Pühapäevased otseülekanded
mais 2023

Pühapäeval,
28.mail 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 151

Videomeditatsioon nr. 132, 28.05.2023   Lille Lindmäe

Galibriella 21.05.2023 kl. 11.11 – 12.30.  Peale ühismeditatsiooni.

 

Info: „Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsiooni korraldamise eest!

Õnnitleme Priitu ja täname koostöö eest, mis on vajalik olnud ja on ka edaspidisel ajal, et maailm oleks parem paik, kus elada. Läbi videomeditatsioonide Valguse kandmine maailmale on ülitähtis ja vajalik. Täname! Aamen.

 

Tänane videomeditatsioon oli erakordne, sest Maale avaldunud teadmised ja nendega kaasnev Valgus on jätkusuutliku toimena avaldunud ja toimib eelkõige nendele aladele, kus on vajalikud muutused. Eri rahvastele, kontinentidele ja sealsetele pühade energiaväljade toimimisele, et Maa oleks päriskodu inimestele, kes seda väga vajavad. Olenemata rahvustest, on ühine eesmärk Maa hoidmine ja püha kulgemine universumi lõputus kauguses ja sügavuses. Olge hoitud! Me täname! Aamen.

 

Me täname Lille Lindmäed videomeditatsioonide korraldamise eest! Uued kokkulepped tulevad, uus energia jaotub mitmesse piirkonda Maa eri paigus ja nende kooskõla on otseselt seotud Sinu ja Sinu grupiga, läbi videomeditatsioonide.

 

Maa adub inimeste tähelepanu, eraldab gruppe üksteisest, aga ka ühendab ja annab võimaluse uusloodu aktiveerimiseks. Millel pole tähendust, see avatakse ja antakse võimalused uuteks kokkulepeteks, et antud võimalus looks ilu inimeste maailmas; säilitaks usku inimeste südames, kuidas toime tulla iseenda ja ümbritseva keskkonnaga; loob uusi ärilisi sidemeid ja uued tehingud saavad alguse.

Millest sünnivad uued projektid, mis alguses tunduvad võimatuna näivad, aga ühtäkki on loodud ideed, lahendused reaalsed ja võimalikud abipaketid lähedal ning toimimas uudne väljavaade, uutele elukorraldustele. Pühendunud olek laeb täisväärtusliku elu toimimisele uusi seoseid maa ja taeva vahelises ruumis. Kus kõik on võimalik ja samas nii kättesaamatuna näiv olukord laheneb nagu iseenesest, justkui sõrme nipsutus. Milles on peidus võimaluste laegas uutele kogemustele, mille täiuslik vormitunnetus sõltub inimese vaba tahte avaldumisest ja LOODUSE tundmisest; oskusest tajuda maailma mitmemõõtmeliselt; suuta allutada oma teadmisi vajalikule tasemele, et kogemuspagas oleks lai ja avatud. Samas teadlik, tolerantne, kontrollitud maailmavaade absurdsuses, mille täislooming avaldub tõe talletamises ja saladuste hoidmises, sest kõik loodu võib head teha, aga ka rumalusest hävitada ja tappa ilmsüüta inimesi. Kelle elutahe on suurem ja avarduv, see pääseb.

Rumalusel pole piire ja headusest kantud jõud tasakaalustab, uute võimaluste toel, teadmisi. Kus avaldunud teadmised pole veel ühendunud Looja loomingulise jõuna avalduvates vormilistes nähtustes või ajatuses, kus kõik on võimalik reaalse teona. Allutamine – tähendab võimaluste ärakasutamist ja kontrollimist, mis on tõene väljamõeldis; mis on puutumatu tsoon ja kuidas vahet teha kurjusel ja headusel nii, et anne oleks kaitstud ja heatahtlikkusest kantud eesmärgiga. Me täname! Aamen.

 

Me täname infovahenduse eest!

 

Plejaadlased paluvad Lille Lindmäel üle vaadata Tokyo. Ülemaailmne oht seostub eelkõige nende paikadega, milles on peidus rajatised, mis on salastatud, militaarsed ja mittenähtavad tavainimesele. Tuumarajatised on kaugele arenenud, liigagi kaugele ja võivad kahjustada Maapinda, sisemusi. Kuid ka tuumarajatiste kohal on eriline energia, mis salvestab Maale ebameeldivaid, kui mitte öelda vastikuid, energiaid. Mis sunnivad lähipiirkonna inimesi kodudest lahkuma, sest Maa väriseb nii hirmsasti. Toimuvad maalihked ja ultraviolettkiired kahjustavad maapinda ootamatutes kohtades, kus pole varem elu olnud, on vaid tuumarajatised ja muutused Maa struktuurides. Tuumarajatiste lähedalolu on vajalik inimtegevusele, mitte LOODUSELE ega selle koostisosadele, ka inimene kuulub eluslooduse hulka. Tuumarajatiste ehitus suureneb ja tähendab Maale suuremat koormust iseendaga toime tulla. Seetõttu on lähitulevikus  raske mõista tulemusi, mille inimene on ise loonud ja mille tulemust nüüd hakatakse nägema. Suur oht, seoses tuumarajatistega, piirneb eelkõige Maa nende piirkondadega, kus maa väriseb ja raputab, lõhub maa pindmisi kihte ja vallanduvad gaasid, mis pole elutegevuseks hea. On vaja tähelepanu pöörata eriti Aasia riikidele, kus on tuumareaktor või maa-alused rajatised. Veel seostuvad sellega Venemaa; Ida-Euroopas on ohumärgid peal, aga mitte nii suur oht, kui on Aasia riikides ja nende läheduses.

Samuti Ameerikas, kus on tasakaal paigast nihkunud, hooletu käitumise tõttu rapub Maa nii sagedasti, et oht on ülikõrgele asetatud paikades, kus on tuumarajatised. Valgustöölised tegelevad asjaga, et kaitsta Maa biosfääri ja selle avarusvälju seal, kus on ebastabiilne olukord. On vajalik aidata neid, kes ilmsüütult on valinud vale koha elamiseks või kes on sunnitud kodust lahkuma tuumarajatiste tõttu. Ebastabiilsus lõhub Maa biosfääre eri valdkondades ja sellega seonduv energia kadu annab märku inimeste ja LOODUSE koostoimimisel, kus energiavahetamine on häiritud looduse tasandil ja uutmoodi lähenemine olukorrale pole veel toimima hakanud ega suuda toime tulla elukorraldustega Maal.

Kus inimene juhib kõrgtehnoloogilisi vahendeid kasutades seadmeid, mis aitavad luua uusi militaarseid ja energia tarbimise vahendeid, kuid samas külvab inimene ise, oma teadmatuse kaasabil, hukatust neile, kes pole sellega seotud.

Annab vabatahtlikult energiat ära paikadele, mille rajatised lõhuvad inimest ennast; looduslikku keskkonda. See on vajalik teadmine neile, kes töötavad inimväärselt; austades Maa heaolu, suudavad laadida Maa kaudu iseend ja teades oma võimalusi, suudavad aidata ka teisi. Hoidke oma energiatase kõrgel ja palvetage nende eest, kes pole suutelised iseend kaitsma seal, kus on oht ülikõrgele seatud.

 

Me palume Lille Lindmäed ja Priitu, jätkake ühismeditatsioonide korraldamist, sest selles peituv vägi on küll nähtamatuna näiv, aga ülisuur ja vajalik inimestele, kes on eksinud või kaotanud oma kodu, leidmata uut võimalust oma elus. On ennetusvõimalus neile, kellel pole võimalusi sellistes olukordades, kus on vajalik elada; oma eesmärk annab võimaluse taastada energiavälja, mis on kaitsmata. On tohutul määral võimalusi, mida loote oma ühismeditatsioonide kaudu, märkamata selle tõelist väge igapäevaelus. Me täname! Aamen.

 

Me täname Lille Lindmäed koostöö eest ja palume üle vaadata TOKYO. Ülisuur oht kaasneb selle linnaga. Vaata üle ka paigad, mis on vajalik üle vaadata: Egiptus, Aafrika lõunaosa, Tuneesia. Me täname veelkord koostöö eest!

 

Täht vilgub, see saadab Sind kogu elu. See on Sinu kõrgeim tahe, vorm ja nägemus, mis ühtivad kooskõlas Sinu teadmiste valdkonnaga. Suur kogemus annab Sulle võimaluse alustada millegi uuega, kus on peidus suur rõõm oma tegemiste suurust märgata, väärtustada. Armastus ületab kõik Sinu ootused ja seda kõige ülevamas tähenduses Sinu enda ja nendega seoses, keda Sina armastad. Täname! Aamen.

 

Infovahenduses osalesid: Plejaadlaste esindusisikud, koostöös Ema-Maa hoidjate ja kaitsjatega, valvuritega. Peainglitest olid kohal: Miikael, Raafael, Jeremia, Hiiob. Me täname! Aamen.

 

Esivanemate palve toetab teie tegemisi Maal ja selle kogukondades. On ülitähtis, et austaksite oma esivanemaid, selle kõige ülevamas tähenduses. Me täname! Aamen,

 

*Info võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella

*Galibriella: „Tänan usalduse eest!“