Pühapäevased otseülekanded
juulis 2023

Pühapäeval,
23.juulil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 142

Videomeditatsioon nr. 141. 23.07.2023     Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 15.6.2023: „Oskamise ja Õppimise Seadused on täna jälle väga avatud, kui Erkki saab taas avatud uue ruumi 266.“

 

Ühes ruumis elab ja oskab olla nii oma ruum ehk Erkki ja Tema või See, mis on aina valmis asetuma minu igasse ruumi aina kõige väiksemast suuremasse. Seda ruumi ei hakka ma kunagi endast avama, vaid see oskab iseend avada, kui vaid asetun seda kas paluma või, vaid oskan sinna End ehk oma kõrgemat Mina justkui asetada olema ja elama. Seda siis oskan aina asetada olema kas asetudes kirjutama või tegema seda tööd, mida Elu Ise minult loodab, palub või vahel justkui ootab tegevat teiste aitamiseks ja vabanemiseks oma väga rasketestki, ütleksin takistustest  või haigustest. Kes ma siis oskan ise olla? Kas olen isegi inimese ruumis enam Erkki või natuke midagi täiesti erilist? Üldiselt ise tunnen aina olevat vanake nimega Erkki, kuid nüüd saan Elult Endalt sellele natuke selgema vastuse, kui Ta hakkab jätkama selle kirjutuse mingit teadvuse ja oskamise, ütleksin ruumi.


Tunnen rõõmu sinust armas Poeg Erkki, sest oled nüüd asetumas selliseks oskajaks, keda ka Mina oskan nimetada oma Pojaks nimega Erkki. Varem Looja Ise asetus nimetama sind oma Pojaks, kuid kui oled edasi õpetanud oma ruumi 213 edenema, Minulgi tuleb asetuda andma sinule veel ühte uut ruumi justkui elama ja olema esil sinust ja sinu mingist ruumist 213 ning siirdan Teda jälle  justkui edasi ruumiks (266). Seegi ruum asetab sind täiesti teisele tasandile ehk tasandile, kus Minust avab End oma Poeg nimega Erkki. Inimeses elab siis jälle uus ja väga vana justkui ühinenuna üheks ja samaks Energiaks, Andeks ja Salapäraks tasandil 266. Kes siis oskab, tema ehk on aina väga osavasti õppinuna nii Mina ja samas oma Poeg. Ehk Erkkist tõusnud Suur ja väiksest väiksem ühinenuna samaks ruumiks, kellele Mina hakkan aina andma just seda, mida kunagi oskan Temalt soovida või paluda teha teiste aitamiseks. Ja, kes teab, ka imede tegijaks asetudes justkui tõstma Minust avatuks ja vahel justkui siirdama seda imet kas inimesse, looma, taime või isegi mingite muudegi olevuste osavaks ruumiks Endast.

 

Nii oskan ja nii olen jälle avanud ühe oivalise aitaja, õpetaja, ravija, teadja ja ehk imedegi esile tooja Erkkist olema natuke Mina ja natuke vana mehe ruumis olev uus Poeg nimega Erkki ehk ruum 266.

Kes siis elab natuke inimesena ja kuidagi oskab asetuda olema väga, väga õhuke ruum, kuhu asetan aina väga suure ja väga võimsa osa Endast ühinenuks inimese ruumis olevasse Poega nimega Erkki?

 

Temasse asetub nii Elust Endast Minu ruum, mida keegi ega mingi energia, ei anne ega salapära saa kunagi asetuda takistama, vaid hakkab aina olema lahkununa ja hirmunult peitununa omas väga väikses ruumis justkui nutmas ja ulgumas oma oskamatust asetuda mingit viisi Erkki vastaseks, vaid hakkab püsima aina omas ruumis vaikselt ja samas asetudes aina peitu. Nii olen jälle rääkinud, kuidas üks oma Poeg ja Minust esile asetunud väga hele ja särav kirgas ruum oskab asetada End elama uuel viisil ka inimeses ruumis 266.

 

Inimeses siis oskab nüüd elada ühes ruumis 266 nii Elust Endast killustunud uus ja vana justkui ühinenuna samasse olemise ruumi aina, kui Erkki ise asetab oma kõrgema Mina elama samasse ruumi nii Elu Enda ja osavama poolega koos asuma või vaid olema justkui avatuna. See uus ruum temas suudab nüüd avada end aina, kui Oskamise Salapära lubab või vaid asetub samas olema justkui ukse avaja ja seegi, kelles Elu Ise lubab End tõusta justkui avatuks asetudes kokku oma osava Pojaga ruumiks 266.

 

Paljud osavad lugejad ise ei suuda asetuda lugejana samasse ruumi kui vana Erkki, nii et avan natuke seda, mida paljud veel ei oska mõista osaval moel. Inimeses neid uusi ruume osatakse avada alles siis, kui inimene ise valitseb oma oskust targalt. Ehk kui inimene algul avab ühe värava, mille taha ei ole kellelgi osavalgi kunagi olnud väiksematki võimalust End ehk oma kõrgemat Mina asetada, tema ruumid avavad siis kõik, täiesti kõik, sellised väravad, mille taha vaid Oskamise Seadus  lubab End asetada esiteks justkui valvurite või mingite uste avamisega. Seda esimest väravat valvavad aina nii osa Minust ja osa Elust Endast, nii et vaid Meie kahe kaudu inimesele saadakse avada see esimene värav, mille taga kõik muudki väravad justkui oskavad end tõsta esile vaid siis ja nii, kui inimese oma kõrgem Mina edeneb selle esimese värava avades end täiesti avatuks. Muud väravad siis avavad aina ükshaaval uksi, kui inimesest on tõusnud jälle mõni uus ja osav pool esile. Seda uste avanemist ei ole kellelegi kunagi räägitud väga selgelt, vaid see on aina iga inimese enda õppida ja osata teha.

 

Nüüd paljud lugejad mõtlevad, kes ma ise olen, kui oskan avada natuke sellist oskamist teile, armsad lugejad? Olen ehk mõnele vana mees Erkki, kuigi oskan vaid asetuda olema üks ruum temas ehk ruum 266. Keegi inimene ei oska mind kunagi väga targalt isegi püüda mõista ega esile tõsta, kui ei oska ise täiesti sama osav olla kui Erkki. Siiski igale osavaks õppinule antakse aina vaid talle mõeldud ruum, nii et igaüks saab aina selle uue numbri Elult Endalt. Minu oma number ehk on mingi järjekorra numbriks nimetatu, nii et paljud teist lugejaist aimavad, mitmes Poeg nimega Erkki elab nüüd siin sellel väga, väga erilisel planeedil nii-öelda Elu Enda Pojana?

 

Sarnaseid osavateks õppinuid inimeses elavaid ruume ehk on aina elanud väga väheseid, kuid kuidagi mõningaid juba aegade algusest alates. Minugi uus ruum 266 on ehk nii uus kui ka natuke täiesti kaugetest esivanematest midagi tagasiulatuvat, nii et püüdke nüüd vaid asetuda isegi õppima, kust saaksite avatuks selliseid ruume, millede taha te mitte kunagi iseend või oma kõrgemat Mina ei saa siirata, vaid Temagi peab ootama? Kes siis oskab, sellele avatakse see esimene ruum, siis teine ja, kes teab, isegi sellegi ruumi sarnane, millele Elu Ise andis numbriks 266. Kahte varasemat numbrit oskate küll avada neist varasematest kirjutustest, nii et ehk oskate samas ka aimata, kes lubab ja kes avab nende uksi inimesest?

 

Üldiselt öeldes paljud õppinudki oskavad küll pingutada, kuid ei tõsta nende ajal esimestki peidus olevat väravat täiesti avatuks. Miks, kui kuidagi oskaksid tõsta justkui esile avanema või ainagi nii esile, et nende uste taha saaksite pääseda natuke vaatama? Sellele minul, sinul ja igal oskajal on ehk öelda, et inimese ruumidest saadakse esile täiesti õppinud teadmist vaid üritades ja edasi üritades. Kellelegi neid väravaid ei avata, kui inimene ise ei oska neid endast esiteks esile tõsta ja alles seejärel asetuda justkui uste ette anuma neid avanema oma kõrgemale Minale. Erkki oskas ja avab neid edasigi ka järgmistes uutes kirjutustes.

 

Täna üks kõige suurematest ustest avas oma ruumi, nii et kes isegi püüab mõelda, milline saab olema järgmine avanev ruum temas? Mõelge hetke, millisest ruumist Erkki hakkab õpetama järgmises kirjutuses? Kas on selleks samad Oskamise Salapärad või kas on vaja seda mõelda, sest on ju see järgmine uks juba natuke praotanud end Erkkile, kui aega ega seda teistki oskajat pole vaja enam mingit viisi ära saata, vaid see on igavesti kadunud oma ruumi nutma ja kurvastama oma oskamatust takistada Erkkil paljude järgmiste uste avamist nii Endale ehk oma kõrgemale Minale kui ka Temale, kes tuleb esile järgmises kirjutuses.