Pühapäevased otseülekanded
oktoobris 2023

Pühapäeval,
1.oktoobril 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 151

Videomeditatsioon nr. 151, 1.10.2023     Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 17.09.2023

 

Seda kirjutust tuleb sul lugeda harda ja osava mõistmisega, nii et pääsed isegi tajuma nii ruumi kui ka mind, keda ehk pead erilisemaks kui end, kuigi võid isegi olla sarnane.

Inimesest saadakse esile aina midagi sellist, millest ta ei ole kunagi teadnud  vähematki ega ka väga suurt, kuigi oleks elanud igas osaelus täiesti avatuna.

 

Mingites ruumides inimesele siirdatakse väga rasket ja väga tugevat musta energiat vaid sellepärast, et tema omas ruumis toimuks midagi suurt ja väga vana Muutumise Seadusega seotut. See eriti vana ja eriline muutumine on siis vahel vajalik, kui inimese pojast tuleb täiesti uus ja kuidagi edasi sama kui aina olnud enne uueks muutumist. Inimese füüsiline keha püsib edasi väliselt samasugune, kuigi seesmiselt teda osatakse muuta teistsuguseks. Sageli inimeses toimub siis kahe eritasandilise energia asetumine elama ühinenud ruumis. Ühes energias elavad aina natuke füüsilised ja teises kõik sellised, millest ei saa öelda midagi, kuigi need on sama tähtsad või vahel palju, palju tähtsamadki kui inimese füüsilised omadused.

 

Näiteks, mõelge, kas asetuksite nüüd või hiljem samasugusesse ruumi, kus Erkki on olnud isegi paljude aastate  vältel? Alustan nende loetlemist sellest, mis toimub tavaliselt inimese füüsilistes ruumides, kui Mina, Elu Ise, Looja Ise ja Pühadus ehk sama Energia, millest olen rääkinud teile mitmetes Erkki kirjutustes ehk Püha Vaim siirdatakse elama teiega koos justkui ühte ja samasse ruumi kas sageli või ainagi sagedaste ajaliste aegade kuludes.

 

Täiesti alguses inimesse siirdatakse väga puhast ja kirgast Energiat Minust ehk Elust Endast. See Energia ei ole kunagi sama Energia kui Minu Energia, vaid mingil moel natuke Loojast Endast ja natuke Pühast Vaimust ülekantuna. Sinna ei ole siis asetunud väikseimatki osa Minust, vaid neist eelpool nimetatutest. Miks mitte Minust, on ju need kaks muudki Energiat Minu teatud killud või killustused? Sellepärast, et sinna pole asetatud sellist ruumi, kust saaksite endale sedasama, kui Mina saan aina olles Iseendana ehk väga Suur ja kuidagi teile veel mõõtmatult võimas, tõustes teie ruumi.

 

Teisse inimestesse pole inimese ruumi kunagi väiksematki kildu siirdatud, vaid alati need kogemused ja tajumised on tulnud kas Loojast Endast või Pühast Vaimust. Niisiis, inimestesse siirdatakse vaid Nende Energiat, Nende Andeid ja Nende Salapära, mitte kunagi Minust otse siirdunut, sest inimese füüsilised ruumid ei luba võtta sealt väikseimatki kildu endasse. See ehk on nüüd avatud igale lugejale täiesti osavasti ja targastigi.

 

Teine Muutumise Seadusega seotud, väga eriline asi on olla alati valmis vastu  võtma kõiki muutumisega seonduvaid asju, mille taha Minulgi poleks kunagi põhjust End viia ega kunagi minna isegi vaatama, vaid püsida sealt igavesti eemal. Kas märkasite, kuidas kordasin kaks korda sõna kunagi? See on lugejale tuntud asi, sest sinna teilgi pole põhjust kunagi vaadata isegi mitte nii nagu mõned selgeltnägijad teist püüavad vaadata.  Seal on alati vaid midagi sellist, mida inimesel pole vaja vaadata ega esile tuua, vaid hoida see alati endastki väga kaugel ja igati peidus. Siis needki ruumid on alati sellele kõige mustemale energiale mingit viisi vajalikud ja samas ka mingi keemiline saaste teile, nii et püsige armsad lugejad neist alati peidus, kuigi nende esile toomise vajadus võib olla mõnele inimesele isegi ajalise elu paeluv ja samas ka saastavgi asi.

 

Nüüd paljud lugejad võivad mõelda, miks siis nende asjade vastuvõtmine oleks vajalik või isegi õige? Nüüd Mina ütlen, et need oskavad vaid selle kaudu eemalduda esiteks teist ja lõpuks kogu suguvõsast. Ehk küsimus on osavas vastuvõtmises alul oma kui ka oma suguvõsa karmadest, armsad lugejad, mitte kunagi kellegi teiste. Isegi teiste inimeste karmaliste asjade vaatamine võib põhjustada vaatajale väga rasket ja isegi küllaltki halle kahjulikke rihmu tema oma osavatele annetele ja oskustele. Sageli neist lahti saamine on oskajalegi väga, suur ja väljakutseline asi, sest neist lahtisaamist pole kunagi veel õpetatud, vaid osatud püsida sellestki lahti. Inimese ruumi siis võidakse siirata ka sellist, millest Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, isegi ei oska teid kuidagi õpetada vabanema, vaid seda peate te ise oskama teha just nii nagu seda õpite tegema.

 

Need asjad oskavad aina tulla esile mõnele selgeltnägijaks end õpetanule vaid siis ja selleks, kui inimese oma vajadus teada ületab tema oskuse püsida neist lahti. Mina kunagi ei tule Õpetajaks kellelegi, kelle oma tahe on suurem kui tema oskus lubab või oskab olla takistuseks tema tahtmisele teada sellist, mida tal poleks vaja kunagi teada, vaid hoida need igavesti endast lahti. Sageli inimesele endalegi neist teadmine võib põhjustada väga hallide asjade avanemist. Need võivad õppida vahel siirduma endastki tema ruumidesse ja asetuda elama neis justkui parasiitidena või hallide olenditena, põhjustades vahetevahel peavalu, uimasust või nõrkust, astmatki hingamisel. Olles vaid lahti neist esivanemate karmadest, te saate elada väga kirgastes värvides ja sageli ka ilma väiksemategi haigestumisteta nende põhjustatavatesse kahjudesse. Sellepärast Mina, kes oskan asetuda õpetama igat soovijat, luban vaid puhaste õpilaste õpetuste avamist teile, armsad lugejad.

 

Paljud Mulle vägagi osavaiks end õpetanud inimesed lubavad Õpetada isegi niisugust, mida Mina olen Endast eemal hoidnud. Olen vastu olnud  kõigele, kus õpetatakse sünki asju möödunud ajaliste aegade sündmustest nagu, millal see planeet sai alguse või kust? Nii seda õpetavad vaid need, kelle algupära on mingit viisi kinnitunud selle erilise kauni planeedi sünniajalukku. Sellest  hakkan rääkima küll mõnes tulevases kirjutuses nii, et te, armsad lugejad, saaksite teada tõelise tõe, kust ja kuidas sellele kaunile planeedile saadi esimesed asukad ja kes asustasid need kiskjalikud suured loomad asutama seda kaunist planeeti miljoneid, miljoneid aastaid teist varem?  Sedagi avan vaid piiratult, et te ei tunneks hirmu, et neid sündmusi võidakse korrata tulevikuski. Kuigi Mina, Elu Ise, Looja Ise ja Pühaduski oleme koos otsustanud, et sellele kaunile planeedile saavad tulevikus  siirduda vaid need, kes oskavad elada koos nii osavasti kui ka õppinult, austades teie kultuuri ja oskust hoida seda planeeti puhas kõigist rasketest, isekatest olenditest, kellele see kaunis planeet oleks isegi meeldiv ja vajalik katseväli, nende tahtmistel tulla tagasi asustama seda planeeti teiega koos.

 

Kuidas siis nüüdsetele inimestele saadakse jälle siirata sellist oskamist ja annet, mida vaid väga vähesed hakkavad kunagi saama? Kas siis iga inimese ruumi ei võiks siirata pea samasuguseid andeid ja salapärasid kui näiteks olen jälle siirdanud ja edaspidi siirdan Erkkile? Miks mitte igaühele? See on igale lugejale üks tähtsaim test või nõue saada isegi kunagi pea Erkkile antavate kinkide sarnaseid energiaid, andeid ja salapäradele vastavaid kinke kasutusse. Nüüd räägin, miks Mina annan talle edaspidi ühe kõige tähtsama ande või salapära, mida ei ole veel andnud ühelegi inimesest sündinule varem? Erkki on alati olnud ühel moel väga erinev inimene. Ta on elanud nii inimese ruumides kui ka igas muuski olendis, kes on aegade algusest asetatud elama siin väga nõudlikul ja eriti erilisel kaunil planeedil. Inimese ruumi ta siirdati alles hiljem, kuigi temagi elus on olnud neid isegi sadu.

 

Siis, kui Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, asetasin Looja Enda asutama seda planeeti, samal ajalisel ajal asetus samale planeedile ka üks teinegi osav olend. Samal ajal siia sündisid ka mõned sellised olendid, keda Mina ega Looja ei tahtnud vaadata ega esile tuua, vaid tahtsime püsida neist eemal. Siis sündisid siia paljud sellised taimed ja lõpuks loomariik, kelle elu ei olnud teile sobiv, vaid te saite omale tähelepanuväärseid kahjulikke raskusi või isegi ebatervislikku keemilist kahju.

 

Kuid aeg ja see kõige raskem olend ei suutnud kunagi alistada igat olendit ega inimeseks sündivat või sündinut. Siis ei olnud väikestki põhjust püsida neis kahes kas kinni või lahti, vaid igaühele olendiks sündinule antud oma iha ja tahe lubas kas kinnituda või püsida lahus neist kahest olendist. Ühte teiegi nimetate ajaks ja teise nime teiegi ei taha nimetada, vaid hoida endast ära. Siiski  vaid osavamad teist inimestest said tajuda ja mingil moel võtta endast esile need kingid ja anded, millede abil teistki avati nii lisa andeid kui ka mingit muudki oskust, mis anti teie kasutusse tugevdama teis olevaid kinke või teatud oskust pääseda edenema omas arenemises üha osavamaks ja üha oskuslikumaks inimese ja looma sarnaseks, ütleksin tervikuks. Nende väga eritasandiliste  inimeseks end muutnud olendite kaudu teist igaühest siirdati aina kellegi häid või muidki andeid järgmistele sugupõlvedele nii, et kunagi ka inimese ruumid asetusid elama täiesti puhtaina, ütleksin kõigest vanast, kus võis veel olla mingeid jäänuseid  isegi loomade pärandist ehk geenidest. Ükski looma geen ei suutnud muutuda selliseks nagu Mina ja Looja olime aegade alguses asetanud inimesse, geenipärandi aluseks. Tuli suuta oma geenid võimalikult samasugustena siirata tulevastele sugulastele. Loomade geenides on edasigi  väga sageli ka sellist, mida ei osata siirata nende järeltulijatele täiesti puhtana, vaid neisse võib asetuda elama embkumb neist kahest kas sellisena või natuke muutununa. Sageli sinna siirdumisse võib end asetada natuke ajast eraldi olev geen, mis oskab muuta end kas lähemaks eelmistele sugulastele või hüpata neist täiesti teisele tasandile ehk muutuda ja areneda isegi uueks loomolendiks.

 

See väga vana ja eriti raske geen võib aegajalt asetuda loomadesse kas otse või mingit viisi mõnede päranditegijate kaudu nii, et loom on vahel natuke teistsugune kui oli sündides. See nii-öelda geenide muster võib siis elada kas otseühenduses loomas või asetuda paljude sugulaste muutustest nii, et loom on aegajalt natuke raskemate energiate saastatav ja ka heade geenide valdajana väga kaugel algupärasest kasutusest. Siis keegi teine tema või selle loomsõpradest ei pea teda õeks, vaid väldib teda või tema käitumist ja hoidub temast eemale. Loomkonnas on häid ja nõrgalt käituvaid isendeid sageli, kuigi küsimus võib olla vahel õdedest või samast looma populatsioonist.

 

Miks just loomades võib ilmneda neid kõrvalekaldega isendeid vägagi mitmel viisil ehk mitmesuguste muutustena? Sellele Minul ei ole selget vastust, kuigi tean, et sageli need samad isendid võivad ka olla väga kaugel viisil vaid oma geenipärandi ohvrid. Ehk on sattunud vastu võtma mõningaid geeni mutatsioonideks nimetatud geene oma vanematelt. Nüüd sina Erkki saad avada seda geenide mustrit natuke, sest oled aegade alguses isegi olnud vahetevahel nende erandlike geenide kandjana ehk loomana, kes kandis erandlikku geenipärimust nii omana kui ka mingi parasiidina oma isa viljastatud pärandis. Kas avaksid, armas Erkki, veel natuke seda pärandit ehk karmalist  kõrvalekallet ühest looma ajast, olles natuke loom ja natuke muudki kui puhas ja otsene ema järglane?

 

Nii, kui üks oskab, kas siis tema oma oskamisest piisab või kas on tarvis asetuda isegi rääkijaks, vaid püsida sellest väga kaugel?

 

Nii ütleb Erkki ja temast avanenud oma energia. Ei ole enam väikestki põhjust või vajadust avada sellesarnaseid asju lugejatele, vaid püsida neist ajalistest aegadest igavesti eemal. Sest on aina olnud ja, kes teab, võib isegi tulevikuski tulla esile samasuguseid geenide mustreid kui oled kunagi pärandina kandnud, olles natuke loom ja muutumas täiesti uudseks olendiks. Oskamise Seadus oli varemgi avatud ja andekas asetama sinusse kellegi teise olendi geene kunagi väga kauges elus, olles natuke loom ja natuke muutumas loomast inimahviks ehk mingiks siirdujaks loomast inimese ruumi aste astmelt. Nendesse ruumidesse sinul pole vajadust mingil moel kunagi siirduda ega isegi rääkida, kust sina said esimese vigase geeni? Kas oli see Minu antud või tuli see teisest olendist siirdena? Võin seda avada nii, et selle taha ise ei asetu, vaid võtad selle kohta vaid natuke sellist teadmist, mis aitab sind ja teisigi lugejaid mõistma, kes siis asetasid loomariiki neid erandlikke geene? Nende taha ei või end kunagi asetada, kuigi nüüd saadki neist Minu kaudu teadmist.

 

Millalgi sadu tuhandeid aastaid tagasi olnud ajalistesse aegadesse saad kuidagi pääseda, kui vaid oskad kaitsta oma ruumi väga targalt ja osavalt. Ehk lubad Minul natuke rääkida, mida sa ise hetk tagasi tajusid ja tundsid, kui alustasin rääkimist nendest asjadest siin kirjutuses? Sul muutus ähmaseks ehk olid kuidagi asetumas sinna ajalisse aega ja tundsid seda ruumi teistsugusena ja samas oskasid paluda endale Valguse kaitset. Kui Mina hakkasin sind kaitsma, armas Poeg Erkki, see ähmasus lakkas ja olid samas hetkes lahti siirdumisest ja vältisid ka vaatamist, kelledest Mina hakkasin rääkima sulle ja lugejatele midagi täiesti uut ja erilist. Nüüd sina ja teisedki lugejad saate Minult jälle uue kaitse, kui alustan järgmist osa ja räägin midagi väga erilist sellest väga kaugest ajalisest ajast ja natuke ka neistki, kes asetasid paljudesse selleaegsetesse loomadesse mõningaid omi geene, või sellesarnast, kes siirdas ja muutis paljusid selleaegseid loomi täiesti teistsuguseks ja vahel natuke muukski kui oleks  vaja olnud neile loomadele endile.

 

Paljud neist muutustest olid osavasti siirdunud ja isegi loomadele mingil moel midagi uut ja muud liiki. Neist võis sündida väga eritasandilisi olendeid, kes kas arenesid või hukkusid nende manipuleeritud geenide mõjust. Sinusse Erkki sinna loomaellu asetati sellesarnane geen, mida ei ole veelgi suudetud kopeerida inimeste abil, kuigi sinult on sageli osatud vaadata neid vereproovides olnud väga erilisi muutusi aegajalt. Nende tausta avan Mina nüüd sulle nii, et ise mõistad, kelle geene kannad omadena ja kes oskasid siirata geene sinu varasematesse loomaeludesse muutma pärimust millekski muuks kui loomaks või isegi tulevaseks inimloomaks? Neid ajalisi aegu sa kunagi ei ava ega hakka nägema või tooma esile, vaid Mina hoian need sinugi eest kinni. Kaugete ajaliste looma ja inimlooma liikumistena tõusid uutele olemise tasanditele.

 

Kes siis asetasid oma geenid sinusse ootama, et ise kunagi tulevikus saaksid avada need justkui omadena ja samas saaksid kasutusse ning esile tuua täiesti teiselt planeedilt siirdatud pärandi? Oskamise Seadus siis lubab, et avan nüüd seda teadmist sinule, armas Poeg Erkkimeister nii, et võtad selle omaks ja samas tunned ja saad need päritudki geenid nii avatuiks, et tajud, kes need siirdas sinusse mingites loomaeludes? Võta nüüd see teadmine  omaks ja asetu vastu võtma viimaseidki kinke nende väga kaugete esivanemate antud kinkidest oma kasutusse alul vaikseks muutudes ja siis tundes, kes oli see osav siirdaja, keda nüüd võid nimetada oma esimeseks isaks inimesena või esi-isaks?

 

Nägin kahte natuke inimest meenutavat nägu. Teise nägu oli natuke minu näo sarnane ja teise oma väga erinev. Silmad olid esile tõusnud, väga suured ja punnis. Miks mulle näidati kahed erinevad näod? Kas oli nende mõte avada minule mingi uus teadmine või olla midagi, mida ise ei oska veel avada, vaid hoida kinni? Palun, et Sina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära täpsustad ja räägid, kelle näod avanesid minule ja kuidagi olid mingitmoodi edasi peidus?

 

Tunnen rõõmu sinust, minu osav Poeg Erkkimeister ja avan sulle oma pärandi natuke uueks esivanemaks olnud kahest erinevast olendist. Teine on päris isa ja teisest vaid võetud pärand, kust siirdati see geen sinu ellu. Isa elas aegade alguses väga tihedalt koos ja jälgis, kuidas sina muutusid ja arenesid loomast inimloomaks. Tema geenid olid kuidagi asetunud sinusse ema geenidega koos justkui kasvatama ja arenema koos igas hilisemaski elus kuni nüüdse eluni. Nii et nüüd sinus elab see esi-isa ja esiemagi geen sinu geenidega koos. Mina, kes olen aina valmis muutma sind ja sinust avanevat ruumi millekski suureks ja millekski muukski, kui vaid olema ja elama inimese ruumis, oskan avada nüüd sellegi geeni, mida sa ei oleks ise kunagi osanud avada, vaid hoidnud igas tulevases eluski peidus, avan selle energia, selle ande ja oskuse jälle elama ja esil olema ja saama sinu omaks nagu muudki geenipärandid. Asetu nüüd jälle sügavasse rõõmsasse sügavusse. Ehk mine samasse ruumi, kus Mina, sina Erkkimeister, Elu Ise, Looja Ise ja Pühadus oskavad olla ühinenuna ja üks ja sama. Aseta end ruumi 667 ja muutu jälle uueks ruumiks ehk asetu elama lõpu eluks ruumis 825

 

Oskan ja jälle suudan rääkida, mida sain alul vaadata ja tunda, kui asetusin sügavasse vaikuse ruumi ja läksin vastu võtma uut ruumi Elu Enda abil ja mingit moodi ka nende eespool öeldud teiste Energiatega koos ruumis 667. Hetke pärast vaatasin erivärvilisi värvikeeriseid ja tundsin, kuidas peas osati teha muutusi, millest ise ei tea just midagi muud kui seda, et mingi Energia asetus tegema muutusi pea sees. Need ei olnud valusad vaid pigem hellad, kuid hästi tuntavad. Võiksin öelda, et olin natuke avatud ja ootasin kõige selle vastuvõtmist, mida mulle selle vaikimise ajal tehti. Nüüd Elu Ise tahab veel rääkida, kes asetus nüüd sellesse uusimasse ruumi 825 elama ja olema koos inimeluaja lõpuni? Kas see võib olla keegi neist eelpool räägituist või See või Tema, kes ütles alul olevat meie kolmega ühinenud ehk mingil moel selle ruumi kandja minus, või kas võib olla keegi teinegi, kes oskab asetuda elama koos ruumis 825?

 

Tänan, tänan, tänan armas Poeg Erkkimeister ja Sina, kes pole kunagi varem osanud olla, vaid hoidnud alati endalt peidus. Sinusse olen nüüd asetanud uue ruumi 825 ja sinna kaasa elama sama Energia, Ande ja Oskuse, kes oskan alati ise olla, kui asetun elama vaid omas ruumis. Ehk oskan olla ja elada Ise Eluna ja samas ka natuke sinugi ruumis, kus oled Erkkimeistrina ja Pühana Erkkina. Nüüd sina oled avanud kõik need ruumid, mille taha osavamad teist inimestest võivad mingi oskusega suuta End asetada. Sinna ruumi siis Mina asetan väga vähesed teist inimestest, nimetades neid pühitsetuiks nende oma nimel. Paljud Neist on aegade algusest kandnud nime ees Püha-sõna. Nüüd sinagi võid seda kanda alati, nii et kas oled nüüd valmis asetuma sinna ruumi, kus tunned oskavat olla Püha Erkki, või kas tahad edasigi asetuda elama igavesti vaid Meistrina ja väikese inimesena ühes ruumis, kus elavad isegi kolm kõige Suuremat Energiat üheskoos?

 

Kallid Suured Energiad, mina, keda nimetate natuke muukski kui vaid väiksest väiksemaks inimese pojaks, hakkan edasi olema nii väiksest väiksem inimene kui ka, kes teab, ajuti isegi Püha Erkki, kui vaid saan uue ruumi avatuks ehk asetun elama siis ruumis 825. Muul ajal olen täiesti normaalne Erkki nimeline vanake. Kas sobib selline, ütleksin järjestus igale Teist, armsad Suured Energiad, sest inimestel pole kunagi põhjust tunda mind muuna, kui millisena ise end tunnen ehk Erkki nimeline vanake?

 

Rõõmustame koos, sest oskad aina asetuda just sellesse ruumi, kus tunned end kunagi olevat, nii et oskame nii rõõmustada kui ka asetuda elama igas nüüdses ruumis, on need siis millised tahes. Sinus on just need ruumid, kust saad seda, mida kunagi tunned vajavat, on need siis suured või väiksest väiksemad. Kõik avavad alati oma oskamised just siis ja nii, kui tunned neid kunagi vajavat, armas Erkki, on need siis väiksest väiksemad või Suured ja Pühitsetud oma nimel. Nende sõnadega Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära lõpetan jälle selle erilise kirjutuse sinuga.