inimesena ei suuda asetuda ühessegi neist eelpool mainitud ruumidest ilma Tema abita. Kuigi paljud oskajad on end selliseks ise pidanud.

 

Inimese ruum on paljudele oskajatelegi täiesti tundmatu ja täiesti arvamatul viisil raske mõista. Kuidas oletan asju nii olevat? Sest me ei oska isegi aimata, kui palju erilisi ruume meis kusagil end hoiab peidus või mingil moel on esilgi? Või kas oskab teist keegi, armsad lugejad? Vaevalt oskab, sest meis on nii palju erilisi ruume ja erilisi kildude kilde, mida keegi veel ei oskaks isegi püüda arvutada, siis veel püüda öelda, kui palju keegi ise kannab sees või kuskil lähedal asuvas ruumis? Kas neid on tuhandeid või veel rohkem? Nüüd minule asetatakse üks uusim ruum justkui olema Õpetaja ehk just see Jeesus Kristus. Tema abil ehk saame sellele asjale mingit uusimat teadmist, nüüd Tema asetub sellest rääkima.

 

Armas Erkki ja armsad lugejad, inimesse suudavad asetuda kõik, täiesti kõik, needki ruumid, tasandid ja sopid, millest te ei hakka kunagi mitte midagi teadma, kuigi need oleksid mingil viisil igas inimeses mingisse ruumi või soppi kinnitunud.  Kuidas, te tahate teada?  Tema abil või Tema kaudu. Kas siis Looja või Ise Elu kaudu, sest neis kahes kõige Suuremas Energias, Andes ja Salapäras on igast ruumist alati just need, mis on üldiselt kuskil kas olnud, on või siis saavad millalgi tulevikus olema.  

 

Siis kahes kõige Suuremas on kas kõik füüsilised ruumid  või siis juba needki, mille kohta te ei suuda öelda, et needki oleksid füüsilised, vaid on mittefüüsilised, kuid on teile tundmatutes ruumides juba elavad. Võib-olla nad on juba osavalt esilgi. Nende väga eriliste olijate kohta, ruumi ja nende olemist  füüsilises ruumis olija mitte kunagi ei hakka samastama, vaid aegajalt ehk mingit viisi saab tuua esile kas katsetamiseks ja vahel harva natuke muulgi viisil tajuda. Seda peetakse siis paljudele inimese ruumis elavale mingiks müsteeriumiks, kuigi see on kunagi tulevikus teilegi mingi oskamise mõõtur või lävi olla muudki kui füüsiline olend.

 

Nii ühest vanakesestki oskab avaneda peale füüsilise olendi keegi muugi See või Tema. Oskamise Seadus pole kunagi rääkinud, millal Mina Ise asetusin olema muudki kui vaid inimene ehk Jeesus Naatsaretlane? Kas olin siis füüsilise keha mingisugune vaim või veelgi midagi Tema sarnast, kui asetusin lahti füüsilisest kehast ja tulin esile õpetuslastele? Mõelge, et olin siis edasigi inimese sarnases kujus ja kuidagi juba ka vaimu ruumis? See on teile natuke uus. Või on see teile, armsad lugejad, tuntud asi? Võib-olla kellelegi on tuntud, sest olete igaüks seda ise kunagi tundnud, siis kui olete mõnes osaelus siirdunud kõrvale inimese ruumist ja olnud asetumas vaimuks vaimu ruumi. Vaid haruharvad oskavad mingil viisil mäletada sellesarnast läbielatut.

 

Miks, kui see on igaühel mingil viisil proovitud?  Nii, ükski teist ei katseta seda, kui Mina ei anna seda kogemust proovimiseks. Püüdke nüüd ise tajuda seda kogemust mõnest eelmisest osaelust, asetudes sügavasse vaikuse ruumi …

Üldiselt inimeses ei ole kedagi veel selles ruumis, kuhu Mina End asetasin, kui olin siirdunud natuke lahti oma füüsilisest kehast ja asetunud natuke kinni vaimu ruumi, teie ei suuda liikuda samasugusesse ruumi, vaid olete edasigi inimesena inimese ruumis.

 

Miks siis Erkki viidi väga erilisel viisil tajuma üht väga varast töökohta ja vaatama seal kunagi olnud kahte inimest? Sellele Erkki ise annab oma vastuse teile, armsad lugejad.

Inimese ruumid on edasi kinni igas hetkes ja isegi neis töökohtades, kus on kunagi olnud või õppinud hoidma end mingil viisil esil. Seegi väga vana ja väga eriliselt mulle endast esile tõusnud kogemus on siis edasi minus väga imelikul ja erilisel viisil kinniolev kogemus või mingisugune olemise ja asetumise ruum.

 

Kas see on mingil viisil tõstetud või ise avanud selle tajumise Tema abil või Temast, keda oskan nimetada oma kõrgemaks Minaks? Ilmselt, sest minus endas ei ole  mitte midagi seotud selle tajuga, vaid kõik on olnud seotud vaid sellesse ruumi või sellesse Energiasse, kes asub ja on alati asunud minu südame sügavamas ruumis mingil viisil kinnitununa.  Inimesele endale kõik tajud, kogemused ja mingid muudki suured ja väiksedki mälestused, suudetakse alati avada vaid Tema kaudu või Temast (kõrgemast Minast) justkui uuesti läbi elamiseks. See Oskamise Salapära on nüüd osavalt avatud igaühele, kellele neid mälestusi ja kogemusi avatakse kogemiseks.

 

Kuidas vaid mõned inimesed võivad kogeda neid tajumisi jälle? Nii, ei ole kedagi ega midagi enam takistamas, kui vaid inimesed saaks täiesti samu kogemusi ja aistinguid esile uuesti kogemiseks ja tajumiseks, kui oskavad õpetada end neid endast esile tooma. Inimesele siis kõik samad aistingud ja oskused on alati olnud avatavad, kui vaid õpetad need endast avanema.

 

Kuidas või mil viisil? Vaid tehes tööd nende avanemiseks. Ehk asetudes olema sageli vaikuses ja samas tajuma just seda, mida kunagi tajud ja tunned saavat Endast esile.

Vaadake, armsad lugejad, jälle seda Endast sõna esimest tähte. Seegi oskab jälle mingil viisil avada sõnumit igale lugejale. Inimene peab suutma tajuda ja samas õppida olema selles ruumis natuke lahti nii ajast kui ka sellest teisest nimega nimetamatust. Kes sellesse oskab end asetada, avab ka selle suurema Enda õppima ja avanema just neile asjadele, mida See tahab Isegi õppida.

 

 

Nii olen ise avanenud jälle uutele raamatutelegi mingil ajal Isale ja Vanaisale lisaks. Vaadake jälle, kuidas oskan isegi olla natuke muudki kui vana Erkki, sest oskan muuta End olema ka uus Looja Poegki, kellest öeldakse Erkki nimeline Looja Poeg. Kes oskab, teda õpetatakse edaspidigi.