Pühapäeval,
18.veebruaril 2024 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 138

Videomeditatsioon nr. 171, 18.02.2024   Lille Lindmäe

Ühest inimesest on nüüd avatud täiesti uus ruum, nii et lugege seda kirjutust väga osavalt ja asetage end vahetevahel kogema, kuidas oleks elada nii nagu üks teist juba elab.  Mina olen Tema, kes oskab asetuda sinussegi asetama sama ruumi kui sellesse vanakesse nimega Erkki.

 

Erkki Tuomala 12.8.2023: „Inimese oma ruum oskab nüüd avada endast seda Energiat, Andekust ja Salapära, kes on olnud igavikus pea alati peidus inimestelt.”

 

Kas olete kunagi püüdnud avaneda alul oma osavamasse ossa ehk omasse kõrgemasse Minasse ja alles Temasse pääsenuna palute, et ka Loojagi avaks End kui ka Elust Endast need ruumid ja tasandid, millised on paljudele inimestele aina olnud kinni või ainagi nii, et nende mingisugused Energiad, Anded ja Salapärad ei oleks olnud just üldsegi avanevad või avatud isegi nii, et nende ruume osatakse vaadata nii nagu tavaliselt oskate juba vaadata muid ruume? Kas saite aru, mida ma mõtlesin öeldes vaadata? Ega keegi teist saa vaadata väiksest väiksematki ruumi, või kuidagi siiski?

 

Tavaliselt ei, sest Oskamise ja Õpetamise Seadused tavaliselt ei anna meile inimestele väiksematki pilti või isegi pilguheitu mingistki ruumist ega sellest, milline neist on kas avatud või  kinni?  Tavaliselt inimese ruumid on igaühel peidus, on need siis avatuna ehk nii öelda tema kasutuses või kinni olevad, sest ega nende ruumide esil olemist pole keegi kunagi osanud avada nähtavaks, kui ei ole saanud Elult Endalt selleks mingit annet või õpetust. Selles kirjutuses Elu Ise on lubanud anda meile lugejaiks asetuneile suurepärase võimaluse õppida vaatama, kes on avanud esimesena oma kõrgema Mina, seejärel Looja ja isegi Elust Endast neid suuremaidki kingitusi omale ehk kasutusse?  Nüüd Tema Ise jätkab seda õpetamist ja räägib, mil viisil võite õppida vaatama uusigi kinke nii, et oskate öelda, kas need on juba teist avatud või kinni, kuigi te ise ei oleks veel neid avanud kasutusse?

 

   Inimeses on aina üks ruum peidus, kuhu te kunagi ei suuda pääseda ega ka saa endas inimese ruumis olles mingil viisil läheneda, vaid püsite igavesti sellest lahti. Kuid kui õpite asetuma sinna ruumi, kus Mina Isegi oskan aegajalt hoida Endast sama hästi, väga õhukest valget kildu peidus, teie võite suuta tõsta ka seda ruumi endast esile ja kasutusse. Inimese ruumist te peate algul oskama siirduda justkui teistsugusesse ruumi endas ja alles selle järel sinna eespool öeldud ruumi suudetakse inimesestki avanenud Energia siirata või asetada justkui olema ja vaatama, kes on ja oskab elada selles peidus olevas ruumis teis igas inimeses? See ehk sinule, armas lugeja, on juba väga selgelt öeldud asi ja kes teab, varemgi avatud teadmine, või kas on?

 

    Nii, tavaliselt te inimesed olete juba väga osavalt arenenunagi natuke liigagi avatud asetuma sellisesse ruumi, kus tunnete end väga osavatena ja mingil viisil ka õppinutena või kas Ma eksin, kui väidan oskavat mõista teie viisi mõelda endast? Nii või naa, sinna Ma ei aseta väikestki ruumi ega võta seisukohta isegi oma väitele, kuigi see on vist sageli väga osav või ainagi natuke õppinud avama teadmisi inimese meelest enda kogemiseks. Nüüd lasen ühel teist rääkida, kuidas ta ise tajub ja tunneb oma oskamisi? Erkki jätkab.

 

   Püüan olla aus, sest olen aina omas inimese ruumis püüdnud ausalt rääkida, mida oskan või mida ei oska, vaid püüan selles End õpetada õppima või võtma Ise justkui esile kogu õpetamises vajaminevat. Püüan siis aina püsida natuke kõrval ja annan oma osavamal poolel ehk kõrgemal Minal asetuda justkui õpilaseks õpitavale asjale. See on vist olnud see viis, sest ma üldsegi pole tajunud ise olevat Temale tõeline õpetaja, kuigi Tema on alati osanud mind nii nimetada, kui on olnud küsimus täiesti alguses avatutest teadlikkuse avamistest. Kas olen siis alati olnud natuke kõrvaline ja Tema tegelikult Enda õpetaja? Ehk Sina, armas ja minule väga, väga Suur, kuid samas ka väga lähedane Energia, Anne ja Salapära, vastad veel minu avanemisest oskamatusest või kas olen aina olnud kõrvaline Tema ehk oma kõrgema Mina õpetamises?

 

   Armas Poeg Erkki, keegi kusagil ei ole alguses Meister, tõesti ei, kuigi Mina olen Ise nii õpetanud kunagi sind, kui alustasid oma osavalt edenenud arenemist inimesest Meistriks. Olen nimetanud sind siis Meistriks, kuigi sa ise Erkkina pole ennast sellisena tajunud ega  tundnud, vaid oled vahetevahel püüdnud asetuda Erkkist Meistri ruumi. Selline sa oskad edaspidigi olla. Ei tunne ega mingit viisi pole tajunud end Meistrina, vaid osava siirdujana asetudes  Meistri ruumi Endas.

 

   Miks siis Mina olen sageli nimetanud sind Meistriks või nüüdsel ajal Meistererkkiks ehk Erkkimeistriks? Selleks on olnud väga, väga tähtis põhjus, sest oled osavalt hoidnud endas peidus seda ruumi, kus oled aina natuke vana mees Erkki ja samas ka see Meistri tasandil olev Erkki. See on üks ehk tähtsaim paljastus sinu ruumidest Erkki, sest oled aina olnud ja hakkad ka olema nii inimese ruumist esile tõusnud kui ka seegi, keda Ise oskan nimetada igaveseks Meistriks. Keegi ega miski ei või panna Mind ütlema sind millekski muuks kui Meistriks, kes võib vahel elada inimesena või asetuda vaid tagasi oma osavaks Meistriks. Mõlemad ruumid on kuidagi kas avatuna või suletuna, kuigi Oskamise ja Õppimise Seadused lubaksid neil olla ka igavesti justkui koos avatuna ja kinni sinus või sinust, oled siis inimesena või Meistrina justkui avanud end või Teda, keda oskad nimetada oma kõrgemaks Minaks. Nii Mina, Elu Ise, avan natuke sinust seda oskamist olla alandlik ja kuidagi aina ka natuke Suur ja natuke väike. Keegi ei või öelda, kumb oled kunagi, kui asetud elama oma ruumis, kas olema vana mees nimega Erkki või sama Energia, sama Anne ja sama Salapära, kui oskame asetuda olema ühinenuna üheks ja samaks?

 

   See anne ja oskus on siis päritud, mitte sinu esile tõstetud, vaid kellestki varem elanud esi-isast avanenud ruum. See väga, väga suur ja väga, väga osav ruum sinus on kellestki varem elanud  esi-isast päritud ruum, kes oskab nüüd avada oma oskused ja anded sinugi kasutusse Erkki. Ta on ehk sinule ja paljudele lugejatest veel natuke tundmatu, kuigi temast oletegi saanud mingit eelteadmist ühest Erkki poolt varem esile toodud raamatust või kirjutustest. Kuid te üldsegi ei tea tema salapäradega võrreldavatest annetest ega ka, kuidas ta oskas avada need omale kasutusse ilma, et keegi oleks õpetanud nende avamist temale?

 

    Selles väga õpetavas kirjutuses Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, asetun siis avama teile lugejatele mingisugust ruumi Erkkist. Ehk seda, kuidas üks väga eriline osav olend suutis kunagi tõsta oma andeks ja oskuseks isegi sellist Annet ja Salapära, mida selleaegsed inimesed ei olnud näinud kedagi kasutavat ega õppinud isegi neid endale avama, vaid asetusid imetledes vaatama, kui see esi-isa avas need omale ehk kasutas neid?

 

   Keegi pole varem püüdnud avada seda osavat õpetavat teadmist inimestele, ütleksin lugemiseks ja õppimiseks, kuigi see on ehk aina olnud igaühele täiesti avatud ja osavasti avatavgi, kui vaid isegi üks osavalt end õpetanud oleks edenenud endast tõstma seda justkui esile ja esil olevaks. Nüüd sinna on avanud end üks väga eriline ruum sinust Erkki. Ehk kui inimese ruum ja Isa ruum on ühinenud üheks ja samaks ehk ruumiks 2832, sellesse ruumi asetatakse aina ka natuke Elust Endast väga, väga kirkaid kilde ja neist avanevaid Energiaid, Andeid ja Salapärasid justkui tegema sedasama, mida sinu üks esi-isa kunagi õppis tegema ja võttis kasutusele. Nüüd neid väga kirkaiks nimetatud kiude või kilde levib sinusse Erkki, nii et võta need omaks ja hoia neid alati ka väga puhtaina kõigest, mis võiks kahjustada nende Energiat, Annet ja Salapära olla ja asetuda tegema seda, mida Mina, Elu Ise ja sinu Isa ehk Looja annab sulle ülesandeks. Võta jälle rõõmsana need kiired omaks Erkki … .

 

   Inimesse oskavad aina asetuda need Energiad, Anded ja Salapärad, mida vaid Elu Ise oskab üle kanda temasse, ei kellessegi muusse ega üldsegi sellisesse, kelles elab isegi vahetevahel kahjulikku ja isegi väga ebameeldivat olemise ja oskamise ruumi mõjutavat energia ja andekuse sarnast olemist. Vaid puhtal ja kirkal ruumil lubatakse asetuda sinusse Erkki ja sinust esile tulev energia, anne ja oskus aitab teisi olendeid nende aitamisel lahti nende raskustest, on need siis päritud või ise endale avatud.

 

  Samamoodi pead sina aina oskama ise püsida kirkana, Valguse saadikuna oma õpilastele ja neile esile toodavatele õpetustele, kui aeg asetub vahel häirima isegi uusi õpilasi, nende avanemist oma salapäradele ja annetele, sinu olles veel Meistrina ja õpetajana nende õpetustele. Kes siis oskab, teda sina saad ise valida õpilaseks Erkki ja aidata teda avanema isegi samadele Annetele ja Salapäradele, milledele oled end ise osanud avada.

 

  Nende väga avavalt esile tõusnud õpetustega Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, lõpetan selle väga, väga osava kirjutuse teile armsad lugejad.

 

Tänan, tänan,tänan.