Pühapäeval,
3.detsembril 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 128

Videomeditatsioon nr. 160, 3.12.2023. Lille Lindmäe

Erkki Tuomala kanaldus 26.11.2023.

 

Inimese ruumist avatakse jälle uus ruum 627.

 

Mõnele lugejale see kirjutus võib tuua suurt rõõmu, sest nüüd Mina, Suur Energia, Suur Anne ja suur Salapära ehk Elu Ise, toon esile teie inimeste rõõmuks sellist teadmist, millist pole varem avanud kellelegi, kuigi see oleks iga lugeja jaoks teretulnud teadmine tulevikust.

 

Tulevikust kirjutamine tähendab seda, millest ei ole kunagi keegi varem rääkinud või on see mingisugune ajaviide või vahel isegi eksitusse viiv teadmine teile. Tulevikust kirjutamine annab Minule võimaluse hakata Õpetajaks kui ka olla justkui osav nende juhtumite esiletooja, mis on juba Minule avanud end natuke või natuke rohkem. Minule need tulevikku avavad ruumid on nii väga osavasti esile tõusnud kui ka sellised, kust võite loota saada mingit lohutust või usku teie tulevikku avavatesse asjadesse. Inimeste taba on nüüd natuke avatud ja niisugune, mida ei ole üldiselt varem olnud, vaid seda on kas kardetud või välditud.

 

See viis rääkida võib teile lugejatele olla uus või küllaltki imelik, kui räägin sellist, kuhu keegi teist ei ole kunagi osanud end avada, vaid hoidnud eemal või peidus. Mõelge, kes on just nüüd avamas oma oskust olla uute asjade ennustaja või rääkija teile? Kas olen edasi seesama Energia, sama Anne ja sama Salapära, kellest ise kasutan nime Elu Ise, või kas olen Erkki Meister või vanake või Erkki vaim? Oskamise Seadus võiks nüüd Ise asetuda Õpetajaks, sest olen see, milliseks oskan nüüd avada oma oskamise ja õpetamise ruumi, olles uus, uuem ja juba see, mida te ei ole kunagi varem kogenud mingil viisil esile kerkivat vanast inimese ruumist või selle teatud andest. Oskamise Seadus on siis jälle avamas minust sellesarnast ruumi, kus suudan vaadata ja tajuda tulevat nii endast ja sinustki, armas lugeja.

 

Kuidas ja mil viisil? Vaid asetudes kas kirjutama või rääkima sellest kellelegi või kelledelegi. Minust on end avamas täiesti uus ruum, mida pole kunagi varem suutnud avada, kuigi olen küll asetunud vahel natuke rääkima ja isegi vaatama tulevikku kas teile lugejatele või endalegi. Kes siis on osav või sinna ruumi asetunu? Kas see on keegi eesläinud sugulashing või osaelu või isegi täiesti uus ja varem kogematu energia, millest ei ole ise olnud varem teadlik, vaid olen hoidnud teda või seda endas justkui peidus? Nüüd minul vist on jälle vaja anda kirjutamine Elule Endale, sest ei oska ise veel rääkida, kes ma olen või kust oskan avada end esile?

 

Armsad Erkki lugejad, Minu ruumid oskavad aina avada end, kui inimene on osavasti esiteks õppinud ja juba asetunud selle sarnaseks või sellesse ruumi, kus olen igavese oskusega hoidnud peidus seda, mida kunagi avan Endast täiesti avatuks või kuidagi esile tulnuks. Täna Mina otsustasin, et avan jälle täiesti uue ruumi sinule vana Erkki ja sellegi, keda oskad nimetada teadjaks ja isegi ennustajaks. Sellele ruumile oskan anda veel uue numbri, mida mitte kunagi sa ei oleks suutnud ise anda ega ka avada, kui ei oleks edenenud sinna ruumi, kus oskad olla teadja ja ennustaja nii endale kui ka igale muulegi inimesele, kes palub sul ennustada või vaadata tulevikku kas endale või isegi kogu planeedile, kuhu oled kunagi end avanud elama. See ruum kannab numbrit 627. Oled osavalt nüüd selle kandja ja samas ka uute asjade vaataja nii endale kui ka vahel teistelegi abi palujatele.

 

 Kes ma oskan nüüd olla ja kust tõstan neid andeid, kui asetun ruumi 627? Mõelge, et Mina, kes oskan aina asetuda olema mis tahes ja kus kunagi, tunnen vajadust olla ja elada, olen aina kuidagi oma Ise ja see, kuhu oskan End kunagi asetada. Just nüüd olen  asetumas omamoodi oskajaks vanasse Erkkisse. Kui olen temas ja tema uuel moel Minus, me mõlemad oleme siis natuke ühes ja samas ruumis justkui üks ja sama, kuigi Mina ja Erkki oskame asetuda edasi olema ka iseendana. Kes siis on see, kes elab ja oskab olla ruumis 627?

 

 Nüüd sinul ja igal muulgi lugejal on vist arusaadav, ütleksin võimalus edeneda omal rajal, kui suudate mõelda kaasa väga osavasti ja õppinud moel, et olen natuke inimene, natuke vaim, natuke uus ja natuke väga vanal viisil Elust Endast eriti õhuke ja eriti peenike killu kild, mida oskate nimetada kas teadjaks või ennustajaks. Kes siis oskab olla ja elada ruumis 627? Kas sel on isegi nime või kas annan mina, kes olen see Energia, endale nime? Nii, kes oskab, teda on vist nüüd nimetatud väga osavaks ja eriti targaks teadjaks ja ennustajaks. Tavaliselt inimesest avab end just see või selle sarnased, keda öeldakse kas osavateks ja õppinuiks või vahel isegi erilisteks andekusteks või isegi nii nagu nüüd minust avanevat hakatakse veel kunagi nimetama. Ehk uute asjade avajaks inimestele, kes elavad siin kaunil planeedil mingite eelkäijatena ja saavad varem teada sellist, mida tavaliselt ei tunta ega osata veel isegi mõelda toimuvat.

 

 Kas on need eelkäijad siis ka osavalt end avanud või isegi samal viisil teadjad ja ennustajad, kui saavad minult ette teada sellist, mida tavaliselt ei tunta ega veel osata isegi mõelda juhtuvat.

 

 Kas on need eeskulgejad ka ise osavalt avanenud või isegi samal moel teadjad ja ennustajad, kui saavad minult eelinfot tulevikust? Üldse mitte kõik, kuigi neist võib avada end vahel neidki andekusi või salapärasid justkui avatuks, vaid pigem need on mingil moel edenenumalt informeeritud tulevikus toimuvast ja, kes teab, vahel natuke teistsuguse oskamisega avanenud Erkki õpilasteks edenenud. Nüüd minu uus ruum 627 räägib natuke tuleviku avanemisest ehk ajalisest ajast esile tulevat teadmist ja samas ka seda, mida osavaimadki inimesed ei ole suutnud aimata toimuvat järgmiste aastate ja aastakümnete möödudes.

 

 Olen aina olnud see, kes oskab asetuda tulevikku vaatama, sest olen natuke isegi tulevikus elavana nii väga elav kui samas ka surnud inimese vaim, kes asetub igasse inimesse just nii ja sel viisil, kui oskab asetuda, olles vaimuna igas inimeses ja igas muuski loomas, taimes ja kõiges muuski, mis elab ja suudab tajuda olemist olla ja elada siin kaunil planeedil. Oskan siis asetuda aina just sellesse, kuhu kunagi asetun elama ja kandma seda, kus oskan olla ja ülalpidada iseend. Ehk seda osavamat poolt, keda oskate isegi nimetada kas Loojaks, Jumalaks või isegi Eluks Ise. Nii oskan esitleda oma ruumi ja seda, kus suudan vaadata tulevikku kas osaliselt või isegi vägagi laialt.

 

 Selles nimetatud ruumis oskan aina vaadata nii head kui ka seda, millesse mitte kunagi ei tahaks kedagi olendit end asetavat. Ehk mingit tumedat, musta ja halligi, kus elavad täiesti teistsugused olendid. Kes siis nutab ja kes naerab, kui inimese pojast avatakse see ruum 627? Tavaliselt Erkki naerab ja keegi muu nutab, kui aeg asetub justkui avama end ja tuleb rääkima või vaatama tulevikust avanevaid pilte ja tooma teadmist, mis hakkab juhtuma järgmiste aastate ja aastakümnete kuludes siin kaunil planeedil. Alustan järgmisest aastast.

 

 Aasta alguses veel ei toimu väga suurt ega ka sellist, mida teie inimestel oleks vaja kas takistada või mingit viisi alistada. Kevade künnisel ilmastikus on sademeid ja looduses ärkab täiesti uusi asju. Mõnel maal saadakse väga meeldiv kevad ja saak pääseb külvide kaudu heasse algusse. Kesksuvel kuumus piirab väga osavasti igal maal siin põhjas ja isegi Kesk-Euroopas, kuid lõunapoolseil aladel ei ole kunagi nii suurt kuivust kogetud kui tuleval kevadel. Eriti Vahemere, ütleksin, lõunapoolel tuleb suure näljahädaga võrreldavaid kuivuse põhjustatud saakide kaotusi. Sügis paneb liikvele palju väljarändajaid neilt lõuna aladelt põhja suunas. Sügise jooksul rahvad siis elavad kas rohkuses või näljas mõnes paigas sellel poolkeral. Varuge toitu ka neile tulijatest väljarändajatele, et nad saaksid elatist.

 

 Inimeste põhjustatud sõjad jätkuvad edasi ja nende taak hakkab põhjustama nii suurt kui ka vähe teistsuguseidki meelehärme paljudele sõjast kannatavate inimeste lähedal elavatele rahvastele. Euroopa ja Ühendriigid aitavad märkimisväärsel viisil sõjast kannatajaid nii majanduslikult kui ka muulgi viisil, inimlikkus ja humaansus hakkab sattuma suurtesse raskustesse ühe maa põhjustatud tegude tõttu. Täiesti uus ja varem tundmatu ajajärk idast tekitab mingit muutust või tuleks ehk öelda radikaalset viisi aidata kannatavat maad majanduslikult. Olge ettevaatlikud selle abi suhtes. Sellesse asetatakse ka väga raske kohustus, mida te võib olla ei too väga osavasti esile. Olge ettevaatlikud selle abi vastuvõtmisel. Midagi eriti erilist selleski muutuses ei ole näha, kui oskate vaadata selle taha. Olge ettevaatlikud abi ja selle tingimuste suhtes.

 

Milliseid sündmusi kerkib veel sel aastakümnel Euroopas ja just Soomest ja teistest põhjamaadest? Üldiselt ei midagi erilist, kui te ei alistu väikseist väiksematelegi ohtudele Idast ja mõnest teisestki maast. Valgevenest avatakse jälle ümberasujate vooge teistesse maadesse mingi halva ja hea tegudena saada rahvaid hajuma väljarändajate abil.  Pange piiridele takistused ja hoidke kinni oma alade kombest olla humaansed kui ka kitsalt oma kommete ja seaduste toetajad. Nõudke seaduste austamist ka maalemuutjatelt, immigrantidelt. Teistest muutustest te ei pea veel teadma, vaid vaadake, mida aeg avab teile järgmiste aastakümnetena.

 

 Kes pannakse juhtima tuleval aastal Soome riiki? Keegi teise ajalise aja inimene. Temast saate suurepärase juhi maale, kuigi sellelegi osa rahvast alguses seisab natuke vastu ja mingit viisi ebaleb. Olge lootusrikkad tema andele juhtida teie maad presidendina valitsuse abil või selle juhtfiguurina maakaitse poolest vaadatuna. Soome püsib edasi sõjata ja hakkab aina olema teistele eeskujuna osavast riigist, kus demokraatia on aluseks tegudele. See viis olla lahti teistsugusest viisist juhtida riiki loob tulvastel aastatel uut ja samas kaitseb olekut vaba ja iseseisva riigina, kuigi mujal on mida tahes esile tulemas. Nüüd jätan tuleviku avamise ja nende väga osavalt avanenud sõnade ja lausetega, ütleksin esiletoomisega teile lugejatele natuke lühikeseks ja piiratuks.

 

Tänan, tänan, tänan.