Pühapäevased otseülekanded
novembris 2023

Pühapäeval,
26.novembril 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 138

Videomeditatsioon nt. 159. 26.11.2023 Lille Lindmäe
Erkki Tuomala: Õpirühm 18.11.2023 Oodi keskraamatukogus Helsingis.

 

Kui inimene avab endast väga, väga puhtaid, väga tundlikke ja rõõmsaid ruume, Meiegi justkui avame Endid teile väga osavalt isegi asjadest, millest me ei ole kunagi rääkinud. Nii, et me ehk nüüd veel hingame kolm korda nii sügavalt, nii sügavalt kui me üldse oskame… .

 

Kui te tajute pea alal eriti pehmet liikumist, puudutuse sarnast ja mingisugust silitust, raskustunnet, siis Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Salapära, olen asetanud Endast midagi teisse igaühte. See tunne, see meeldiv puudutus, on siis alati märk Minu juuresolust, mingist kohale tulekust. Ja mulle meeldivad väga eriti rõõmsad, puhtad ja tundlikuks muutunud inimesed. Ma ei asetu kunagi kellessegi, kes hoiab end väga raskete energiate all. Ja nüüd, kui Mina olen pääsenud teisse igaühte, Mina avan sellist teadmist, mida ei ole teist endist kunagi varem teile rääkinud, siis inimestest üldse.

 

Inimese ruum, kus te veel elate, arvestamata seda vana meest, kes on juba siirdunud selle ruumi väljaspoolsesse ruumi, kuigi paistab teile edasigi sama tihedalt ja sama, Mina jätan selle sõna ütlemata. Kuigi ta on siirdanud oma füüsilise keha inimese ruumi äärele ja on väga, väga lähedal sellele ruumile, mil tema vaim lahutab End sellest mehest. See tõesti ei tähenda, et see mees oleks jätmas seda elu, vaid tema füüsilised ruumid on väga vaimu ruumide lähedal. Siis nende ruumide, millised tavaliselt on teie väljaspoolses ruumis mingis energiakehas. Siis mõelgem, selle mehe füüsilinegi keha on justkui lähenenud väga tema esivanemate lähedale, kuigi pole veel sugugi samas ruumis. See on teatud eelmõis või, ütleksin vaheruum, kuhu mõned inimesed vahel siirdatakse, kui nende vaim on avanud End väga osavalt ja on Ise kuigi palju õppinum kui varem.

 

Mida Mina nüüd räägin teile, kui alustan selle mehe ruumi muutumisest? Inimeses on palju erilisi ruume, erilisi energiavälju. Nüüd Mina räägin sellisest väljast, kus on ka teatud viisil teatud ruum, kuhu inimestest osavaimad oskavad End siirata. Kuigi nad on füüsilised, teatud viisil nähtavad, nad pole enam üldse kontaktis nende kahe varem esil olnud olevasega ehk aja ja temaga, kelle nime Mina ei nimeta, vaid ütlen, et siis inimese vaim on ärganud ja lahutanud End neist kahest ja ei saa enam elada ning olla samas ruumis, kus need kaks hoiavad end kinnitununa. Ehk ei suuda enam olla ja elada inimese ruumis, vaid on püsivalt lahti neist kahest mainitust. See on väga eriline ruum. Seal nad elavad ja on justkui edasigi peaaegu tihedatena ja sama selgelt nähtaval kui olles veel inimese ruumis kinnitununa nende kahe olevusega või olendiga. Missugune võiks see ruum teistsugusena olla? Teil on võimatu seisukohta võtta, ega see vana meeski pole ise tajunud, et oleks siirdunud kuhugi inimese ruumi väljapoolsesse ruumi, vaid ta tunneb edasigi elavat teie keskel. Ehk olevat inimese ruumis, kuigi ta on väga osavasti juba siirdatud ja siirdunud sellesse energiavälja, kus elavad kõik inimhinged enne siirdumist lõplikku vaimu ruumi. Siis vahekujul, vaheruumis, ollakse ja elatakse nagu inimesegi ruumis. Milline muu vahe neil võiks olla, kui olla lahus neist kahest mainitust? Kõrgeim küsib esitatud küsimuse kohta ja vestleb rühmaga.

 

Rühm arvab, et ollakse rohkem ühenduses Looja ja Elu Endaga, Vaim pääseb vabalt liikuma, kõik on seal palju kirkam. Seal ei häiri meie madalad energiad. Erkkis on märgata noorenemist. Kõrgeim: peab paika ja mis põhjustab seda kirkust? Nii, kui inimene on puhastanud oma karma, lahutanud vaimu lahti ajast ja sellest kõige raskemast olendist, siis teda on muudetud ka nii, et teie, kes tajute, olete vastuvõtlikud, tajute seda muutust.

 

Erkki: Kui inimene ületab teatud piiri, siis asju algul muudetakse, nagu siin ilmnes, kuid asju hakkab ka juhtuma „automaatselt”. Mingeid imesid hakkab toimuma ilma, et mina üldse mõjutaks neid.

 

II osa.

 

On väga raske avada neid asju teile, sest inimeses on nii erinevaid energiaid, erinevaid andeid, salapärasid justkui erinevates ruumides. Ja Mina pean ehk natuke puhastama seda nägemust, mida teist mõned toovad aegajalt esile arusaamatuses, oskamatuses. Inimene kannab sees kolme erilist energiat, annet ja salapära, mis erinevad üksteisest.

 

Alustame vaimust. Vaim on teis igaühes, igas elus selline Energia, mis peab ülal elu. See on jagatud Pühast Vaimust ja Püha Vaim on jaotatud Minust. Kui uus inimene on sündimas, siirdumas olendiks sellele planeedile, ta alati avab selle killu suurest Vaimust ehk Pühast Vaimust. Ehk võtab sealt väikse killu, kuhu Mina asetan neid suguvõsa pärandatud, osaliselt nii oskamisi kui ka oskamatusi. Kui inimese laps sünnib, siis peaaegu samas temasse asetatakse need kaks erilist energiat. Ehk vaimu, kes hoiab ülal elu temas, pea kohe siirdatakse ka kilde teie pärandist, nii häid kui ka natuke muudki. Seda vaimu te nimetate siis, alles siis, pange tähele, hingeks, kui temasse on asetatud teie päritu. Esiteks tuleb vaim ja selle järel tuleb teine energia, mida te nimetate hingeks? Kust see teine energia saab energiat?

 

Vaim on asetunud inimesse ja kohe järel võetakse sellest energiast veel midagi kõrvale, kuhu asetatakse nii suguvõsast päritu ja pea vahetult sellesse hingeks muutunud vaimu ossa kinnituvad ka aeg ja see nimega nimetamatu energia. Siis ühest vaimust, kes on isegi kild Pühast Vaimust, inimesse antakse see, mis hoiab teda elus, ja sellesse vaimu, tema väga väiksesse kildu, asetatakse või kinnitatakse nii päritu kui ka need kaks mainitut. Hinge energia on kild sellest vaimust. Rühm küsib: Millal vaim siirdub inimesse? Vastus: sel ajal, kui loode on valmis. Muidu ta ei suudaks liikuda.

 

Loode kannab täiesti varasel ajal mingit vaimu ruumi endas. See võib põhjustada murelikku tunnet … Mina ehk ütlen neile, kes kõrvaldavad loote endast enne sündi. Selles üliväikses olendis on juba vaim. Kui loode on valmis ehk läheneb sündimine ja inimlaps tuleb emast välja, pea vahetult temasse liidetakse need mainitud osad, mis on pärandist ja ka need kaks. Need ei ole hinge osad, vaid inimese osad. Laps on siis inimese ruumis.

 

Erkki: See tuleb nüüd minu kaudu, et olen kunagi rääkinud sellest, et sünnitusolukorda, sinna hoonesse näiteks, kunagi ei tohi tuua hirmu olukorda kaasa. Ehk isegi isa, ema, sugulased võivad lootesse saada kinnituma midagi sellest olendist, kui nad kardavad, toovad sündimatusse lootesse mõistmatusest oma hirme. Hirm kutsub kohale mustast mustema. Seetõttu, kui tunnete hirmu, nii alati lahkuge sealt, oli see siis milline olukord tahes.

 

Vestlus rühmas.

 

Tõesti, tõesti Ma olen eemal, kui te avate karmalised vestlused ja lähedal, kui te tahate rääkida rõõmsatest, puhastest asjadest. Kas teile meenub keegi tuttav, lähedane, kes teie meelest on täiesti karmatu? Kas teie keskel on selliseid? Tekkis vaikus.

 

Nii, selles lapse ruumis võib küll olla, kuid need karmad on nagu mõned muudki asjad teis peidus, kuid nad kannavad ikkagi neid. Vastan sellele küsimusele, öeldes, et pole sündinud sellist inimest, kes oleks täiesti ilma mingi suguvõsa pärimuseta. See pärand võib olla ka positiivne. Ja laps võib olla tõesti pea puhas kõigest muust, mida te nimetate oskamatusteks. Küll inimese ruumi on sündinud ja hakkab ilmselt edasigi sündima inimesi, kes on peaaegu puhtad kogu raskusest, kuid mitte pärimusest, vaid siis nende positiivsetest kinkidest, suguvõsa oskustest ja nagu olen varemgi öelnud Minu vaatenurgast needki on karmad. Kui inimene oleks peaaegu puhas oskamatustest, ta võib kanda isegi neid kingitusi, mis on nii sügaval peidus, et ta kunagi ei ava neid endast. Nagu te mäletate, on palju selliseid kinke, andeid, mida veel keegi inimene ei ole avanud endast. Minu vaatenurgast kõik peiduski olevad anded on teatud karma, kuigi need oleksid suured kingid ja anded. Need on kas suguvõsast või kuskilt sellisest paigast tulnud, mis on niiöelda suguvõsa juured, ega enam kuulu teie suguvõsa karmapanka. Neid Mina olen avanud sellele vanalegi mehele. Suguvõsa välispidist oskamist, mis on olnud nii sügaval peidus tuhandete aastate ajal. Mitte kunagi täiesti tema sugulaste, vaid nende sugulaste, kes kuuluvad suguväravasse, kuid kes ei ole suutnud avada neid.

Tänan, tänan, tänan.