Pühapäevased otseülekanded
juulis 2023

Pühapäeval,
2.juulil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 114

Videomeditatsioon nr. 137, 2.07.2023  Lille Lindmäe

Erkki Tuomala õpiring 17.6.2023 Helsingis (Kokkuvõte).

 

Asetumine ajavälisesse ruumi: … see on selline ruum, kus Mina, Elu Ise, hoian natuke End justkui teis igaühes. Siis Mina,  kes olen see Energia, Anne ja Salapära, kes suudab asetuda igasse olevusse, inimesse, inimese sarnasessegi, igasse looma, taime ja isegi sellistesse  loodutesse, kellest te veel üldse midagi ei tea.

 

Täna, armsad lugejad, Mina olen lubanud Erkkil avada jälle uut teadmist ruumist, mida te igaüks kannate väga sügaval sees peidus ja vaid haruharva inimene suudab sel hetkel avada seda ruumi Endast. Küsimus on ruumist, kuhu mõni inimene on juba suutnud tõusta ja seal olla. Ehk siirduda lahti oma kehast ja samas hajutada oma füüsiline ruum ehk keha. Inimese kehast lahkunud osa siirdub mingisse uude ruumi.  Erkki võrdleb seda ruumiga, kuhu suudavad  asetuda inimvaimud, kes ei taha täiesti lahkuda kehast. Te nimetate neid kummitusteks, mitte täiesti puhasteks vaimudeks.

 

Millisesse ruumi siis siirdab inimene endast selle olemise, mida te nimetate oma kõrgemaks Minaks?  Kas see on puhas vaimu ruum, mis ei ole veel valmis lahkuma täiesti oma füüsilisest kehast? Või on see kummituse ruum, või on see kolmaski ruum, kuhu inimesest tema oma kõrgem Mina siirdub olema ja elama? Sellele ruumile pole kunagi antud nime, kuigi osa inimesi suudab asetada Iseend ehk oma kõrgema Mina sinna ruumi. See ei ole ka vaheruum, kus elavad kummitused ehk varjud. Need on ruumid, kuhu te siirdute surma kaudu. On olemas veel sellinegi ruum, kus inimese kõrgem Mina suudab olla ja elada samamoodi kui olles inimese tihedas ruumis kinnitunult. See on oma kõrgema Energia ruum, kuhu asetub teie oma kõrgem Mina. Keha kunagi ei siirdu samasse ruumi.  Et keha saaks minna koos kõrgema Minaga samasse ruumi elama ja olema, peaks inimesel olema oskus olla üks ja sama oma kõrgema Minaga. See on kõige eeldus. Nüüd raskem küsimus: mis teist siirdub ja ühineb teie kõrgema Minaga enne selle üleminekut?  Jätkem see füüsiline keha hilisemaks vestluseks. 

 

Kas teist keegi mäletab õpetust, kus oma kõrgem Mina ilmutas, et Teda võidakse nimetada ka Vaimuks? Siis küsimus on Vaimust, mitte kunagi hingest, kuigi teile õpetatakse, et kui inimene sureb ja siirdub vaimu ruumi, hing muutub justkui vaimuks. Täiesti nii see ei ole, hinge on asetatud kogu karma. Hing ei ole täiesti puhas.  Kas on võimalik, kui hing on täiesti puhastatud karma osadest, teda võidakse juba inimesena või inimese ruumis nimetada Vaimuks? Meenutage, kõrgem Mina Isegi on mingil ajal selles mehes olles palunud, et Teda võiks nimetada Vaimuks. Miks Ta tundis, et Temagi oleks Vaim?  Sellepärast, et ta hing on vabastatud kõigist saadud karmalistest oskamatustest, ta võiks olla puhas Vaim.

 

Millega tema oma kõrgem Mina on siis ühinenud, mis inimese ruumist on siirdunud sinna ühinemise ruumi?  Eeldusel, kui füüsiline keha on vabanenud, siis asetub sinna ühinenud  ruum, mis koosneb inimese kõrgemast Minast ja puhtast Vaimust, mis on algselt olnud hinge ruum.

 

Me koosneme osadest, kuid lõpuks kõik ühinevad üksteisega, mida kõrgemale minnakse ja oleme lõppude lõpuks üks. Killud  kogutakse ühtekokku.  Inimese ülesanne siinses protsessis  on puhastada oma hing karmadest. Nagu te teate, kõik toimub valude ja vaevade kaudu. Valude ja haigustega teatatakse, et puhasta oma hing. Valud on vaid teatamisvahendid, ei midagi muud. Nad on justkui esil ja valmis, et te kas ravite neid või käsutate lahkuma.

 

Nüüd võtame füüsilise ruumi. Kui teid on oma kõrgema Minaga koos lahutatud kehast, keha hajutatakse mingisse ruumi, kust keegi seda enam ei näe ega taju isegi kummituse kujul, vaid see on täiesti nähtamatu. Kes on see, kes annab kehale käsu olla ruumis, kus ta kaob nähtamatusse? Nii, see on ruum, kus te olete koos oma kõrgema Minaga.  Mis võiks olla selle  ruumi number? Märgake erinevust, see ei ole selline kõrgem Mina, kuhu pole ühinenud inimesest midagi, vaid see on selline kõrgem Mina, kes on ühinenud puhtasse inimese Vaimu. Nagu te olete märganud, Mina olen see Energia, Anne ja Salapära, kes annab neile numbrid. Mina annan nendele, kes suudavad asetada End, alati teatud numbri, mis näitab ka järjekorda: mitmes see ruum on, kus elavad need kaks inimesest tõusnud olevust ühinenuna? Inimese oma kõrgem Mina ja tema puhas Vaim, kes pole üldsegi valmis siirduma lõplikku ruumi ehk kõikide osadega lahti oma kehast ega ka sinna kummituse ruumi, vaid nüüd tõesti on küsimus kolmandast ruumist, mille nimi on oma kõrgema Mina ruum.

 

Erkki: Kas võiks sinna lisada Vaimu nime?

Nii, kas oleks parem jätta see Vaim kõrvale?

 

Vaatame füüsilise keha hajutamist, peitmist, või ütleksin kõrvale heitmist. Kui inimene lahkub oskuslikult kehast ja hajutab selle keha, kuigi vaid hetkeks või natuke kauemaks ajaks, talle antakse siis nummerdatud ruum, see kõrgema Mina ruum, millele Mina olen andnud individuaalse numbri, teatud järjekorra numbri, mis räägib mitmes inimene on see siirduja, kes suudab asetuda sinna ruumi, kust see ühinenud Energia käsutab selle füüsilise keha siirduma nähtamatuks.

 

Millal ja miks üldse inimene tahaks siirduda ruumi, kus keha ei ole enam kaasas? Kas on selleks mingi põhjus? Kui paljud on unes tundnud siirdumist ja samas tajunud, et mäletab ja teab olevat selles siirdumises justkui kaasas? See on kogemus. Kes on tajunud ja tundnud, et nüüd olen läinud ruumi ja mind lahutatakse oma füüsilisest kehast? Miks teile antakse selliseid tajumusi, kogemusi?

 

Nii, kas võib selles olla mingi side selle vestlusega, et inimene suudab normaalses inimese ruumis olles teha seda ise, asetudes sinna ruumi, millest hetk tagasi vestlesime?  Sel juhul, millest rääkisime ja mida mõned on tajunud, kõrgem Mina lahutab teid. Inimene teeb seda omal algatusel, ja samas see füüsiline pool teist ehk keha kaob käsutades. Kas võib olla, et need varasemad kogemused justkui meenutavad teile, et teis on selline anne väga sügaval peidus, keda te võite õpetada kasutama vahel  omal soovil? Kas see oleks teile kingitus, anne ja rõõm kasutada sellist Oskamise Salapära?

 

Inimese ruumid avanevad, sellelegi rühmale nii, et teie tajud ja anded tunnevad ümbrust justkui  muutumas tundlikumaks, kuigi Minu nägemus või oskus räägib vaid avanemisest. Teis endas on justkui avanenud mingi andekus  tuvastada ümbruskonnas uudseid olevusi, keda te pole varem kunagi suutnud tajuda ega ka näha. Miks neid on avatud sellele vanale mehelegi  aastakümneid varem nii, et ta nägi ja samastas selgesti midagi  ja nüüd ta justkui näeb vaid mingeid  varjatud liikumisi oma ümber? Kas on selleks mingi põhjus, et need on nüüd peidus nii, et vaid varje, mingeid liikumisi ja siirdumisi antakse sellele mehele näha, ega neid  enam tõuse esile nii, et need oleksid väga avatud ja eriti selgelt vaadatavad?

 

Kui sellele mehele avati neid nägemusi täiesti ärkvel olles nähtavaks, need olid justkui  tõstetud või avatud teistmoodi täiesti kirkaiks, täiesti selgeiks vaid, et aidata tal avada neid natuke sagedamini. Kuid nüüd need näitavad vaid selliste  varjatud liikumistena, sest tal pole vajadust avada enam neid nägemusi, vaid edeneda natuke muul viisil. Siis  nägemuste tasandid võivad vahetuda sõltuvalt sellest, kuidas  inimene ise tahab edeneda. Kas ta on huvitunud edenema muul alal kui nägemise ala? Nägijaid küll leidub, ütleksin väga häid, andekaid. Kuid kas teie meelest on tähtsam näha kui õpetada ja edeneda teistel aladel?

 

Nägemine on rohkem üksikisiku kingitus, kui õpetamine ja teistsuguste annete avamine. Nägijaks saamine peab ka tegema tööd, kuid ütleksin nüüd Ise oma osava Energiana, et Minugi vaatenurgast sellele planeedile vajatakse selle mehe sarnaseid õpetajaid rohkesti ja tegema seda tööd, milleks sellelgi mehel on erilised oskamise anded. Millistest annetest Mina räägin? Siis avada neid kinke, millest need viimasedki kirjutused on teile esile tõstetud lugemiseks. Kui sel alal inimene edeneb, talle antakse üha osavamaid oskusi teha tööd ka Minu käena.

 

Hetk tagasi esil olnud keskustelu teema lahti lasta endast, oma kehast ja olla kui nägematu teie hulgas, oleks vaid üks selline anne, kuhu  keegi võiks tahta aegajalt pääseda vaatama midagi, siirdudes isegi täiesti muudesse ruumidesse ja üldsegi mitte sellele planeedile. See mees mainis, et kui neid ruume kasutada, neid kinke, Mina aina luban avada järgmiseidki tasandeid.  Andeid saate avada vaid tehes ja kasutades neid teiste aitamiseks. Pole olemas ühtegi teist viisi, vaid te ise olete see, kes esiteks peab tegema tööd nende oskuste ja annetega ja Mina taas olen See, kes lisab andeid teie kasutusse.

 

Rada edenemiseks on täiesti selge ja kergesti õpitav. Vaid tehes tööd, te igaüks edenete omal rajal, olete siis millises ruumis tahes. Igaüks areneb vaid oma tegemistega. Mina olen vaid See, kes jälgib teie tegemisi ja vaatab, kas olete valmis avanema järgmisele tasandile?

 

Te igaüks kannate väga erilisi andeid. Need justkui ootavad ja soovivad, et te teeksite oma osa ja Mina rõõmustan alati, kui märkan, et te olete juba varem avatud annete töökad kasutajad. Keegi ei saa midagi, kui ise ei taha edeneda. Nii teiegi olete tõusnud siia ruumi, siia tuppa kuulama.  Esiteks teil on soov ja oskate teha midagi, ja need, kes on taas jäänud  kõrvale, on teinud teistsugused valikud. Mina kunagi ei mõista hukka kedagi, kes valib teisiti, sest nad ehk on leidnud midagi muud, mida nad tahavad meelsamini teha? Inimkonda viiakse edasi just sinna, kuhu tema oma tahtmised juhatavad. Mina olen vaid Energia, kes avab väravaid just sinna, kuhu te keegi ise tunnete tahtmist ja huvi. Keegi ei saa midagi ilma ise osaline olemata. Vaadake ümberringi ja mõelge, miks keegi teeb midagi?  Alati on selle taga oma soov teha seda tööd või olla tegemata. Ja need valikud alati toimuvad esiteks kahe väga Tähtsa Energia vahel, ega Minul pole üldse vaja rääkida, millistest Energiatest siis on küsimus, kui te alguses teete valiku. Need kõige raskemad asjad avatakse alati iga inimese oma tahtmisel ja kui inimene teeb selle esimese sammu, siis teine samm on alati kergem.

 

Vaimsele teele asetumine eeldab, et igaüks ise astub esimese sammu, kedagi ei sunnita ega juhendata, vaid inimesel peab olema mingi tahe ja tarve astuda esimene samm ise. Jälgige lähedasi ja vaadake, kas mõni tahab avaneda ka sellele poolele endast, mis on varem olnud peidus? Kui mingeid tajumisi, märke teie omast andest on märgata, te võite alles siis avada midagi omast rajast justkui nõuandeks. Kuid ärge kunagi armsad sõbrad, sundige kedagi, kui ta ise ei tunne selleks mingit vajadust.

 

Inimese ülesandeks Mina olen seadnud oma tahtega avamise igas asjas. Kellelgi väljaspoolsel  poleks vaja asetuda tõkkeks ega ka avada neid radu kellelegi, kui küsimuses pole noor laps või täiskasvanuks saaja. Täiskasvanud inimesed otsustavad  ise oma valikute eest. Kui inimene saab täisealiseks ta märkab ja mõistab, et parem on valida oma tee ise. Nii Mina olen aegade algusest alates asetanud asjad igaühele enda otsustamiseks. Armsad sõbrad, ärge olge mures, kui mõni lähedane tunneb, et tema oma valikud on teie soovidele vastu. Ta kasutab siis oma tahet. Vaid last ja noort on põhjust vahetevahel jälgida ja õpetada leidma oma rada.

 

Vestlus rühmas.

Erkki: Vaikime nüüd hetkeks, sest siis te olete palju vastuvõtlikumad ja andekamad mõistma neid õpetusi kiiresti, kui olete lahti ajast ja kõigest, mis sellega liitub …

 

Tunnete muster on üks inimkonna viis tunda, tajuda ja tunnistada oma olukorda. Kui inimene tajub ümbrust, tajub end ehk oma keha, ta tunnistab, et tunneb midagi, ta tajub nii ümbrust kui oma füüsilist kehagi tunnete kaudu. Tundedki on mingisugune viis aru saada, mis toimub teis endis ja kuidas te tajute lähedasi, sõpru ja üldse kõike, mis on teie ümber. Isegi loodust te tajute jätkuvasti.  Üks kõige erilisematest tunnetest on armastada, rõõmustada, tunda head meelt.  Siis te olete saanud Endast avatuks ja kasutate andekust, mis on justkui tulnud Minust. Siis armastuse, helluse, hea tunde , puhtuse ja kirkuse tajumine on Minult saadud tundmus või tajumise Energia. See on siis mingi sõnum, kui inimene suudab tunda sellesarnast tunnet kas teisest inimesest, loomast, loodusest, siis loodust üldse.

 

Ja see teine pool, mis on sageli valude, vaevade kaudu saadud teistsugune tundmus. Seegi on teade teie seest, teie kehast. Ja need tundmused, mida te ei oska ise asetada teatud paika, mis samuti tõusevad aegajalt kuskilt kummalisest esile, kuskilt sellisest sündmusest või olukorrast, mis ärritab teid ja toob esile mälestusi millestki ebameeldivast, vahel isegi vihast või hirmust. Nende taustaks on alati mineviku kogemus kuskilt ajalisest ajast, mis on seotud kas nüüdse eluga või mõne osaeluga. Ja needki on sõnumid kuskilt ajalisest olukorrast. Olete siis pääsenud kas jälle tundma midagi vastavat, mis on kunagi varemgi teile põhjustanud sedasama ärritavat tunnet. See on siis justkui pärand varasemast olukorrast. See on karma mälestus. See on mõiste mingist möödunud olukorrast, sündmusest, tundest.

 

Inimene tõstab neid tundeid esile kas minevikust või nüüdsetest olemiste ruumidest. Te võite isegi tajuda kellestki inimesest teda kohates mingit meeldivat tunnet või täiesti teistsugust tunnet. Miski temast toob esile teist mingi mälestuse minevikust, kuigi teil endal ei oleks sellest isikust väikestki mälestust, vaid midagi teie vahel avaneb teatama millestki toimunust. Kui inimene on sageli nende tunnete vang või ei saa neist lahti, kuigi püüab, selle taga võib olla raskeid mälestusi mingitest vägagi kaugetest juhtumitest, mis pole isegi seotud praeguse eluga vaid päritud ehk just karmalisi mälestusi kogetust. Te saate aru, et teil tuleks vaikseks muutuda ja käskida neil lahkuda. Need võivad olla raskesti eemaldatavad, kuid need on antud teile vaid eemaldamiseks, et te pääseksite neist lahti ja samas ka puhastate seda algupärast lätet, kui vaid suudate neid lahutada endast. Need võivad olla väga sügaval teisteski sugulastes. Mõelge neid riidusid, mida suguvõsa kannab põlvest põlve.  

 

Varem neid suguvõsa riidusid on lahendatud väga veriselt, väga rasketel viisidel, kuigi nende eemaldamiseks oleks olnud paremaidki, palju meeldivamaidki viise. Need on igale isikule justkui individualiseeritult tõstetud ja antud eemaldamiseks. Ärge kunagi asetuge nendesse tunnetesse väga sügavale, vaid püüdke saada neist võimalikult kiiresti lahti.  Sest aina, kui suudate neist lahti saada, te saate midagi tehtud ka suguvõsa aitamiseks. Kurvad tunded ja tajumused on sageli suguvõsa koormad, pärandus.

 

Pöördun jälle tagasi esimese poole  juurde ehk rõõmu ja armastuse tunnetesse, meeldivusse, helluse tajumisse, püüdke neid sageli hoida endas esil. Ärge kunagi püüdke kõrvaldada neid endast, vaid tõmmake piir nende kahe vahele. Ühed on mõeldud eemaldamiseks, teised sageli esile toomiseks, kuigi te olete vaid üksi omas ruumis. Elage armastuse, rõõmu, helluse tunnetes, sest need aktiveerivad teist seda esimest poolt.

 

Üritage ka valitseda mõtteid. Seda poolt valitsedes võtke esile armastuse ja rõõmu tunne. Minge sellesse tundesse, kui te tundsite armastust ja kui tajute seda tunnet endas, siis te tajute ja tunnete, kuidas on olla armastuse ruumis, armununa või te armastate kedagi, kuid te tajute, et nüüd mina tunnen armastust. Tundke sellest rõõmu. Rõõm ja rõõmsameelsus, naer, kõik see on seotud selle esimese poolega.

 

Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Salapära, olen aina valmis olema lähedal teie töös ja neis asjus, kus te ise tunnete vajadust hakata tegema tööd. On see siis aitamine, puhastamine, ravimine, mingi abi andmine või siirdamine kellele tahes. Isegi loodus vajab, samuti loomad vajavad seda väga erilist Energiat, kuhu Mina asetan Endast midagi teie abil, teie soovitud viisil. Täna, armsad sõbrad, Mina siirdan jälle uue ruumi teisse igaühte.

 

See ruum üheksa (9) avatakse nüüd kogu laiuses teist igaühest väga, väga rõõmsaks, väga puhtaks ja ütleksin kirkaks. Ja teiegi armsad sõbrad, asetuge sageli sinna ruumi üheksa (9). See ruum avab end teist ja te tajute seda, mida Mina siirdan siis teisse igaühte. Kui te rõõmustate, te saate ka endast esile mingit erilist rahu, puhtust ellu igas olukorras ja siiski, kui tunnete vajadust tunda rõõmu, puhtust, kirkust, mis on minust pärit. Seda te armsad sõbrad ei saa siirata teistele, kuid te saate ise asetada seda endasse alati, kui tunnete selleks vajadust.

 

Ja täna armsad sõbrad, Mina õnnistan igat selle rühma liiget. Ka neid, kes on mingil põhjusel mujal, olge õnnistatud, olete Minu valitud osavad õpilased ja andekad käed tegema seda tööd, mida te oskate teha teiste aitamiseks. Ja nüüd Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Salapära, siirdan Endast midagi jälle ruumi kakssada (200). Nüüd te igaüks võite asetuda oma ruumi.

 

Erkki: tänan, tänan, tänan. Järgmine kohtumine on Oodis 15.7.2023 kl.15-18.