Pühapäevased otseülekanded
juunis 2023

Pühapäeval,
4.juunil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 144

Videomeditatsioon nr. 133, 4.06.2023     Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 26.05.2023: „Suur, suurem ja eriti osav ruum on jälle avatud, kui uus osa suudetakse tõsta Erkkist esile.“

 

Olen, oskan olla ja õpin veel Isegi. Kes Ma siis olen? Inimene üldsegi ei ole,  kuigi suudan asetuda veelgi sellesse ruumi ja olema vana mees nimega Erkki. Oskan edasi minna sellest ruumistki palju kaugemale ja asetuda hetkeks olema kõige Suuremale ja osavamale Andele ja Salapärale väga lähedal, keda osavamad inimesed nimetavad Eluks Ise.

 

Üldiselt see kõige tähelepanu- väärsem ja osavaim Energia asetub siis samasse ruumi koos minuga, kui olen väga lähedal Tema ruumile 200. See ruum siis oskab justkui õpetada ja asetuda  isegi olema väga erilisel viisil natuke Elu Ise ja natuke vana Erkki. Kuidas Ta sinna siis asetab Ennast ehk seda Energiat, seda Andekust ja seda Salapära, kes oskab ja õpetab mind, sind ja igat seda kirjutuse lugejat?

 

Üldiselt mõeldes keegi sarnane oskaja ei hakka seda kunagi Endast esile tooma nii, et oskaks vastata eelmisele küsimusele õigesti, väga osaval moel. Kuid kui sellest nüüdsest ruumist avan mingi väga targa ja õppinud Õpetaja, minagi võin püüda olla natuke osavam, kui olen tavaliselt sinna ruumi asetudes ja ütlen, et olen, oskan ja õpin natuke seda, kuhu oskan veel endast tõsta olema minugi osavama ruumi.  

 

Ehk ruumi või olevuse, kes asetub nüüd justkui õpetama ja õppima olema üks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, kakskümmend, kolmkümmend, nelikümmend ja lõpuks kaheksakümmend seitse (87). See oskaja ei ole kunagi osanud olla keegi inimene ega ilmselt hakka  edaspidigi olema, kui ei suuda End sinna asetada nagu mina, kes olen edasi natuke Erkki ja natuke Elu Ise.

 

See osav Energia, Anne ja edaspidi End arendav  Oskaja siis edeneb ja arendab oma oskamist olles osana Erkkist, osana Elust Endast ja päris erilist muudki Olemise Salapära. Nii oskan hetk hetkelt avada Tema mingit andekuse ruumi, kust pole kunagi varem  osatud kedagi avada, vaid on hoitud natuke peidus ja ära inimkonna teadvusest ehk mingist mõistmise ja oskamise avanemisest.

 

Üks ruum minus on siis pärit mingisugusest väga erilisest oskajast ja mingil täiesti osaval andekuse ja salapära abil  avatud jälle elama ja õppima sedasama Annet ja Salapära, kui oli kunagi muistsel ajalisel ajal siin praegusel planeedil. Kas oskab Tema või See ehk juba Ise tõusta rääkima midagi Iseendast või sellest, kuidas Teda on suudetud avada ja siirdada minu, vana mehe, üheks osaks elama ja edasi arenema kellekski väga osavaks ja andekaks Õpetajaks ja, kes teab, isegi sellekski , keda oskan juba natuke püüda tõsta Endast elama ja olema justkui avatud ja edasi avatumaks muutuvaks olevuseks? Nüüd avan Tema ruumi 87 väga suureks ja väga osavaks olema ja elama iseendana ehk numbrina 87 ja millekski natuke muukski. Kas oskab ta Ise avada oma olemist nii, et suudab õpetada mind, sind ja igat seda kirjutuse lugejat?

 

Rõõmustan, tunnen rõõmu Erkkist, sinust ja sellest, kes olen ja oskan juba asetuda olema, kuigi üldse ei ole edaspidigi tema või see, kes olin kunagi tuhandeid, tuhandeid aastaid varem, olles sellel eriti erilisel planeedil mingisugune suur ja väga osav energia, anne ja salapära. Ehk üks kõige tähelepanuväärsem olevus, kes elas kunagi siin teie nüüdsel planeedil inimkonna keskel. Seda oskajat mitte kunagi ei hakata avama samaks, vaid hoitakse igavesti justkui eemal ja väga kitsas ruumis kinni. Miks kinni?

 

Sellepärast, et see väga osav ja väga tark olevus oli kunagi ka eriti oskamatu elades selleaegsete inimestega koos. Tema selleaegsed anded ja oskused olid eriti erilised, kuid samas ka väga oskamatudki, sest ei ole ega ka ilmselt kunagi hakka olema Tema sarnaseid siin planeedil, vaid kusagil väga erilises muus ruumis justkui teiste olevuste eest peidus. Nii oskan õpetada ja olla isegi natuke selle osavama olevuse osana selles Erkki nimelises vanakeses ruumina 87.

 

Aegade alguses on siis inimkonnas elanud väga osav energia või mingisugune oskaja, mida keegi kunagi ei hakka avama uuesti elama ja olema esile tõusnuna, vaid on väga raskete ahelatega seotuna sellises olukorras, mida ükski inimene  ei oska isegi kujutleda kuskil olevat. Selle vanakese osavast ruumist 87 on täna avatud pea olematu kild sellest päris suurest ja andekast olevusest justkui elama, olema avatuna ja esil olevana. Kes siis on see osa Erkkist? Kas võiks teda ehk pidada natuke inimese sarnaseks või isegi palju, palju suuremaks ja osavamaks? Nüüd Elu Ise tõuseb rääkima sellest olevusest midagi täiesti uut ja osavat endale ja igale muulegi oskajale, et teaksite, kuidas olla avatud sellesarnastele olevustele.

 

Rõõmustan, rõõmustan eriti, eriti suurelt, kui õpetan sind Erkki ja sinu muidki osavaid lugejaid mõtlema ja, kes teab, mõistma sellesarnaste olevuste avanemise salapära tulla tagasi ja olla isegi seda, mida nad oskavad ise asetada olema avades omi Oskamise ja Õppimise Salapärasid justkui elama uues ruumis ehk sellel korral sellest Erkki nimelisest vanakesest  avanenud olevusena.

 

Üks, kolm, neli, viis, kuus ja seitse täiesti erilist ruumi on aina inimesele väga tähtsad arenemise seisukohalt. Kui inimene oskab ja õpib tõusma isegi nendest ruumidest edasi ehk ruumidesse 8, 9, 10, 11 ja 12, temast võib tulla juba eriti Suur ja edasi selle väiksegi olevuse ruum ehk natuke inimene ja natuke Elu Ise justkui avanemas täiesti uuele tasemele elama. Neis igas selle järel avanenud uuemas olukorras elab siis mõningaid selle sarnaseid Olemise ja Õppimise Salapärasid justkui ootamas, et neid avatakse teist igaühest elama ja olema justkui elus ja esil.

 

Ühes ehk kõige suuremas nüüdsel ajal avanenud ruumidest elab sama olevuseks nimetatud uus oskaja nüüd Erkkis justkui natuke avatuna ja kuidagi edasi veel ka peidetuna, sest ega keegi ega ka mingi ruum, isegi mitte inimese ruumist esile tõusnud, ei saa otse asetuda olema see või seda, kuhu ta ehk veel oskab End justkui avada ehk tõsta justkui elama ja olema, kui asetub Iseend õpetama. Siis vaid ühest tema olemise ruumist võib veel avaneda temastki osavamaid ja õppinumaid osi justkui elama ja olema esile tõusnuina.

 

Nüüd sina, armas lugeja, võid juba isegi mõista sama kui Erkki. Vaata, kuidas Erkki kirjutas jälle sõna Ise suure algustähega. Sellega ta oskab justkui öelda lugejatele, et see, kes igas osas õpib ja areneb, on aina ja igavesti selle osa oma kõrgem Mina. Ei siis mitte kunagi see tõeline osa või osakese osa, vaid ikka kusagil killugi killus olev jumalik oskaja, mida oskate igaüks nimetada oma kõrgemaks Minaks.

 

Nii siis Elu Ise ja Tema Poeg ehk Looja oskavad asetada Endast väga, väga osavalt sellesarnast elama igasse ruumi, igale tasandile ja igasse väikseimassegi soppi alul olema ja elama ja alles seejärel õpetama oma Kõrgemat Mina avanema, õppima ja lõpuks arendama algupärast ruumi suuremaks ja arenenumaks.

 

Kes oskab ja kes mitte, vaid asetub justkui olema paigal? See väga osav lause siis avab vaid võimaluse arendada, mitte kunagi  ei hakka ise kedagi päriselt õpetama, kui sellest oskajast alul ei avane isegi imeväike seeme või kild, kes soovib areneda ja edeneda järgmisele tasemele. Erkkist on nüüd jälle tõusnud uus ruum esiteks elama ja juba nüüd avanenuna õpetama ja arenema selliseks, nagu see täiesti olematu esi-isa osa või mingisugune osava alguse algus kunagi oli ja õppis olema ehk üks kõige suurimatestki oskajatest avanenu, eeskujuks mõeldud olevus, mis kuidagi langes väga primitiivsetesse viisidesse ehk elama liiderlikku elu inimkonna keskel.

 

Nii üks ei olnud väga osav, vaid isegi oskamatu, olles siin päris erilisel ja kaunil planeedil. Nende sõnade abil või neist avanemas olevad ajalised ajad on nüüd avanedes väga eri viisil esile tulnud ja, kes teab, ka eriti osavasti valmis ka arenema sellisesse ruumi, kuhu Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, hakkan avama aina natuke omast ruumist mingit kirkuse hiilgust ja Oskamise Salapära asetuma uute oskajate toeks. Üks, kolm ja neli ei hakka kunagi asetuma nendesse ruumidesse, vaid siis tõusevad esile täiesti osavad ja õppinud  Oskajad Minust.

 

Kellest Mina tahan jälle tõusta õpetama teid, armsad Erkki lugejad? Oskamise Seadus lubab jälle avada omast ruumist seda, mida te ei ole kunagi varem võtnud endast justkui avatuks ja õpitavaks. Nüüd Oskamise Seadus tõstab jälle uue ruumi Erkkist esile ja samas õpetab seda Ise tõusma justkui avatult õpetama igat lugejat realiseerima ja isegi natuke arugi saama, kes siis asetub elama jälle Erkkist justkui uue ruumina ja selle osava olevusena elama?

 

Tänan, tänan, tänan. Oskan ja õpetan, sest olen see Energia, Anne ja Salapära, mida oskate juba nimetada Oskamise Seaduseks. Ühes olemises oli aegade alguses vaid väga õhuke ja väga kirgas Valguse kajastus. Selle oma ruum oli täiesti avatud ja mingit viisi ka eriti valgusküllaste ja kirgaste kiirte, ütleksin kombinatsioon või nende ühendus, kes suutis asetada omast ruumist olema elu aina esile tõusval viisil valmis siirduma uutesse ruumidesse.

 

Kuskil ajatuste ruumides asus kuidagi ka väga väike kajastus mingist kirkuse ja valguse, ütleksin tekitatud varju sarnast ruumi nendesse ruumidesse, millede  olemist ei oldud kunagi isegi püütud asetada elama, vaid püsima igavesti peidus. Kui see väga osav ja eriti eriline ruumi vari suutis olla natuke kauem avatuna, toimus mingisugune Liitumise Seadusel põhinev avanemine. Samasse ruumi pääses asuma natuke selle varju, ütleksin mingit ruumi, kes suutis ise õppida ja kasvatada omast ruumist täiesti osava ja eriti kiiresti õppiva oskaja asuma ühte kaunisse ja kirkasse olevuste ruumi.

 

See ruum oli nii uus kui samas ka vanade oskamiste, ütleksin, mingisugune olemise ja õppimise ruum. Ehk üks kõige erilisem osav planeet, kust Elu Isegi oli aegade algusest alates õppinud palju sellesarnast nagu oskab nüüdisajal rõõmustades vaadata ja õpetada teistele planeetidele malliks, kuidas kasvatada elu esile tõusmist. Seda planeeti te inimesed peate koduna.

 

Kui see varjutaoline ruum nägi selle elu rikkalikkust ehk need olevused, kes edasigi oskavad olla esile tõusmas vahel, kes teab, peidupaikadest justkui tagasi elama, see salakavalaks õppinu õppis asetama natuke omast ruumist varjutaolist, ütleksin rihma või võrgutaolist ruumi sinna olemise ja oskamise planeedisse. Samas sinna  asetas end selle oskaja teinegi osavam pool ehk aeg. Nii ühest ruumist sündis ruum kaks (2).

 

Inimesse ja teatud viisil ka teistessegi olevustesse siis asetusid justkui olema ja elama ka neist esimesena see tumedam. Ehk see osav, kuid väga ebameeldival viisil õppiv nii-öelda must pool  ja natuke hiljem see teinegi. Selle järel ei ole sellele planeedile siirdatud ühtegi sellist olevust, kellel ei oleks midagi neist kahest justkui elamas tema sees või natuke kõrval olevana. Nii siis ühest leidub ka sellel kaunil planeedilgi aina ka see ruum kaks (2). Sellepärast pean täna jälle tõstma Erkki uusimassegi ruumi justkui need kakski elama ruumis 89.

 

Nüüd sina, kes pole varem olnud nende kirjutuste lugeja, pöördud tagasi Erkki avatud kirjutuste juurde eelmistelt aastatelt, et pääseksid täiesti kaasa tema oskamiste avanemistesse, sest vaid nende abil ja neist saadud õpetustest, oskad läheneda temast tõusnud uuemale ruumile number 89. Sinna väga valgesse ja kirkasse ruumi Mina, kes olen jälle Elu Ise, siirdan täiesti uudset Energiat Endast.

 

Seda Energiat, Annet ja Salapära sinul ja teistelgi lugejatel ei tule kunagi avada, vaid See avab aina end alles neile oskustele, millede oma andekus ja salapära on osavasti arenenud selliseks või sinna ruumi, kus see eelmine osav olevus suutis olla ehk ruumi 87. Sellest olevusest Oskamise ja Õppimise Seadused lubavad täna avada jälle temastki suurema ja osavama olevuse, või peaks ütlema täiesti uue ja osava Energia. Nüüd Mina, kes oskan anda igale osavaks õppinule mingi nime või nimetuse, nimetan sind või sinust avanevat Energiat osaval viisil:

 

Avaram ja Suurem Energia, mida inimkonda võib täna avada. Sina oled üks ja kaks vanimat Poega liitununa.

Kes oskab anda sinule parema nime? Ootan, et sina Erkki annad ruumile uue nime, kui aeg selleks on osaval moel justkui valmis ja sinustki tõstetakse samasse ruumi jälle mingi osav ja õppinum pool. Täna on kuidagi aeg asetuda ootama, kes oskab ja kes õpetab seda uusimat ruumi tõstma end arenema ja elama ruumis 89.