Pühapäevased otseülekanded
augustis 2021

Pühapäev,
29.august 2021

Kordus vaadatav alates 31.august 🙂

Vestlus otseülekandelt:

Osalejaid: 223

Vestlus on siin toodud muutmata kujul, et oleks võimalik
soovi korral uuesti lugeda ning tunnetada ühist energiavälja!

Videomeditatsioon 29.08.2021

Lille Lindmäe:

Galibriella vastu võetud sõnumid vahetult pärast 22.08.2021 meditatsiooni.

 „ Me täname, et osalesite ühismeditatsioonil. Tänane seanss, osalemine ühismeditatsioonil, oli tõenäoliselt seotud teie enda energiatega, mille survel teie enda kehade energiakäsitlused olid seotud suurte jõupingutustega vaimsel tasandil. Sellest tulenes teie endi tugev tunnetus käesurve või mõne muu tundmusena mõnes teie kehaosas. Energiapingutus oli väga suur ja vajalik.

 

Hea algus on parem kui tegemata jätmine, sest sellest tulenev pingutus tasakaalustab ja loob head energiat neile, kes pole saanud võimalustki elada inimväärset elu. Inimkond vajab muutusi, mitte ainult riigitasanditel, vaid muutust kogu maailmas. Me võime aidata ja saame aidata neid, kes paluvad lootusi uuele maailmakorraldusele. Seal, kus on lootus, on näha tulvil naeru, lõbusat kilkamist, südamesoojust, elamusi, mis on seotud tuhandete inimhingede eri väljunditega eri maades.

 

Emotsioonid päästavad maailmas valla vetevoogude üleujutused, sest pindpinevusest tehtud vigade külv on hoomamatu tähendusega laetud osakeste kokkupõrke tulemus ja väljund. Inimestevahelised suhted tuleb korrastada põlvkondade viisi, sest jätkusuutlikkuse teel saadud anded loovad uusi teadmisi, uutele uusajastu põlvkondadele ja sellest sünnivad omakorda uudsed lahendused teie olukordadele. Mille tähendust te hetkel ei taju, hooma ega suuda mõista inimväärikuse tasandil.

 

On loomeperiood ja avatud mõtlemine tagab uudsed lahendused loometasandil Maale sünnist surmani ja Looja tasandi kaudu avanevad taevased võimed just nendele hingedele, kelle VALGUSLÄVEND on tavainimese mõtlemisest kõrgem ja toimivam. Tavainimene saab oma mõtlemist muuta tavaelus (nii te seda nimetate) just nõnda, et tajub maailma avarama pilguga ja tavamaailm muudab värve Tema elus nõnda, et pimeduse külv pole loodud Tema silmadele ja südamele, sest Ta vaatab sellest lihtsalt üle.


Ja ümberolijatele tundub, et Ta on kättesaamatu kurjusele, sest kõik kulgeb ajas omasoodu täie mõistuse juures, aga südames tajutakse kurbuse asemel rõõmu. Kurjuse kirgastatud väljavaade on mõnele inimesele kättesaamatu, sest Tema vaated erinevad täielikult eelnenud elust.

 

Keeruline, aga tõsi. Miks kurjuseilmingud tabavad inimlast Tema südames, kuigi elu sunnib vaatama Teda Valguse poole? Sellepärast, et varjatud tõed pole koheselt kättesaadavad ja nende päritolu tõttu piiratakse inimmõistuse meeli ja südametule valgust seal, kus möllab rahutus, vaen, riid ja rahulolematus.

 

Eri maade rahvas on kohustatud alluma diktaatorlikule võimule, anastamisele või rahvaste ühenduste kaudu lõigatakse läbi (nende esivanematega seoses) saatuse sõlm, nöörilaadne side või katkendlik joon. Kistakse tuhandeks tükiks ja kistakse sellega puruks kõik õilmed, mis sidusid rahvamasse püha kohustusega hoida oma maad ja rahvast ARMASTUSES JA LOOTUSES paremale elule, elujaatusele ja sündimata laste rõõmud saavad kurvastuse noodid.

 

Kui hakkavad elama maailmas, kus rahutuse asemel õilmitseb küllus, siis aeg (teie mõistes ajajärk) muutub ja järeltulev põlv, sugupõlv, saab aru, kui tähtis on säilitada oma esivanemate kombed ja traditsioonid ja milline nõue on tavakohaselt lootustandev.

 

Jõuline oma tegevustes või mis alahindab rahva suurt tahet luua headust, küllust, rahunõudvat tegevust või hoopis leidlikumat viisi edasielamiseks, kulgemises külluses, kus kõik võimalused on avatud tavainimeste saatusele. Lootus peab säilima rahvamasside seas, sest kus on lootus paremale elule, seal algavad paremad ajad. Ka diktatuurilises ühiskonnas, kus võim pole muud kui ohuolukorrast väljatulemine pingutuste saatel ja uus inimgrupp moodustab uusi teadmisi.

 

Mitte ainult inimlikul tasandil, olukorras, kus LOOMING on pärsitud, vaid kus antakse teatepulk üle (mõnikord ühe hetke jooksul) ühelt teisele ja rahva LOOMING saab ausse tõstetud. Seal, kus kurjus on tee tallanud, aga inimsüdamete headuse kulgemise teel on vähetõenäoline, et rahvas sammub sama kindlalt samal teel, kui uus ilming, nähtus on juba alguse teinud asjades, mille tähendus on suurem kui esialgne unistus. Me täname ja palume mitte muretseda asjade pärast, millele pole veel lõplikku otsust langetatud.

 

Lihtinimesed ei adu alati, kui oluline on keskkond, kus nad elavad ja töötavad, sest hirm halvab nad esmasel pilgul, sest sõjakoledused on nad vaimselt tapnud, aga südames tunnevad nad endiselt võidelda oma vabaduse eest. Rahvarahutused on võimalused, mis muudavad valitsuste meelt, kui anastamine orjastab rahva ja võimueliit ei taju, kui palju võib korda saata oma rahva genotsiidiga. Kui püha kolmnurga valgust ei suudeta läita, tulevad appi need, kes suudavad, saavad ja valgustavad.

 

Valgusolevused teie kõrval on olnud ajast-aega ja turbulents, mille nad tekitavad, on inimsilmadele nähtamatu. Aga ajatu tähendusega esile tõusnud. Veel pole võimalusi olnud eri maade rahvaste seas, et ühisväli saaks toimida uudsete lahenduste teel. Edasikandumine mõtte, telepaatilise sideme ülekandumise teel, on ülivõimas. Veel pole kasutusele võtuga kaasnenud takistusi, aga võimaluste suurus on tohutu hüpe. Telepaatia on loominguline alge, sünd inimestevahelise suhtluse taassünd, aga loominguline võti asub Looja enda tunnetusruumis.

 

Erirahvaste kombestikus on tavapärased olnud suhtlused teispoolsuse olevushingedega, aga tänapäevane tehnika ja arvutialane inimtööstuse alaliik pärineb hoopis tõsisemate tagajärgedega kooslusest. Kus tagajärg on kiire ühiskonna areng, aga telepaatia on veel kiirem võimalus kogeda inimmõistuse meeletasandite kaugele ulatuvate kogemustega tundmusi.

 

On ühiskonnakorraldusi, kus pole kokkupuuteid telepaatia kasutamisega, aga samas on ühiskondi, kes võimaldavad inimestel vaadata aegruumilisse kooslusesse tähendusliku eesmärgiga kogeda ilmvõimatut võimalikuna. On tähendamisi, kus on seoseid maa ja taeva, ilmaruumi ootuste ja lootustega. Kus sünnivad tavainimesele mõistmatus avaldused, mis annavad teada ilmutusi või koostööd eriilmeliste kootöö partneritega, näiteks täheolevused või liigid, kes aitavad inimkonda põlvest-põlve, aga on inimsilmadele nähtamatud või ilmutavad end haruharva. Nende eesmärgi pühendumine on olnud alati positiivne, mitte negatiivne.

 

Räägime kõrgema tsivilisatsiooni esindajatest, kelle rännu eesmärk pole lihtsurelike röövimine, vaid teaduse arendamine ja maakera päästmine, inimtsivilisatsiooni jõustamine vajalike energiaväljadega, et oleks vajalik energia ja koostöö rahvamasside ühendamiseks, mitte lahutamiseks. Uusrände põhjuseks loetakse inimtsivilisatsiooni hälli, mille tulemusel jagati eri rahvad eraldi seisvateks asupaikade elanikeks.

 

Nende rännukihk on tänapäevani säilinud, sest rahva mälu talletab seoseid minevikuga, kus polnud esmane mitte päritolu, kus elati, vaid kooslus, kuhu sünniti, kogukond. Tsivilisatsioon, kui päritolu on rahva mälu kandjad, aga rahva kannatuste ahel sa alguse mitte kurjusest nagu arvatakse, vaid loomingulise jõumeetodi surve alla panemisest. „Mis on looming?“, küsite.

 

See on rahva vaba tahte alusel tehtavate toimingute kooskõla, mida saadavad mitte ahnus, vaid huvi maiste asjade vastu ja külluses esinevate korrapäraste seoste tõlgendamine headuses. Mille päritolust tingitud varasalved on jagatud mitmetesse ajalistesse ruumimääratlustesse ja mille loominguline väljendus on püha eelkäijate tõe edendamine maisel maal. Kui ka ruumiline mõtlemine, taju arendamine mitte ainult maise Maa piires, vaid ajatu mõtlemise kaudu, mille süvendmõiste on Armastus. Me täname ja palume edastada see info Lille Lindmäele esimesel võimalusel.

 

Kurjuse alge pole inimeste looming, vaid on piiratud mõtlemisega seotud inimeste ärakasutamine. Nende poolt, kes on küllastatud energiavälja loomisjärgus tegevusega seotud ja mis on aegade algusest olnud seotud tasakaalu loomiseks teisejärguliste seostega. Mille eesmärk on Looja loomingu jõudu ignoreerida seal, kus täislooming on alguse saanud. Jumala loomingu vili on inimene kogu Tema täiuses ja ebaseaduslik alus, täiuse loominguline kadu on samuti inimene, kuid küllastatud energiaväljundi salapära tulemusena on Tema maailm lukus ja vaba tahte alusel jagatud rõõm on teistsugune ja valgus kahanenud olekus kinnipitseerunud.

 

Loominguline vili on mitmetahuline, aga VALGUS inimese sees on alati täiuslik loominguline vili. Ülemtähisena kiirgamas inimeste pea kohal, energiavälja kroonina. Mis laseb aduda suurusmõistes, järgus kogu universumi mitmepalgelist täiuse loomingu alget ja sellest tulenevate otsuste abil suudetakse kasutada seda jõudu kas inimkonna täiuse loominguliseks algeks või tagasilükatuna hävingu energia laadimiseks või kaoseks. Jumalik vägi on suur, aga loominguline jõud selle taga on ilmatu tähendusega esile tõusev.

 

Seal, kus on tänulikkus, arm, hoolivus ja armastus, Kõiksuse tunnetus, Loojaloominguline ime tunnetus inimhingedele, elusloodusele, pühapaikadele. Kui universumi lõputu jada, inimsilmadele tundmatul moel, millele pühendumus annab kaitse Ema-Maa avarustele kui ka eripalgelistele ilmamaa esindajatele.

 

See on läved teie Maa esindajatele, kes on tulnud teid abistama LOOMINGULISE ALGE eestkostel. Mille püha ruum on avatud olekus kättesaadav mitte ainult inimestele, vaid ka ilmamaa esindajatele, universumi eestkostjatele ja esindajatele. Ja kogu VALGUS on seotud KÕIGEKÕRGEMA VALGUSE eestkostjate energiaväljade tunnetustega, kui  ka universumi lõpmatu kauguse ja sügavusega, paralleelmaailma valgustega kui ka uusajastu tärkavate lootustega. Mille tulemusestsaavad aimu need, kes pole veel ilmavalgust näinud, kuid on otseselt seotud Kõigekõrgema väljavaatega elule, mis salastatud.

 

Me täname ja palume mitte muretseda eeloleva aja pärast. Teie tänane seanss pani pöörlema valguskolmnurga selles suunas, et energiavälja lained aitavad tasakaalustada neis paigus Ema Maa tasakaalustamata alasid. Me täname ja loodame, et ajatelje nihkumine on abiks inimkonna esindajatele, et arusaamine maailma asjadest pole paikkonniti oluline, vaid mastaapse tähendusega esile tõusev.

 

See pole katastroof, vaid eri rahvaste genotsiid, mida tahetakse korraldada, aga esindusisikud näevad ja tajuvad, millised kannatused võivad sellega kaasneda ja mõlemapoolse kokkuleppe teel võidakse mõista selle suuremat tähendust. Kuna eri rahvaste palged on suunatud, pööratud nii Afganistanile kui Myanmarile. Türgil on võimu suunata oma rahva saatust.

 

Euroopa riikides olev kaos äratab kogu maailma tähelepanu ja sellega seoses saavad alguse uued elukorraldused liikmesriikides. Ameerikas toimub salatsemine, mille tagajärjel võidakse algatada rahvakogunemised seal, kus kapitooliumi esindajad on esindatud. Rahva vaim pole rahunenud, seoses Ameerika sisepoliitikaga ja presidendi vahetusega. Me täname! Aamen. Selle kohta ei ole vaja hetkel rohkem teada.

 

Afganistan vajab maailma tähelepanu, sest alles nüüd võidakse tähelepanu keskmesse sattuda asjadega, millele varem pole tähelepanu pööratud. See on ülemaailmse tähendusega seotud. Käsk korraldada miitinguid seal, kus võimud on otsustanud alla anda. Talibani seadustest lähtuvalt asuvad positsioonidele need, kes on olnud varem riigikorraldustes ja liitnud eri maade rahvaid korraldustega, millepäritolu on olnud ebapiisav või unustusse jäetud.

 

Riigikorraldus on enamjaolt Talibani käes, aga rahva rahutused tagavad tagasilükkamise nende seas, kes on rahvast reetnud. Varivalitsus tagab rahvale lootuse ja sellest tingitud vaikus lubab paremaid lahendusi Afganistanile. Kõik pole nähtav, on varjul olevad ühendused, kelle abi on kohalikele nähtav.

 

Teie tänane meditatsioon oli liigutav Ema-Maa eestkostjatele kui ilmamaa esindajatele. See palvejõud läbis kõiki neid riike, mida nimetasite oma palvetes kogu pühendusega. Ema-Maa lävendi valguses on neil tagakiusatutel parem elada, sest püha Maa energiaväljas on vajalikud jõuelemendid abistamas kohalikke rahvaid ja nende ühendusi.

 

Inimhulkade rühmad  kogunevad tasapisi, kuid avarusväljade kaudu laetakse Ema-Maa kogukondade  toetuste tugipunkte, haldusi ja sealtkaudu tasakaalustatakse inimmeele tunnetustasandit vajalike energiaväljadega. Me täname! Aamen.

 

Me täname kõiki osalejaid, kes te osalesite selles pühas ruumis viibides ja andsite oma panuse korralageduse tasakaalustamiseks ja rahuks. Me näeme, kuidas rahvahulgad kogunevad ühispalvetes, et Afganistani rahvast aidata. Me täname!

 

Ebaõigluse varjus õilmitseb õigluse tahe ja ARMASTUS. Rahvas pole rahul ebaõiglusega, sest maad ründab hirm, kaos, teadmatus, kuid eelolev aeg on muutuste rohke, sest teie palvete suurus on ühildunud kogu maailma inimeste ühendustega. Rahvaste ühenduste võim ei sekku. Hetkel, aga on lootust, et tasakaalu kaotamisel võib tekkida kaos, mis muudab kogu Afganistani korda ja tegemisi riiklikul tasandil.

 

Sõjaseisukord muutub tõsisemaks, lihtrahvas kannatab, aga eelolev aeg on lootusrikkam kui kunagi varem, sest maailma tähelepanu on koondunud Afganistanile. Rahva väljaränne osaline, aga tasakaalu loob rahvaste ühendus, kes pole veel nähtav kogu oma avalikkuses. Lootused on avatud riigi korraldustele, mille tulevik võib olla varieeruv.

 

Täname usalduse eest ja pühendumise eest, mille kaudu on aidatud nii Myanmari kui Afganistani rahvast! Veel pole aeg rohkem teada, sest liinide jaotust tajuvad need, kes on otseselt seotud selle rahva päritoluga. Täname! Aamen.

 

Uusajastu mõõtmed antakse Sinu, Lille Lindmäe, valdusesse käsitlemiseks, abiks, et saaksid aidata Maa esindajatel eri rahvaste kooslusi aidata.

 

PALEOTEHNOLOOGIA- abivahend enda ja teiste aitamiseks Maa tasandil. See on uus tehnoloogia, mida kasutavad inimmõistuse, meele avardajad. Mittemaine, mida kasutatakse abivahendina. Sellel on meditsiiniline sfäär, teaduslik sfäär, vaimne sfäär. Füüsilise leiutise üks osa, tuleviku tehnika.  Rohkem ei pea sellest teadma. Me täname! Aamen.

 

Selles vestluses osalesid peainglid, plejaadlased. Miikael ja püha eestkoste vaimulikuna teele saadetud hingede eestkostja ning aitaja Jeremia. Veel olid abiks Plejaadlased, nende saadikud Hermiine ja Efremiin koos ingelliku meeskonna, saatjaskonna esindajatega. Maa-Ema valguslävendi esindajad, kes andsid teateid Lille Lindmäele ja Priidule. Me täname! Aamen.“

 

Lillele anti täpne juhend üheksast iidsest portaalist esimese asukoha ja avamise jaoks. Tänaseks on esimene laiaulatusliku tähtsusega portaal avatud.

 

Sõnumid võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella. Galibriella: „Tänan usalduse eest!“

Tahhüonide ruumi
ühine energiaseanss ja meditatsioon
iga päev 22 minutit kell 18 ja 23
kliki pildil…