Pühapäevased otseülekanded
augustis 2022

Pühapäeval,
28.augustil 2022

Osalejaid: 208

Videomeditatsioon nr. 93.  28.08.2022   Lille Lindmäe

Erkki Tuomala: Õpperühm 10.08.2022 Uudenmaankatu 33, Helsinki

 

Kui see ruum on justkui vaba Temale, kes asetub meisse igaühte,  puudutades meid pehmel moel vägagi hellasti, vahel vähe kõvemini ja ajuti juba niigi, et te tajute natuke valugi selles paigas, kuhu Ta End asetab. Ta küll teab ja oskab asetada Endast midagi meisse just nii ja sel viisil, kuidas see on meist kellelegi  sobivaim. Kas keegi teist oskab mõelda, miks Ta aegajalt võib asetuda meisse natuke valuliselgi viisil?  

 

Ta püüab asetuda teis sellisesse ruumi, kus vajatakse natuke suuremat jõulisust, et need lukud loksataksid avatuks. Ja nende taga sageli on midagi karmalist. Sellist, mis häirib Tema asetumist. Mis selles siis lõpuks toimub?

 

Seal mõjutatakse ja seda natuke ka lahjendatakse. Sagedamini see jääb veel inimese ruumi, kuid annab ruumi Tema Energiale. Märgake, kuidas nüüd rääkija natuke muutub ja rääkijaks asetub jällegi midagi muud, kui Energia Ise. Mina tahan teid aidata edeneda, kui oskate öelda, kes on nüüd esil? Üks rühma liige arvab, et see on mingi teise planeedi külaline, kes on siin käinud aegade alguses. Teine oletab, et see on muinasaja templi valvur.

 

Mina Ise jätkan. Te olete küll teadlikud, et inimene kannab sees eriti palju mitmesuguseid ruume, isegi erinevaid tasandeidki. Kuid see, kes nüüd räägib, on teile täiesti uus ja tundmatu. Kes see ehk Mina siis olen? Väga rõõmus, väga andekas ja täiesti eriline Energia, Anne ja Salapära, kes nüüd esimest korda on avanenud sellest mehest. Ka see mees ei tea, kes Ma olen? Kuigi ta räägib ja kasutab Mind endas rääkijana. Jälle te võite imestada, kui mitmesuguseid Energiaid, Andeid ja Oskajaid võib teist inimestest End avada. Minagi olen End avanud sellest mehest esile ja võin juba öelda, et olen kunagi elanud sellel planeedil, eriti kaua aega tagasi. Juba nii ammu, et inimkonnast olid olemas alles esimesed  viited sellel planeedil. 

 

Seda küsitavat Energiat mäletavad väga vähesed teist. Ta püüdis tulla esile ühel messil, kus oli sadu inimesi koos. Seal seda meest püüti avada eriti Suure Ande ja Salapäraga. Mõni juuresolija ehmus, sattus paanikasse, sest ei saanud aru, mis imelikku selles mehes toimub? Keegi ei suutnud mõelda, et kuskilt muinasajast on mingi väike osa selles mehes avanemas sellel messiüritusel. Selle ürituse läbiviija oli keegi Ameerikast tulnud õpetaja, kes juhtis kahte -kolmesada inimest selles ruumis kogema, kuidas on minna mingisse muinasaja templisse, kus Mina olin siis valvur?  Ja ühendame selle veel selle vana mehe viimase, 4. raamatuga. Milline Energia, Anne ja Oskus olin juba tolles ajalises ajas.

 

See asi on raskesti mõistetav. See Energia, kes elas juba tollel ajal, meenutas küll mingit viisi inimest. Te ehk mäletate, kuidas sellel üritusel istus selle vana mehe ees üks väga tähelepanuväärne nägija (Paula Mandelin), kes oli Erkki sõber ja rääkis ka nägemusest, kus see Energia justkui asetas endast midagi nähtavale. Ta oli väga erilisel moel  mõjuv, näitas end väga osavasti, kuid ei olnud mitte kuidagi inimene, vaid inimese sarnane.

 

Lugege Erkki viimast raamatut, seal kirjutatakse, et see vana mees suudab edaspidigi hoida sees midagi sellest olijast, kes tõesti ei olnud inimene , vaid inimese sarnane, väga suutlik ja osav. Mis raamatu järgi sellele olijale lõppude lõpuks juhtus?  

Nii, olin eriti andekas ja tugev juhtiv kuju, kuid miks Mina sattusin Minust palju Suurema Energia alistatuks ja väga raskesse olukorda? Sest Mina oma oskamatuse  tõttu ei suutnud olla väärikalt selles ametis, vaid seadsin end teistest kõrgemale.  

 

Mis minust avanes minu raamatu kirjutuse kaudu? Mingisugune killukese kild karmat, kes olen Mina Ise. Sellele mehele siis anti võimalus asetuda vastu võtma kõige suuremat ja raskemat karmat. Kui ta muutus julgemaks ja usaldas vastu võtta kõige suuremat ja raskemat peidus olevat karmat, siis see karma enam ei olnud justkui tema oma, vaid Minu karma, mille kõige Suurem Energia oli asetanud Minusse ja sidunud Minu kitsasse ruumi. Ja hoolimata sellest, et see vanake isegi ei teadnud mingist valust ja raskusest, mida ta hakkab kannatama, ta usaldas võtta karma kannatamiseks, katsumuseks. See mees ei suutnud võtta vastu seda esimesel korral. Kui tal oli tahtmine vastu võtta seda suurimat raskust ehk eemaldada seda sees hoitavat karmat mingist peidikust, mis ei olnud tõeliselt isegi tema oma, vaid selle hetk tagasi esil olnud Energia mingi killukese kild.

 

Ja kui Mina, kes nüüd räägin, suutsin asetuda kõrvaldama selle mehe peidust seda kõige jälgimat karma kildu, seda muinasajal siin planeedil elanud Suurt Energiat, siis eriti eriline Oskaja pääses täna teilegi rääkima esimest korda selle mehe kaudu. Olgu see näide teile igaühele, milliseid kilde te igaüks edasigi kannate enda sees? Kui te edenete inimestena inimese ruumist edaspidigi avama neid peidushoitud andeid ja salapärasid, mis võivad hoida karmalisi juuri teist peidus, siis teiegi suudate vabastada selliseid Energiaid  endast, millest te pole kuulnud isegi kedagi rääkivat. Seegi, nimetame Teda nüüd templi valvuriks, kes Ta tegelikult ei olnud, vaid oli palju suurem ja osavam, kuid tegi vahetevahel valvuri tööd.

 

Kas nüüd on nn templi valvur täielikult karmast vabanenud?

Need asjad on teile raskesti mõistetavad. Selles inimelus me kunagi ei suuda esile tuua Tema Energiat, vaid ainult mingit väikest osa sellest. Tema Energiaid, Andeid ja Salapärasid ei taheta koguni  vabaks saada ja esile tuua isegi minu kaudu mitte. See on edasigi osaliselt vaba ja osaliselt esil. Üllatusena anti täna teadmine, et killuke eriti erilisest Energiast, Suure osast on minus avatud, mis on edaspidigi suurelt osalt  oma oskamatuste tõttu aheldatud ja vaid väike osa on vabastatud. See on ehk just see kild, mida olen kandnud endas ja kes veel kannavad Tema teisi kilde, kes teab, võib-olla selles rühmaski on neid? Seda ma ei tea, kui seda keegi ei räägi mulle või teile.  

 

Vestlus rühmas.  

Kui inimene õpib ja edeneb, ta muutub ja muudab end jätkuvasti. Te ehk isegi olete märganud asju, mida te tajunud olete? Need võivad alul olla väga õrnad, väga nõrgalt tajutavad asjad. Kuid teis toimub aina muutusi, kui te tajute, et mingi Energia on asetanud teisse midagi Endast. Pange tähele kahte asja: inimene õpib ja saab aru, kui ta tajub, et nüüd mingi Energia on asetunud temasse ja teeb temas midagi. Siis Mina, kes nüüd asetusin selle mehe rääkijaks, muudan teis midagi. Sageli see toimub väga hellasti, kuigi mitte alati. Nagu alul ütlesin, vahel kasutan oma Energiat tugevasti ja põhjustan teiski valutundeid. …

 

Kui Erkki tunneb seda vahel valutorkeina, siis ta ei küsi midagi, vaid tänab. Siis Mina rõõmustan, kui inimene mõistab ka tänada saadud valude eest. Sest valud räägivad, et seal on midagi ravida vaja ja teile on õpetatud, mida siis tuleks teha?  Õppige armsad sõbrad ise ravima end. Sest siis teist saab midagi, kui õpetate end. Keegi ei tõuse tegijaks, ravijaks, ammugi siis Meistri tasandile, kui ei tee midagi endale ega teistele. Vaid tehes te õpetate end. Minu poolt teis tekitatud valulised torked, kui need tulevad üllatades, toimuvad aina vaid Minu käsul, Minu erilisel juhendusel ja Mina ei küsi teilt, kas tahaksite teada, mida teis tehakse? Mina küll tean, mida Mina teis siis teen. Rõõmustan tõeliselt, kui oskate ise kokku viia, et nüüd midagi toimub ja samas oskate ka tänada. Miks?

 

Kas teilegi ei meeldiks, kui aitate lähedast ja ta tänab teid.

Kas te olete märganud, et vaikseks muutudes saate nagu elektrilöögi? Nii seegi mees hüppab toolist, kui Mina oma Energia asetan temasse. Sageli juhtub, et ta ise palub minu abi mingis valusarnases asjas, mingis takistuses. Kui Mina teen oma tööd, tuleb see sellesse mehesse elektrilöögi sarnasena ja ta alati rõõmustab, kui oskab ja mõistab, et sellele palvele on saadud vastus. Minu võimalused ja Minu Anded on mitmesugused.  Õppige paluma Minu abi, Õppige ka tajuma, kui Mina teid aitan. Õppige ka ise tegema tööd selle oskuse ja salapäraga, milles Mina olen teid õpetanud ja õpetan edasigi, kuid teil tuleb teha oma osa. Kellestki ei tule Suurt Oskajat, kui ta ise ei jaksa isegi püüda ja pingutada. Kelleltki Mina ei palu üle jõu käivat tegemist, kuid vaid üksikutest tuleb tõelisi Meistreid – vaid üksikutest. Miks?

 

Esiteks, on olemas vaid üks Energia ja need nimega nimetatud on alati  mingisugused osad Minust, mingid töövahendid. Kuid alati oleme Mina ja Nemad üks ja sama. Nagu praegugi Mina ja see vana  mees oleme mingil viisil üks ja sama ja kuidagi me suudame olla ka kumbki ise. Samamoodi igas inimeses on alati osa Loojat ja te teate küll, kellest Mina räägin, kuigi see Looja osa oleks kasvõi kooma sarnases ruumis sügaval tema südames vaikselt. Needki on mingit viisi koos, kuid tingimata mitte selles vaikuse ruumis üks ja sama, kuigi on samas inimese ruumis. Minule te igaüks olete mingisugused ruumid. Minu jaoks  inimene on ruum. Inimene on asetatud kui kotisarnasesse ruumi.

 

Ja kui Mina asetan End sinna kotisarnasesse ruumi ehk puudutan teid, siis te olete justkui ise olnud avamas end, seda kotisarnast ruumi, Minugi killu killu killule, kes asetub puudutama teid. Minul ei ole mingisugust tõelist kotti, kuigi Mina sageli ütlen, et olen asetunud või asetumas oma ruumi. Minu ruumi te ei hakka kunagi mõistma. See ei ole teil kunagi võimalik, sest Mina olen kõik ja kõiges. Ka see tuba on Minu ruum.

 

Kui olen asetunud teisse ja olen teie südames teie Looja kaudu, Tema abil ja asetunud teie kõrgemaks Minaks, te suudate mõista, kuidas Mina olen jaotanud  või killustanud End üha allapoole ja peenendanud ääretult väiksesse ruumi, keda te nimetate oma kõrgemaks Minaks.

 

Selles Energias on olemas kõik, kui vaid See esiteks End avab, laiendab ruumi, kuhu Minagi jaokaupa asetan Endast üha suuremaid osi. Selles ruumis on ääretult palju teile veel täiesti peidus olevaid ja täiesti käsitamatuid muidki osi, kes on mingit viisi kinnitanud end sinna Energiasse, kui vaid see Energia esiteks avab End küllaldaselt osavaks, suutlikuks edenema nendesse ruumidesse, mida hoiate täiesti peidus. Ma ei räägi nüüd teie karmadest, vaid just sellistest ruumidest, mida sellegi ürituse alul avati teist esile selle mehe abil. Lugege minu raamatut, kus räägitakse, millisest Energiast te saite täna näite.

 

Nüüd me vaatame neid Seadusi, mis on samuti Minus olevad osad.

Kõik on mingitviisi kildude kildude killudki, kuid asuvad alati ruumides. Jätame Mind väljapoole, sest pole olemas midagi muud, kui tõeliselt vaid üks ruum,  kuhu Mina suudan asetada End ja see on Kõik, see on Läte, mis edaspidigi laieneb, edaspidigi õpib ja õpetab samuti Iseend.

 

Kõigel on alati oma aeg, midagi ei avane enne, kui kõik takistused pole kõrvaldatud. On siis olemas miski põhjus või takistus, miks mingit kinki meis ei avata või see ei avane? Kingidki on osavad ja teavad küll, millal on aeg avaneda, olla esil või millal on veel põhjust olla peidus ootamas, et tuleb see aeg, millest just rääkisime. Aegki võib olla ära? Kas see veel suudab asetuda takistuseks? Kas on see kingitus või mõni Seadus takistamas? Põhjuse esiletõusmatus võib olla kõigis neis või vaid mõnes. Teil pole vaja veel teada, miks mingi asi ei ole avanenud või avanud end? Leidub alati mingi eriti targalt seda kingitust suletuna hoidev Energia, kes vaatab, et aeg ei ole valmis. Ma ei taha rääkida täpsemalt, mis põhjus on takistamas, vaid räägin üldiselt.

 

Nii need Energiad võivad aegajalt ilmutada End, kuid harva. Selgeltnägijad  näevad neid Energiate keerlemisi värvilistena. Vähesed silmadega, enamik kolmanda silma abil. Ka värvipallid on üks viis, kuidas Nad ilmutavad oma lähedal olekut.  Vahel neid viise on teisigi, mis on mingil viisil füüsilised. Ka külmuse tajumine või liikumise tajumine on võimalik. Sagedamini te tajute keha kaudu, harvem nii, et kogu keha või nägemine tajub, näeb, et mingi Energia on esil. Teie, kellele Nad on nähtavad isegi inimese kujul, olete mingil viisil valitud, andekad nägijad. Kui inimene edeneb küllalt kaugele, ta mingil viisil võtab omaks oma andekuse, võib olla osav nägija, tegija, aitaja, teadja, ravija. Neid tundlikkuse viise on teisigi liike.

 

Enne õnnistamist Mina tahan teile, armsad sõbrad, meelde tuletada ühte asja. Seda, et teid igaüht jälgitakse väga tihedalt ja vaadatakse, mil viisil te keegi edenete omal rajal ja hakkate tõusma nende annete ja oskuste abil teistegi aitajaiks? Ja Mina, Suur Energia, tulen alati appi, kui te jaksate pingutada edasi. Kui ükski teist edeneb, on siin suur rõõm ja teie suguvõsa võib näha midagi teie andeist teha tööd. Alati, kui te avanete tegema ja oskate aidata ka lähedasi, mingil ajal ka teie suguvõsa pääseb vaatama teie oskusi ja samas ka saab endalegi midagi. Kes õpib, tema Energiate esile tõusmisest tuntakse rõõmu, mis mingil viisil kiirgub ka teie oma suguvõsale, teie oma lähedastele.

 

Ja nüüd armsad sõbrad, nüüd on jälle aeg asetada õnnistus teile igaühele. Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, asetan käe teisse igasse ja annan teile õnnistuse: Olge õnnistatud!

 

Mina jälle siirdan End oma ruumi.

Erkki: Tänan, tänan, tänan.