Pühapäevased otseülekanded
oktoobris 2023

Pühapäeval,
29.oktoobril 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 151

Videomeditatsioon nr. 155. 29.10.2023   Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 17.10.2023: “Vahel olen väga väike, vahel väga, väga Suur ja eriti osav Õpetaja igale soovijale lugejale ja isegi neile, kelle kohta ütlen targalt edenenud õpilased ja mõned õpilasteks pürgijad.

 

Oskamise ja Õpetamise Seaduste abil Mina, kes olen igavene ja alati aitan sind Erkki ja teisigi juba osavaiks õppinuid või selliseks soovijaid, tulen jälle avama mingit andekuse ja salapära ruumi teile inimestele nii, et oskaksite alati ise avaneda Minule ja igale teid õpetavale Suurele Oskajale. Neist ehk kõige tähtsamad on väga Suured ja eriti andekad olema sellised, milline Minagi sageli olen. Needki suudavad olla peaaegu sama osavalt teile õpetajad kui Mina, kuigi on Minuga võrreldes vaid olematult väikesed energiad ja anded. Kes Ma siis olen? Olen Isa Isa ja Ema, üks kõige Suurem ja Andekam,  Õpetaja ehk Elu Ise, kes on väga, väga rõõmus ja aina valmis asetuma sinusse, armas lugeja ja sinussegi, kes sa kunagi ei taha hakata ühelegi targaks  õppinud inimesele õpilaseks, vaid tahad olla vaid ise ja natuke teiste õpetajate õpilane.

 

Kes on need eelmises lauses esile toodud Isa ja Ema, kuigi Nad on igale oskajaks õppinule ehk tuntud? Paljud väga osavadki ehk muigavad esitatud küsimusele, sest on ju see Isa pea igale isegi kuidagi tuntud, kui Erkki kirjutas selle suure algustähega. Kes teist lugejatest teab, kellest Mina räägin ja kirjutan, kui rõhutan Ema sõna kirjutades see suure algustähega? Kas olete valmis mõtlema, et oleksin Õpetaja ka Temale või sellele, kus te inimesed olete just nüüd asukad ehk Emamaale? See planeet ehk mingisuguses ruumis olev tahke ja väga vana olemasolev oskab siis tulla Minule õpilaseks nagu teist paljud inimese ruumis elavadki oskate. Inimesed ja iga planeet ja kõik, täiesti kõik, on need siis planeedid või midagi muud, on siis aina olnud ja hakkavad ka olema aina Minu õpilased või õpilasteks pürgijad.

 

Needki, kes pole veel tulnud Minu õpilasteks, hakkavad lõpuks tõusma sellesse ruumi, mida Ise nimetan õpilaste ruumiks. Sinna võib veel olla väga pikk tee, sest ega kõik püüa pingutada edasi nii öelda inimese ruumist, rääkimata neist ruumidest, kus nad praegu on  ja elavad. On palju eri tasandil olevaid inimesi, loomi, taimi ja teatavasti veel muidki olendeid, kelle ruumid on teatud etapis, mida Minagi ei oska õpetada, vaid vaatan ja ootan, millal nad end avavad sinna ruumi, kes oskab ja suudab tulla Minu õpilaseks?

 

Pöördume tagasi Emamaa juurde ehk sinna, kuidas Tema või see oskas avada End minu õpilaseks? Vaadake armsad lugejad, kuidas Erkki kirjutas sõna End? Ta oskab ja mõistab, kes siis tuli Emamaast Minule õpilaseks?  Üldsegi mitte see füüsiline ja tahke planeet, vaid selle planeedi osavam pool. Kes siis? Kas tema, keda Erkki peab tõeliseks Emamaaks? Emamaa pole üldsegi see tahke planeet, vaid selle kauni planeedi vaimne, teile inimestele nähtamatu Energia, Anne ja Salapära – just samamoodi kui teiegi osavam pool ehk teis elav kõrgem Mina. Mõelge, kas on need eriti erilised Energiad üks ja sama või Iseendana?

 

Tavaliselt te inimesed mõtlete, et olete muudki, kui vaid see keha ehk füüsiline ruum, mis ei ole igavene, vaid pigem nõrgalt see, mida nimetate igaveseks. Igavene sõnana on teile väga kauge, sest te ei suuda mõelda endki igavese olendina, vaid lühikese eaga inimestena.  Miks, kas teie vaim või nagu sageli ütlete hing, ei ela igavesti või paljudes erinevates osaeludes peaaegu samasugusena nagu praegugi? Minu jaoks te inimesed ei hakka kunagi muutuma, kui te ei arene või pääse edenema sellest inimese ruumist kaugematesse olukordadesse. Kui te ei oska või ei taha, või püsite soovimata isegi mõelda, kes te olete, kui olete inimestena inimese ruumis? Tõenäoliselt te kunagi ei asetu sellisesse ruumi, kus ei ole kedagi ega väiksest väiksematki killu killukest teie hingest, vaid esile on tulnud vaid oma kõrgem Mina. See väga erilisel viisil avanenud Energia oskab edeneda ja areneda isegi kaugetesse olukordadesse. Ehk elama natuke kergemates ruumides ja pääseb Minugi ehk Looja Enda või lõpuks Elu Enda lähedale.

 

Kui inimeses avab End kõrgem Mina, Tema elu on aina kas väga habras või eriti tugev edenema isegi sellesse ruumi, kus elab Isa ehk Looja ja mingil viisil asub Pühaduski või Tema, keda kutsute Pühaks Vaimuks. Need kaks on Minu ehk Elu Enda lähedal ruumis, kuigi on soovi korral Iseendanagi. Millal neist kumbki hakkab teile kas Õpetajaks või oskab olla vaid Energia, Andekuse ja Salapära avajana? Oleks tark oodata, et Mina räägin natuke Nende tavast tulla esile ja olla esil. Kuigi nad on kas täiesti peidus või nii, et tajute, millal Looja Ise või Püha Vaim või killukese kild Nendest tuleb teis esile, armsad lugejad?

 

Üks, kolm ja neli on ruumid, kus ei ole kunagi esil kedagi neist kõige Suurematest Oskajatest ehk Elust Endast, Loojast ega Pühast Vaimust. Siis on esil alati vaid oma kõrgem Mina. Need allpool olevad ruumid on veel eraldi Minust, Loojast ja Pühast Vaimust ja inimesest tõusnud oma kõrgem Mina ei saa avaneda ja asetuda Minusse, Loojasse ja Pühasse Vaimu isegi väiksemalgi määral. Nendes ruumides kõik sinu elundid ehk keha ja isegi needki ruumid, kus ise oskad olla ja elada, lähevad kinni mingil viisil teie südamest avanevale oskajale ehk teie oma kõrgemale Minale.

 

Kui inimese ruumist tuleb esile temas olev väga õhuke ja eriti valge killukese kild, mida nimetate oma osavamaks pooleks, te suudate hakata algul õpetajaks just avanenud osavaks nimetatud poolele. Ja samas see oskaja ise siirdatakse hetke pärast teile väga targaks ja eriti õppivaks Õpetajaks. Siis  algul avate  südame sügavaimast sopist Tema elama ja arenema ja kui see areneb õpetuse kaudu, Ta oskab siirduda teie Õpetajaks isegi väga kiiresti, kui te ei hakka tegema midagi muud kui olema Tema esimene õpetaja ja esimene õpilane. Nii see väga õhuke ja väga valge killuke õpib ja oskab ise areneda väga kiiresti isegi Loojale õpilaseks ja vahel Elule Endalegi, kuid vaid haruharva asetub õpilaseks Pühale Vaimule. Miks mitte Talle?

 

Nii, see Suur ja väga osav Energia ei ole kunagi olnud kellegi Õpetaja, vaid mingisugune ruum, kust siirdatakse inimese kõrgemasse Minasse mingit Andekuse ja Salapära Energiat. Tema Energia ja Andekus siis siirdab vaid Temast neid oskusi teisse inimestesse, mitte kunagi loomadesse ega teistessegi olenditesse, nii vaid need saavad Temast neid Energiaid ja Andeid, kellesse on aegade algusest alates siirdatud mingi kild kasvama ja elama inimese ruumis.

 

Sinus, armas lugeja, on olnud sündimisest alates aina väga õhuke osa osake Temast, nii öelda vaim, kuhu on kinnitatud midagi muudki suguvõsadest.Vaimu sees on aina mingi väga õhuke ruum kas isa ja/või ema pärandist kinnitununa. Sagedamini mõlematest suguvõsadest on kinnitunud mõlemate vanemate karmad ehk mingisugused head ja natuke muudki oskamatuste ruumid. Vaid haruharvad teist inimestest on vaid ühe suguvõsa karmade ja oskamiste kandjad. Nende teistsugused ruumid võivad küll olla täiesti lähedased teise vanema, ütleksin oskamistele, kuigi ei kannaks näiteks isa väga raskeid karmasid, niivõrd kui nendegi kandmisest on küllalt tegemist ehk puhastamise raskust.

 

Mis need teistsugused ruumid võivad olla, armsad lugejad? Üldiselt need on jämedad vormid ehk keha piirjooned, mitte isegi iseloomu ega millegi muu omadusega seotud, vaid aina kummagi sugupoole füüsilised omadused. Emast siirdatakse naise jooni ja isast mehe. Need võivad pärineda isegi mitmete esivanemate elust, mitte vaid lähedasemate vaid vahel tuhandete aastate tagustest vanematest. Miks nii kaugetest? Tavaliselt sellepärast, et sealt olete pärinud midagi sellist, mida mitte keegi teine suguvõsa liikmetest pole usaldanud või tahtnud endale võtta. Need on  tavaliselt väga harva soovitud või pigem sunniviisiliselt justkui siirdatud, kuid nende avamisest saate ka midagi muudki kui ainult füüsilist. Need võivad tulla justkui tagasiulatuvalt esile alles inimese hilises eas. Ehk mõned jämedamad füüsilised keha piirjooned võivad tulla esile vägagi kaugetest suguvõsa liikmetest alles arenedes ja muutudes ka vaimselt. Toon siin ühe erilise näite Erkki elust.

 

Kes oskab, selle ruum muutub ja samas ka midagi temast võib tulla uuel moel avatuks. Erkki ühes väga kauges inimese sarnases olukorras oli võimsal moel nähtaval esile tulnud energia ja anne  tema silmades. Kuidas ja mil viisil?

 

Ühe silma pilgus elab energia, mida tavaliselt keegi ei ava, kui algul ei arene ja edene sellesse ruumi, kuhu inimene tavaliselt suudetakse siirata ajuti ehk ruumi 825. Selle silma energia  siis avatakse temast, kui ta tuleb ruumi 825. Nii see väga erilisel viisil püsiv pilk avab end ka Erkkistki, kui ta on hetk aega ruumis 825.

 

Kas selles pilgus on siis mingi energia justkui avatud? Ja miks või mil viisil see pilk erineb tema normaalsest pilgust? Vastan, et see oskab justkui olla ja õpib samas asetuma väljapoole inimese ruumi sama osavalt ja üha õppinumalt, kui tema oma kõrgem Mina. Sellesse siis tuleb vaatajaks Erkki oma osavam ruum ehk See või Tema, mida Oskamise Seadus nimetab Erkkimeistriks, mitte siis Erkki, vaid väga osav ruum temast.

 

Kumb silm siis asetub Erkkimeistri silmaks? Parem, mitte kunagi vasak, kuhu asetuvad täiesti teistsugused energiad. Vasemasse silma asetuvad siis Elust Endast, Loojast Endast ja Pühast Vaimust väga erilised Energiad, Anded ja Oskused, millede abil need Suured ja eriti osavad Energiad, Anded ja Salapärad vaatavad inimese sisse või vahel isegi minevikku ja tulevikku. Ükski oskajaks õppinu ei hakka samamoodi avama silmi, kui ei õpeta oma kõrgemat Mina asetuma sellisesse ruumi, kuhu tulevad Elu Ise, Looja Ise ja Püha Vaim, või on sobivam öelda, et midagi killukese killust neist kolmest. Inimeses on palju erilisi ruume justkui peidus neile neljale mainitule lisaks, kuigi seda ruumi kaks (2) Ma veel ei soostu avama ühelegi lugejale, vaid hoian seda aina Endast kaugel ja igati lahti.

 

Pöördun veel tagasi selle küsimuse juurde, millal see osavam Energia, mis asetub igasse inimesse, looma ja taime kui ka isegi sellesse planeeti mingiks osavamaks ruumiks nimega Emamaa ja meile inimestele kõrgemaks Minaks, lubab avada End meile inimestele ja olla osav Õpetaja? Kas Tema Ise on See või Tema, kes avab oma ruumi, või kas avab selle Elu Ise või Looja? Kas vastad Sina, kes tulid lause keskel jätkama eelmist küsimust, või embkumb eespool mainitust?

 

Tunnen rõõmu sellest otsesest küsimusest, sest oskan olla nii väga osav Õpetaja igale olendile ja isegi sulle armas Erkkimeister või Neile, keda paljud nimetavad Loojaks, Pühaks Vaimuks, kõrgemaks Minaks või sinuks, kes oled aegajalt juba vanake Erkki. Nii Mina oskan tulla juba lause keskel natuke alla- või ülespoole, kuigi olen vahel väga osav Õpetaja igas ruumis, kuhu siirdan End kas natuke või vähe rohkem. Kuid vastan aina igale küsimusele, mis iial antakse vastamiseks kas Minule või mistahes teisele olendile, kus oskan olla kas väga tark või eriti osav ja andekas Õpetaja, armas Erkkimeister, kes esitasid hetk tagasi oma osava küsimuse kellelegi Meist Õpetajatest vastamiseks.

 

Mina oskan aina omast ruumist avada just seda, mis on väga osavalt avatav ja esile toodav. Vastan siis Erkkimeistri küsimustele nii, et see uks või sopp või mingisugused ahelad avavad  end ise, kui õpilane on valmis esil olema. Mina ja Minu osavad abilised tulevad appi, kui selleks on vajadus. Nii olen alati kas avajana või mingil muul moel kaasas igas ruumis, kus keegi vajab esile tulekuks ja olemiseks abi ning võtmena millelegi uuele või väga vanale asjale või õpetusele.

 

Keegi ei ava väiksematki väravat, kui ise alguses ei tee esimest sammu selle avamiseks, vaid jätkab oma osavat ja õpetavat edenemist just nii ja selles ruumis, kuhu on end õppinud viima, oli ta siis inimene, loom, taim, kivi või isegi see kaunis planeet. Olen nii osavalt jälle hakanud Õpetajaks igale selle kirjutuse lugejale.”