Pühapäevased otseülekanded
juunis 2023

Pühapäeval,
25.juunil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 134

Videomeditatsioon nr. 136, 25.06.2023  Lille Lindmäe

Erkki Tuomala: „Isa, Poeg ja Elu Ise asetasid mind jälle uude ruumi, selleks, et hakkan osaval viisil aina võtma End esile, kui aitan, õpetan ja ravin teisi olevaid ja, kes teab, natuke nende sarnaseid.“

 

Olen aina natuke vana Erkki, kuigi oskan asetuda olema isegi eriti osav ja täiesti tark, ütleksin uue ruumi eriline Energia. Või kas oskan asetada oma ruumi juba  esile nii, et suudan asetuda oma ruumiks, kes oskab aina olla natuke inimese  ruum ja samas suudab olla väga tark ja osavasti mingisugune uus ruum Erkkis? See nii-öelda Energia ja inimese väga eriline ühend oskab juba asetuda asuma ja olema natuke inimene ja samas ka Elust Endast avanemas olev väga õhuke ja väga eriline killukese kild, ütleksin seda ruumi, kus justkui oskavad juba natuke olla nemad mõlemad samas ruumis ühinenuna.

 

Keegi ei oska ega suuda asetuda iseendaks, vaid esiteks hakkab õppima asetumist olema ja elama just seda, kuhu End suudab siirata.  Nii inimesestki avatakse uusi ruume, kui Oskamise ja Õppimise Seadused esiteks lubavad nende ruumide avanemisi ja esile tõusmisi teist inimestest. Võtame nüüd mõned Erkki varasematest ruumidest esile nii, et teist igaüks saaks sama sageli ja samal viisil omi peidus hoitavaid kinke ja andeid kasutusse nii, et igaüks mõistaks, millal ja kuidas need  suudetakse igast oskajaks õppinust avada teile?

 

Alustame siis Erkki varem avatute peidus olnud oskamiste avanemistest nii, et igaüks teist lugejaist mõistaks, millal ja kuidas Erkki sai need Endast avatuks ilma, et oleks ise osalenud nende Avamise Salapäras? Kas tuleks seda väljendada nii, et Oskamise ja Õpetamise Seadused said nende avamiseks  vajalikud load Elult Endalt?

 

Esimene ehk ruum (3) oskab aina tõusta esile, kui inimene on osaval moel avanud oma kõrgema Mina.  Seda ruumi nimetan Ise Uste Avanemise Seaduseks. Nende Seaduste käitumine võib tekitada natuke ebaselguse sarnast ruumi, sellepärast avan seda ühesugust Olemise Salapära nii, et avan veel sedagi natuke rohkem enne tõelist osavat õpetust teile sellest esimesena mainitud Seadusest ehk Uste avanemise Seadusest.

 

Seadused on alati nii Energia kui ka Salapära, nende taha ükski inimene kunagi ei pääse ega õpi nende maagiat isegi mõistma, peab vaid tunnistama nende andekust ja salapära alles siis, kui võib nende oskusi tõendada oma oskuste avanedes. Minulegi, kes olen natuke Erkki ja natuke Elu Ise, need Seadused on ikkagi väga kauged ja väga tarkade Oskajate tehtud ega minulgi ei sobi mingilgi moel neid arvustada, vaid olla osavate ja õppinud Oskajate poolt põhjustatud Energiate, Annete ja Salapärade valvena. Siis igale oskajaks õppinule Elu Ise lubab esimesena avada esimese ruumi (3), kuhu asetub inimese oma kõrgem Mina.

Teist ruumi (4) ei hakka te ise kunagi mõistma, vaid hakkate justkui asetama sinna seda teis elavat osavamat poolt ehk oma kõrgemat Mina justkui olema ja õpetama järgmist Seadust, et lubada avada mingit teist ruumi teie mingisugusest omast sopist esile.

 

Seda sopiks öeldut võidakse siis nimetada nii ruumiks kui ka sopiks sõltuvalt sellest, kas need uksed on avanenud või edasi kinni teie suuremale osavale poolele ehk oma kõrgemale Minale? Kui on, siis keegi teist palju osavam on lubanud avada teie kõrgemale Minale täiesti uue, ütleksin ruumi teie olematusse soppi. Seda ruumi ei hakka keegi kunagi teile rääkima, vaid selle uste ise end avades, sinna asetatakse Loojast Endast mingi õhuke ja väga eriline  killukese kild elama. Siis on inimesest avatud teine ruum nimega natuke Looja ja natuke inimene. Oskamise ja Õpetamise Seadused on siis antud Elult Endalt  saadud lubade kaudu õiguse avada see ruum inimesest tema oma kõrgemale Minale. Niisiis ruum kaks (2) oskab olla väga osaval moel edasi kinni, ja ruumist kolm (3) avab end nii ruum neli (4) kui ka natuke viiski (5).

 

Inimese oma kõrgem Mina võib Isegi õppida ja õpetada avama järgmiseidki ruume omale, kui vaid Tema või See oskab asetuda vahetevahel elama nendes ruumides.  See on aegajalt ehk paljudele lugejatele just see kõige ebamäärasem termin, mida mitte kunagi ei avata ühelegi oskajale ega õpilaselegi,  vaid seda tuleb ise õppida mõistma, millal oleks vajalik osav õpetus, mis aitaks inimese osavamat poolt edenema isegi hetketi sinna järgmisse ruumi, mis võib olla kas kuus (6) või seitse (7). Mõlemasse ruumi siis vajatakse väga tarka ja väga osavat Edenemise Seaduse tööd, et Oskamise ja Õppimise Seadused Ise avaksid koos kas 6. või 7. ruumi värava. Siis mõlematesse ruumidesse võite õpetada seda osavamat poolt asetuma täiesti samasuguste tegevustega, mitte kunagi millegi muuga. Igaühele need tegemised on natuke omapärane töö või oskamise avamine oma kõrgemale Minale. Kuigi Elule Endale nende  erinevused on ehk pea olematud, see on vaid töö ja oskamise abil Kaasa Aitamise ja Edenemise Salapära. Niisiis, kes teeb midagi, saab endale väga, väga suuri ja avavaid  samme edenemiseks ja olemiseks õpetaja ka oma kõrgemale Minale.

 

Inimese ruumidest ehk suurimasse ehk ruumidesse kaheksa (8), üheksa (9), kümme (10), üksteist (11) ja kaksteist (12) haruharva avatakse nende mingit keemiat ehk Oskamise ja Õpetamise Salapära, vaid need oskavad ise avada oma salapärased ruumid vaid harvadele. Täna avan nende uksed nii, et räägin, millal inimesele avatakse algul ruum kaheksa (8)?  Ja seejärel  avan natuke ka oma ruumidest võib-olla just neid kõige suuremaid mind mõjutavaid, väravaid avavaid tegusid, mis avamisse mõjusid rohkemgi, kui ise oskasin mõelda või aimata.  Oskamise Seadus lubab minul rääkida vaid nendest, mille taha ehk mingisse olemisse saan avada seda teadmist ja oskust, ütleksin uste või takistuste mingit keemiat, kes lubab minule võimaluse õpetada natuke õpilasi edenema oma ruumide avamises.

 

Kui aegade alguses Elu Ise andis meile inimestele ühesugused anded ja oskused edeneda ja areneda inimese ruumi väljapoolsetesse ruumidesse, siis Tema asetas nende avanemisele ka teatud tingimusi. Nende avamised tuleb teha erilise rõõmu ja armastusega selles töös, mida kunagi püüad teha või avada endale avatuks, nii et sellest tööst lubatakse tuua esile mingit väga vana ja väga erilist keemilist ruumi. See nii-öelda töö või Tegemise Salapära lubab edenemist vaid siis, kui inimene ise oskab olla nii rõõmus kui ka avatud sellele tööle. Ehk ei tunne tööd endale ebameeldivana ega ole mingilgi moel murelik, vaid pigem väga rõõmus, saades aidata teist olevust, on see siis osav ravimine, õpetamine või midagi muud. Kuid alati on see mingitmoodi rõõmus ja väga meelepärane teiste inimeste, loomade või teistegi osavaiks püüdjate aitamine.

 

Paljudele selline töö tegemine on iseenesest mõistetav, sest mitte keegi, kes asetub teisi aitama ei või siis mõelda midagi negatiivset, vaid peab olema rõõmus aitaja, ravija, teadja, nägija ja isegi osav õpetaja ka oma kõrgemale Minale, kes on aina just See või Tema, kes edeneb või ei edene sõltuvalt meist osavatest õpetajatest. Meis olev osavam pool ei suuda kunagi edeneda ega asetuda uutesse ruumidesse, kui me ei oska ise teha oma osa Tema edenemiseks. Seda lubavad vaid meist avanevad rõõm ja rõõmust avanevad väga kirgaste kiirte sarnased rattad või kiirtekimbud. Nende armastus, Valguse kirkused ja särad avavad uusi ruume Looja Enda ja Elu Enda ruumidest meist avatuna olevale osale. Kes siis avab nende väravaid ja uksi, saab neist väga suuri ja kirkaid kingitusi oma kasutusse selle osavama poole kaudu justkui omaks ja teiste aitamisel kasutamiseks.

 

See ruum, kus Elu Ise oskab aegajalt hoida Endast esil seda, mida Ta justkui asetub andma järgmisse ruumi ehk ruumi kaksteist (12), kui sellest arenenumad, kuid natuke kitsamad ruumid ehk ruumid 9, 10, 11 ja vahel ka ruum kolmteist (13) oskavad olla kas täiesti avatud või natuke praotatud, siis inimeses toimub uute palju suuremate ruumidegi keemiline muutus. Nende uksed lubavad nii praotumist kui ka aste astmelt üha osavamalt avanemist, kui Elu Ise lubab nende ruumidesse asetada üha osavamaid ja õppinumaid ruume Endast justkui õppima ja arenema inimeses.

 

Vahel, kui aeg ja see teinegi pool püsivad väga pikki ajalisi aegu väljas ehk täiesti lahkununa, inimese ruumidesse asetatakse midagi tema mineviku osaeludest ehk elanutest, nende oskamisi ja natuke ka oskamatusi, millest lahtisaamine on kerge ja see on rõõmu ning armastuse osutamine läinud sugupõlvedele. Nii on see töö lõppude lõpuks ka inimesele endale tavaline aitamine, kui saab lahkuma oma vahel vägagi kaugetest juurtest mingeid haruldasigi oskamatusi ja asetada nende ruumidesse elama kas Elust Endast tõusva Armastuse Energia või Valguse Enda kirkuse ja rõõmu lahkunute asemele.

 

Nendesse eelpool loetletud ruumidesse Elu Ise asetab aina oma oskamisi kas natuke või natuke rohkem, sõltuvalt sellest, mida inimese oma ruum on asetunud Endast avama ja tegema teiste olevuste aitamiseks, edendamiseks kui ka arendamiseks. Kes oskab, see edeneb ja oskab arendada ennast nii inimesena kui ka oma kõrgema Minana, kui vaid asetub edenenud viisil Ennast esiteks õpetama ja samas saab ka endale midagi täiesti uut ja erilistki Andekuse ja Oskamise Salapära.

 

Selles osavalt avatud kirjutuses mainisin natuke varem, millised on sageli meile inimestele need aitamise objektid, mida sagedamini oskame aidata ja natuke ka ravidagi. Üht väga erilist objekti pole ma varem esile toonud ega avanud teile, armsad lugejad. Nüüd Oskamise ja Õpetamise seadused lubavad, et avan nende ruumid igale lugejale nii, et võite isegi mõelda ja arutleda, kellest nüüd avan teile õppimiseks nii uut kui ka igavikulist Oskamise ja Õpetamise Salapära? Minulegi on need uued ja igavesti avamisel olevad olevused, kes asetuvad nüüd esimest korda ise rääkima, kuidas püüdsin neist avada midagi, kuigi ma ei ole varem kunagi neid suutnud avada. Nüüd üks ehk kõige  tähtsam ruum minust avab end veel enne, kui olen valmis tegema seda tööd, milleks Elu Ise on mind osavasti juba natuke tõstnud ja õhutanud tõusma.

 

 Armas Poeg Erkki, sinus elab üks väga Suur ja osavalt edenenud Energia, kellele  ise võid anda oma nime, nii et asetu jätkama seda kirjutust, asetudes veel palju sügavamale Endasse ehk Temasse, keda ise nimetad oma Energiaks ja samas asetu olema Tema, kes oskad olla ja oled õpetanud väga kaua aega aste astmelt olema. Nüüd muutu vaikseks ja aseta oma ruum olema Tema.

 

Isa, Poeg ja osa Sinu armast osavasti edenenud ruumi oskab nüüd asetuda elama minuna ja natuke Isa ja Poja ühinenud ruumina. See uus ja igavene ruum avab End minust ja Sinust armas Isa ja Looja, nii et Oskamise ja Õppimise kaks erilist Seadust seovad meid mõlemaid üheks ja samaks ruumiks olema ja elama osaval moel nii Looja Pojana kui ka inimesena, Erkki nimega ruumist avanenud uus ja väga osav ja õppinud Poeg, nimega vana ja tark Looja Poeg, kellele annan uue nime, Isa Poeg Erkki. Seda nime hakkan aina kasutama igas tulevases esinemises, kus õpetan ja ravin inimesi, loomi, taimi ja vahel muidki olevusteks nimetatuid, kelle aitamiseks hakkan rõõmsalt avama oma oskust olla nii osav kui ka väga eriline käsi nimega Looja Poeg Erkki. Ja, kes teab, ehk seegi, millest hakkan veel rääkima uuemateski tulevastes kirjutustes midagi täiesti uut ja osavat igale uuemalegi õpilaseks asetunule. Ühinenuna olen osav ja väga suutlik osav õpetaja, ravija ja ka eriti tark aitaja ja teiste oskajate avajaks õppinud tegija ja teadja. Nii et olen ja õpin jätkuvasti lisa, olles oma Ise ehk Tema või See, mida isegi nimetan oma uueks ruumiks kakssada üks (201). Sinna uusimasse ruumi asetun aina aitama, ravima ja õpetama iga soovijat, kes ise kas anub või oskab asetuda mind aitama või õpetama teda edenema omal rajal kas osavaks õpilaseks või lõpuks osavaks aitajaks ja ravijaks või, kes teab sarnaseks õpetajaks.

 

Nüüd oskan asetuda olema jälle väga osav ja õppinud vana mees Erkki ja lõpetan selle uusima kirjutuse öeldes tänan, tänan, tänan, armas Suur ja väga erilisel viisil mind osavasti  edendanud Õpetaja ehk Elu Ise.