Pühapäevased otseülekanded
oktoobris 2022

Pühapäeval,
30.oktoobril 2022

Osalejaid: 218

Videomeditatsioon nr. 102. 30.10.2022 Lille Lindmäe
Galibriella kaudu antud vastukaja ühismeditatsioonile 23.10.2022.
INFO: „Me täname Lille Lindmäed ja Priitu edastatud sõnumite eest! On rõõm kogeda suurt tänutunnet, sest selles tänutundes on avatud süda ja meeli ülendav teadmine. Mis aitab inimest ennast, ümberolijaid ja nende kaasaitajaid, kelle pühendumus on piiritu ARMASTUS kõige elava ja Looja loomingu vastu. Oleme tänulikud! Peatselt avanevad võimalused, mis lubavad teil üheskoos teadvusvälja suurendada uute meetoditega.

 

Mis antakse energiavälja kaudu teile endale, kuid samas on ühisväljalisel jõul omamoodi võimalus suurendada seda energiavälja, mida adute üksikisiku tasandil kui ka ühisväljalisel teel. Uusi kogemusi saades suudate laiendada oma mõõtmatut maailma uute kõrgusteni. See uus väli pole loodud inimestele kasutamiseks, aga on mõeldud abi saamiseks, aitamiseks, kui tasandivalgus seda võimaldab ja lubab. Eeltingimus on enda arendamine vajaliku tasandini, et saaksite osa selle täiustatud energiavälja loomingulisest jõust. Selleks on vaja läbipääsu, toetajate ühisväljalist toetust, kus tuleb Ema-Maa tasandivalguse toetuseks luua side Maaga ja selle esindajate kaudu antavate korraldustega on võimalik suurendada Maa energiat. Nagu võrgutaoline alajaotus, mida hakatakse laiendama kaugemale Maa ühisvöötmelisest paigast, et tajuda energiat, mis
pole otseselt Maaga seotud, kuid samas abistab Maad. Inimlävendi tunnetusruum lubab seda aduda, kui tingimused on täidetud, usaldus Maa vastu tõusnud. See lävi on võimeline avanema ja sulguma, kui vajadus tekib ja nõnda saab Maa end ise aidata, looduskatastroofide lävel seistes.

 

Samas on võimalik ära hoida planetaarsed katastroofid, mis on seotud avakosmoses ettetulevate raskuste ja pöördeliste hetkedega. See lävi suudab end sulgeda ja
avaneda iseseisvalt. On ka mõningane võimalus seda avada väljaspool inimese tajuruumi, kuid selleks on vajalik õppida inimesel end korrastama. Kasutada
seda jõudu mitteinimlikul moel headeks tegudeks, milleks on suutelised vähesed inimesed. Need on üliinimesed, kelle teadvusväli on laienenud aktiveerituna väga kaugele ja kelle võimete laius on määratlemata inimeste seas, kus on alles õppimise kogemus avatud psüühiliste võimete arendamiseks. Alati kaasneb võimalus, et alustatu jääb pooleli, sest üksikisiku kanda antud teadmised on ülivõimsad ja neist on kasu vaid seepärast, et on ühendus maa ja taeva vahelise alaga, kosmose energiatega, Galaktilise ühendusega ja
multiuniversumi loominguga. Ilma selle teadmiseta hakkavad asjad tavapäraseks muutuma inimeste maailmas ja usk selle toimimisse saab olla vaid vähestel. Kes teavad ELU SALADUSI varjatud moel, et kaitsta Maa rahvaid, ELU põhitõdesid, galaktilisi leide ja ümberkaudsete asukate päritolu iidsel Maal, mille Valgus on püha olnud, eelajaloolistel aegadel pärit teadmistega. Me täname ja näeme uusi loomingulisi leide teie endi seas ja sealt tulenev Valgus suudab äratada Maa esindajate tähelepanu, mis on suunatud Maa aitamisele.

Me täname ja näeme, et olete üheskoos aktiveerinud uue asupaiga Maal, mis aitab seda võret, mis Maal esineb, taas laiendada infovälja kaudu teadvustasandile, millest eespool rääkisime. See laienemine saab kulgeda kaasteeliste abiga, kellele on ülesandeks antud Maa arendamine vajalikule tasandile, kuhu on püsiv siht olnud iidsetest aegadest peale.

Iga kord on seda välja veidi ülespoole nihutatud, kuid alati on olnud abiks teekäijad ja abilised, kelle avatud loomus suudab äratada MAA VAIMU ehk abistajate süsteemset lähenemist Maa paremale toimimisele suunatud tegevustes. Kus püha on Maa puutumatus, kogu selle täiuses ja puutumatuses, kogu selle täiuses ja hiilguses ning loodu austamine, kooskõla Maa endaga kui ka Universumi lätete valgustatusega. Mille väljatunnetus pole avatud olnud kurjadeks tegudeks, vaid headuse ülestõstmiseks, halastuseks, Looja loomingulise jõu jõustamiseks, et oleks rahu Maa peal, kui ka avakosmose süsteemsetes lahendustes tasakaal. Ka seal moodustunud energiakehad pole alati oodatud Maale ja nende tasakaalutus võib tuua kaasa häda Maale ja selle elavale ruumitunnetusele, elusloodusele, elavale hingele kui ka ümberkaudsetele paikadele, olenemata kus riigis te asute. See tasakaal on loodud taeva ja maa vahel teadlikult, sest see aitab inimesel mõista Tema puudujääke kui ka loomingulise jõuvälja eesmärke.

 

Täname, et olete osa võtnud selle tasakaalu loomisest, maa ja taeva vahelise ruumi kooskõlast. Kus on hetkel tagasilööke olnud, näeme paranemist ja
tasakaalu kaotamisest tulenevaid hädasid. On oluline hoida oma lähedasi, peret, aga tuleb usaldada ka oma sisemist vaistu, inimesena elades pühal Maal, kus kõik, mis pole nähtav, on arusaamatu. Maailma rahu sõltub inimestest, aga on palju erinevaid rahvaid, kus tasakaal on aegade jooksul paigast nihkunud ega pole osatud seda paika seada nõnda, et tasakaalutus muutuks TARKUSEKS iseendas. On loomingulise jõu põud, aga on ka avanemine uude reaalsusse, kus on võimalik näha ja tajuda, mida tähendab rahu iseenda sees.

 

Ümberolijatega suheldes on võimalik muuta teadvusvälja nõnda, et see laieneb, isegi, kui te ise seda ei märka. See valgub läbi ajakoridori (nagu te seda nimetate) ja teadmised
laskuvad inimsilmadele nähtavas ja nähtamatus vormis inimesele, kes on alati olnud seotud galaktiliste mõõtmete avardumisega. On aktiveeritud teadmisi, kus on kirjas, et maailm on võimaluste laegas ja KÕIK ON VÕIMALIK. Ka Maal, kui usute paremasse homsesse, selle toimimisse ja loomingulise jõu suurenemisse, avarusvälja toimimisse, kus on alati olnud kaks vastasjõudu. On alistumise aeg olnud, on vastupanu aeg olnud, on tulevikusündmuste kaudu etteteatatud ohtudest ja väljapääsudest, kuid alati on olnud väljapääs, et Maa jääks kestma inimeste jalge all ja oleks lootust elavale, looduse kestmajäämisele. See on teie ülesanne: hoida Maad puhtamana ja kestvamana,
kui see on olnud varasematel aegadel.

 

Teadke, Maa on püha lähedalolijatele ja eemalseisjatele. Olete osake sellest suurest avardumisest ja täname lootuste eest, mille olete Maale kinkinud oma teadmiste kaudu, õppetundide omaks võtmise kaudu, andestamise kaudu ja loomingulise jõuvälja suurendamise eest. Mis on loonud tingimused nii enda arenguks, kui täiustatud teadmiste suurendamiseks. On jätkuvalt LOOTUSTE aeg, on suuremeelsuse aeg, kus tuleb leida õige valik oma eluteel kõndides, KUS KÕIK ON VÕIMALIK: Uus lootus, uued tõekspidamised aitavad ja laevad uusi väljalainetusi Maale, selle kogukondadele, elusloodusele, inimestele, kelle ainus väljapääs on LOOTUSE SÄILITAMINE.

 

Olge julged ELAMA, sest elu täiuslikkus sõltub teist enestest. Kus on ilu vaateväljas ja olemuses, seal pole ruumi kurjusele ega manipuleerivale jõule. Seal on ARMASTUS; HELGUS ja SELGUS asjadest, mis on tuttavad ja samas tundmatuna näivad; eneseotsing annab vastused küsimustele ja kontaktid uute olukordade lahendamiseks.
Maakera on suur, teie mõistes, aga avage silmad, laiendage oma südameruumi ja te näete, kui ilmlõpmatu on ELU, nii sinitaeva all, kui lõputus universumi
galaktilises ühenduses. Kus üks ruum avaneb, teine sulgub ja nõnda lõpmatuna näival teel on võimalik aduda multidimensionaalset vaatevälja inimlikul
tasandil. Kõik on võimalik!

 

Tehnika areneb sellele tasandile, kus aeg saab teise mõõtme ja järeltulev põlvkond teab uusi saladusi. Mille mõõtmatu avarduv pilk suudab läbida ajakoridore ja kaasaegne tehnika võimaldab rännata seal, kus hetkel võimatu ja läbipääs pidurdatud ning piiratud.

 

On lootuste aeg, ärge unustage ka siis, kui see näib võimatuna. Oleme alati olnud inimeste lähedal ja nii see ka jääb, ainult inimeste teadvusväli piirab seda nägemast. Masinad juba teavad ja näevad meie lähiolekut, aga teadvus tõrgub seda uskumast. Seepärast palume mitte muretseda asjade pärast, mis pole veel
valmis end avama inimesele. Kõik on võimalik!

 

Täname koostöö eest Lille Lindmäed ja Priitu; osalejaid, kes on loonud suure võimaluse uuteks avardusteks, Maa ühisväljalises mõõtmes. Me täname ja
palume jätkata koostööd Lille Lindmäe ja Priiduga, kelle eesmärk on püha teadmine tuleviku asjadest ja tegemistest. Täname veel kord ja palvetame, teie kaasabil, paikade eest, mida olete nimetanud oma ühismeditatsioonidel.

Lootuste värav on avatud, ka siis, kui tundub ebaõiglane ja ülekohtune.
Headuse võit määrab inimese tasakaalu tunnetuse, ka sellisel juhul, kui ülekohus rusub ja tundub andestamatu olukord. Headus võidab alati, ükskõik, mis olukorras. Olge ise päikesevalgus, mis särab kaugele ja kaua! Täname!

Aamen.
Infovahenduses osalesid: Plejaadlaste Ülemnõukogu liikmed Efremiin ja Hermiine, koostöös Ema-Maa valgustajatega, kelle abilisteks olid ühendväljas peainglid Miikael, Raafael, Metatron, Eelijas. Veel aitasid kaasa, esivanemate palvejõudude abil, Looja loomingulise jõuvälja suurendajad, mille kaaslusel on võimalik aduda infot, telepaatilisel teel tajudes. Täname! Aamen. Olge hoitud!

On aeg iseendale soovida üks soov ja aidata sel täituda nii, kuis võimalik. Häid
soove! Täname! Aamen.

  • Sõnumid võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella.
  • Galibriella: „Tänan usalduse eest!“