Pühapäevased otseülekanded
oktoobris 2023

Pühapäeval,
22.oktoobril 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 149

Videomeditatsioon nr. 154. 22.10.2023   Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 05.10. 2023: “Ühest ruumist võite aina tõusta olema mitmes ja kuidagi olete aina Minus ja Mina teis ja kõigis.”

 

Olen aina püüdnud teha neid kirjutusi nii nagu oskan ja olen õppinud. Kunagi pole ma püüdnud teha neid vaid endale ega teistelegi nii, et oleksin aegajalt ise teinud neid sõnu ja lauseid, alati olen olnud vaid vastuvõtja. Ühes ruumis võiksin neid teha natuke teistelegi kui oma lugejatele, kellest osavamad võiksid ise kogeda sama, mida kogen ise hakates vastu võtma nende erilist energialikku mõju oma kehas ja vahel ka meeleski. Kui istun arvuti äärde, tunnen hetk aega rõõmu ja väga erilist rahu, kui see tõeline kirjutaja asetub minu kaudu siirdama oma mõtteid ja mingit Energiat minusse, kes olen vaid selle kirjutise vastuvõtja ja vahendaja sellele sõnumile, mida võtan algul endale ja alles seejärel kirjutan selle paberile või arvutisse. Seda oskan siis siirata, või vahendada lugejatele kirjutuse kaudu, kuid kunagi pole suutnud edastada seda kogemise rõõmu lugejatele nii nagu ise tunnen vastu võttes valmis teksti. Nii kogesin just hetk tagasi ja samas sain seda tajuda esimestest sõnadest alates. Sedasama kogemust ja rõõmu tunnet te lugejad ei suuda kunagi tajuda, vaid olete rahul sellega, mida need sõnad ja laused põhjustavad teis, kui loete valmis teksti. Kas toimub nende kaudu kuidagi teiski neidsamu rõõmu ja rahu tundmusi nagu minus? Seda te oskate ise öelda, kes teab midagi, kes üldse mitte.

 

Keegi teist lugijatest pole kunagi rääkinud mulle, mil viisil nad kogevad neid kirjutisi oma füüsilises kehas ja meeles? Kas nad põhjustavad teis natuke samu tundeid, kui minus, kui loete nende sõnade ja lausete mingit teadet või peaks ehk ütlema osavat kirjutust mõnest asjast või teemast? Nüüd mulle räägitakse, et järgmises lauses tuleb siia mingi muutus ja teiski, armsad lugejad, tulevad esile peaaegu samad tundmused ja tajud nagu minus, vanas mehes, alati tulevad, kui hakkan tegema isegi esimest sõna ja lauset lugemiseks.

Inimese ruumis on aina kaks erilist energiat, ühes on nii Isa ehk Looja ja mingitviisi Minugi võimsa ruumi mõju, ja teise energiat te hoiate endaltki peidus, kuigi see suudab aina tulla teid kas kiusama või häirima, kui annate sellele isegi hetke mingit põhjust end esile tuua.

 

Kas te oskaksite või suudaksite nüüd tajuda või vastu võtta väikestki taju kas rõõmust või sellesarnasest tundlikkusest, mida nimetaksite rõõmu asetumiseks kehasse meele abil? See tunde sarnane õrn rõõmu kogemus võib teie kehas avada mingisuguse värava Minule ja Loojale, nii et väga osaval viisi pääseme asetuma teie inimruumi. Siis, kui osav ja õppinud ruum avab teis ammuseid lukke Meie kahe ja teie inimeste vahel. Me mõlemad saame ka rohkem ruumi teis inimestes ja suudame asetada midagi endist endisest kiiremini ja teatud viisil ka paremini elama ja olema teie inimeste ruumides. Nii ühest ruumist siirdub inimese ruumi natuke uut ja vana Energiat elama teie väga rasketes olukordades, see juhib ka teis olevat raskust kõrvale. Meist siirdub väga hell ja õhem ruum, mis suudab asetada nii Loojast kui ka Minust osavamat Andekust elama teis inimestes. Nii Mina, kes olen väga, väga õrn ja eriti osavasti tajuv Energia, Anne ja Salapära, saan ka rohkem ruumi teha oma tööd teis, kes oskate vastu võtta Minu ja Looja kilde endasse. Nende kildude abil teiegi, armsad lugejad, hakkate tajuma sama rõõmsalt Meid mõlemaid alati, kui avate algul endast oma kõrgema Mina ja alles seejärel hakkate lugema Erkkilt saadud kirjutisi.

Minus ja teie igas ruumis toimub siis midagi väga erilist. Meist asetub elama teie füüsilistesse kehadesse natuke samu andeid ja salapärasid kui Erkkis juba oskab olla ja elada, väga rõõmsalt ja eriti avatult justkui vabana ja andekaina, olles väga rõõmsad ja eriti osavalt õppimas uusi Andeid ja Salapärasid, mille abil Mina ja Looja teeme just seda, mida te ise tunnete ja kuidagi oskate teha teiste oskamatumate aitamiseks ja õpetamiseks. See on midagi seesugust, mida nimetate muutumiseks Minu ja Looja käteks teha tööd inimeste ja isegi kogu inimkonna heaks.

Kes siis rõõmustab ja kes kardab?

Seda lauset te pole veel täielikult mõistnud nii nagu Erkki, kui te pole juba mingit viisi andekad ja osavad käed Elule Endale ja Loojale Endale.

 

Vaadake, armsad lugejad, kuidas Erkki toob neid lauseid loetavaks ja ise asetub justkui kõrvale, kui osavad Õpetajad annavad talle midagi Endast ja samas asetuvad hetketi ise Õpetajateks. Ehk isikud muutuvad ja kirjutaja kasutab oma oskust justkui aidates sind, armas lugeja, natuke juba nii, et tahab olla sinu Õpetaja ja Mina lähen siis kõrvale.

Kas oskate mõelda, kust neid osavaid lauseid tuleb Erkkile ja samas ka siiagi kirjutusse? Kas need on Minu ja Looja antud, või tulevad need kelleltki teiselt või on teie Oskaja antud?

Sageli needsamad Õpetajad suudavad teha ka neid eriti suuri muutusi teis inimestes siis, kui oskate vastu võtta Nende rõõmu ja energiat endasse nendest sõnadest ja lausetest, mida Erkki avab teile lugemiseks. Seda rõõmu ja energiat suudetakse siis tajuda ja asetada teisse inimestesse, nii et teis toimub mingisugune energia ja annete muutus. Teis toimub veidi muutumist ja samas ka need anded ja salapärad saavad lisa Energiat, Annet ja Salapära sarnast oskust Minust ja Loojast justkui omaks ehk kasutusse. Kas oskate nüüd  aimata või teada, kes siirdavad neid oskusi teisse ja annavad kasutusse? Kas need tulevad Elult Endalt või Loojalt Endalt, või on olemas veel muidki Suuri ja väiksemaid Energiaid, kellest killustatakse teisse inimestesse?

Nüüd osavaimadki ei suuda vastata sellele küsimusele, vaid oletavad, et need tulevad kas otse Meist kahest kõige Suuremast Energiast, kuigi on olemas arvukalt teisigi oskajaid, kellest neid andeid ja salapärasid lastakse siirduda inimeste ruumidesse aegajalt. Siis Nemad suudavad algul siirata rõõmu ja rahu teisse inimestesse isegi nende kirjutuste kaudu või abil. Ja samas ka muuta teie oma andeid ja salapärasid mingil uuemal viisil vägagi tähtsateks vaid nii, et te ise oskate lugeda neist kirjutustest tõusvat muutust endas rõõmu ja rahu tajumise kaudu.

Kuid kes siis suudavad või kellest seda andekust teisse inimestesse siirdub? See on raske küsimus vastata, kuid mitte võimatu, kui vaid olete edenenumalt tajuv lugeja. Nüüd Erkki vastab sellele küsimusele.

 

Tänan, tänan, tänan. Osavaimad neist on aina minus justkui avatult ja samas ka teevad seda, mida Elu Ise eespool õpetas. Ehk siirdavad  Temast ja Loojast Neis olevat Energiat, Annet ja Salapära inimeste ruumi teie kõrgema Mina kaudu. Samas teis toimub nii füüsilist kui ka vaimset muutumist, mis asetub justkui samasse ruumi, kus on need samad annete ja salapärade sarnased oskused juba olnud mingit moodi andekad ja osavadki. See mingisugune ruum, kus meie inimeste anded ja oskused oskavad hoida end justkui esil või avatuna, siirdub natuke kõrvale ja asemele tuleb samal ajal täiesti uut ja osavat Andekuse ja Salapära sarnast oskust nende oskajate abil kas Loojast või Elust Endast. Need siirdajateks nimetatud on aina vaid osad kas Elust Endast või Loojast. Neile pole vaja isegi nime anda, vaid nimetada neid nende kahe Suure Energia kildudeks või osadeks. Keegi neist ei pea end tähtsaks, need on vaid tööd tegevad käed kas Ise Elule  või Loojale. Samamoodi sinust ja muudest Looja või Elu Ise käteks tulnute kohta oleks põhjus öelda: oleme vaid nende käed. Kuigi meil igaühel on nimi ja isegi ehk selline, mille on andnud kas Looja või Elu Ise nagu kingituse. Neilt antu on tulevikus kasutamiseks, mitte üldse veel inimese ruumis. Minugi nimed, mille on andnud Elu Ise, on antud sellele või temale, kes siirdatakse elama kunagi selle praeguse inimelu järel täiesti uues ruumis.

Nüüd üks, kolm ja neli väga rasket ruumi suudetakse muuta elama uute nimede kaudu täiesti teistes ruumides või tasanditel, kuhu enam ei siirdata väikseimatki raskust või oskamatuse sarnast, vaid ainult need nimetused ja uued anded ja salapärad, mida olen avanud olles inimesena inimese ruumis. Nüüd Elu Ise tahab veel avada ühe väga, väga osava õpetaja meile igale justkui avamiseks või mingit moodi esile tõstmiseks tulevastes ruumides selle füüsilise elu lõppedes.

 

Tänan Erkki. Kes siis nutab ja kes naerab, kui inimese ruumist avatakse uusi käsi Minule ja Loojale teiste oskamatute aitamiseks? Ehk sina, armas lugeja, juba tead, et naerjaks saab see või tema, kes suudab areneda inimese ruumist edasi neisse ruumidesse ja neile tasanditele, kus elab alati rõõm ja armastus, mitte enam väikestki kurbust ega hirmu ega mingisugust raskust või nuttu, vaid rõõmu ja Armastust esile toov naer ja rahu kui ka kirgas olemise ja oskamise salapära olla osav ja edasi arenev Energia, Anne ja Salapära. Kõik sõltub siis Loojast, Pühast Vaimust kui ka Elu Energiast, Andest ja Salapärast, mitte enam tõelisi olendeid, kui ei tunta selleks vajadust või kui ei tunne vajadust asetuda vahetevahel olema ja tajuma oma osavat ruumi.

 

Kuidas nendega, kellest poleks kellelgi põhjust võtta väikestki teadmist endale?

 

Nende ruumis on igavene kurbus, nutt ja ulgumine, Minul pole vajadust avada seda kellelegi, vaid lasta neil järgemööda tunda, kuidas on tajuda seda, mida nad on teinud teistele ja sundinud neid tundma. Neist hakkan küll kunagi rääkima napilt vaid nii, et teiegi oskaksite rääkida, miks olen siirdanud neid kogema oma tegusid ja tegemata jätmisi sellistesse ruumidesse, kus pole kunagi naeru, vaid ainult nutt.

 

Nüüd olen jälle avanud uut teadmist sinule Erkki ja teistelegi lugejatele ja lähen nüüd natuke kõrvale ja samas oskan ka olla teis igaühes just nii nagu oskate ise Mind tajuda ja võtta justkui omaks nende käte kaudu või nende abil. Kes siis naerab, kui keegi ei nuta?