Pühapäevased otseülekanded
augustis 2023

Pühapäeval,
20.augustil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 138

Videomeditatsioon nr. 145. 20.08.2023    Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 5.08 ja 8.08.2023.

Suured ja väiksest väiksemadki ruumid meist inimestest suudavad end avada avatuks või siis, et need on natuke praotunud või aina kinni.

 

Ühes ruumis olen aina vana Erkki, kuigi oskan praegu siirduda elama ruumi 2716. Võin olla natuke füüsilises inimese ruumis ja samas võin asetuda olema ka mitte füüsilissegi. Need kaks täiesti vastupidist olukorda võin asetada olema lahti minu teistest ruumidest, mida kannan Endas ehk oma kõrgemas Minas, mis on mingit viisi ka üks ruum minus. Need väga erinevad ruumid siis võivad olla minust kas esil või peidus justkui ühinenuna või mitte ühinenuna seal oma kõrgemas Minas.

 

Nüüd paljud lugejad võivad mõelda, millest mina jälle tahan teile rääkida midagi täiesti uut ja erilist endast ehk vanast Erkkist?  Kas olen täiesti aus, või kas oskan vaid avada teile lugemiseks erilist asja, eksitades teid uskuma mind mingi tasemeliseks inimese ja Looja vahepalaks, avades isegi sellist teadmist meist inimestest, millest keegi inimene veel ei oska rääkida midagi? Kas inimeses võib elada mitmeid selliseid ruume, millest mitte keegi pole varem rääkinud väiksematki teadmist või õpetuse sarnast?

 

Olen alati püüdnud olla vaid teadmiste siirdaja neis kirjutustes, mingiks käeks tõelisele kirjutajale. Kas Elu Endale, Looja Endale või aegajalt kellelegi teisele, kes asetub tegema neid kirjutusi kõigile lugejaile. Kes siis võib vastu seista  minu ja Nende õpetusele? Vaevalt normaalsete oskustega varustatud inimesed, kellest mina olen hea näide, normaalses inimese ruumis olev vana mees Erkki. Pöördume tagasi jälle tõelise kirjutamise juurde, mis on edastamine otse Elult Endalt.

 

Kui inimesest on esmalt avatud temas olev väga eriline ruum ehk tema oma kõrgem Mina, see Suur ja eriti väike ruum meist inimestest justkui ärkab elama iseendana ja hakkab õpetama inimest selliseks nagu Ta isegi oskab olla ja õpib, ärgates esmalt kooma sarnasest ruumist meis inimestes. Kes siis tuleb Temast Temale õpetajaks? Kas see on inimene ise või mingi teine ruum temast?

 

Olen õpetanud teile, armsad lugejad, et olen ise õpetanud Teda avanema ja lõpuks aidanud Tal  tõusta minule õpetajaks. Kas on nii või on teisiti?  See lause avab täiesti uut teadmist meist inimestest. Kas olen  veel ruumis üks (1) olev vana mees Erkki või mingi muu ruum temas?

 

Vastab Erkki. Tänan, tänan, tänan. Inimese ruum oskab aina vastu võtta seda, mida Sina, kes oskad õpetada ja teha kõike, mida me inimesed ei oska ega hakka ka kunagi õppima, vaid võime hetkeks natuke võtta endasse või oma kõrgemasse Minasse. Võime siis olla vastuvõtjaks igale osavasti Endasse asetunud osale või ruumile, mida Sina, Elu Ise, asetad meisse kas hetkeks või natuke pikemaks ajaliseks ajaks, sest oled eelmises kirjutuses (Kirjutus 5 – 8 – 2023) ilmutanud, et oled meist lahti ja ümber paigutanud selle kõige ilgema ja oskamatu osa lõplikult. Selle kõrvaldamise järel minagi võin vastu võtta Sind juba inimese ruumis, armas Vanaisa ehk Elu Ise, kas hetketi või natuke kauem, kui vaid asetun sellesse ruumi, kus olen üks oma kõrgema Minaga. Nii vastan esitatud küsimusele.

 

Kas on see eelmine osa sinu meelest, armas lugeja, huuhaa või ehedalt vastu võetud teadmine sellest, kuidas Elu Ise võib asetuda omal viisil isegi kirjutama sedagi kirjutust? Kas oleks ka sinul võimalik vastu võtta Temast natuke midagi elama sinus? Nii, paljudele Elu Ise ehk on edasigi täiesti kauge või täiesti utoopia ehk muinasjutu sarnane Energia, mida keegi inimene ei saa kunagi vastu võtta ehk vaid mõelda või tajuda just nii nagu me inimesed oskame tajuda nii Loojat kui ka mingil moel isegi Elu Enda ruumi endas. Vaikseks muutununa tajume Nende puudutust endas. Nüüd see väga targal moel avanenud kirjutus kinnitab, et tunneme Nende puudutust endas, kas peas või kuskil füüsilises kehas. Nii need kaks Suurimat Energiat, Annet ja Salapära oskavad siirduda või siirata midagi meie ruumi ja me vaid tajume siis Nende kohalolekut oma füüsilise keha abil ja kaudu just selle puudutuse moel. Üks ruum meis inimestes siis suudab tajuda Nende kohalolu meie ruumis just selle puudutuse abil.

 

Pöördun veel eelmise kirjutuse (Kirjutus 5 – 8 – 2023) juurde. Oskamise ja Õppimise Seadused avasid selles kirjutuses täiesti uut teadmist sellest, kelle Elu Ise kõrvaldas inimkonna ruumist ja asetas meis uude ruumi pea olematul moel peitununa. Ehk olema väga andetuna ja inimkonnast justkui lahti. Te ei ole ehk osanud veel mõelda, kuidas see natuke mitte füüsiline on asetunud elama peidetuna füüsilise inimese ruumis? Mis see siis oskab olla, olles meis peidetuna ja kooma taolises ruumis? Kas selles ruumis olles, see saab edasigi mõjutada, meid näiteks haigustena või mingi kahjustajana? See Oskamise ja Õpetamise Seadusega seotud asi on ehk paljudele lugejatele imelik ja raskelt avatav teadmine, toon selle esile nüüd väga targal ja õpetaval viisil nii, et õpiksime igaüks mõtlema, kes oskab ja kes mitte kunagi, sest et inimkonnast on osaval moel lahti ja eemaldatud see väga osavaks õppinud olend või ainagi asetatud koomalaadsesse olukorda.

 

Inimeses on aina olnud kaks väga suurt ja osavat ruumi. Ühte nimetatakse ajaks ja teise nime poleks tarvis kellelgi kunagi öelda, vaid hoida endast igavesti lahus isegi nime nimetamata. Kus see elab ja mida oskab teis edaspidigi teha, kuigi see on osaval viisil asetatud teiski ehk inimestes justkui koomasse ja peitu? Mil viisil oskate nüüd mõelda esiteks end ehk inimese ruumi ja teiseks seda ruumi, mida nimetate inimkonnaks?  Kas need on üks ja sama või mingil moel kaks? Ehk inimese ruum on oma ruum ja inimkonna ruum sellest eraldi olev või on nad ühinenud üheks ja samaks?

 

Erkki avab selle teile, armsad lugejad. Avamise ja Õppimise Salapära asetub Ise minust esile ja hakkab õpetama igaühte, kellele see asi on olnud veel uus ja võõras. Algul avan oma ruumi ehk olles jälle normaalses inimese ruumis vanake Erkki.

 

Inimese ruumis olen vaid vana mees, kellele need selleski kirjutuses esile tulnud asjad on aegajalt uued ja aegajalt täiesti vanad ehk suudan samastuda normaalse inimese teadvuse ruumiga. Tean ja oskan mõelda, millal inimesel on raske mõelda selliseid asju ja millal taas need on igale inimesele täiesti tuntud või sellised, millest saab aru igaüks, kes on natuke edenenud oma vaimsel rajal. Kuid asetudes sellesse ruumi, kus Oskamise ja Õpetamise Seadused on avanud End minus või minust, mina suudan siis õpetada igat inimest ja sedagi, keda nimetame inimese oma kõrgemaks Minaks.

 

Kuidas te nüüd mõtlete? Nii, et need kaks täiesti erilist Energiat või Seadust on avanenud minus ja asetunud Õpetajaks, kuigi olen edasigi avatud ja esil ka inimesena ehk iseendana ja natuke ka Nendenagi või mõlemates ruumides või Seadustes mingil uuel moel kinnitununa. Kas see on sulle armas lugeja uus asi või vana teadmine? Paljud teist küll oskavad mõelda, et inimeses elab palju vanu ja eriti osavaidki olukordi justkui avatuina, kui vaid inimese oma kõrgem Mina on avanud kõik väravad sellistessegi ruumidesse, millest te ei ole kunagi kuulnud, et oleks õpetatud kedagi inimest. Nüüd on võimalus hakata õppima seda, mida pole kunagi õpetatud ühelegi inimesele. Jätkan veel sellest, kuidas inimese ruum ja inimkonna ruum erinevad üksteisest?

 

Inimese ruumis ei ole see väga eriline nimetamatu energia väga avatud ega aktiivne, kui inimesed ise püsivad sellest lahti ja ei hakka ise seda kunagi aktiivselt kutsuma end avama. Seda oskate siis hoida omagi oskamistega peidus ehk lahti endast ehk inimese ruumist.

 

Kuid sellest inimkonna ruumist? Seegi ehk on olnud omapärane ruum, mis oskab asetada end esile vaid nii, et selle abil Elu Ise ja Looja Ise suudavad  asetuda sellesse väga erilisse ruumi või energiasse mingiks osavaks Õpetajaks  või selle osaks. See energia oskab ise säilitada iga inimest ehk tema ruumi endasse kinnitununa mingi ande ja salapäraga. Seda ei suudeta kunagi näha ega tajuda, vaid ollakse sinna kinnitununa. Üksikud inimesedki on aina vaid kinnitununa sellesse energiavälja, kuigi nad kunagi ei suuda tajuda selle olemasolu. Seda Oskamise ja Õpetamise Seadus või Seadused oskavad teile lugejatele nüüd õpetada, nii et mõelgem koos, kes siis on tegelikkuses kõikide osadega lahutatud sellest nimetamatust olendist? Kas see on inimene või inimkond?

 

Paljudele see asi on võõras või ikkagi uus teadmine, sest inimesele pole kunagi avatud sellist õpetust nii, et oleksime isegi osanud mõelda, et saame kunagi ühe ruumi endas vabaks sellest nimetamatust olendist. Millisest ruumist siis tahan nüüd veel õpetada midagi uut teile, armsad lugejad? Kas see on see ruum, mida nimetame inimkonna ruumiks või mingi muu ruum meis inimestes? Vastan: see on täiesti uus ja ka igavesti esil olnud ruum 2716, millest kirjutasin eelmises kirjutuses. Sinna ruumi mina, sina ja iga osavasti end õpetanud inimene suudab aina asetuda, kui algul õpib ja asetab siis oma osavama poole elama aegajalt või hetketi. Inimeses siis õpib elama see ruum 2716, kus me ei ole enam väga tugevalt isegi füüsilised, vaid aste astmelt rohkem mitte füüsilised, kuigi oleme edasigi inimese ruumis. Selles nimetatud ruumis võime avaneda täiesti uutele ja meile igaühele veel eriti erilistele Annetele ja Salapäradele.

 

Neist hakkan natuke avama uusimat teadmist järgmistes kirjutustes nii, et saate isegi tajuda ja mingil viisil õppida mõtlema, kes siis elab ja õpib asetuma inimese ruumi isegi nii, et imedki avavad meist end, kui vaid algul oskame ja õpetame sinna uusimasse ruumi 2716 end asetama ja õppima tegema neid imesid teistele?