Pühapäevased otseülekanded
juuni 2021

Pühapäev,
20.juuni 2021

Osalejate arv: 168

Videomeditatsioon 20.juuni 2021   Lille Lindmäe 

Galibriella kaudu antud sõnum 13.06.2021

 

Sõnumite andjad: Plejaadlased (ülemnõukogu saadikud), heatahtlikud saatjad, valgusornamentikaga kaetud hingelävendi kaitsjad ja saatjahinged.

Veel pole aeg interneti teel ühismeditatsioonide lõpetamiseks, sest võimas energia teie kudedes on kiirgav nõnda kaua, kuni võimalused ühismeditatsioonide jätkumiseks on teie kätte antud. Jätkuv aeg soosib kõrgete laengute ülekandumist Emakesele – Maale, kui ka ühisväljalises vöötmes lubab täiustada teis endis olevat energiabaasi andmemahtu, mis seostub eelkõige teie endi saavutustega. Kui ka mälupagasit kaasas kandes lubab selekteerida ebaolulisest andmemahust, mis pole enam vajalik teile endile kui ka teie lähedastele.

 

On aeg lubada endale, infovälja kaudu, anda edasi õnnitlused, sest teie ülemaailmse tähendusega paikades on toimunud, toimumas muutused. Mis pole veel lõplikult selginenud, kuid teie kaaslusel on energialaengud jõudnud pärale nõnda nagu on vajalik olnud Emakesele – Maale. Väljatunnetuse teel saadud infokogemus on mõjutanud otseselt teie enda elulugude raamatut nõnda, et see oleks positiivse edasikandumisega olnud edasikanduvaks jõuks sellel raskel eluperioodil, mil avanevad ja sulguvad „uksed“, nii öelda „portaalid“ või “täheväravad“, mis on abiks teadusvaldkonna inimestele kui ka tavainimeste mõistes kannavad kaasas infopagasit, mis pole alati avatud keskkonnas vajalik olnud ja läbinähtav.

 

Praegune aeg soosib seda valgumist, aeglast edasiminekut mõnes asjatoimetuses, kus on vaja oodata, sest elutsükkel pole veel katkenud, aga teisest vaatepunktist on Looja loominguline jõud avatud just neile, kelle infotöötlus paik on arvuti vahendusel inimkonna ühisteadvustatud olek. See on ühest vaatepunktist küll positiivne, aga samas ka negatiivne. Kuidas Maa rahvas seda kogemust võtab ja mõistab, see on individuaalne.

 

Eluloo raamatutes kirjeldatud tõde võib ootamatult katkeda, aga ühiskond ilmaruumis teab, et veel pole aeg maha panna dogmasid, mis pole otseselt seotud ilmamaa rahvaste ühendustega. Euroopa Liit saab küll oma tahtmise, kuid asjatult loodetud tõed avalduvad seal, kus Venemaa on takistused ette pannud, seadnud. See seostub eelkõige rahvaste ühendustega loodud paikadega, millel pole enam poliitilist kaalu otseselt Venemaale, aga takistused saavad alguse just Venemaa võimueliidi korraldatud üritusest, mille kaaslusel sulguvad uksed Euroopa Liidule ja sellega seonduvatele riikidele.

 

Rahvaste ühendus on märksõna ja poliitiline spekulatsioon on märguanne, hoiatus eelolevale ajale, mil saabub täielik kaos idariikidega seoses olevatele sündmustele, võimuvõitlusele, agressioonile ja tavainimeste hirmutamisele. Selle vastu aitab vägev relv, inimkonna muutmine, mis pole jõud inimeste vastu, vaid pigem arusaamine tõest kui avalikust sündmusest, mis pole otseselt seotud ei poliitikaga ega ka tavamõistes inimestega, kelle kohus on vastu hakata riigi uuele elukorraldusele, mis pole veel toimunud. See relv on pigem inimeste omavahelistes suhetes avalduv märk, mille avaldumislävi on kõrgem kui praegune ühiskond Venemaal seda suudab aduda. Uus ajajärk, mis külvab hirmu ja teadmatust, kuid samas loob pinnase uskumatutest sündmustest, mis otseselt seonduvad Venemaa ja selle lähiriikidega. Sellest saab alguse uus elukorraldus Venemaal ja selle ühendvõim hakkab elavalt kujutlema uut elukorraldust, mis pole võrdne sellega, mida rahvas suudab korda saata ilmamaa ühenduste kaudu. Rahva võim on avalik organisatsioon, mille lävi on ülikõrge tähendusega üles tõusmas ja mille kulminatsioon määrab Venemaa saatuse. Hierarhia ja rahva poolehoidu saadavad need jõud, kelle eesmärk pole sõjapidamine ega totalitaarne ühiskond, vaid vaba mõtlemine ühtses ruumis.

 

Kus sõna on vabadus ja vabadus annab võimalused ühtse riigi loomiseks ühendväljalises mõõtmes. Kus pole sõnal võimu, seal jääb kitsaks ilmalik ruum, sest avameelne vestlus on parem kui salalik suhtlemine, mille tagajärg on vägivald ja autokraatne riigikorraldus. Uus võim lubab Venemaale uusi suhteid, aga autokraatne lähenemine loob takistused teele ette seal, kus ülemvõim pidurdab Venemaa arengut. Olge tähelepanelikud Venemaa suhtes, sest oht, mis võib varitseda Maa peal, pole alati silmaga nähtav. 

Täname. Aamen.

See oli vajalik info Lille Lindmäele. Teie ühismeditatsioonid on laialiulatuva tähendusega riigi süsteemidele. Ka nendele riikidele, kus pole Looja loomingu märke näha, vaid tundub, et areng on peatunud või katkendlik, see on eksitav. Ühismeditatsioonide mõju on kaugele ulatuv ja tähenduslik, seda peate teadma, kuna ilmamaa avarused on ühendatud ühtseks loominguliseks ruumiks, kus elavad paljud rahvad. Mille koosluses on ebaharilikke ilminguid, millele tähendust ei leita ega teata.

 

Ühendväljalises ruumis on inimkond nagu sipelgapesas, igaühel on oma kogukond, ruum, elukorraldus, eesmärk ja aeg tegutsemiseks, aga väiksemgi tagasilöök võib tekitada süsteemi seiskumise nii, et tekib kaos ja halvab täielikult või osaliselt  liikumist mingil suunal. Me täname veelkord  ja palume mitte muretseda eeloleva aja pärast, sest kõik on muutuses.

 

On aeg, kus on palju segadust, kadedust, vaenu, vääritimõistmist, kuid samas on ka häid arusaamisi elu väärtuslikkusest ja õppetunde, mille abil, kaaslusel on võimalik edasi liikuda uuel suunal, uute eesmärkide ja püüdluste poole. Kus saadavad rahulolu olemasolevast elukogemusest, kui püüdlustes saavutatud edukam aeg; tervenemine läbi katsumuste, on aeg imelisteks paranemisteks nii suhetes kui ka reaalses elus terveneda. Kaasabiks Looja loominguline jõud ja väljatunnetus, mille kaasluses on väljavalitud parimad lahendused ja arsti abi ilmaliku väljendusena neile, kelles püsivad LOOTUS, USK ja ARMASTUS. Nende šansid suurendavad tervenemist raskest haigusest; läbipääsmatutest olukordadest läbitulekul seal, kus pole ilmalikul moel lootust olnud või arengut oma isiklikus elus hoopis uuele tasandile, millest varem aimu pole olnud või teadmisi. Me näeme ja palvetame Looja tasandi kaudu teiega koos, kui palvetate. Looja kõrgeim jõud on TEADMINE ja ARMASTUS.

 

Elu pakub lootust neile, kelle püha kohus on ligimese armastus ja hoolitsus, hoolimine nii enda lähedaste kui ka abivajajate suhtes. Kelle kõrgem lävi on üle tavainimeste kohustuste suurusest ja tavapärasest käitumisest. Vaikne ja vagane saab hingelävendi kaudu teha ära sama palju tegemisi, kui julge ja avatud pealehakkamine (inimloomu tasandil), aga TEADMINE kui püha ruum, saab avaneda neil, kel on puhas eneseteadvus, kus Looja loominguline jõud ärganud ja valgustatud olekus säramas. See säde ja sära on loominguline alge, võti, mis avab uued lukud ja avab tee tundmatusse, kus pole kurjust, rahulolematust ega salakavalat plaani võimu kuritarvitada või vaenutseda.

 

See on valgus inimese enda sees, mida on võimalik suurendada meele tasandil, kui ka ilmsi tehtavate  tegude kaaslusel. See on andestuse vägi, millele on kaasa pandud teadmised kui praktiline väljund, tavainimesele mõistmatul moel, aga kõik on olemas teis igaühes. Kuidas see avaldub, on erinev, aga see alge on kaheti mõistetav neile, kel pole piisavalt teadmisi ja praktilisi kogemusi, mis avalduvad sageli igapäeva elu toimetustes nähtaval ja nähtamatul moel. Me täname! Aamen.

 

Anna, palun, see info Lille Lindmäele ja teata, et oleme Ta palveid kuulnud. Veel pole aeg Ajaraamatu lehekülgi lehitseda nõnda, et kõik oleks avalik, aga teadku, et see pole kaduv, mida Ta on loonud ja loob, et saavutada tasakaal nendes paikades, kus Ema – Maa on avanud Talle Teadmisi ja loob ühendväljalises mõistes, uusi seoseid Kuldsesse Ajastusse  üleminekul. Me täname! Aamen.

 

Anna palun, järgnev info Lille Lindmäele!

Ülestõusnud meistrid, Jeremia, Raafael ja Miikael paluvad öelda Lille Lindmäele, et peatselt avatavad portaalid, täheväravad on otseselt seotud Maa magnetilise joondumisega. Tähevärav number kaks asub põhjapooluse alal. Seal avanevad vaated on imeilusad, imelised. Plejaadlased paluvad Lille Lindmäele öelda, et „põhjanaba“ tähendab uut elukorraldust, aga samas vallandab ka energiat, mis paelub inimeste tähelepanu. 

 

Ekvatoriaal aladel avanevad uued ilmingud, mis paeluvad ja äratavad inimeste tähelepanu. Imelised vaated võivad koonduda ühte paika, aga trajektoor on ühesuunaline maa-ala ja asupaik. Kolmikmõõde jaotub mitmemõõtmelise tähendusega paigaks, kus pole loogiline mitte miski, mis seostub Maa rahuliku elutsükliga, sest kõikvõimalikud hälbed, tasakaalutus, rahutusilmingud võivad tekitada segadust selle paiga lävendivalguse lähedal. Elektririistad, spektrograaf lähevad rikki ja andurid lakkavad töötamast, kus vaateväli võib hõbedaselt särada, kui päikesevalgus sellel sillerdab, aga põhikooslus on ilminguline, reaalne kokkupuude inimsilmadele nähtamatul moel, et oleks kaitstud Looja loominguline valgus, mis suunab energia (ülekantud tähendusega) ühelt ilmingult teisele. Pole vaja süüvida selle toimimisse, vaid on vajalik tasakaalustada (energiavälja tasandilt loodud valgus) nõnda, et see avalduv nähtus oleks tasakaalustatud olekus. Neile, kelle ülesanne on seda „koridori“ läbida ühest võnketasandist teise (kui see on lubatud), et Maa ühiskond ja selle “koridori“ läbitav trajektoor oleks lubatud vaid neile, kelle kõrgemaks hüvanguks on Maa, kui planeedi, kaitsmine ja selle väärtustamine aja kulgemises.

 

Nii, et oleksid tasakaalus Ema – Maa kui ka selles olev eluvorm, mis on paigutatud Maa kui planeedi eri kihtidesse, kui ülisuur kooslus, vormiline ilming. Mille eesmärgiline siht pole ainult läbitavus, vaid korrastus ja kaitsmine, kosmiline korrastus ja kaitse. Me täname ja näeme, et see tekitab vastuolusid inimmeele tasandil, kuid sina Lille Lindmäe mõistad, et ruum, milles maailm (teie mõistes) elab, on kaduvväikese tähendusega kosmilises plaanis, universumis. Selle eesmärk pole otseselt mitte ellujäämine, vaid ARENG (suurte tähtedega). Loominguline objekt, subjekt ja väljavaade on ülioluline Jumala suures plaanis, mis ühendväljalises ruumis kosmose ja inimkonnaga otseselt seotud. Keeruline, aga vajalik arusaam – te pole üksi, teiega on palju imelisi olendeid ja kooslusi, millest arusaamine, jälgimine, märkamine, teadvustamine eridimensionaalsetes võimalustes (paikkonniti erinevatel planeetidel) on võimatu ja samas nii kättesaadav (kui see on lubatud). Oluline on ELU mitmekesisus, loominguline areng ja kättesaadav informatsioon, et elu jätkusuutlikkus kestab ajast-aega väga erineval moel ja selle mõistmine on raske, kui sellest TEADMINE (suurte tähtedega) lähtub arusaamisest, et Maa on ainus paik planetaarses ühiskonnas. Kus kosmilises plaanis ei mõisteta Elu tõelist tähendust ja väärtust, kus iganes viibitakse. On olemas üks tõeline, reaalne suur plaan: kosmiline väli ja ruum, mis jaotub laiali eriilmelistesse kooslustesse, kokku püramiidid ja Maa enda energiapaigad, mille lävendivalgus Maal on tõusnud ülikõrgele. Me täname! Aamen.

 

 

Pirita Kristalltempli valguses on hea elada nendel, kes on andnud oma panuse Maa toimimisse uudsel moel rahvaste koosluses. Iga inimene mõistab selle tähendust isemoodi, aga koondsõna on KÜLLUS (suurte tähtedega. Aamen. Me täname!

 

Hoidke teineteist, oma lähedasi ja elage hirmuvabalt, kuid ettevaatlik tasub olla rahvarikastes kohtades. Me täname! Aamen. Veel pole oht möödas (haiguspuhangud Euroopas, Eestimaal ja üle kogu maailma on reaalsed). Olge sõbralikud ja sallivad, sest see tagab teile kaitse – kui hoolite teistest, hoolitakse ka teist. Täname!

 

Täname kõiki ühismeditatsioonil osalejaid , ja täname Lille Lindmäed ja Priitu ühiskogunemise eest, mida tehti interneti vahendusel. Energiakanalid on avatud olekus kõigile, kes tänasel koosviibimisel osalesid. Kogu energia, mille saatsite laiali ühisvalgustatuse toel, on jõudnud abivajajateni: inimesed, elusloodus, riigid, hulk elusolendeid ja paiku, kõike ei jõua loetledes kirja panna. Me täname! Aamen.