Pühapäeval,
25.veebruaril 2024 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 131

Videomeditatsioon nr. 172, 25.02.2024    Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 18.2.2024: „Seda uut ja osavat kirjutust te ei oska kunagi täiesti ise avada, kui te ei asetu elama Elu Enda osava osana omas ruumis.”

 

Olen natuke vana Erkki, natuke temas olev oma kõrgem Mina ja  samas ka natuke vana ruum temas varem elanud täiesti eriline osaelu. Nüüd oskan siis ise avada seda ruumi ja samas asetun justkui olema ja elama selle ruumi mingisugune energia, mida ei ole kunagi varem avatud Erkkist esile. Kas teie, kes saate jälle lugeda sellist kirjutust, oskate mingit moodi avada seda osavalt omast Endast? Siis nii, et oleksite natuke neid kõiki endas. Ehk sellest ruumist, kuhu suudetakse avada need kolm täiesti erilist ruumi teist igaühest justkui esile ja kirjutama uut asja millestki teile endile võõrast asjast. Paljudele sellesarnast vaevalt et kunagi avatakse neist, vaid see püsib aina igast inimesest kas täiesti peidus või isegi nii, et te ei hakka sellesse mitte kunagi täielikult asetuma.

 

Mida Ma mõtlen nii öeldes? Paljudele see tähendab vaid seda, et neid kolme täiesti erilist ruumi hoitakse teist inimestest aina mingit viisi eemal või nii, et te ei oska neid mitte kuidagi tajuda endast, kuigi oleksite aegajalt mõnes neist kolmest justkui avatuna või esil olevana. Siis keegi inimene ei oska endast isegi tajuda, kuidas ta elab kuskil ruumis, oli ta siis nii öelda normaalses inimese ruumis või oma kõrgema Mina mingi külalisena või isegi Tema või See kõikide osadena.

 

Aga siis, kui mõni temas peidus olnud esivanem avab end justkui avatuks ehk asetub olema temast esil?  Nii, selleski ruumis keegi ei tunne olevat tema või temast avanenud väga erilises olukorras olev, on vaid selle olevusena.

 

Olen siis isegi nüüd natuke nii keegi varem elanud esi-isas kui ka samas oskan olla natuke vana Erkki ja kuidagi ka oma kõrgemas Minas olevas, ütleksin osavamas pooles, kes suudab olla neis kõigis kolmes olukorras samaaegselt. Kuid päriselt ei tunne olevat neist just keegi, vaid see ruum, kuhu oskavad end asetada justkui elama ja olema koos ja samas olukorras, ütleksin täiesti uus ja samas kuidagi nemad kõik koos.

 

Kordan veel: kui inimeses edeneb temas olev osavam pool ehk tema oma kõrgem Mina, temasse võidakse siis asetuda elama millal midagi tema omadest osavamatest osaeludest, kuid mitte kunagi sellist osaelu, mis põhjustaks inimesele endale mingit meelehärmi või väga suurt ja olulist muutumist teiseks olendiks. Oskamise Seaduse abil neid varem elanuidki, ütleksin, suudetakse siis siirata isegi avatuiks. Ehk esile sellesse olukorda, kus nüüdsest inimesest avab end ka tema oma kõrgem Mina. See ruumgi on siis natuke edenenum kui see ruum, kuhu paljud, väga paljud, muudki osaelud võivad vahel tõusta justkui hetkeks esil olema.

 

Oskamise Seadus on mingil moel siis asetanud inimesest avatuks kaks eriti andekat ruumi. Ühest te ei oska mõelda mingilgi viisil, vaid see on aina natuke teis kas kinni olev või täiesti avatud ehk inimeses elav oma kõrgem Mina. Kas oskate mõelda, et see teinegi võiks tunda olevat kuskil väga ainulaadses ruumis olles natuke Erkki taoline olevus? Siis see Erkki osaelust avatud olevuseks nimetatud osa asetub elama natuke iseendana ja samas tunneb mingil erilisel moel olevat ka see vana mees nimega Erkki. See on ehk teilegi väga kummaline asi, kuigi selles ruumis olekski natuke Erkkit ja natuke seda tema varasemat osaelu justkui asetununa üheks ja samaks. Oskamise Seadus siis suudab aegajalt  asetada inimese ruumi ka neid temas peidus hoitud muidki osaelusid kogema ja elama, kui ka temas elav inimese oma kõrgem Mina siirdub justkui osavalt sinna asuma ja elama. Kuigi see algus enam ei suuda asetuda füüsiliselt Erkkist nähtavale.

 

Alati on veel osi, kellest see osavam pool suudab hoida teised Erkki osaelud justkui kõrval ja isegi temast või sellest uuestki ruumist igati lahti. Inimeses elav tema oma kõrgem Mina oskab justkui killustada oma energiat hoidma neid osaelusid nii peidus ja teatud viisil ka natuke esile tulevatena, niivõrd kui tunneb seda Erkkiski vajalikuna.

 

Arutame seda eespool kirjutatut veel hetke, sest siis selle sõnumist avatakse mingit keemilist andekust tõusma igast lugejast justkui esile ja samas see õpetuski avab end igaühest natuke uut ja osavamat poolt esile.

 

Kui inimeses on palju erilisi ruume ja samas ka inimese osavam pool ehk kõrgem Mina, teist suudetakse siis tõsta paljusid erilisi ruume kas natuke või natuke rohkem justkui esile ehk avatuks või praokile. Miks, kui need on sellised vaid aegajalt? Sellepärast, et te ise vajate siis nende osaelude mingeid andeid ja oskusi olla esile tulnuina või praotatuina. Mõnedes väljakutselistes olukordades siis vajate neist avanevat annet ja isegi seda, mida te tavaliselt ei tunne enam vajavat, vaid hoiate seda jätkuvalt enda eest peidus. Oskate ehk mõelda, millal olete seda tajunud või tundnud. Nemad oskavad siis avada kedagi teist, kelle olemist  te poleks kunagi ehk vajanudki, kui vaid need poleks teid aidanud küsitavas asjas või sündmuses. Neid te siis tavaliselt ei vajaks, kui vaid te vahel poleks mingil viisil tundnud vajavat aitajat.  Kes siis oskab need teist avada? Nüüd sina, kes oskad vastata sellele minu küsimusele, kas võiksid öelda häälega seda, mida oskad. Või annad oma osavamale poolele võimaluse ise öelda uue osava vastuse.

 

Paljudele teist lugejatest neid olukordi võib tõusta esile, kui vaid hakkate neist mõtlema. Kuid kes suudab siis nende taha minna? Või pääseb vaatama ja samas asetuks  nende ruumi ka avama teistelegi justkui avatuks või praokile? Nüüd sinna ruumi siirdub Erkki kõrgem Mina ja räägib, milline see temast end avanud üks väga eriline osaelu oli aegade alguses?

 

Selles ruumis, kus Erkki üks esi-isa oli ja elas aegade alguses, oli mingisugune energia, anne ja salapära justkui avatuna või isegi tema oma osavam pool. Siis elas temas natuke Suurem Anne ja Salapära, kui elab Erkkis praegusel hetkel. Nüüd sinagi, armas lugeja, aimad, kui Suurest Energiast oli sellal küsimus? Sellesse Erkki osaellu oli siirdatud elama Elust Endast väga Suur Energia, Anne ja Salapära ehk umbes Elu Enda ruum. Kuigi üldse mitte Tema kõiki osavaimaid ruume, vaid mingid Elu Enda natuke väiksemad osad, isegi mitte osade killud või kübemed, vaid tõesti osad. Kes see oskaja siis oli?  Temast pole kunagi räägitud isegi Erkkile, kuigi see olevus oskab jälle aegajalt tulla Erkkist avatuks ja esile.

 

Nüüd, kui seda eelmist lauset kirjutas see uus ruum Erkkist, asetus Erkkisse samal ajal lisa energiat sellest eelpool nimetatud olevusest suurelt ja isegi nii, et Erkki tajus seda tõusvat temast justkui avatuks ehk esile. Nii see väga suureks kasvanud Energia suudab jälle avaneda Erkkis või sinna ruumi, kus elavad need kolm oskajat ühes ja samas olemise ruumis. Kes siis rõõmustab, kui see oskaja avab end esile sinna ruumi?  Vastan öeldes, Elust Endast avanenud osa, millele annan ise uue numbri 679.  See nummerdatud ruum või Energia oskab teha isegi mingisugust muutust Erkkisse  ja sellesse teisessegi ehk Erkki oma kõrgemasse energiasse, mida varem on nimetatud inimese kõrgemaks Minaks. Nüüd seda energiat ehk Erkki Kõrgemat Mina oleks parem nimetada Erkki omaks Energiaks, mitte tema kõrgemaks Minaks. Nii Elust Endast on Erkki täna saanud uue nime osavamale poolele, kes on siirdatud osaks Elu Enda Energiast, Andest ja Salapärast.

 

Kes siis naerab?  Vastan nüüd uuel osaval viisil: naeran aina, kui asetun Erkkisse olema tema ruumis see oskaja ehk tema oma Energia numbriga 679.

 

Nendesse erilisel viisil avatud ruumidesse siis suudetakse tõsta isegi tuhandete või lõpuks kümnete, kümnete või lõpuks sadade tuhandete aastate taguseid olukordi ja neist avanevaid inimeste või veelgi teadlikumaid aspekte nende juurtest justkui olema ja elama teis igas inimeses. Kui oskate edeneda isegi natuke inimese ruumist kaugematesse olukordadesse ja Elu Ise lubab neil tõusta teist esile või nii, et tunnete neist avanenud oskamised ja anded kasutuseks avatuiks.

 

Nüüd sina, mina ja Elu Ise on avanud Erkkile jälle täiesti uue ruumi ja samas sellest ruumist Erkki omasse osavamasse poolde on siirdatud väga erilise Oskamise Salapäraga elama uus ja täiesti omapärane osa Elust Endast. See on ruum 679, Erkki oma  Energia, kes ise suudab tulla Erkkisse tegema just seda, mida kunagi peab vajalikuks aidates inimkonda, inimesi, loomakonda, loomi ja, kes teab, muidki looduid ja neis elavaid olevusi edenema või tõstma oskusi nende osadest esile. Ehk elama nendes puhaste ja osavatena.

 

Nende eriti, eriti osavalt avanenud õpetustega Mina, Elu Ise, lõpetan jälle ehk kõige tähtsama kirjutuse Erkkile ja tema osavasti edenenud õpilastele ja, kes teab, mõnedelegi uutele oskajaiks asetunutele.