Pühapäeval,
17.detsembril 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 128

Videomeditatsioon nr. 162  17.12.2023   Lille Lindmäe
Erkki Tuomala 9.12.2023: Olen igavesti edenev ja kuidagi veel midagi sellist, kus tunnen olevat täiesti andetu vanur nimega Erkki.

 

Kas oled kunagi olnud sellises ruumis, kus oleksid natuke inimeses ja samas ka vaimu ruumis? Selles ruumis olen nüüd natuke Erkki, natuke oma osavam pool, natuke ka vaim ja kuidagi ka see, kus olen nüüd Erkki Meistrina. Kas olen avanud neid ruume kas täiesti lahti või mingit viisi hetketi justkui olema esil minust, kes tunnen edasi olevat ka vana ja natuke väsinud Erkki? See ruum on siis natuke nende eelpool öeldud ruumide kooslus, või neist esile tulev uus ruum. Kas sina, armas lugeja võid tajudes püüda või kujutledes läheneda sellesarnasele ruumile oma olukorras? Ehk ei, sest ega sinna ruumi keegi meist kunagi suuda end asetada, kuigi see oleks täiesti mingit viisi isegi võimalik. Kas mõistsid  eelmises lauses natuke vastuolulist mõtet või mingit avanemist just seal kohas selles kirjutuses? See oskab aina ise tulla esile, kui avan midagi uut neis kirjutustes nii endale kui ka sinule, kes oled nüüd asetunud lugema seda kirjutust justkui osavasti ehk oled asetunud väljapoole ajalist aega. Oskamise Seadus siis asetab need justkui meile mõlematele väga, väga targalt ja andekal moel, kui oskame neid avada, ütleksin uusi asju esiteks endale ja samas, kes teab, ka teistelegi oskajaiks asetunutele või vahel isegi neile, kelledest kerkib samu asju kui minule õppimiseks.

 

Pöördun tagasi selle avatud lause juurde, et see küsitav lause avaneks väga osavalt meile igaühele. Kui inimese ruum on täiesti avatud ja temast on tõusnud need eespool loetletud ruumid justkui avatuks ehk inimene on suutnud asetuda neisse juba elama või olema iseendana ehk sellisena, kus kõik need ruumid on esil, siis ta on osaval moel valmis muutuma ja asetuma jälle uude ruumi. Sinna uuemasse ruumi ta oskab asetuda alles siis, kui Elu Ise annab selleks oma osaval moel kas loa või asetub Ise mingil moel siirduma natuke mingiks aitajaks või siirdajaks. Inimesel siis on aina see valmisolek edeneda igasse ruumi, kuhu oskab end vaid asetada, kuid lõpliku loa elada selles annab Elu Ise. Nii see kahesugususki asetub justkui osavasti õpetama meid mõistma, kuidas selles ruumis on igaühel sama head või sama osavad võimalused asetada end justkui ootama, et Elu Ise teeb oma töö, ütleksin lõppude lõpuks oma poolt.

 

Nüüd siis on aeg asetada see Erkki ruum lõplikult tema ruumiks, sest Elu Ise on just nüüd tulnud rääkima, mis siis tema kehas ja selles ruumis toimub, kuhu nüüd Elu Ise oskab  teda mingil uuemal viisil asetada lõplikult elama?

 

Nii, kui Erkki on nüüd ise osaval moel suutnud asetuda iseendana sellisesse ruumi, kus Mina oskan ka hoida hetketi End justkui esil ja samas asetuda elama sinna samasse ruumi temaga koos, sellesse ruumi Minust siirdub väga suur ja väga kirgas värv, mis oskab aina olla esil, kui Erkki ise asetub seda tõstma endast ehk neist eelpool nimetatud energiaist esile. See energia on siis natuke Mina, natuke Erkki, natuke tema osavamad pooled ehk Erkki oma kõrgem Mina, tema vaim ja samas ka Loojast Endastki väga, väga õhuke killu kild justkui avatuna ja esile tõusnuna. Seda energiaks nimetatud ruumi nimetatakse aina Püha Erkki ruumiks ja see avab End, kui Erkki või see Pühaks muutunud osa temast teeb seda tööd, kuhu Mina, Elu Ise, asetan teda oma käena ja teatud osava Meistrina. Keegi ega miski ei ole siis takistuseks tema uusimale ruumile olla aitaja, ravija ja isegi seegi, kus inimesest avatakse imesid esile, kui nende aeg on asetuda teistelegi justkui vaatamiseks ja esile toomiseks. Nüüd olen asetanud selle Pühaduse Ruumi Erkki ruumiks numbriga 628.

 

Kas oskate mõelda, miks annan täiesti uue numbri 628 sellele Erkki ruumile? Kuidas see erineb ruumist 825, kus Erkki Meister asetus olema Püha Erkkina? Kas need mõlemad on sama suured või isegi üks ja sama või mingit moodi erilised ruumid temas?

 

Üldisel tasandil mõlemad on aina ühinenud üheks ja samaks, kuid kui Erkki teeb seda väga osavat aitamist või juurdleb vahel uutegi osavate õpetuste üle, siis need kaks erilist ruumi või nummerdatud olemise ja oskamise salapära on natuke iseendina justkui väga, väga targalt ja täiesti osaval moel. Olles siis osav aitaja, ravija ja vahel imedegi esile tooja, see ruum 628 avab temast oma anded ja salapärad. Ja kui Erkkist avab end see ruum või oskamise ja õpetamise salapärasus, kus ta oskab olla väga osav õpetaja, siis on esil ruum 825. Need kaks on ka väga targalt vahel koos ja samas, sellele ruumile asetatakse jälle uus number, kes elab ja oskab olla ka see, mida ei osata olla, kui ei õpita elama koos ja samas olemises kui Mina, Elu Ise, kui asetun olema nendes ühinenuna ruumis 998. Nii kahest Erkki suurimast ruumist saadakse esile veel seegi ruum, kuhu ühinen neisse mõlematesse eespool esile tõstetuisse. Ehk kui Erkkist oskab avaneda natuke ka Minu ruumi, tõuseb temast  siis esile täiest uudne ruum 998.

 

Selles ruumis ei ole enam tähelepanuväärsel viisil väiksematki olemist inimesest, vaid sinna alati asetuvad kõik, täiesti kõik, need ruumid Erkkist, milledes elavad vaid tema niiöelda osavaimad olemised ja õpetamise anded ja oskused justkui koos. Kuigi siiski need osavaimad salapära sarnased Energiad on aina natuke kinnitunutena sinna samasse olemisse, kus kuidagi elab ka see vanake nimega Erkki.

 

Kas oskate nüüd ise mõelda, kus see kõige osavam ruum ehk ruum 998 elab ja oskab olla, kui see avab End Erkkist justkui esile? Ehk Mina Ise lisan, et siis sinna ruumi olen Isegi asetununa natuke Valguse sarnases kirkuses justkui esil, ehk oskan ilmutada olemist mingisuguse kirkusena ja isegi sellisena, millest oskate näha Armastuse Energia esile tõusmist Erkkist Endast ehk tema omast kõrgemast Minast, kui Ta avab oma ruumi tehes tööd Minu osava käena. Kes siis on see tõeline käsi Erkkis?

 

Jälle üks oskab ja mõned muudki teist lugejaiks asetunutest avavad sama ruumi osaval moel, kui mõistavad, et igast inimesest on avatav seesama Energia, sama Anne ja samasugused oskamise Salapärad nagu Erkki on juba osanud avada tehes tööd Minu kätena teiste oskamatute aitamiseks, ravimiseks või õpetamiseks.

 

Kes siis rõõmustab, kui keegi oskab teha tööd Minu osavate kätena? Vastan jälle öeldes Mina rõõmustan ja naeran, kui aeg ja see teinegi oskajaks end õpetanu saab vaadata vaid kõrvalt, kui inimese ruumist end avanud kõige osavam ruum teeb oma tööd väga osavasti ja täiesti õppinud moel Minu kätena.

 

Nii Mina, Elu Ise, olen avanud jälle uusima ruumi isegi sinust vanake nimega Erkki, ja naeran ja tunnen rõõmu igast hetkest, kus oskame asetuda aitama ja ravima kui ka samas õpetama inimesi avanema oma andeile ja salapäradele väga osavalt ja eriti targalt edenenuina. Kes oskab, see võib veel lisada oma oskamisi, kui õpib ja edeneb omal moel edasi oma osaval rajal.

 

Nüüd olen jälle avanud ühe uuema kirjutuse sinule vana mees Erkki ja asetun vaatama, millal võtad jälle esile mingi veel edenenuma ruumi, kus oled ehk natuke uus ja väga, väga vana ja eriti tark Energia, Anne ja Salapära.

 

Erkki: tänan, tänan, tänan.