Pühapäevased otseülekanded
mai 2021

Pühapäev,
2.mai 2021

Vestlus otseülekandelt:

alates 4.mai…

Videomeditatsioon
Lille Lindmäe:

 

“Kõrgeim annab infot Erkki Tuomala kaudu õpiringis Helsingis.

 

Ja nüüd armsad sõbrad, nüüd Mina, kes räägin selle mehe häälega, tema kaudu, olen asetunud teist igaühte natuke. Mõningatesse küll veidi rohkem, või võimsamalt, kuid igaüks mingil viisil tunneb Minu juuresolekut nagu see vana mees ütles, väikese raskustundena. Siis te teate, et Mina olen mingil õrnal viisil teis igaühes.

 

Kes Ma olen, kes räägin selle mehe kaudu, tema abil? Olen väga, väga suur, kuid samas ka väga, väga väike. Miks Ma kasutan sellist võrdlust endast? Olen Tema, kes on kõige looja, kõige ülalpidaja, kõige läte, siis omamoodi Jõud (Energia), Anne ja Oskus, kes peab ülal kõiksust, täiesti kõike. Ka Tema, keda te sageli nimetate Jumalaks, on vaid väike kübeke Minust. Mina olen siis mingil viisil Temas, igas inimeses, loomas, taimes, kõikides olevates. Ka needki, mis on elutud, saavad Minust midagi, et üldse olemas olla.

 

Kui te arutlete, mis vahe on Minul  ja sel Jumalaks nimetatud Jõul (Energial)? Looja ehk Jumal on Tema, kes peab ülal kõike tahket, füüsilist ruumi, ja Mina olen Jõud (Energia), kes peab ülal ka seda Jumalaks nimetatut ja kõike muudki. Erkki ja teie siinolijad, enamus teist, kutsute Mind Eluks endaks. Olen siis kõik, mis on, täiesti kõik. Ja selle Loojaks nimetatud Jõule lisaks, olen jaotanud end paljudesse muudessegi Suurtesse Jõududesse (Energiatesse), Suurtesse Annetesse ja Oskustesse.

 

Need, kellest Mina teile räägin, on vaid Minu osad. Ehk te teate Jeesus Kristust? Temast on räägitud teile ühes suures raamatus. Peale Tema on muidki poegi ja tütreid, keda teie Looja kutsub Poegadeks ja Tütardeks. Minulgi on veel Poegi ja Tütreid. Seegi mees (Erkki) on üks Poegadest. Seesama vana mees, keda Mina kasutan Õpetajana teile selles ruumis. Peale selle mehe tulen Mina esile väga väheste inimeste kaudu. Enamus, kes õpetavad inimesi, saavad omale Õpetajaks eelpool nimetatud Meistreid. Väga harva saab inimene Õpetajaks isegi Jumalat ja eriti vähesed saavad Õpetajaks Mind.

 

Täna, armsad sõbrad, Mina alustan teie õpetamist sellest, mida keegi pole teile rääkinud. Täna teil on ainukordne võimalus saada teadmisi asjadest, mida Ma õpetan väga harva. Mis võiks see olla?

 

Rühma pakkumised: Vaimuilmast; maakeraga seotud, mingit universaalset teadmist; planeedi tulevikust.

 Jah, just nii. Mis siis tulevikus hakkab juhtuma? Tõepoolest võtame selle planeedi tuleviku nüüd täiesti kargel viisil esile.

 

See planeet elab nüüd väga raske energia kägistuse sarnases haardes. Sellel planeedil on inimkonnal palju probleeme katsumusteks, mis ei ole sugugi olnud kerged asjad. See viirus muudab tulevikuski vormi,  need muundused kerkivad üha erilisemate vormidena esile. Vaktsineerimised osaliselt vaigistavad muutumiste kiirust ja levikut inimkonnas, need vaktsiinid on targal viisil õnnestunud. Kuid see jõud (energia), mida Ma nüüd silmas pean, pange tähele!, saab jätkata oma tööd. Viirus muudab edaspidigi oma vormi ja need vaktsiinid ei suuda teda igati alistada. Nüüd te teate, et mina luban sel mustal jõul edaspidigi laieneda, muuta vormi? Miks Mina seda teen?

 

Rühma liige: Et me inimesed õpiksime ja pöörduksime selle tahu poole ja püüaksime lõpetada või peatada selle energia edenemise.

Jah, just nii. Teie Looja ja Mina, Me mõlemad soovime, et te mõistaksite, et vaid Meie kaks suudame kõrvaldada seda viirust inimkonda häirimast. Meie kaks ootame, et lõpukski inimesed mõistaksid, kust saab õiget abi.

 

Mina kordan taas, et teie, kes olete siin ruumis, olete alati kaitstud. Keegi teist mitte kunagi ei hakka kannatama selle viiruse ohtudest. Samamoodi ka tema lähedased, kes elavad temaga samas majas, tema lapsed ja lapselapsedki ja sugulased on kaitstud selle viiruse kahjustuste eest. Mina räägin nüüd vaid sellest viirusest. Kuidas teie, inimesed, saaksite laiemalt kaitse enestele?  Kas keegi ütleks?

 

Rühma liige: Paludes seda Elult Endalt.

Nii. Paludes kas Loojalt või Minult. Kas keegi teist mäletab, kuidas  on tarvis paluda, et Me pääseksime aitama ja kaitsma teid? See puudutab ka palvetamist.

 

Kui inimene palvetab või muutub vaikseks, see alati ei tähenda seda, et Looja või Mina saame teiega ühendust. Alati, kui te muutute vaikseks, tunnetage, kas emb-kumb Meist puudutab teid mingil viisil. Vaid palvetamine või palumine ei aita, vaid te peate õppima siirduma ajast väljapoole ehk ajatusse, igavikku või igaviku välisesse ruumi. Teil on väga raske eristada, millal te olete missuguses ruumis.

 

Aitab, kui tunnete puudutust, väga pehmet tunnet,  see on kas Looja või Minu puudutus. See puudutus, kerge raskustunne, on väga pehme ja hell. Mõnele taas nii tugev, et see tekitab nõrka valu. Miks mõned võivad kogeda seda nii tugevalt?  Sellepärast, et siis kas Looja või Mina  mõjutan seda inimest väga suure energiaga. Kuid see kergegi puudutuse tundmine aitab teid. Kui te, armsad sõbrad, tunnete seda endas, siis teate, et ühendus on saadud teiega.

 

Selles olukorras palvetage, esitage soov, ja Me sageli, kordan sõna sageli, anname teile seda, mida te soovite, kui teete seda südame sügavaimast sopist. Rõhutan, et Teie, kes te olete tulnud siia üritusele, olete juba kaitstud. Ürituse lõpul Mina õnnistan teid ja tugevdan edaspidist kaitset. See oli väga tähtis asi, mida tahtsin öelda uutele rühmas osalejatele.”

Tahhüonide ruumi
ühine energiaseanss ja meditatsioon
iga päev 22 minutit kell 18 ja 23
kliki pildil…