Pühapäeval,
31.detsembril 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 151

Videomeditatsioon nr. 164, 31.12.2023      Lille Lindmäe

Galibriella sõnumid 24.12.2023 kl. 11.10 – 12.10 peale Lille Lindmäe ühismeditatsiooni.

 

Info: „Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ning kõiki osalejaid ühismeditatsioonis osalemise eest! Me täname Lille Lindmäed ühismeditatsiooni läbiviimise eest!

 

Taastuvenergia kaitseb teid ja laseb Looja energial tasakaalustada teid, et saaksite olla terved, hoitud, kaitstud ja armastatud. Las see energia laeb teid, et see ühendus Maa ja taeva vahelises ruumis oleks jätkusuutlik ja vaba. Me täname osaduse eest, kus maapealne ühendus on voolavuses universumi paikadega, millel on ühendus ja tasakaal loodud inimesele, kes hoolib, austab, armastab Looja loomingut nõnda, et tasakaal Maa ühenduses oleks ühendatud kosmose energiaväljadega. Voolavus on peamine, mis laseb energiatel voogata tagasi sinna algallikasse, mis on ühenduses inimese endaga, kui ka ümbritseva keskkonnaga ja sealt tagasivoolavus annab energia jõule, mille vahendusel inimene saab teada enamat, kui aimata oskab. TEADMINE iseenda sees on taipamine end ümbritsevatest asjadest, milles taipamine võib osutuda millekski enamaks, kui tavainimene seda mõistaks.

 

 Olge tähelepanelikud oma väljaütlemistes, sest sõnal on jõud ja vägi sees, isegi kui ilmsi tundub see võimatu ja märkamatu. On vägi, mis suureneb ja kahaneb. See on midagi, mille kaudu on võimalik luua, kui ka kahandada; peatada. Ilma, et ise märkaks muutusi, toimuvad muutused siiski. Ükskõik, kus inimene viibib, on sõnal jõud ja vägi sees taipamises, mis kandub üle inimesele endale kui ka Teda ümbritsevatele inimestele. Ka eluslooduse osale, kus elu keeb kui sipelgapesas. Milles on elujõud, valikud, kord, tasakaal, elutahe, vaikiv sõnatu suhtlemine ja ometigi taipamine suurtest asjadest, mille kaudu on loovus avaldunud aastaaegade rütmis. Sõnatu suhtlemine, kõik koos ja üksi teadmises, mis on püha, puutumatu, ajatu. See on kui üleskutse vaikusele iseenda sees, suuremale ülesandele taipamises, teadmises, mis on õige ja vale. Taipamine, mille kaudu avalduvad tõed, mis on seotud maailma asjadega, kui ka üksikisiku tasandil. See on tasakaal iseenda sees, mis peegeldub ümberolijatele teadmises. Sõnatu vahendus saab luua teadmises ühenduse kosmoseenergiatega. Kuigi see tundub võimatuna, on see side siiski taastatav, kui inimene on valmis võtma vastutust iseenda sees ja mõistmise elu pahupoolest kui ka headuses sündinud tegevustest. Kõik on võimalik tasakaalu luues. Üksteise mõistmine lõpeb, kui puudub tasakaal ja tasakaalu saab luua inimene ise, oma loovusest juhitud tegudest. Kui puudub mõistmine Elu enda suurusest ja ahvatlustest, siis inimene rikub kokkuleppeid ega peatu enne, kui saab õppetunni. Mis suunab elu kestvuses tegema uusi, teistsuguseid otsuseid, kuid meelelaadi muutmiseks tuleb äratada endas sisemine äratuskell, mis on ajatus. Ajatus iseendas, kus inimene kogeb vastupanu millegi muutmiseks ja ometigi see juhtub. Inimeses sünnivad uued teadmised just ajatuses, kus on vaikus, sõnatu vaikus iseenda sees ja siis tuleb TEADMINE. Teadmine asjadest, milles kulgeb ootusrõõm, uudishimu, vastupandamatu soov end avada uuemale kogemusele. Ülitaju saab uued mõõtmed ajatuses.

 

  Olge loovad märkama muutusi iseenda sees, teadmises, taipamises. Olgu rõõm teie sees avali ja südamed valla headusele, avatus tegudes. Kõiksus tänab vastu neid, kes aitavad end avada headusele iseenda sees ja toetab neid, kelle ülesandeks on aidata teisi; märgata, hoolida, armastada.

 

 Lapsed vajavad tänapäeval kõige enam armastust, sest väsivad ruttu argielu rutiinsest virr-varrist, kus aina tuleb juurde tehnilisi vidinaid ja taipamist tehismaailma saladustest. Inimlik taipamine loob tasakaalu ka inimeste maailmas loodud tehnilistest teadmistest, leiutistest ja nende kasutamisvõimalustest. See on teadmine tasakaalu loomisest ürgtasandil, kuni uute tasandite kaudu avastustest, mille kiirendatud teadmine vajab tasakaalu loomist tehnilises maailmas. Avatud teadmine paelub ka inimest tehnilises maailmas, aga ei tohiks ära unustada iseennast oma täiuses, kus looming tasakaalustab ka inimest tulevikus, milles on peidus veel palju avastusrõõme. Teadmine saab olla ühenduses teadmisega uutest leiutistest, aga ka eraldiseisvana taipamine nende leiutiste tähtsusest võib suurendada teadmisi ohtude võimalikkusest või ohutust kasutusviisist.

 

Leiutised pole pahad, kui need ei oma inimese üle kontrolli, kui taipamine laseb unustada halva ja sütitab inimest neid leiutisi kasutama viisil, mis oleks turvaline elusolendile või ohutu ümbrusele, kus viibitakse või elatakse. Ohu vältimiseks on väga vajalikud mõned leiutised, mille määratlus ajas võib esile kerkida kordumatu tähendusega. Mõni ese on taastulemisega seotud, mõni alles leiutatakse teadmisega, et oleks ajatu suhtlemine võimalik Maa ja taeva ühenduses. Taipamine on teadmine iseendas ja seda tuleb pühaks pidada, kui see on kantud headuses ettetulevates tegudes ja pühitsuses.

 

Olge teadlikud, olge uudishimulikud ja avatud kõigele heale, sest ajatu suhtlemine on võimalik ka neile, kes on muutuses ja õpihimulised, et kogeda muutumist iseendas ja austades loomingut, mis kaasneb teistega suure ühenduse kaudu. Milles peituvad saladused saavad ilmsiks Kõigekõrgema Looja ilmutuses ning teadmises, et ELU on püha kõigis selle vormides, ilmingutes. Taipamine annab aimu elu vastuvõtlikkusest iseendale, kui ülimale austusele Looja loomingulisse jõusse.

 

Olge vastuvõtlikud Valgusele iseenda sees, sest see avab teie südame mõistmises ja tasakaalus; austuses iseenda ja teiste vastu. Kõik on võimalik tänutundes. Olge hoitud!

 

Täname Lille Lindmäed lojaalsuse eest, mille vahendusel on vastu võetud otsuseid, mis on üliolulised olnud! Täname koostöö ja armastuse eest, mida on vahendanud ja olnud kaasosaline maailma muutmises paremaks paigaks, kui see olnuks ilma Tema vahenduseta! Ka kõige pisem abi, pingutus ja vahendamine võib kasvada ääretult suureks jõuks, mida saab kasutada jätkusuutlikult parema homse loomises. Kaasates inimesi, on juhitud teadlik taipamine ajatu ja kannab endas loomingulist jõudu, milles on vägi sees, kui and ilmalikule elule pühaduses. Mille vägi suureneb headuses ja loob tasakaalu paikades, millest saab alguse uus sünd, kui kahjutuli on olnud häving. Uus loodu sünnitab uut tahet, millest arenev teadmine on ajatu tähendusega esiletõusev. Ajatu sünd on LOOMING, Kõiksuse looming ELULE, Valgus Vaimule ja tõdemus inimesele selle pühaduses – olla INIMENE headuses, armastuses, mõistmises, tasakaalus. Looja looming on püha.

 

Täname Lille Lindmäed ja kõiki ühismeditatsioonil osalejaid, kes te olete avanud ajatu akna paremaks väljavaateks iseendale ja teistele, kes teid ümbritsevad. Imelist Jõuluaega! Täname usalduse eest! Aamen.

 

Infovahenduses osalesid: Plejaadlaste esindusisikud, koostöös Ema-Maa esindajatega. Püha Valguse saatel peainglid Miikael, Raafael, Theodore, Jeremia, Metatron; koostöös esivanematega, kes seansil viibisid ja abistasid. Täname! Aamen.

 

Püha Nikolausi energiat kannab headuse, rõõmu energia, mis andestab ja loob ühtset vaimu inimeste keskel viibides. „Täname!” ütlevad need, kes on alati teiega, esivanemate hinged teie südametes.

 

Püha Nikolausi palve on: „Olge lootusrikkad tuleviku suhtes, sest teid on õnnistatud teadmisega, mis on teie kaitseks saadetud ja taipamisega, et pühadus kaitseb neid, kes sellesse usuvad. Olge taiplikud, loovad, armastavad, andestavad, heatahtlikud, millest kanduv rõõm ülendab teid teie pühaduses ja annab taipamise energiat teistelegi, kuidas selle kõigega toime tulla, mis muserdab. Olge rõõmsad, rõõmu kogu perele, et oleks ühtsus ja armastus! Valgust ja Rõõmu! Tänutundega Püha Nikolaus.”

 

Täname! Aamen.

*Sõnumid võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella

*Galibriella: „Tänan usalduse eest!”