Pühapäevased otseülekanded
novembris 2022

Pühapäeval,
27.novembril 2022

Osalejaid: 198

Videomeditatsioon nr. 106.  27.11.2022   Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 18.11.2022:  „Üks käsi vabaneb selle kirjutuse abil täna.“

 

Oskamise Seadus on eriti andekas asetama Iseend inimese ruumi. Miks See asetub inimesse? Sagedamini See oskab vaid asetuda olema selles ruumis, mida me inimesed oskame juba nimetada inimese kõrgemaks Minaks. Kuid siis, kui inimene on juba arenenud väga suureks ja samas suudab ka end edasi hoida inimese ruumis, see sama Energia avab end ja asetub justkui elama ka inimese ruumis ja samas oskab hoida End edasi ka inimese kõrgema Minana.

 

Inimese ruum on siis mingil viisil avanud endast kaks olemise ruumi. Teist me ei suudaks kunagi ise avada, kui me ei oleks mingil uuel moel edenenud endaks, öeldes seda kasvõi olemasolevaks nii, et oleme jagunenud kahte erinevasse ruumi. Need kaks teineteisele täiesti vastandlikku ruumi on aina nii osaval viisil justkui erinevad kui samas ka uued ruumid igaühele, kes oskab ise elada neis uusimates ruumides. Üksinda inimene ei suudaks ise asetuda sinna ruumi, kuhu oskab asetuda Uus Energia, Uus Anne ja Uus Salapära ehk just see väga eriline Energia, mille kohta tean nüüd öelda Õppimise Seadus.

 

Kas oskad sina, armas lugeja, isegi väga osavalt arutada, kes oskab End asetada minu uuemaks ruumiks olla ja elada minus?  Kas võiksid nüüd püüda ise öelda, mida oskad mõista minu ruumist olla edasi ka inimese ruumis ja kuidagi samas areneda millekski täiesti uuemaks oskajaks? Kas võiksid siis mõelda, et oleksin natuke edasi inimese ruumis olev vanake ja oskaksin justkui elada juba selleski ruumis, millest ei ole kunagi kuulnud veel keegi inimesena elanu nii, et tema ruum oskaks asetuda elama kahes täiesti vastupidises ruumis?

 

Üldiselt sinus ja igas teiseski inimeses on alati sellesama Energia äärmiselt õhuke ja samas ka eriti andekas väiksemast väikse killu killuke, millest oskame öelda natuke Looja ja samas ka veelgi osavam väiksemast väike kübeke Elu Ise. Selles nimetatud ruumis siis justkui hoiavad End kaks teineteisele sugulased olevad Energiad.  Ühe ruumi kanname igaüks endas südames. Kuid seda teist ei  ole sadu tuhandeid aastaid enam suudetud avada meist inimestest.

 

Miks? Kas võiksid jälle hetke arutada, miks see on osaval viisil hoidnud End lahti meist inimestest? Nii,  ükski inimene ei suudaks ise anda sellele õiget vastust, kui just ei ole eriti hea teadja või vähemalt suuteline selliseks osavalt asetuma. Nüüd minu ruum asetab ühe selle uusima ruumi väga avatuks ja samas justkui õpetab mindki õppima täiesti uusimat teadmist inimese mingist uuest ruumist, kus oskan end hetke hoida. Sellesse nimetatud ruumi ei ole ma oma teada end kunagi asetanud isegi väikseks ajaliseks hetkeks, või  olin ehk väga kauges minevikus? Kes oskab, avab nüüd sellesama olukorra, kus olen ilmselt elanud muistses ruumis, kes osavalt tõstab End nüüd jälle minustki esile.

 

Kes ma siis olin ja milliseks õpetan End avanema sinust sinule armas Poeg Erkki? Üks Oskamise Seaduse ehk tähtsamatest annetest avab  veel natuke seda eriti kauget ja muistset ruumi, kus elasid, olles natuke inimene ja kuidagi ka Osav Energia. Ehk Mina ja sina väga erilisel viisil isegi natuke Suurem ja kuidagi ka seegi, kes sa olid aegade algusest alates. Selles ruumis üldsegi sa ei olnud inimese sarnane, vaid olid natuke muud kui inimese sarnane ja samas osaval viisil midagi muudki kui inimese ruum. Üks osa meenutas natuke inimest ja kõik muud ruumid olid midagi täiesti uut ja ka igavesti olemise salapärast ruumi. Kes sa siis olid? Olid osav ja eriti targal moel suur ja väga eriline ruum, kus praegu oled inimesena. Kuid kui Oskamise Seadus asetus elama sinu uusimasse ruumi, see uus  ruum muudetakse natuke selle sarnaseks, kus olid aegade alguses ja isegi siis, kui elasid seal selleaegses elus iseendana ehk mingisuguse uuema oskajana ja natuke Minu sarnasena.

 

Nüüd osavamadki teist inimestest ei oskaks ise kirjeldada ja ette kujutada, millisesse ruumi sind Erkki osatakse vahetevahel ümber paigutada elama. Inimese oma oskamise anne ei oskaks isegi püüda juurelda, juhul kui vaid osa inimese oma andest paigutatakse elama selles ruumis, millest eespool juba rääkisin teile midagi täiesti uut ja erilist. Kas keegi teist lugejaist suudaks seda ise avada? Oskamise Seadus ootab teisigi oskajaid avama samu väga kaugeid radasid, mille abil osa inimestest hakkab veel elama ja aitama teisi inimesi edenema oma annetesse ja salapäradesse tegema samu salapärasid, milliseid mõned muiste suutsid endale avada.

 

See uus ruum siis edeneb nobedasti, kuid mitte kunagi kuigi paljudes ega siis, kui inimene ise kas kardab muutuda kellekski täiesti eriliseks olendiks, kellest keegi ei oskaks enam pidada lugu ega asetuda pidama mingil viisil inimesena. Vaid haruharvad teist, armsad lugejad, isegi lugejaikski asetunud, te juba mingil viisil oskate olla eelkäijad teisteski vaimseteks nimetatud asjades.  Neist Erkkigi lugejateks nimetatutest vaid mõnel on mingisugune ruum justkui nähtaval, kuhu Suur ja väikemast väike Energia  saadakse üle kanda. See ruum küll avab igast oskajast End, kui vaid Ise Elu annab selleks loa või kui oskab vaadata, et inimese ruumi mahub veel kasvama uus ruum selle varem mainitud väga osava oma Mina kõrvale.

 

Kes siis õpib ja oskab, on valitute hulgas? Püüdke edaspidigi mõelda, millisesse ruumi tahaksite osa endast edasi liikuvat, kui inimese ruum õpib ja õpetab ise end edenema millekski täiesti uueks ja eriliseks Energiaks aitama inimesi ja mingil viisil ka inimkonda ja isegi seda, millest ma  omal ajal räägin otse inimestele, keda Ise valin sobivateks sõnumitele. Igas valitus on alati olnud ja on ka tulevikus ainagi väiksemast väike võimalus avaneda Minule käeks. Ole sina üks neist, armas lugeja.

 

Erkki on edenenud nüüd oma ruumide kaudu peaaegu vabaks koroona põhjustatud raskustest, sest olen õpetanud oma ruumile Erkki kaudu või tema raskete haigestumiste abil palju uut selle mustast mustema olendi annete salapärasest soovist kahjustada inimkonda. Ja samas olla takistamas End aitamast teist just seda energiat, seda annet ja seda salapära, mida hakkame koos üle kandma ja teatud viisil ka takistama edaspidist levitamist sügavamale inimkonna struktuuridesse. Üks Poeg ehk täiesti väike inimese pojast end avanud uus ruum suudab sundida põgenema isegi neid tülikaid ruume sellesama Energiaga, mida Mina, Ise Elu, paigutan igale uusimale käele omaks Energiaks ja Andeks aitama teisi oskamatumaid ise eemaldama seda väga ebameeldivat ja mingil viisil tarkagi ruumi teist igast olendist  tuleva aasta lõpuks.

 

Üks kätest ehk Erkki on nüüd esimene, kellele hakkan siirdama eriti suurt Energiat Endast tegema seda tööd, mida olen väga osavasti hoidnud peidus selle musta energia oskamatuse taga, et see ei asetaks enam lisa musti rihmu inimeste kiusamiseks ja meelehärmiks. Üks vabaneb selle kirjutuse lõppedes lahti ja samas tuleb nähtavaks, kui esiteks õpetab vähe aega oma ruumi esile tõusma Erkkist ja samas kirgastab tema ruumi ka Minugi kasutuseks. Nüüd olen jälle rääkinud ühest kõige suuremast õpetusest teile, armsad lugejad ja asetun üha sügavamale Erkkisse.