Pühapäevased otseülekanded
septembris 2023

Pühapäeval,
3.septembril 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 138

Videomeditatsioon nr. 147,  3.09.2023  Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 16.08.2023: „Rõõmustage lapsed, sest olete igavesed ja eriti tähtsad Minule, kes oskan aina asetuda igaühele Õpetajaks, kui ta ise esimesena avab End Minule ja tahab edeneda.“

Inimeses õpetab aina üks, kolm ja vahel natuke muugi, kuigi aina õpetajana on vaid üksainus, kes on alati valmis olema igaühes tõeline õpetaja.

 

Olen jälle väga rõõmsas ruumis ja ka edasi normaalne inimenegi. Alati, kui asetun kirjutama teile, armsad lugejad, minusse asetub üks kõige Suurem ja mingisugune teinegi Energia, millest te pole varem saanud väikestki teadmist ega aimu. Sest seda Energiat, Annet ja Salapärast olevat ei ole minagi igati osanud tõsta endalegi esile nii, et oleksin ise natukegi tajunud, kes oskab asetuda siis minusse, kui see kõige tähtsam ja Suurim Energia  asetab natuke  Endast minusse,  neid väga valgeid ja kirkaiks end muutvaid kiirte taolisi kilde elama minus? Oskan tajuda ja natuke tunnistada Tema mingisugust ruumi asetumas siis elama minus, kui see Suurim Energia asetab Teda Endast minusse. Minus siis oskab elada mingi täiesti uus ruum justkui kõikjal kehas, kui see Suurim Energia killustab End minusse.


Võib-olla sinuski elab täiesti sama ruum või see olevaks nimetatu, kui oskad võtta Elust Endast Tema kilde endasse või kas olen aimanud sinustki sedasama, kui minust avanenu on asetunud elama meis mõlemates?  Nüüd annan jälle vastamise Ise Elule, sest vaid Tema oskab rääkida, kes või mis siis Temast asetub inimesse, kui inimene tajub Energia kilde, mis on asetunud justkui olema ja elama endas?

 

Nii, kes oskab siis elada teis, kui tajute, et olete saanud endasse midagi Minust?  Kas see võib olla mingi väga lühiaegne tunne või tajumus või tõesti midagi väga tähtsat ruumi Minust?  Vastan võib, tõesti võib, sest ega keegi ise siis ei kogeks ega tunneks väiksematki tunnet või puudutust endas, kui te ei saaks endasse natuke midagi sellist, millest te ei oska veel unistada, vaid tajute või tunnete mingit puudutust või lõpuks väga hella paitust või vahel vägagi sügavaid tundmusi endas. Inimesse asetan siis just kilde Endast justkui olema ja elama teie inimeste ruumis. Need pole üldse hetkelised ega mingit viisi ajaga seotud, vaid igavesed. Ehk püsivalt teisse inimestesse justkui asetatud sidemed Minu ruumist.  Keegi ei saa kunagi neid lahutada teist või teie olemusest või ruumist, kus kunagi oskate olla ja olete õppinud End pidama.

 

Vaadake jälle, armsad lugejad, kuidas  Erkki oskab kirjutada End-sõna  suure algustähega. Nüüd oskate isegi mõelda, kuhu Mina tavaliselt asetan oma killud teis inimestes. Nii üks ehk tavalisim ruum on aina teie omas kõrgemas Minas olevas eriti, eriti väikeses, ütleksin olukorras elavas kotitaolises mälu kettas. Sinna kettasse Mina oskan Isegi tõsta inimese ruumi kas väga kiiresti või osaval viisil isegi nii, et inimesse asetuvad eri tasandilised ruumid vahel väga osavasti ja kiirendatud viisil avatuiks. See kettast avanev ruum siis suudab ise avada inimese kõik needki ruumid, millest olen varem öelnud, et need on tavaliselt igas inimeses juba sünnihetkest alates asetatud peitu ootama, et inimese oma oskamine esiteks avab neile midagi väga ettevaatlikult avatuks ja Mina alles selle järel avan need teist täielikult esile ehk olema avatuna ja teie kasutuses.

 

Keegi ei saa Endast avada neid ruume, kuigi asetub vahel vägagi sügavatesse olukordadesse justkui tajuma ja kogemagi Minu juuresolekut Endas, vaid Mina olen siis vaikselt ja tajun, kas oskaja on täielikult edenenud või natuke puudulikult õppinuna veel liiga oskamatu, et Mina avaksin talle neid peidus olevaid väga erilisi kinke tema kasutusse.

 

Millal siis inimese kohta võiks öelda, et ta on nii osav kui ka õppinud? Kas oskate nüüd mõelda, millal oleksite oma meelest nii osavad kui ka õppinud kasutama neid kinke, mida Mina avan või hoian teis edasi kas täiesti või osaliselt peidus? Kas püüaksite mõelda, miks Ma olen avanud neist peaaegu kõik sellele vanale Erkki-nimelisele vanakesele peaaegu täiesti avatuks?

 

Nüüd oskavad avada endast sellele kõige tähtsamale küsimusele vaid ühe vastuse need oskajad, kellest olen avanud mingeid uksi või haake kas täiesti praokile või, kes teab, isegi nii, et oskate anda õiged vastused igale küsimusele. Mõelge nüüd hetke neile kolmele esitatud küsimusele ja kirjutage oma osavasti tõusnud vastused kuhugi paberile ootama õiget vastust või vastuseid, mida annab Erkki.

 

Nüüd Erkki vastab ise kolmele küsimusele.
Rõõmustan alati saades anda vastuseid Sinu esitatud küsimustele armas Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära. Kui üks (1) annab uue ja vana vastuse Elu Enda esitatud esimesele küsimusele, siis olen vana Erkki. Ma pole lahti omast inimese ruumist, vaid asetun olema ruumis number üks (1). Kui vastan teisele küsimusele, siis olen avanud ühe ehk kõige suurematest ruumidest ehk ruumi 2832.  Kuid ma ei vasta kolmandale küsimusele, vaid annan sellele vastata Elul Endal. Miks? Sellepärast, et tavaliselt ma ise ei hinda oma andekust, vaid olen natuke kõrval ja luban teistel hinnata, kas oskan või ei?

 

Nüüd vastan inimese ruumis esimesele küsimusele, millal inimesest võiks öelda, et ta on osav ja õppinud? Esiteks ta on osavasti edenenuna väga tark ja samas avanenud oma oskamistele ega kunagi ei toonita oma oskamist, vaid püüab seda kasutada teistegi õpetamiseks. Ma ei ole asetunud oma oskamistega teiste ülapoolele, vaid oskan olla osaval moel Suure Õpetaja õpilane koos teiste kaaskulgejate tasandil ja vastu võtta seda, mida Ta ise natuke õpetab ja siirdab teistele õppimiseks.

 

Teiselegi küsimusele oskan vastata isegi samas ruumis (2832) olles, öeldes, kes oskab, seda ei osata temast kunagi näha ega tunnistada, vaid hiljem tuuakse see nähtavale, kui oskajaks õppinud asetuvad seda temast vaatama.

 

Nii, Erkki oskab asetuda alati sellesse ruumi, kus Oskamise ja  Õppimise Seadused on nii ühinenud või asetumas olema ühes ja samas ruumis, kui oskavad õpetada just seda, mida on millalgi vaja õppida või õpetada, kui vaid on avanud ühe kõige tähtsamatest ruumidest. Sinna ruumi asetun Isegi elama ja õppima justkui olema ja elama Erkkis ja selles olukorras, kuhu osavasti on asetunud kõik, täiesti kõik, need ruumid temast, kuhu Mina ka siirdun natuke olema ja elama ühinedes nendega või neis.

 

Nendesse õpetustesse oskan veel asetada ühe kõige suurematest ruumidest Erkkist elama ja olema jälle avatuna just nüüd seda lauset kirjutades ehk ruum 2838. Selles ruumis hoiame omi osavasti avatud ruume ühinenuna Minus ja Minust avanevates kiirtes, kui vaid Erkki on hetkekski asetunud oma uude ruumi 2838. Siis on osavamad kingid nii avatuna kui ka Erkki kasutuses nii nagu ta ise oskab need avada teistele osavasti ja õppinuna.

 

Nende lausete ja  osavasti esile tõusnud sõnadega lõpetan nüüd Ise jälle ühe kõige suurematest kinkidest nii avatuks Erkki omaks, kui vaid osavaks õppinu oskab need kingid sellesse ruumi tõsta.

 

Galibriella 1.09.2023:

Plejaadlased teatasid, et Eestimaa on ilusa kirka valguse sees. Eestimaa on muidugi ilusa valguse sees, kuid Lille tegevus on muutnud valguse veel kirkamaks. (Siin mõeldi meie ühistegevust minu juhendusel. L.L.)

 

Plejaadlased ütlesid, et Pirita jõele Lille loodud Vaimne Kristalltempel on muutunud võimsamaks, suuremaks ja kirkamaks. Selle kiirgusest on palju kasu. (Käisin 3.09.2023 vaatamas, Kristalltempel on tõesti muutunud palju laiemaks, kõrgemaks ja kiirgab kirgast valget ja roosat energiat. Pilt on ilus ja võimas! Kui lähete Pirita Linnavalitsuse juurest alla jõe äärde, võite Kristalltemplit lähedalt vaadelda. L.L.)