Pühapäevased otseülekanded
septembris 2023

Pühapäeval,
24.septembril 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 148

Videomeditatsioon nr.150, 24.09.2023   Lille Lindmäe

Galibriella 17.09.2023 kl.11.08 – 12.50 Peale ühismeditatsiooni

 

Info:

„Me täname koostöö eest! Me täname Lille Lindmäed ühismeditatsiooni läbiviimise eest!

Me näeme kauges tulevikus uusi energia allikaid moodustumas, kus energia kannab inimesi kaugele ja kaua. Loovprotsess jätkub senikaua, kuni inimene suudab end talitseda ja oma ülbusest lahti saada, kui kohtub esivanemate kaudu oma eelkäijate energiaväljaga. Mis muundunud olekus suudab täheinimesi ja tähelapsi endaga ühendada, kuniks Maa energia seda võimaldab ja on võimaldanud. Me täname! Aamen.

 

Me näeme muutusi tulemas inimeste eludes. Kus on vajalik energia juba olemas, seal saab alguse esivanemate palve vägi ja lootus, esikohale tõuseb ARMASTUSE VÄGI. On neid, kes lõplikult ei usu ARMASTUSE JÕUDU, kui ainuüksi inimesena eksisteerides tuleb uskuda meelteväliseid aistinguid; tundeid, kui ootamatu rõõm sunnib neid inimesi uusi kokkuleppeid sõlmima ja tasakaalustatud vägi annab uusi teadmisi, kus pole neid varem kunagi olnud ega eksisteerinud. Loodus paigutab ümber uusi tehnoloogilisi väljundeid, mis tavainimesele on olnud seosetu tähendusega ja olematuna näivad seal, kus on olnud Kõiksuse vägi sees.

 

Kus algavad teadmised, mis antakse inimese kätte hoiule, sealt algavad uued leiukohad, mida hakatakse avastama. Loodus ja tehnoloogiline leid käsikäes, avatuna Kõiksuse väele ja ümberpaigutatuna inimeste keskkonnale, kus pole varem leide hinnatud. Loodus tasakaalustab end ise. Mõnikord on see seosetu sõnamulin, mida tajutakse selle paiga läheduses, aga vaatamata kõigele, on sel tähendus sees, kui osatakse hinnata sõnade tähenduse väärtust. Neid paiku märgatakse tänu esivanemate palvete üleloomulikule jõule, sest sealt avanev vaade, kõrguse tunnetus, mis viib TEADMISENI, suudab end avada uutesse kogemustesse. Kus poolik tõde täiustub ja uutest kogemustest saab täiuslik viis tehnoloogiliste leidudeni. See on kummastav kogemus ja pole kõigile ettenähtud, kes on seotud uute projektide avastamisega. Me täname! Aamen.

 

Olge valvel, teie teadvusväli on juba täiustatud, aga kogemused puuduvad. Seetõttu on vajalik oodata, jälgida, mis hakkab teie tsivilisatsioonis toimuma lähikuudel, lähiaastate jooksul. See on nagu kuma, mille valgus on näha paljudele, aga tõelist tähendust mõistavad üksikud, kes on selleks ettevalmistunud. See on teadmiste laienemine ja jätkusuutlik ettevõtmine, et hiigelprojekt täiustuks ja oleks tasakaalustav lähenemisviis asjadele, mis on hetkel veel inimmaailmale mõistmatu ja võõras.

 

Olge kannatliku meelega, sest ootusärevuses tehtud viga tuletab end meelde, kui inimkond pole õppinud tasakaalustama oma energiavälja, kus elatakse oma igapäevaelu teadmatuses. Kus hukub inimesi, kes on süüta ja ometigi õpib inimene just oma loomust parandades. Vigade kaudu, mis võimaldavad õppida kogemuste kaudu, mis on ebamugavad või talumatud hingele, vaimule ja kehale. Selleks on teisigi mooduseid, kuid sageli inimene ei kuula oma sisetunnetust, mis võimaldab südamehäält kuuldes käituda vastavalt olukorrale teistmoodi, kui seda õpitud ja omandatud. Kõik on võimalik sinitaeva all, kus päikesevalgus katab Maad ja õhk on hingatav. Alati pole see nii olnud ja te teate seda, esivanemate lugusid ausse tõstes. Täname! Aamen.

 

Täname, et olete vastutustundlikult liikunud Maa päästmise poole hingeteadvusega. Milles sünnivad teod (teguviisid), mis aitavad teid ennast ja sunnivad aitama ka teisi, läbinägelikul moel suunates oma energiaid just vajalikku kohta. Kus algab energiate muundumine VALGUSE suunal, etapiviisiliselt uute kogemuste saamiseni. Millest sündivad teod aitavad parandada teiste inimeste arusaamist pooleli olevatest asjadest, mis on ootele pandud ja algatatud taasavastatud tõed sunnivad (sisemise vajaduse sunnil) inimesi järeleandmatult tegelema asjadega, milleks nad on määratud. Tegelevad asjatoimetustega, mille Valguses on näha tulemusi; uute kogemuste Valguses, uute asjade sündimisest kokkulepeteni, kus kõik on võimalik sinitaeva all. Mitte keegi pole juhuslikult sellele teele aidatud. Tal on eesmärk ja vajadus, mis on vajalikud lõppeesmärgi saavutamiseks. Kõik on võimalik! Me täname ! Aamen.

 

Kuskil kauges ootuses on pinnavirvendus, mis avab; täidab lootusi, sest avanev vaade on küll ulmeliselt ilus, aga samas kättesaamatu ja kauge. Kui tunned vajadust sellele virvendusele järgneda, ava sisemuses oma teadmised, mis kanduvad Sinuni sel hetkel ja sellest sünnib uus kokkulepe maailma asjadest. Mis avalduvad pinnavirvenduse kaudu Sinuni, sest kui tajud ohtu, siis avatud uks sulgub ja Sa pole valmis rünnakuks, mis Sinu ette asetatuna võimaldab suhelda universumi saadikutega. Igaühe sees on tõeotsing ja vaade tulevikku eri pilguga, kuid ootusrõõm annab võimaluse. Mille kaudu saad tunda täiuslikkust iseenda sees ja ümbruses, milles elad ning mida vaatled, kui üht võimalikku kosmilist teadvust. Mis annab märku  meis igaühes, kes on suuteline end arendama ja võtab tänulikkusega vastu andeid, mis on antud igale inimesele oma võime suurendamiseks, et loodu oleks täiuslikum, kui see algelisel moel avaldati. See on ülesanne igale inimesele, leida üles see alge ja loodut täiustada. Mitte kahelda, vaid liikuda edasi annet kandes senikaua, kuni loomisrõõm avab uksed kogemustesse, mis pole veel avatuna olnud, elupagasit kandes ja täiuslikku ruumi sisenedes, end ületades võtta vastutus toimuva suhtes. See on äratundmine, sest kõik uus on algne tõde, Sinu vaateväljas kordusena, kus teadmine loob uut teadmist lõputu jadana täiuse poole, mis on lõputu. Universum pakub uusi võimalusi neile, kelle vägi võimaldab näha kaugemale inimmeele kogemustest, kes väärtustab ELU kulgemist tänutunde, mitte labasustega. Kes julgustab tahet, avastada enneolematut, see pürgib teadmiste poole, mis end avavad ja võimaldavad kogeda ülitäiust inimeste maailmas. Mille lõputu jada on kordumatu tähendusega üleskerkiv teema. Me täname! Aamen.

 

ÜLITÄIUS – on väljavaade, kus kõik on võimalik, kuid samas on ettevaatamatu käsitlusviis sellest teadmisest ka ohumärk. Üliteadmine on seotud ülitäiusega seetõttu, et see pole inimlik arusaamine asjadest, mis teid ümbritsevad, vaid kosmiline teadvusväli. Mis aitab inimesel mõista teadmatust asjadest, mis pole veel inimesele vastuvõetavad olnud või jäänud taandunud arengus peatuma. (erinevatel põhjustel). Täname! Aamen.

 

Kosmiline ühendus on ajatu ja täis ootamatuid olukordi universumi lõputus jadas, kus on planetaarne teadvusväli ja ajatu suhtlemine olnud ajast aega. Inimeste maailm on lühiajaline olnud sellisena nagu teie seda tunnete, aga kosmiline ühendus on igikestev, sünnist surmani ajatuses viibides. See on TEADMINE ja taassünd; selgeltmõistmine, elu kulgevus väljaspool oma teadvuse piire. Ajatu suhtlemine, ajatus maailmas on selle tähenduse otsetõlge. Inimene suhtleb läbi enda otseühendustega, millel on otsene reaalsus teistsuguse maailmaga. Mille teadvusväli on laiem ja teadmine võimaldab otsetõlke abil suhelda maaväliste olevustega (nagu teie seda nimetate). Kohalolu on aktiivne olek ja suhtlemine ajatuses on ilmlõpmatu. Arusaamine on ajatu suhtlemine, mille täpsus ja vormiline teadvus pole piisavalt kaugele arenenud, et suhelda niinimetatud maavälistega.

 

Võimalus on olemas, aga teadmatuse hirm sunnib taganema olukordadest, mis pole loomulikud sellele, kelles on teadmatus asjadest, mis on AJATUD. On olemas vaateväli, mis võimaldab kaugele näha ja teadmatuses annab aimu toimuvast, selleks on vaja usaldust ja hirmuvaba suhtlemist. Olge julged puudutama ajatu suhtlemise kaudu seda, mis teid huvitab ega tekita hirmu. See on ülitäiuse vormiline nähtus, suunata teid teele, mis teid kannab. Ilmalikul moel annab teadmisi, kuid ei ohusta teid inimesena. See on Kõiksuse väli, mis hakkab teid puudutama, kui olete selleks valmis. Ülitäius laseb sellel hirmul eralduda ja laseb liikuda teil täiusesse, kus on tänutunne ja joovastav teadmine (heas tähenduses), mis on õige, mis vale. See on kindlustatuse tunne, mis aitab edasi liikuda tänutundes ja mõista arusaamatut. Me täname! Aamen.

 

Me näeme tulemas ootamatuid olukordi, teadmatust, kuid ärge laske end hirmutada asjadest, millel puudub kooskõla universumi kaugete paikadega. Kõik, mis on nähtav, pole seotud alati maavälistega (nagu teie seda nimetate). On olemas paiku, mis tõmbavad ligi energiavälju, mis poolduvad või lõhestavad Maa energiavälja laineid, millega ollakse ühenduses. Maa kisub end nagu pooleks, kuid taastub, ei jäta jälge alles. See on ühenduse loomine. Igivana teadmine. Portaalide avanemine Maa biosfääris loob võimalused Maa läbitavusele seal, kus on tulnuktehnoloogia kasutusele võetud. Maavälised suhtlevad nõnda, kuid ei hirmuta inimesi seetõttu. Maaväline signaliseerimine loob turvatunde inimesele, mitte ei hirmuta. Inimene ise loob kehastuse, mis laseb Tal suhelda teistsuguse loomingulise subjekti või olevushingega, mis pole terviklik ega nägus. On teadmine, mis kaitseb inimest ja vaba tahe.

 

Olge kaitstud ja hoolitsege enda arenguvõimaluste eest ning arendage oma meelt ebatäiuses piisavalt täiuslikuks, et toimuks ühendus Maa ja taeva vahel lõpmatuses, mis on turvaline. Olge täiuslikud iseenda teadvusväljalisel arenguteel, sest kõik on võimalik. Seal, kus lõpeb teadmatus, algab areng uude väljalisse toetusesse, milles püsivad rõõm ja rahulolu, tasakaal ja ARMASTUSES olemine, mis on ajatu. Olgu selleks inimene või maaväline (nagu te seda nimetate), ARMASTUS on lõputu ja ajatu tähendusega esile kerkiv teadmises. Pole algust ega lõppu, on TEADMINE ELU KESTVUSEST AJATUSES, see on oluline teile ja meilegi, kes me teid aitame tänutundes, tarkuses. Olge hoitud ja armastatud! Täname! Aamen.

 

Ajatu ajalugu loob tuleviku väljavaated ja seosed nende kahe vahel kannavad kaugusse, universumi lõputul teel ja TEADMISEL. Täname! Aamen.

 

Täname Lille Lindmäed koostöö eest!
Valgus las saadab Sind Su tähesära valguses ja olgu Kõiksus Sinuga, kes Sa oled loonud uue Valguse. Täname! Aamen.

 

Infovahenduses osalesid: Plejaadlaste esindusisikud, koostöös Maa kaitsjate ja abilistega; Esivanematega, kelle täius loob uut sagedust inimeste maailmas, et oleks uus teadmine olemasolevast, kui täiusest, mis loob ja kaitseb. Veel osalesid pühade eestkostjate toel ja energiavälja stabiliseerijatena Miikael, Raafael, Metatron, Jeremia,kelle ühendus maailmaga on ajatu ja täis kogemusi. Mis suudavad ühenduda inimeste maailma asjade ja nähtustega, selle kõige pühamas ning täiuslikumas vormingus, et oleks tasakaal maa ja taeva nähtuste vahel; kanalduse ajal. Koostöö tagab tasakaalu, alalhoidlikkuse, kaitstuse ja ARMASTUSILMINGUD, mis on omased inimeste maailmale, kui ka muudele eluvormilistele kooslustele, läbi ajatu suhtlemise. Me täname! Aamen.“

 

*Info võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella

*Galibriella: „Tänan usalduse eest!“