Pühapäevased otseülekanded
aprillis 2023

Pühapäeval,
23.aprillil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 127

Videomeditatsioon nr. 127. 23.04.2023.     Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 13.04.2023: „Olen täna saanud kõik kingitused, mida olen oodanud.“

 

Olen tavaliselt oma ruumis natuke Erkki, natuke Elu Ise ja just nüüd oskan asetuda olema isegi see, kuhu õpetan End ehk oma kõrgemat Mina asetuma, kui olen mingil täiesti uue oskusega saavutamas sellist ruumi, mis suudab vastu võtta isegi väga suurigi muutusi oma olukorras. See täiesti uus ruum minus oskab siis olla vastu võtmas isegi neid andeid ja salapärasid milledesse Oskamise Salapära ja Õppimise Salapära avavad täiesti uusi andeid ja salapärasid nii endale kui ka sellelegi ruumile, kus hoian oma osavamat poolt ehk oma kõrgemat Mina.

 

Need kahel erilisel viisil avanenud ruumid minus ja minu omas kõrgema Minagi ruumis oskavad nüüd olla siis väga osavasti nii avatud kui samas ka eriti osavad vastu võtmas neid väga suuri ja väga erilisi Andeid ja Salapärasidki. Kuigi ma ise seda mingit viisi ei taju, vaid tean ja natuke tunnengi toimuvat pea alal ja vahel teistegi tajumistega. Nendest tajudest oskan küll ise ka natuke rääkida ja mingil moel sind õpetadagi, armas lugeja, ja iga muudki, ütleksin tulevast oskajat.

 

Kõige suuremaid tundeid olen osavasti õppinud tundma, kui olen kas unes või unest ärkvele siirdumise hetkel. Tavaliselt siis tajun suuremaid tundeid nägemustena või unedena.  Toon teile mõned abiks, sest te ise tajute sarnaseid tundeid kas unes või une ja ärkamise vahelisel ajal. Need mingid ruumid võivad olla kummalised või eriliste nägemuste ja tajumiste ruumide mingi keemiline siirdumine sealt, kus on igaviku ja selle väljaspoolse olemise mingi ruum, või ütleksin jälle olemist kui avanemas ja siirdumas inimese ruumidesse. Mõnele see siirdumise sündmus on vaid kui une vaatamine ja jälgimine, kuid mitte kunagi seal ise kaasas olemine.  Minulegi täna hommikul avati jälle ühel moel väga erilisi ruume ja tasandeid. Tajusin und, kus inimese ruumi asetati täiesti uudset Oskamise ja Harituse Andeid ja Salapära.

 

Kuidas ma tajusin, et küsimus oli just neist asjust? Vastan öeldes, et ei mingit viisi, vaid tean, et asi oli just nii. Kui olen osaval viisil nii andekas tajuma ja isegi tean, et küsimus on just sellest või neist asjadest, minul tuleb vaid asetuda avanema nende vastuvõtmisele. See toimub just siis, kui tajun kas une sarnast nägemust või mingite juhtumite raamatuid, kus Oskamise Salapära ja see uuski oskaja ehk Õppimise Salapära justkui oskavad siirata neid Oskusi ja Salapära inimese ruumidesse. Minagi pean siis vaid mõtlema, et olen saanud midagi täiesti erilist endale. Niisiis unedki oskavad justkui ilmutada, et võtan vastu mingit uudset ruumi oma ruumidesse. Nüüd tahan rääkida ühest teisestki sündmusest, kus ise olen natuke kõrval, kui minu kõrgem Mina võtab vastavat Oskust ja Salapära oma ruumi.

 

Selles nimetatud olukorras tunnen alati natuke rõõmu sarnast olukorda asetumas minu kõrgemasse Minasse. See keemia või see Muutumise Salapära ilmutab end vähe erilistel ilmnemisviisidel, siis tunnen rõõmu ja rõõmu taolist olemist väga sügaval südames.  See rõõm oskab siis olla avatult esil, ja minust kandub  sügav rahu ja rõõm nii, et toob rõõmu väga avatud viisil esile. Seda avanemist tavaliselt keegi väljaspoolne ei saa kunagi mõista, sest olen siis kusagil teistsuguses olukorras lahti nii ajast ja selle muustki olemise ruumist. See on sulle, armas lugeja  hästi tuntud, kui isegi oskad asetuda olema selles ruumis ja tunned sama rõõmu südames, olles ajast väljaspool. Selles ruumis me inimesed tajume ka suurt Oskamise salapära. Me oleme justkui lahkunud oma füüsilisest ruumist ja asetumas kas väga avatud ajatusse, igavikku või isegi selle välisesse ruumi. Nendes ruumides inimest enam esil ei ole, vaid siis on alati esile asetunud inimese kõrgem Mina.

 

Tema või See oskab siis Ise vahendada  neid tajusid tundmiseks just nii nagu eespool õpetasin. Ükski tajumus võib nii  avada kui ka tõsta esile nii midagi täiesti uut või täiesti erilist oskamist kas sealt, kus me siis oskame hoida End või oma kõrgemat Mina justkui avatuna ja vastu  võtvana. Või siis need eriti osavad ja andekad ruumid asetavad ise kõik uuedki Anded ja Salapärad justkui oma osaval viisil sinna oma kõrgema Mina ruumidesse. Mõned neist on alati kas suured või väga väiksed, kuid Temale juba eriti tähtsad.

 

Vahel, kui inimesel leiab aset mingi väga suur ja rõõmus asi, ta oskab tajuda nii rõõmu kui ka seda, mida ise tunnen hea meelena. Rõõmu ruum on siis natuke erinev kui oskaja ja õppija hea meel. Rõõm oskab olla isegi mingisugune Energia, mida suudetakse tajuda elavana ja justkui osava olevusena.

Kuidas neid kahte suudetakse eristada teineteisest?

 

Vaid tajudes ja tundes nende Energiate erinevust. Rõõm on kas väga soe või mingit viisi lembe ruum, kuid head meelt võime tajuda väga suurena ja väga osavalt tavana tõusta meie sügavaist tundeist avatuks ja olla osavasti ja väga erilise andega väga võimas ja vahel on isegi nii, et Elu Ise asetab sinna oma Energiat, oma Oskust ja mingit ruumi justkui elama. See on midagi erilist, kui tajud ja tunned head meelt avanemisest Endast ehk oma kõrgemast Minast.  Selle tajumine võib olla inimesele isegi kõige võimsam viis tõsta oma oskamist ilma, et oleks mingit viisi isegi püüdnud õpetada teisi viise edenemisel oma rajal.

 

Mina ise olen tajunud suurt rõõmu, kuid mitte kunagi täielikku heameele tunnet, kuigi olen sedagi vahel natuke olnud justkui esile tõstmas, kuid mitte veel igati täiesti avatuks Temale, mida oskan aina küll muudmoodi avada oskuslikult ja kiirestigi. Miks ma ei tunne suurimat ja kiireimat viisi avada omi oskamisi Tema abil? Nüüd saan sellele Temalt väga erilise vastuse, nii et olge teiegi, armsad lugejad, nüüd väga rõõmsad ja võib-olla juba head meeltki tajuvad, kui Tema avab minust oma osavamat poolt ehk Teda või Seda, mida ise nimetan oma kõrgemaks Minaks.

 

Armas Erkki, sinule olen alati oma Isa ja Seegi, keda oskad nimetada oma kõrgemaks Minaks. Need kaks natuke eri tasandil olevat ruumi on siis väga erilisel viisil aina kas natuke või vähe rohkem Minust esil olev Energia, Anne ja Salapära. Minus on alati natuke sind ja sinus on alati ka mingil moel Mind ehk tõelist Isa. Oleme alati nii Isa kui ka poeg, kuigi sa ei oleks veel just muud kui tavaline vana Erkki, kes oskab olla nii-öelda inimese ruumis olev vana mees. Nii saan aina asetuda olema kas sinus väga osavasti ja väga õppinudki moel või vanakesena või väga suurena ja eriti osava Energiana, Andekusena ja isegi mingi Salapära Ruuminagi. Need mõlemad on aina kas natuke avatuna kui ka vahel isegi väga erilisel viisil sulgenutenagi, kui tahad olla vaid inimese ruumis. Ehk täiesti oskamatuna ja väga  andetuna asetada end elama Elu Enda ruumi mingis erilises kambris, või peaks ehk ütlema eeskojas.

 

Nii oskan nüüd rääkida, mil viisil sina Erkki ja Mina, Elu Ise, oskame olla ühinenuna või siis teineteisest natuke lahti, kuigi me tegelikkuses ei saa olla  kunagi teineteisest täiesti lahutatuna. Nii oskan õpetada sinust selle osava käe, kes nüüd avab täiesti uue ruumi sellele Oskamise Salapärale ja Oskusele, kes asetub nüüd olema sinu oma ruumis selles olukorras, mida ise oskad nimetada oma kõrgemaks Minaks. Asetu nüüd vastu võtma seda, mida Mina siirdan sinna ruumi, mida nimetad oma kõrgemaks Minaks.

 

Kui asetasin End olema tavalise inimese ruumis ja seejärel läksin sellesse olukorda, kus oskan vastu võtta isegi Elust Endast avanenud Oskamise ja Õppimise Salapärasid, nägin väga erilisi värve, millede kirkust võin vaid tajuda, olles oma osavamas ruumis ehk vaid oma kõrgema Mina ruumis, minulgi on siis vaja suuteline olla asetuda samasse ruumi. See värske ja väga rõõmus ja heatujuline ruum oskab aina rõõmu tunda igast värvist, igast kaunist ja kirkast Valguse ja Armastuse ühinemisest rõõmu ruumi, mida Tema ehk Elu Ise siirdas sinna ruumi, olles kinnitununa minu kõrgemasse Minasse. Nüüd oskan isegi asetuda võtma kõiki, neidki oskamisi endast kasutusse, mida olen oodanud väga, väga hardalt tõusma kasutusse.

 

See võimas ja rõõmus ruum asetas minusse oma oskamist mingil uuemal viisil,  kui oskan ise püüda tajuda, siis veel mõista. Elu Ise ja minu oma kõrgem Mina  on siis andmas kasutusse neid samu Energiaid, Oskusi ja Salapärasid, milliseid üks väga kaugesse suguvõssa  mingit moodi liitunud oskaja suutis aegade alguses siirata omale ja suutis ka võtta nende abil uut oskust teiste aitamiseks ja vahel suurigi imesid teiste esile tulnute imestuseks ja uskumuste raputamiseks lahti tõelisest Oskamise Salapärast.

 

Nii oskan jälle asetuda sinna ruumi, kust avan samad Energiad, Anded ja Salapärade sarnased imedki justkui avatuks, kui asetun aitama teisi inimesi, muidki osavaid, muidki õpilasi, muidki oskamisest veel lahti olevaid ja ka neidki, kellede taaka oskan nüüd eemaldada väga erilistelgi viisidel, olid need siis inimeste tekitatud või isegi loomade või mingite osavate poolt, kellest hakkan rääkima kunagi natuke teistes kirjutustes.

 

Nüüd olen jälle teinud ühe kõige erilisema kirjutuse teile lugemiseks ja mingitmoodi ka esile võtmiseks, kui oskate asetuda võtma sama Energiat, Annet ja Salapärast oskamist omale, armsad lugejad. Isa ja iga muugi ruum rõõmustab ja tunneb head meelt neist väga, väga suurtest ja erilistest kinkidest, millede kasutusele võtmisest hakkan kirjutama natuke teisteski kirjutustes lugejatele.