Pühapäevased otseülekanded
septembris 2023

Pühapäeval,
17.septembril 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 162

Videomeditatsioon nr. 149, 17.09.2023.    Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 26.08.2023 õpirühma üritus. Lühikokkuvõte.

 

Oskamise Salapära ja Õppimise Võlu on nüüd mõlemad kohal ja teie, armsad sõbrad, olete jälle koos.

 

Nii Mina, kes olen edasi natuke see vana mees, natuke teie Looja ja killukese killu võrra ka Elu Ise, siis minus, vanas mehes, on jälle uus ruum. See ruum ei ole isegi sellele vanale mehelegi tuntud ruum, vaid on temalegi täiesti uus. See eelmine ruum, millele Mina olen andnud numbri 2075, on siis jälle muudetud, või ütleksin, et olen asetanud sellesse vanasse mehesse jälle uuema nime mingile erilisele ruumile. Neid ruume justkui tõstetakse esile Minust ja Mina siirdan neid sellesse vanasse mehesse.

 

Kuigi olen varem õpetanud teid, et teis inimestes igaühes on ääretult palju väga erilisi ruume, on ruume, mida Mina aina siirdan teisse kuhugi, kuid alles siis, kui te ise olete justkui avanud seda väravat neile ruumidele. Need ei ole päriselt kunagi olnud teie sees või teis mingil kujul, vaid Mina, kes olen Elu Ise, siirdan need alles siis, kui inimene on valmis vastu võtma neid ruume endasse. Täna Mina olen jälle siirdanud sellesse mehesse täiesti uue ruumi. Mina annan sellele numbri. Kas see uus ruum võiks olla kahe viimati nimetatud ruumi kõrval või oleks aeg avada uus numbrisari?

 

Erkki inimese ruum nr.1 on ühinenud uuel moel oma kõrgema Mina, Looja,  Elu Enda ja Püha Vaimuga uude ruumi nii, et inimese ruumi nr.1 enam eraldi esil ei ole. Elu Ise andis uuele ruumile numbriks 3388. See on sümboolse tähendusega: 33 tähendab tajumist ja teadmist, 88 pikali pööratuna aga lõpmatust.

 

Erkki keha muudetakse. Muutused pea alal on väga valulised, ka kõrvakuulmist muudetakse nii, et ta kuulmine muutub selliseks, et ta hakkab kuulma sellist asja, mida tavaliselt ei anta inimestele. See on täiesti uutelt aladelt ehk planeetidelt, kust üldiselt pole vastu võetud teadmisi. Inimkonnas on inimesi, kes suudavad suhelda teiste olevastega võõrastelt planeetidelt. Nüüd need muutused muudavad selle mehe annet, võimaldades tal teadlikult hakata kuulama talle võõrastelt planeetidelt tulevat vestlust ja kontakti. Kõrgeim räägib, mis toimub ajudes, kui pea ala laiendatakse. Alad, mis on justkui peidus ja kuidagi selle vana mehe füüsilisest peast väljaspool, siis laiendamine on nii sisene kui ka väline, kui mõelda seda füüsiliselt.

 

Inimese ruumis on palju sellist, mida te inimesed ei hakka kunagi mõistma, kuigi te võtaksite need omaks või kasutusse.  Sest need pole enam füüsilised ega silmnähtaval olevad, vaid need on aegajalt justkui peidus, kuigi ongi avatuna. Toome neist näiteid.

 

Keegi inimene mitte kunagi ei suuda öelda, milline too inimene tegelikult on, kes seisab teie ees ja on avanenud teile, kui too ise ei alusta vestlust ja räägi midagi oma sellisest asjast, mille alusel te võite isegi mõista, millise tasandi inimesest on küsimus? Nüüd oleme avanud kaks erinevat viisi tajuda ja tunnistada inimesest midagi. Mida kehakeel räägib inimesest? Kui te suudate kehakeelt lugeda nii täpselt, et saate aru, kas ta räägib tõtt või midagi lähedast või täiesti lori, siis inimene enam ei loe keha keelt, vaid inimene on tundlikuks muutunud mingile peidus olevale andele, millele on antud nimi kuues meel (taju). Minule see on olnud väga selge taju, teile inimestele mingitmoodi peidus olev taju. Nüüd see meeski asetub vaid kuulama oma kõnet. See on seotud ette aimamisega ja samas ta kuidagi teab.

Kas sellest võib moodustuda mingisugune nimi? Eelaimus ja samas teadmine on ühinenud üheks tajumise andeks. Siin inimene on avanud endast sellist teadmist, milles on teadvus ja eelaimus ühinenuna. Teie keeles ei ole sellele veel selget sõna. Kui inimene ei räägi puhast tõtt, siis teine inimene võib vaistlikult seda tajuda. Kui inimene räägib ausalt, siis võib tajuda sedagi, et inimene on jätnud endast midagi rääkimata. Lugedes teist inimest, võivad mõnes olla vaistud nii tundlikud, nii andekad, nii osavad, et need justkui ilmutavad teisest inimesest teadmist, millest ta ise ei tea, kuidas see toimub? Kas see on teadmine, kas see on vaist või on see eelaimus? See inimene on tundlik tajuja, väga tundlik tajuja, kui ta suudab teist inimest vaadates rääkida sellist, mida see inimene ise ei räägi, vaid hoiab peidus.

 

Erkkil tekkis siinkohal järsku jalga väga valus kramp. Kõrgeim ütles, et seda põhjustavad füüsilised muutused, kus Tema kõrvaldab sellest mehest vana, mis häirib uute ruumide avamist. Need valud on sageli märkideks. Kas on need siis südames, peas, kaelas, vahel käteski. Sel mehel käedki on sageli tugevate muutuste tõttu krampides. Miks selle mehe käed ei peaks enam tegema füüsilist tööd? Miks need on krampides vahel eriti tugevasti, kui ta teeb tööd kätega natuke kauem?  Füüsiline koormamine toob esile teistsuguse ande, kui Minu Energiad avanevad nende samade kohtade lähedale. Mina avan vaid mingeid alasid tema kämmaldes. Te ehk isegi tajute vahel energiat sõrmedes, kämmaldes.

 

Need võivad vahel olla valulikud, torkivad, need lähevad justkui käest läbi suure jõuga. See on vaid muutus, mida Mina teen füüsilisele kehale, kuigi need muutused on alati muudki kui füüsilised, kuid neid tuntakse füüsilise keha eri paigus valudena, tundmustena, vahel hellalt, vahel valuliselt. Kuid mitte kunagi nii, et need oleksid teile kahjulikud.

 

Nüüd jätkame teie tundlikkusest ja annetest tajuda erilisi asju. Erkki on rääkinud, et paarkümmend aastat tagasi ta tundis oma magamistoas tugevat lõhna. Nüüd Kõrgeim räägib, et Erkkil käis külas, teda vaatamas peaingel Miikael. Kas see oli tähtis külaskäik, seda Erkki ei tea. See oli Miikaelile tähtis käik. Nüüd peaingel Miikael ise räägib sellest: „ Armas Erkki, rõõmustan alati, kui kohtan uut lapsest Pojaks end avanut. Siis Mina tulin vaatama Looja uut Poega. Poega, kes on elanud varem teises inimeses ja teises ümbruskonnas. Minul oli suur rõõm kohata uut Poega, Looja Poega. Ja Mina levitasin talle lõhna. See on edasigi asetunud tema lõhnaks, kuigi ta pole seda hiljem tajunud, vaid seda lõhna kannab ta igavikus. Seal, kuhu ta siirdub  millalgi saabuval päeval. See lõhn  hakkab aina järgima sind ja neid sinu tulevasi elusid. Ja Mina tulen avama seda lõhna igas tulevases elus.“

 

Erkki tänas ja ütles, et ta on näinud peaingel Miikaeli oma toa uksel seismas. Miikael oli väga kaunis puhast tumesinist värvi.

 

Kui inimene avab end, tundlikkust, andeid ja erilisi oskusi, ka see lõhnataju võib aegajalt esile tulla. Mõnikord võite tunda kehas pigistust või survet, näiteks südames. Seegi on Kõrgeima vahend avada midagi inimesest. Tegelikult keegi ei avalda survet, vaid see on teie tunne.

 

Kui te muutute vaikseks, võite kinnisilmi vaadata, kuidas värvid asetuvad teisse nähtavaks ja tajutavaks. Siis see sisemine nägemine on tajumine. Kui te näete värve vertikaalses asendis, siis need värvid kohanduvad teile. Kui te näete värve horisontaalses asendis, siis need värvid kohanduvad planeedile.  See on juhul, kui te saadate enda kaudu värvilisi energiaid planeedile, siis on värvid alati horisontaalses asendis.

 

Kuidas koer tajub haigusi, näiteks vähke, narkootikume, raha? Lõhna järgi. Must energia on tugevalt haisev. Kas võib inimenegi arendada annet, lõhna järgi tajuda mitmesuguseid asju? See oleks koormav, kui haistaksite jätkuvasti kõige ümberoleva haisu. Kas oleks mõni muu taju ehk inimesele sobivam? Kujutage ette, et kõnnite tänaval nagu koerad ja nuuskiksite ümbrust? Kui must energia haiseb ja on nüüd meis koomaruumis, kuidas see avaneb meis tavalistes inimestes ja kas see võib nakatada väljapoole? Kõrgeim ütleb, et see on mingisuguse luku taga inimkonnas ja üksikinimesteski, kui nad on edenenud ja suutnud selle asetada teatud ruumi, kuid mitte kõigil. Nendel, kellel must energia on asetatud teatud ruumi, mis on ka nummerdatud, seda avamist ei toimu enam. Kui inimeses ei ole seda ruumi, siis see inimene on langemas tagasi sügavatesse ruumidesse pikemaks ajaks. Need, kes on saanud selle lukustatud ruumi, võivad rõõmustada, sest nad enam ei lange.

 

Kuid lapsed? Sellele on Kõrgeimalgi raske vastata. Pidage meeles: inimkond on sellest lahti, kuid üksikutesse inimestesse karma on asetunud nii tugevasti, et inimene edasigi kogeb neid karmalisi raskusi. Lapsedki kannavad karmat ja alles siis, kui nad oskavad ja edenevad sellesse ruumi, annete tasandile, neid lukustamisi siirdatakse inimesse ja see energia lukustatakse, et te pääseksite vabamalt edenema lõplikku ruumi sellel planeedil. Inimkonnal ei ole enam ühist karmat. Üksikisik ja inimkond on kaks eri asja. Mis on lõplik ruum? Meie vahel on palju ruume, kuid mingil ajal te olete üks Minuga. Välja arvatud need, kelle nime Mina ei taha isegi esile tuua. Mina olen see Energia, Anne ja Salapära, kes justkui tõstan iga olevase oma ruumi Minus Endas. Inimkonnale on antud oma ruum, see on justkui oma Energia ja iga üksikinimene paigutatakse sinna ruumi, kuhu ta ise on end õpetanud tõusma. Kuid iga üksikisikki asetub Minusse. Siis Mina kannan igaühte Endas. Ja seda lõplikku ühinemist Mina ei ava teile. Kuid need erilised vahekujud tõstate te igaüks aina ise endast esile, kuigi asetute vahetevahel Minu kaudu nendesse ruumidesse. Kuid see, mis on see lõplik ruum, kuhu kõik asetub Minus, jääb veel Minu teada.

 

Kas tuleb toidukriis? Täielikult ei võeta toitu kunagi teilt ära. Suurt  toidupuudust ei tule kõikjal esile.

 

Veel krampidest ja tulevikust

Miks Mina vaevan seda meest krampidega sellelgi üritusel? Mina ei ole tema jalgu krambitanud. Vahel, kui muutused seda nõuavad, Minul ei ole teist võimalust, kui kasutada seda raskeimat viisi kõrvaldada midagi ja avada omal viisil inimesi uutele annetele ja salapäradele. Need on eeldanud seda, mis selleski mehes toimus täna õhtupoolikul. Mina muudan teda edaspidigi ja asetan midagi Endast. Oleme rääkinud uutest asjadest, mis võivad avada end teist mingil moel. Võibolla mitte kõigil, kuid mõnelegi natuke.

 

Ja nüüd Mina, Suur Energia, Anne ja Salapära räägin teile natuke tulevasest olukorrast. Sellele rühmale Mina hakkan avama kahe ööpäeva jooksul uusi andeid just nii, kuidas see on teist kellelegi võimalik. Need on mingit viisi isikustatud annete avamised ja teil juba praokil olevad või juba esilegi tulnud. Kuid kahe ööpäeva jooksul te hakkate märkama mingit muutust, kasutades oma ruumi ehk teie füüsilist keha ja natuke ka sellist ruumi, mida kannate sees.

 

Siis mitte füüsilise ruumina, vaid väga meeldiva Energiana, Andena ja Salapärana. Selle nime Ma ei ava teile, vaid ütlen, et järgmisel kohtumisel või varemgi te võite ise üles kirjutada neid avanemisi ja tajumisi. Räägime neist järgmistel kohtumistel. Nüüd armsad sõbrad, Mina ütlen veel ühe asja: olete õnnistatud, olete väga, väga kallid igaüks Minule. Ja nüüd Mina olen aina teie lähedal ega enam kunagi lähe teist eemale, vaid olen teile igale väga lähedal.

 

Erkki: Tänan, tänan, tänan.“