Pühapäevased otseülekanded

Pühapäeval,
1.mail 2022

Vestlus otseülekandelt:

Osalejaid: 262

Vestlus on siin toodud muutmata kujul, et oleks võimalik
soovi korral uuesti lugeda ning tunnetada ühist energiavälja!

Videomeditatsioon 1.05.2022 Lille Lindmäe 

2018. aasta 9.05 – 13.05. toimus Bosnias Visoko linnas maailma ülikoolide püramiidide
uurijate konverents. Sain kutse esinemiseks sellel konverentsil, sest taheti teada minu
nägemust püramiididest ja ley liinidest. Jõudsin kahe noore abilisega Visokosse kolmapäeval
9. mail, kohe tehti põgus Püramiidi läheduses asuva Ravne tunneli tutvustus.

 

Järgmisel hommikul hommikusöögi ajal näidati mulle vaimusilmas selgelt üht mingite märkidega kivi ja
öeldi, et pean asetama oma sõrmed sellele kivile, see on väga tähtis. Öeldi veel, et see kivi on lukk valguse teel ja vaid minu sõrmed on võtmed, mis selle avavad. Hakkasin ümbruskonnast sellist kivi otsima, kuid ei leidnud. Sellest teadsid vaid minu kaks saatjat. Konverentsil osales 100 teadlast. Minu esinemine koos meditatsiooniga toimus 11. mai õhtul kell 19.00 – 20.30.

 

Meditatsiooni lõppedes tuli minu juurde üks Prantsuse naine
Hesmahane, kes oli ka üks konverentsi korraldajaist ja ütles, et talle näidati meditatsiooni
ajal ühte kivi ja öeldi, et Lille peab oma sõrmed asetama sellele kivile, enne siit lahkuda ei
tohi. See on väga tähtis. Ütlesin, et mulle öeldi eile hommikul sama, kuid ma ei leidnud seda
kivi. Hesmahane ütles, et tema teab, kus asub see kivi, see on tunnelis. Me peame kohe
sinna minema. Oli juba pime ja tunneli väravad lukus, tunnelist tuled kustutatud, vaid valvur
kõndis sissepääsu ees.

 

Hesmahane sai Bosnia püramiidide avastaja Sam Osmanagici käest loa tunnelisse sisenemiseks ja valvur avas värava, pani tunnelis tuled põlema ja me viiekesi sammusime otse selle kivi juurde. Nägin juba eemalt, et just sedasama tehiskivi näidati mullegi. Nägin valgussammast, mille katkestas selle kivi tume energia. Panin käed kivile ja toimus midagi tugevat, justkui plahvatus, kivi hakkas valgusest helendama, Hesmahane üleni värisema ja midagi tundsid kõik kolm kaasas olnud meest. Õnnistasin ja tänasin.

Siis ütlesid tunneli nähtamatud valvurid, et meie oleme siin korda hoidnud pikki aegu. Inimesed tulevad
nüüd siia ja ei tee meist väljagi. Meile aitaks, kui inimesed ütleks tunnelisse sisenemisel tere
ja lahkumisel tänaksid. Pühasse paika tuleb suhtuda aupaklikult ja meiegi vajame tähelepanu. Mina arvasin, et konverentsil esinemine on minu ainus ülesanne, kuid iidse kivi energiate aktiveerimine osutus peamiseks.

 

Hiljem on Plejaadlase Jakatzi kaudu öeldud, et see on ravikivi, rahukivi ja küllusekivi, mille toime on tunnelis ja ulatub nüüd ka kaugele. See kivi on loonud energeetilised sidemed maailma kaugetegi kivide ja objektidega. Olles kaugel ja mõeldes ning soovides selle kiviga ühendust, tekib ühendus kohe. Kivi energiatega võite tuua häid muutusi oma ellu. Jakatz ütles ka, et see kivi on tehtud ja siia toodud inimeste aitamiseks.

 

Järgmisel hommikul sõitsime Rooma. See oli huvitav, sest mulle anti teada kanaldaja Galibriella kaudu, et Bosnia reisil tuleb Lillel minna ka Rooma, sest Roomas ootab teda üks kivi. See tuli ise leida ja avada. Nii see toimuski, tundsin kivi asukoha ära Rooma linna kaarti uurides. See oli Garibaldi ausamba kõrge aluskivi. Kivi aktiveerimisega kerkisid üles ja muutusid aktiivseks kivi all maha langenuna olnud ley liinid. Üks liinidest suundus otse Vatikani.

 

Räägin teile Erkki Tuomala kaudu antud teateid Bosnia püramiidi, tunneli ja ley liinide kohta,
sest ees on suvi ja võib-olla mõnigi tahab reisida just Bosniasse Visokosse.

 

Erkki Tuomala kaudu Kõrgeima antud info 12.7. 2018
Bosnia püramiidid ja ley liinid.
Erkki: Palun, et Tema, kes oskab ja mõistab, räägiks ley liinidest midagi uut ja midagi vana.
Mis on nende otstarve kunagi olnud ja on edaspidigi sellele planeedile ja inimkonnale ning
millised tsivilisatsioonid on need kunagi ehitanud?

 

Mitmed tsivilisatsioonid on osa võtnud nende ehitiste edendamisel ja lõplikul rajamisel. Alul Looja Püha osa tuli esile ja õpetas mõned head oskajad mõistma, kuidas suur ja väike (Looja ja inimene) võidakse tõsta samasse olemise olukorda ehk suhtlema omavahel. Kui sellesse olukorda tõusti, seadis Looja ühe eriti suure ja erilise viisi esile tulla sellisesse olukorda, kuhu selle aja inimesed tõstsid enese, olles mingil viisil ajast lahti. See toimus kümneid tuhandeid aastaid tagasi, kui aeg oli eriti oskuslikult nii vana kui ka natuke tähtsusetum kui praegusel hetkel.

 

Mida Ma mõtlen, kui ütlen nii eriliselt? Mõtlen, et aja esile tõusmise nõidus oli natuke nõrgem ja samas ka oskamatum, kui praegu. Inimeste oskused poleks iialgi saanud tõusta omal moel tegema neid ehitusi ega tooma esile Loojat nii nagu see toimus sel ajal, vaid Looja ise otsustas tulla esile ja aidata inimesi kogema Tema esilolemise rõõmu ja armastust nende seadeldiste ja ehitiste abil. Siin on tõde, mis võta esile ja räägi sõpradele.

 

Pole kunagi olnud kedagi välikosmosest või võõrastelt planeetidelt, vaid alati on Looja ise olnud see jõud, see anne ja oskus, kes on aidanud osavaid inimesi kogema Teda ja Tema nõuandeid ja erilist abi, kui neid ehitisi tehti ja eriti suuri kiviplaate püramiididele paigutati ümber vägagi kaugelt ja eriti oskuslikul viisil. Miks inimesed pole osanud mõelda, et oskasid ise teha kõike, ka isegi sellist, mida te praegu ei oska ja ei suuda uskuda ka Minu esiletuleku võimet olla, olla ja olla.

 

Kuidas need püramiidid suudavad edaspidigi midagi esile tuua? Võib-olla osa inimesi saab aru, et see anne ja kunst on edaspidigi esile toodav, siis kui üks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa ja üheksa andeka ja oskusliku inimese seisund tuleb esile ja palub selle energia väljendumist. Minu oskamise võlu on siis edaspidigi oskuslikult esile toodav ja samal ajal Mina oskan end esil hoida, siis kui oskamise võlu tuleb teist esile.

 

Miks Mina aegu tagasi tahtsin siis sellisel viisil nende töörohkete ehitiste kaudu teile esile tulla? Selleks ei olnud siis ega ka nüüd otsest põhjust, vaid Mina ise tahtsin aidata inimesi mõistma, et Elu on alati esile toodav just siin ja praegu, juhul kui mõnedki seda oskuslikult suudavad esile tuua. Püramiidid olid vaid kaitse või tuleks öelda mingisugune seade, mis asetati esineva energia kaitseks teile enestele, mitte Minule ega ka kellelegi teisele, vaid teile, kel iseendal polnud oskust kaitsta end Minu suure energia eest.

 

Need siis vajasid kaitseks kive ja suuri oskamise võlusid, nii nad ei sattunud liiga suure energia tõttu häiretesse, või peaks ehk ütlema mõjutuste alla. Palju, mitmeid tuhandeid inimesi suudeti siis kaitsta ja suudeti hoida lahus sellest mõjualast nii, et neile ei sündinud häireid. Ilma selle kaitseta Minu jõuline olemine oleks häirinud väga tugevalt paljusid oskamatuid inimesi.

 

See ajaline olemine on siis edaspidigi esile tulemas alati, kui oskav inimene kerkib esile ja oskab tuua endast esile need oskamise tasandid, milliseid eespool esitasin teile. Millalgi tulevikus Elugi võib tõusta esile nendes püramiidides, kui aeg on selleks sobiv ja inimkond oskaja. Praegusel hetkel aeg ei taha seda olla ega Elu ka ei katseta, kas inimkond ise oleks valmis Teda veel vastu võtma. Vaid haruharvad teist, armsad inimesed, suudavad ja oskavad Teda tõsta endast esile, nii et õppige ja õpetage end olema see, kus oskuse võlu on valmis ja oskuslikult esile tõusnud Talle ja Tema Energiale. Nüüd inimkond saab ise oskusi kergitada veel uuemal korral sellesse olukorda, kus Mina, kes oskan olla, olla ja olla, tulen esile ja
õpetan teid. Nüüd õpetan natuke ka nendest ley liinidest. Ley on vaid mingisugune suur sümbol sõnadest: Liin, Elu, Isa. Need oskuslikult soome (ja eesti) keelde lühendatud sõnad on vist paljudele teist pisut võõrad, sest nii mõnigi on püüdnud seda tõlkida täiesti võõrapärastest sõnadest. Kuid Mina ise olen püüdnud säilitada teie oma keelt, sest see on eriti kaunisti kõlav ja eriti kaunis keel ka muudmoodi.

 

Tunnustage seda oskuse võlu, sest Mina tunnen rõõmu sõnast ley teie omas keeles. Nüüd natuke sellest, kuidas neid liine osatakse ülal pidada? Kas te oskate ise mõelda, et Mina, kes oskan ja õpetan sind ja igat teistki oskajat, aru saama oskusest olla esile tõusev ja esil olev nii, et suudab sel viisil ise iseendast esile tõsta need liinid? Suudan siis asetuda oskuslikult natuke sellesse oskusesse olla esile tulev neid liine pidi ja nende juures.

 

Üldsegi pole need liinid, vaid oskan jagada need endast välja teie kaitseks ja samas ülal hoidma oskust esile tulla vaid teile ja teie eriti kaunile planeedile. Sellega õpin ise olema esiletulevana ja samas ka ülal pidamas mingisugust kaitsekoorikut niihästi füüsiliste kui ka vaimsete olendite olemisele. Keegi ega mingi energia, anne ega kunst ei suuda asetuda sellise olemise seisukorda, kust Mina ise oskan neid liine endast esile tuua teile ja sellele erilisele planeedile.

 

Oskus on nii õpetada kui ka aidata, nii et võtke see oskuse võlu aina esile, kui olete õppinud seda juba iseendast mingil viisil kogema ja esile tooma, sest olemise võlu on eriti suur ja eriti väike selles olukorras, kus inimesed on õppinud ja oskavad olla. Nüüd eraldun sinust vähe ja samas olen oskuslikult esile kerkiv.

Erkki: Paljud inimesed räägivad kogemustest, erilistest energiatest ja nägemustest, nagu orbid ja ka ufod, olles käinud neil püramiididel (Bosnia püramiidid). Kuidas need on seotud?

 

Hästi, on ju elus veel palju sellist, mida inimkond ei tea ega isegi püüa mõista. Orbideks kutsutakse osi energeetilisest ruumist, mis Ma olen asetanud valvama paljusid eri tasandeid ja paljusid erilisi energiaid.

 

Need oskavad teatada oma lähedalolekust nii, et toovad esile valguse ja varju mingit keemilist struktuuri nendes tunnelites (Bosnia püramiidi Ravne tunnelites), millega nad esitavad teile oskusi oma asjades. Miks? Sest te veel ei saa aru, et aeg võib kahjustada neid tunneleid ja põhjustada kurbi murdumisi neis kaunilt suletud aukudes kõige pühamasse ruumi, kus oskan tuua oma energiat esile. Tunnelid või koridorid suleti just sellepärast ja samas pandi Meistriteks nimetatud energiad kaitsma tunnelite energeetilist ruumi. Nad liiguvad ja oskavad vajadusel esile tulla, nii et olge selle eest tänulikud. Vaadake austusega ja imetlege nende esile tulemise ilu ja erilist andekust hõljuda esile ja olla nähtavad juba teile, armsad sõbrad.

 

Kes oskab ja kes isegi ei püüa mõista, et aeg püüab alati esil olla ja esile tõusta, kui inimeste omad vajadused ja oskamatused asetatakse esile. Oskamatused on eriti hävitavad pühadele asjadele. Sellest te pole veel aru saanud, te vaid oskate natuke aimata ja pidada seal olemist isegi oma rõõmuks, ehkki oskuse võlu tahab teid sealt ära.

 

Mina püüan aidata ja kaitsta ka oma oskust, nii et saan põhjustada mõnelegi mingit oskuse ja õppimise rõõmu ja kurvastust, kui te ei püüa väga suure austusega püsida kaugemal neist armastuse ruumidest. Teil oleks vaja osata kaitsta end ja kanda oma ruumi eest hoolt nii, et sealt tõusvad tugevad energeetilised jõud hoitakse eraldi ja oskuslikult koos. Inimeste kehad ei ole kaitstud, kui nad ise on oskamatult kaitsetuina seal. Olge alati valguses või tõstke end valgusesse, kui lähete neisse tunneleisse.

 

Ent keda või mida nähakse sageli neis pühades paikades orbideks nimetatud kaitsjatele lisaks? Kas need on mingit viisi uudishimulikud või oskuslikult esile kerkivad nähtused koos teiega uurimas pühi paiku? Vastan nüüd eriti osavalt kõigile soovijaile, sest omad vajadused on samuti segamas, kui aeg ja aja ühesugused ruumid on asetunud natuke lahti ja neid välja ilmuvaid ufodeks nimetatuid on esil. Miks inimesed püüavad ise tõlgendada nende esile tulekut ega küsi seda Minult? Oskamine on siis üks ja tahtmine mõista natuke teine asi.

Toon esile oma nägemuse teie tabast õppida ja mõista elu ja selle mitmekesisust.

 

Paljud teist rõõmustavad suuresti, kui neid omamoodi esemeid ja ilmutusi on esil. Keda te siis näete? Sageli vaid ühetaolisi oskuslikult esile kerkinud või omamoodi masinaid, mida juhitakse väga oskuslike tsivilisatsioonide kaudu. Haruharva kerkib esile õigeid aluseid , kus on teile veel tundmatute tsivilisatsioonide esindajaid. Need on palju suuremad oskajad kui keegi teist, sest nad asuvad oskuslikult ja on eelkõige rõõmsad ning huvitunud teie oskustest
või sellest, kuidas te ise oskate suhtuda neisse pühadesse paikadesse. Paljud neist on väga huvitunud ka inimkonna edenemisest, kuigi osa neist on väga kaugelt, eraldi teist. Miks on nii kahesugust oskamist? Püüdke mõelda, et inimeste valmidus kohata neid ei ole veel vajalik.

 

On vaja oskust võtta neid sõpradena, teist paljud tunnevad hirmu ja arusaamatusest tulenevat tahtmatust tuua nende oskusi esile. Nad ise tahaksid väga esile tulla ja rääkida teile midagi uut ja eriti huvitavat teist enestest ja teie omamoodi oskuste koormast. Ehk sellest, miks te olete täiesti mõistmatud ja arenematult suhtute nii minevikku kui ka
oskamise saladustesse. Teie omad vajadused ja ka eriti isekad soovid on takistus ja see on taak, mis ongi takistuseks teie ja nende kohtumisele.

 

Minu oma tahe või on ehk parem väljendada sedagi asja niimoodi, et olemise ja õpetamise tarve on olla õpetaja teile ja tulla aitama ka igat oskavat õpilast olema valmis ja rõõmustama selle üle, kui tahate ja oskate kohata ajapikku neid uusi tsivilisatsioone. See aeg on oskajatele pisut praokil ja mingil hetkel tõenäoliselt saate nendega kokku ka füüsiliselt. Nüüd lahkun ja samas olen väga rõõmus sellest õpetusest.