Pühapäevased otseülekanded
juulis 2023

Pühapäeval,
30.juulil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 118

Galibriella 30.07.2023 Peale ühismeditatsiooni.

 

Info: „Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsiooni korraldamise eest! Palume mitte muretseda asjade pärast, mis pole otseselt seotud maailma asjadega, kus pole enam lootust ja arengut näha olnud. Kõik sõltub inimeste sisemaailmast ja tunnetusväljast, mille on loonud inimene ise. Mõnikord paigutatakse inimene elukeerises just sellisesse olukorda, kus tuleb otsustada asjade üle, mis pole Temaga otseselt seotud, aga Ta on asetatud elukeerisesse. Kus tuleb otsus täide viia ja muud võimalust ei ole.

 

Niisugused olukorrad nõuavad visadust, allaheitlikkust, tähelepanu keskmes on INIMENE ISE, kogu oma täiuses ja loomingulises Valguses. Seda olukorda pole lihtne kirjeldada, sest ELU kestvus sõltub inimese VABA TAHTE otsusest, allumatusest. Millega kaasnevad äraütlemata keerulised arengud inimese enda eluteel, kus Ta seisab ja ootab lahendusi. Kus pole lootust, seal ei saa inimene ise end enam aidata, sest otsus on langetatud. Pole võimalustki antud edasiliikumiseks Maal, kuna on avatud uued teelahkmed, kuhu inimmeel ei küündi. On vaikuse aeg, inimsilmadele peidetud ruumis ja otsuse langetavad teised, kes valdavad teisi teadmisi, mida inimesed on kogenud kunagi varasemas eluolus, teiste teadmiste najal. Kus suletud ring on tasakaalust väljas olnud ning ootele pandud põhjusega. Seal tuleb oodata, kuna palvete suurus annab võimaluse uute teadmiste arenguks. Inimene, kogu oma täiuses, on loominguline alge ühisuniversumi osana keereldes lõputul teel hingekehana oma valguses, kus on peidus need saladused, millest on vaikitud või mis pole läbinähtavad ega avatud olnud.

 

Valikute võimalus annab inimesele omase tee edasi liikumiseks ja kui tekib paus mitteinimlikul moel või tasandil, tuleb muutus. Kus otsustatakse Tema SAATUS, milles osalevad paljud inimhingele saatjad (nagu koosolekul). Kus Tema varasem avastusrõõm asendatakse uute kogemustega, milles peituv rõõm loob uusi sidemeid uusjärgulises teadmises, milles on lootus sees. Ilma, et keegi suudaks lõhkuda teadmist, mis antakse väljastpoolt teadvusvälja. Sisemine ring sulgub, avaneb uutmoodi teadmine väljastpoolt avardumiseni, kus on peidus LOOTUS uutele tegudele. Inimmeel kohtub Ema-Maa ühisväljalise teadvusväljaga, kus antakse teadmisi sisemise Mina arenguks ka siis, kui on VAIKUSE AEG. Seepärast on vajalik anda rahu neile, kelle lootus on kuhtunud ega ole pääsu inimlikul tasandil looduskatastroofide keskel, tulemöllus olles või üleujutuste korral. Inimmeel tajub seda ette ka rahutuste ajal või sõjakoleduste keskel, kuna see pärsib Tema ajulainete tööd ja annab võimaluse kogemuseks, mida nimetatakse AJAVÄLISEKS SUHTLEMISEKS.

 

Seepärast on oluline mitte muretseda nende pärast, kes nii-öelda lahkuvad maisest sfäärist. See on teadmine; valikuvõimalus; otsus, mis antakse inimesele Tema palvel, kui Ta lahkub lootusetus olukorras oma maisest kehast ega suuda enam taluda maiseid äraütlemata raskeid olukordi. See on ELU SEADUS. Palve on vajalik teiste inimeste hüvanguks, aga see on vajalik neile, kellel on lootust; kellel on läbipääsu võimalus elukestvuse jätkumiseks. On ahastuse aeg. Inimmeel suudab taluda palju meelepaha, pinevaid olukordi, meeletut sööstu raevuka lootusega seoses, aga palve aitab inimmeele kaudu teatud tasandini. On energiavahetus programme, mis aitaks inimesi lootusetus olukorras, aga selleks peab inimene ise püüdma, omaalgatuslikul moel, areneda; täiustada Jumala loomingut; aidates teisi inimesi; panustama headusse, armastuse jõudu kasutades, siis on lootust elu jätkuvusele. Inimseadus on üks, aga eluseadus teine, inimmeel tajub selle seaduspära, erisusi. On lootuse aeg, kus inimene vajab teise inimese lähedust ja abi seal, kus vajatakse. Alati ei saa päästa inimesi Tema ahnuses, aga lootus on olemas ka sel juhul, kuigi imepisike. On vaja heasüdamlikku lähenemist, inimmeele kaudu. Seda on eriti vaja neil, kes on end kaotanud ega suuda end enam leida selles õhkpadja taolises elukeskkonnas, kus kõik võib hetkega kaduda või haihtuda.

 

Me täname Lille Lindmäed ja Priitu, et olete lojaalsed olnud meile! Universumi korrastajate, saadikute abiga olete aidanud luua uusi seoseid Maaga ja selle ühisvälja loomisega aidanud aktiveerida iidseid portaale, koostöös Ema-Maa saadikute ja teadlastega, kes alles avastavad saladusi, mis end ilmutavad inimesele. Kelle pärusmaaks on TEADMINE, ülevustunne ja teadasaamine Maa toimimisest ning kooslusest, selle kõige imetabasemas tähenduses.

 

Me täname abilisi, kes on aidanud ühismeditatsioonide kaudu luua uut dimensioonilist mõõdet uuteks elukorraldusteks! Te kõik olete väljavalitud suuremateks tegudeks, kui ise oskate aimata ja aduda ELU võimalikkusest sündivaid lootusi. Mis aitavad teid selles elukorralduses ega hülga teid teie raskustes, sest ülim lootus on TEADMINE  neist asjadest, mis vaikivas olekus on end ilmutanud ja esile seadnud.

 

Uus mõõde on LOOTUS, selle ajastu märk, kus elate. Raputage endalt maha teadmine, kus tunnete end ebakindlalt, sest see tunne kammitseb teid liiga palju. On vajalik luua uusi seoseid iseenda kaudu teistega. Seepärast olge valmis uuteks kogemusteks, mille tasand aitab, loob ja valmistab teid ette uuteks aegadeks, kus hirm võib kammitseda teid, aga te suudate hirmust lahti lasta ja oma abi pakkuda teistele, kes teie abi vajavad. Seepärast ärge muretsege asjade pärast, mis pole otseselt teiega seotud. Teid on hoiatatud, salamisi teate, kui abi on lähedal, teid aidatakse. Pole vaja hirmu tunda enne, kui selleks pole põhjust. Tuleb oodata ja vaadata, siis hakkavad juhtuma sündmused, ette pole vaja muretseda. On lootusetu olukord muretseda nende pärast, keda te ei saa aidata.  Palve aitab, uskuge sellesse, sest seeläbi suurendate Valgust ka neile, kellel on sellest abi. Muretsemine ei aita, tegutsege. Kui vaja, tasakaalustage end, et aidata luua uued seosed läbi enda teistega, kes saavad aidata. See on tähtis.

 

Vaikimise ajal peab inimhing rahu leidma ja seda tuleb talle võimaldada. Täname, et olete palvetanud nende eest, kes vaikivad, kelle elutee kulgeb omasoodu teises maailmas! Täname teid, et olete saatnud Valgust, ühismeditatsioonide kaudu maailma eri paikadele, kus on nüüd Valgus ja teadmine suurtest asjadest! Kuigi vaikivas olekus on rahu aeg, ei tähenda see seda, et see on lõplik. See on ALGUS uuele teadmisele, mis peegeldab oma Valgust maailmale, kus seda oodatakse. Valgus, mis asendab kurjuse ja langetab otsuseid inimeste maailmas õiglusega. Kurjus ei sünni maailma headuseta ja maailma lõhub inimmeele kõikumine eri tasandite vahel ja otsustamatus. Peab olema tasakaal kõiges, et maailm õitseks, oleks tasakaalus, aga sinna läheb veel aega, kuna INIMENE ARENEB, LOOB.

 

Eripalgeline maailm tagab turvatunde ja tagasihoidlikkuse asjades, mida täna ei halda ja milles kogemuslik pagas on väike. Liiga väike, et end tasakaalustada. See on tänapäeva põhiprobleem. Milles ei suudeta toime tulla, see lõhutakse, lömastatakse jõuilmingutega, kuigi saab ka teistmoodi lahendada. Uus lootus on TEADMINE ja parem maailma korraldus, aga selleni läheb veel aega. Enne tuleb loobuda ahnitsemise jõust; pimesi uskumast valesid, mida külvatakse teadlikult inimeste teele ja vaenulikkusest, mille väljund on pigem hävitav, kui loov. See on peamine tõde. Üksikjuhtumid aitavad tõde leida ja kaaskondlik teadmine loob uue pinna alustõdedele, mida juba niigi teate ja kasutate. Mõtleme nende all inimhingi, kelle väljundiks on aitamine; uue Valguse loomine; kogukondade toetus; tsiviliseeritud inimeste ühing või kogukond, ring. Teadusareng ja TEADMINE üheskoos aitavad mõista maailma toimimist ja loodusseaduste ärakasutamist, inimressursside hoidmiseks. See on LOOTUS. Loodus aitab inimesel mõista põhitõdesid, kus arenev teadus mõistab Maa saladusi ja loodushoiuga kaasnevaid võimalusi. Inimpsüühika areneb ja võimalused suurenevad ajuteaduses, inimareng saab uue mõõtme ja tähenduse. Kus Looja looming täiustub ja avalduvad uued töövahendid, teadmised. See on LOOTUS. Lootus pole muud kui inimhingede täiustamine ja looming teadusliku puutumatuseni. Inimlik looming täiustatud väega, mis on üliinimlik. Sinna läheb veel aega, aga see on reaalsuseks saamas. Üliinimlik meel suudab aduda rohkem, kui inimene ise seda teadvustab ja ette  kujutab. Me täname! Aamen.

 

Olge lootusrikkad lootuses! Kõigel on põhjus ja tasakaalu loob inimene ise oma täiuses, teadmises, tahtejõus ja headuses, ARMASTUSES. See on ülim tõde ja teadmine. Elurõõm. Olge täidetud armastusega oma maa vastu; teadmisega, et kõik on ületatav. Kui ei ole, on see uue tee algus ja sellepärast pole vaja muretseda. See on võimalus ja teadmine uuest arengust. Kõigil pole vaja teada kõike, aga kes on valitud, peavad tegutsema mõistlikult ja targalt, et oleks LOOTUS. Hoidke oma ühiskonda au sees, oma esivanemate pärast, sest Maa ajalugu talletab teadmisi ja annab uusi võimalusi lootusetus olukorras, kui olete austanud oma maad, rahvast, esivanemaid. Loominguline alge ei piirdu ainult teadmisega maailma asjadest, vaid on vajalik ühendada teadmised oma maailma ja rahvaga, otsides lahendusi ja võimalusi Maa arenguks väljaspool oma maad. Tuleb hoida teadmist teistest rahvastest ja tarkust maailma asjadest, sest võib juhtuda, et elu ise pillutab teid suurde ühiskonda kindla eesmärgiga, aidates iseend ja teisi uues koostöös ning abis. Uus kogukond aitab korrastada oma maa seadusi ja mõista VABADUST, milles elate ja naudite oma igapäevaelu ning tegemisi; mis on seotud perekonna kui ka erialaste kogemustega. Kõik see on vajalik, et mõista LOOTUSE tähendust. Me täname! Aamen.

 

Olge tähelepanelikud oma riigi tegemistest; lootusrikkad oma igapäevaelus ja abivalmid üksteise mõistmisel, toetamisel, siis on kõik hästi ja te ei pea muretsema, sest ELU ISE aitab teil hoida tasakaalu iseenda sees ja ümber. Olge lootusrikkad! Täname! Aamen.

 

Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsioonide korraldamise eest ning kõiki osalejaid! Tänutäheks avame võimalusi teie eludes, milles püsib rõõm; terviklahendus olukordades, mis teid aitavad. Olgu püsiv rõõm ja teadmine teiega, kes te olete oma panuse andnud maailma korrastamisele väikeses riigis, nimega Eesti. Teie seas on ka neid, kes on avanud uusi seoseid Maaga teises riigis, kuid ühendus Eestimaaga on olnud või on jätkuvalt ülitugev. Maailma erisus on märgatav; mõistmine vahelduv; ajaväline kogemus jätkusuutlik, elukestev. Kõik see on seotud Maaga, ükskõik millises paigas te elate, kõik on ühenduses Maaga. Me täname! Aamen.

 

Infovahenduses osalesid Plejaadlaste esindusisikud, koostöös Ema-Maa ja abilistega. Infovahenduses osalesid peainglid Jeremia, Miikael, Theodore, Raafael ja veel mõned abilised, kes on võtnud vastutuse Maaga seotud asjades, Mis puudutavad Maad ennast kui ka inimesi, eluslooduse osahulka Maal. Me täname! Aamen.

 

MEREVIKERKAARE TÄHENDUS – on ajastu märk, et üks ajajärk hakkab lõppema, teine algab.

Tänutäheks saadetud märk on teistsuguse tähendusega, kui inimene on seda arvanud.  Merevikerkaar tähendab taeva ja maa koostööd, kus Valgus annab virvenduse maale ja veele ning pinnavärelusest tekib merevikerkaar. Vaimses tähenduses tähendab see koostööd ülivõimsate energiate koosluses, mis on märgilise tähendusega Maal. On loomingulise Valguse aeg ja tänutäheks saadetud energia toetab Maa arengut kui ka hingevalguse laialisaatmist eripalgelisele maailmale, kus on rahutud ajad olnud või ebastabiilsus looduses. Märgiline tähendus selles on LOOTUS.

 

Olgu lootus teie pea kohal ka siis, kui vaikus sunnib vaikima ärevas olemises! Olgu hingerahu teiega, kui on raske! Tänutähe märk; stabiilsuse märk; õnnistamise märk; Looja loomingulise jõu märk; armastuse, hoolivuse ja abistamise märk; heatahtlikkuse märk.

 

Täname, et olete aidanud Maa asjades energiaid vahendada.  Linnutiivul saatnud, mõttelennu kaudu soojust, halastust, valgust, äratundmisrõõmu, kannatlikku meelt, tundmusi oma varasematest kogemustest, ARMASTUST teistele riikidele, rahvastele ja oma kogukonna liikmetele. Olgu see tähis Maa peal, kus mere virvendus jääb teid saatma valguskiirena iseenda sees. Märgiline tähis; ühisväljaline mõõde; ajatu vormiline ilming suures lõpmatuses, kus kõik on võimalik ja samas võimatu. Me täname! Aamen. Olge lootusrikkad ja lubage imel omaenda elus särada! Olge valgus, siis sära jõuab kaugele ja kestab kaua! Säramiseni! Täname! Aamen.“

 

*Info võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella

*Galibriella: „Tänan usalduse eest!“

Merevikerkaar pühapäeval, 23.juulil 2023, Valguse väljakiirgamise järel Türisalu panga juures.