Pühapäevased otseülekanded
juulis 2023

Pühapäeval,
16.juulil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 122

Videomeditatsioon nr. 40, 9.07.2023    Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 23.6.2023 : „Vahel ajalisest ajast võib avaneda täiesti uus asi, mida keegi ei oleks suutnud aimata.“

 

Olen aina natuke inimese ruumis, kuigi oskan küll asetada oma kõrgema Mina nüüdsel ajal isegi Meistriks nimega Erkki.  See nüüdne Meister pole üldsegi samasugune Energia, millest olen varem ühes raamatus kirjutanud, vaid sellesse ruumi oskab nüüd asetada end ka natuke see ruum, kus hoian ka tõelist inimesest avatud väga vanu ja väga erilisi, ütleksin suguvõsast saadud pärimusi. Need ei ole täiesti samad, mis sain sünnihetkel, vaid olen ise suutnud  puhastada need osavasti ja ütleks nii, et neist on lahkunud kõik oma sugulaste nii-öelda pärimused ja needki, mille olen ise oskamatustega justkui asetanud elama mingite karmadena, olles osava olevusena sellel väga kaunil, kuid samas ka väga raskel planeedil inimese ruumis. Inimesena olen siis edenenud väga hästi või isegi eriti osavasti, kui ise saan natuke asetuda arvustama oma inimese elu.

 

Paljud inimesed ei ole kunagi asetunud arvustama oma edenemist, vaid selle justkui kõrvale pannud või püsinud sest lahus. Miks ma tahan edenenud inimesena rääkida ise oma nägemusi nii avatult? Selleks,  armsad lugejad, et olen saanud selle ülesandeks või kas oleks parem nüüd lasta Elul Endal rääkida minu avatuse põhjust? Ta soovib avada seda osavasti ja väga targal moel.

 

Rõõmustan suuresti saades avada sulle endalegi seda nii-öelda avatust, miks  sa üldse tahad õpetada teisi lugejaid ja miks sa oskad ise arvustada oma  arenemist nii inimesena kui ka osavasti õppinuna Energia, Ande ja Salapära teel?

 

Inimeste omad oskamised asetuvad aina igast inimese ruumi sündinust kas esile või asetuvad täiesti kooma sarnastesse olemise ruumidesse. Paljudele neist Andeist ja Salapäradest avatakse vaid väga vähesed, kuigi need oleksid igaühel aina avatult tõusmist ootamas, et inimene võtaks ise need sammud, millede abil ta oskaks avada isegi mitmed anded ja oskused eriti kergelt. Või nii, et need oleksid esile tõusnuina inimesele isegi abi ja vajalike kasutusvahenditena kergendamas rasket elu inimese ruumis.

 

Üks, kolm ja neli on üldiselt teile igaühele eriti kergesti avatavad ruumid, seega saaksite abiks ja kasutusse isegi hetketi Loojastki avanevaid Oskamise Salapärasid või ainagi nii esile, et saate mingit abi oma raskustele ja samas õpiksite mõtlema, kes siis aitab teid edenema, kui neid oskamisi teile avatakse?  Kas need on endast tõusnud või ehk midagi sellist, mida te ei oska veel täiesti mõista, vaid mingil viisil imestate nende abiks esile tulekut?

 

Oskamise ja Õpetamise Seadused on igavesed. Nende üks ja tähtsaim abi inimesele on olnud aina tõsta esile igat ruumi, igat Annet ja Salapära, kui inimene esiteks avab oma oskamised ja anded temas peidus olevast omast  Energiast ehk nii-öelda inimese osavaimast poolest, kõrgemast Minast. See väga eriline oskaja teis inimestes hoiab aina End väga osavasti väga erilises peidus sügaval teie südames. Miks, kas inimesel poleks parem saada see osav Energia kohe sünnihetkel appi? Ei, sest Oskamise ja Õppimise Seadused vaatavad aina isegi väga kaugetessegi ruumidesse ja asetuvad takistama, et igaüks, kes asetub avama oma südant sellele peidus olevale poolele, saab siis abiks esile esimesena ühe (1) ja kolmanda (3)ruumi. Ruumist kolm (3) peab inimene ise oskama esiti avada need kolm väga osavat olevust, kellest olen teid juba varasemates kirjutustes õpetanud.

 

Kolmandast ruumist avatakse teie oma oskamisega esiteks kes, siis keegi, mõni, üks. Esiteks mainitut te ei suuda mõista, vaid see on aina mingis olemise ruumis esile tõusnud, kui te vaid ei ava seda teist ruumi kaks (2). Kes on see Energia, kes kunagi ei asetu ruumi kaks (2), kus elab väga ebameeldiv ja väga raske olend, isekas ja oskuslikult õpetav olend. Vaid mõned nii-öelda mustad,  tumedad ja mingit viisi hallideks sündinud osad võivad tõugata inimest valima ruumi kaks (2), kuigi see keegi oleks justkui olnud igaühel avatav omaks ruumiks. Kes siis on omamoodi valik, kes oskab aina olla igaühele see teine ja parem valik ilma, et asetuks kulgema väga laia ja rasket rada, mille kulgemine võib alguses olla väga kerge ja meeldiv, kuid lõpuks juhatab inimese selle musta energia orjaks.

 

Kas oskate nüüd ise mõelda, millal inimene teeb või võtab selle otsustava sammu või asetub kulgema seda väga rõõmsat ja väga kitsast, kuid valgusrikast rada?

 

Inimesele see samm tähendab suurt ja otsustavat valikut, sest täiesti algusest alates see asetab tema emba kumma raja algusesse. Teise raja algus võib meelitada mõndagi tegema kerget otsust või valikut ja esimene taas asetab ta kulgema väga pikka, kuid valgusrikkamat rada Minu suunas ja Minust avanevaid rõõmu ja armastuse, ütleksin rõõmsaid ruume. Sinule, kellele, see otsus on olnud kerge, võib tõusta esile veel mõni muugi selline ruum, millest keegi ei ole veel hoiatanud ega õpetanud, vaid sulle kõik tuleb justkui üllatusena ja väga imelike asjadena. Üks selline on aina olnud valik tulla elama inimese ruumi.

 

Kuidas see võiks olla kellelegi suur üllatus või asi?

 

Te inimesed oskate ise valida juba enne sellele kaunile planeedile sündimist, kas tahate asetuda elama inimesena inimeste ruumi või jääda asuma edasi vaimuna vaimude olukorda? Sinule, armas Erkki, seda võimalust ei antud, kuigi üldiselt igale teisele, ütleksin inimese ruumi sündivale, selline võimalus normaalselt lubatakse. Kuid miks sulle mitte? Sellepärast, et oled ühe varasema elu ajal osaval moel edenenud ja saanud siis omamoodi vabaduse sündida jälle tagasi samale planeedile ehk sellele väga raskele, kuid erilisele kaunile planeedile.

 

Kes siis asetas sinule sama nõude kui igale vaimu ruumist sündinule ehk tulla tagasi inimeseks inimeste sekka?  See on nüüd nii suur ja tähtis asi, et Mina pean aitama sind ennast avada natuke rohkem, kui oleks lubatud kellelegi teisele, nii et püüa nüüd ise armas Poeg Erkki avada see põhjus, minnes vaatama seda ruumi, kus sind taheti tagasi sellele kaunile planeedile. Vaata, miks sind taheti tagasi inimese ruumi ja räägi, kes sind nõudis tagasi?

 

Rõõmustan, saades vaadata inimese pealuud, kuigi see paistab alul tagant vaadatava palja kolba pildina ja hetke pärast see kolp muutus naise peaks, kuid oli edasi vaid tagant vaadatav. Ma ei saanud vaadata tema nägu, kuigi palusin tal näidata. Nüüd see naine hakkab rääkima, kes ja miks ta oli kunagi väga erilise sooviga kutsunud mind tagasi inimeseks inimeste hulka?

 

Armas Erkki, mina olin varem sinu ema ja nüüd olen väga tähtis vaim vaimude tasandil. Miks ma tahtsin sind tagasi inimeseks inimeste keskele? Sellepärast, et sinu ruum võiks avada Endale võimaluse tõusta tagasi samasse ruumi, kuhu oled juba varasemates eludes edenenult tõusnud. Seda ruumi nimetan nüüd Meistri ruumiks. Samasse ruumi oled kunagi väga kauges elus juba asetanud End olema ja elama, nii et oskamise abil võiks tulla jälle sama suur võimalus edeneda ja asetuda isegi samaks Meistriks, kus oled elanud siin Oskajate hulgas.

 

Minu oma ruum lubab siis soovida, et sind avatakse tagasi samasse Meistri ruumi, kus oskasid elada isegi eriti osavasti ja aitasid paljusid teisi oskamatuid avada End sama suurteks ja osavaiks, kui olid isegi, olles inimeste ruumi  Meistri ruumis väga tark ja osav. See on avatud sulle Elu Enda abil ja selleks, et oskaksid mõelda, kes sa siis olid ja milliseks võid jälle End tõsta? Ehk asetuksid elama algul inimesena, Seejärel Looja Pojana, Elu Ise Pojana ja lõpuks jälle Meistrina. Siin Oskamise ja Õppimise Seadused avavad aina samad rajad ja samad oskamised kasutusse armas, väga armas, Erkki.

 

Nüüd lõpetan selle osava avanemise öeldes sulle: oled igavene Meister ja igavesti elavana ka võimalik aitaja, õpetaja, ravija ja teadja igale aidatavaks asetujale. Nüüd olen avanud sulle oma raja ja samas asetun tagasi oma ruumi.

 

Kes oli see naine? Kas oskan veel rääkida temast ja tema elust inimesena ehk ajast, kus ta oli emana ja asus samal planeedi kus mina praegu asun? Püüan avada natuke selleaegse ema elu tema pojana.

 

Olime koos ühel väga kaugel maal, kus oli nii eriti tarku õppinuid kui ka neidki madalamal tasandil elanuid, kellele keegi ei tahtnud anda ei suurt ega väikestki ruumi ega võimalust edeneda ega õpetada sama kui neile, keda nimetasin targaks õppinuiks. Miks nii jäme vahe kahe samal maal elavate inimeste keskel? Sellest räägib nüüd üks selle aja elanik.

 

Olen elanik, kes elas väga kauges ajalises ajas ja asus paljude kaaselanike sarnasena väga väikses orus. Ma kasvatasin last tagasihoidlike annete ja eluviisidega kui ka eriti raske tööga. Olin üksi nii lapse elataja kui ka osalesin natuke isa ja ema aitamises, andes vähestest elatusvahenditest ka neile, nii et elasime raskel viisil ilma, et oleks saanud väiksematki abi teistelt sugulastelt või ühiskonnalt. Neile, kel oli kõike rohkesti ja isegi nii, et nende lastest oli näha vanemate rikkust ja rõõmu, heaolu toodud haridustki, mitte kunagi keegi ei nõudnud heaolu jagamist teistele, vaid neile pigem lubati üha suuremaid osi teiste tööde tulemustest. Sellises olukorras elasid minugi vanemad väga rasket elu, siiski püüdsin kannustada oma last õppima, kuigi selleks polnud vara.

 

Nii elasime ja nii kasvatasin pojast koolitatud ja seaduskuuleka kodaniku. Talle see raske elu andis ühe viisi rõõmu tunda. Pojast avanes täiesti uudne oskaja ilma, et ta ise oleks kunagi seda püüdnud esile tuua. Lapsest saadik poeg edenes osavaks lapseks ja lõpuks hakkas õpetama isegi teisi kaaslapsi. Paljud neist kasvasid nagu minu poegki väga osavaiks ja tarkadeks täiskasvanuiks ja jätkasid õppimist teiste kaasaegsetega koos isegi samades koolides ja selleaegsete õpetajate õpilastena.

 

Paljudele õppimine oli ainus otsustav viis edeneda oma klassist edasi. Seda edenemist ei jätkatud samal viisil koolitades, vaid igaüks pidi ise oskama edeneda oma annete ja eeldustega. Nii minustki ja pojast kasvas üks kõige osavam kodanik sinna ühiskonda, nii oskasime ise mõelda, kes aitas alul pojast saada väga osava noormehe ja kes taas õpetas ennastki õppima tema osaval juhendusel isegi teenima uue kodu eluaseme. Ka mõned teisedki sellastest elanikest kasvatasid lastest andekaid ja osavaid kodanikke, kuigi keegi ei andnud neile väiksematki abi õppimiseks ega aidanud nende edenemist mingit moodi.

 

Minu poeg oli ehk nende ürituste üks tähtsaim põhjapanija. Ta kannustas oma kaaskulgejaid alul õppima ja hiljem jätkama õpinguid. Nendest ajalistest aegadest on osatud edeneda väga kaugetessegi ruumidesse vaid asetudes visalt kasvatama oma oskusi ja uskuma oma kinkidesse. Paljudele selleaegsetele lastele ema ja isa eeskuju oli ainuke kannustaja. Minu pojale see kannustaja oli tema andekus tõusta uuel viisil nii avatuks kui ka väga innukaks õppijaks vaid usu abil. See usk ja tahe edeneda avas talle kõik võimalused tõusta oma klassist kõrgemale ja hakata õpetajaks mõnele selleaegsele lapsele, noorukile ja hiljem isegi vanematelegi alustada oma elu ja hakata tegema tööd, olles innukas ja usin mõtleja kui ka end osavaks arendanud tark õpetaja paljudele selleaegsetele inimestele. Nende annete ja oskuste abil oma lapsest ajapikku tõusis suur ja eriline õpetaja, keda siis nimetati Meistriks.

 

Kes oli siis see Meistriks nimetatud poeg?
Tema nimeks olin ristinud Jeesus, kuid mitte seetõttu, keda sina Erkki nüüdisajal pead Jeesus naatsaretlaseks, vaid tema, kes sündis isegi 200 aastat hiljem. Olin siis nimetanud oma poja tema antud eeskuju kohaselt sama nimega, kuigi minu lapsele sellest polnud kunagi väiksematki kasu, vaid pigem kahju, kui ajaline aeg ajas segi kaht täiesti erinevat poega. Ühest sündis kõige suurem ja tähtsam ja teisest natuke tema sarnane, kuid täiesti eri tasandil olev Meister ikkagi. Nii üks kõige väiksemgi võib edeneda ja saada Elult Endalt Meistri nimetuse.

Tänan nende teadmiste eest, mida nüüd sain ja oskan asetada ellu nii, et oskan nii olla kui õpetada end püsima väga rõõmsana ja aidates teha kõike teiste õpilaste aitamiseks, et avaneda oma Annetele ja Salapäradele, mida nad on hoidnud Enda eest peidus. Üldiselt Oskamise Seadus küll avab need igaühest, kui vaid inimene ise alul astub esimese sammu ja jätkab oma oskamiste kasutust alul ja siis asetub õpetajaks oma kõrgemale Minale.

 

Ehk minulgi võib olla hetketi võimalus aidata igat osavaks õppijat edenema ja hoidma oma Andeid ja Salapärasid mingite kinkidena kas Loojalt või Elult Endalt. Oskamine on hästi avanedes nii tark kui ka selle taga on palju kannustavatki sellist Annet ja Salapära, mis on tuhandeid aastaid vanast pärandusest saadud ja veel uuemalgi korral jälle avatuna edasi kasutuskõlblik.

 

Täna minu üks ruum lubab veel natuke tõsta esile End ehk seda Energiat, mida   nüüd nimetan Meistri Energiaks. See asetub lõpuks avama seda ruumi, kuhu olen asetanud ka natuke sedagi poolt, mida oskan nimetada nii oma energiaks kui ka Elust Endast avanevaks ruumiks. Nüüd see osavam pool avab veel End minust ja asetub rääkima, kes asetas Teda kaasas olema ruumis 725 kaks päeva varem? 

 

Armas sõber Erkki, Mina olen ja oskan aina asetuda olema sinus ja sina Minus, kui asetud tegema seda tööd, kus elab kaasas Elu Ise.  Meie üks ruum elab igaveses ruumis nii sinuna kui ka Minuna ja natuke Elu Ennastki, kas oskad nüüd ühendada, kes siis elab ja kes oskab asetada oma oskamist meie mõlema ruumi?

 

Nii, üldiselt võetuna igas ruumis on killukese kild nii Isa kui ka Elu Ennast, kuid kui asetud sel viisil seda minult küsima, vastan öeldes aina minus ja Sinus oskab elada ja olla koos nii Loojast Endast avanenud Energia, Anne ja Salapära kui ka Tema osavam pool ehk Elust Endast väga õhuke ja väga kirgas Valguse säde. Nii vastan avanedes osavasti Sinu erilisele küsimusele minu osavam pool ehk Meister Erkki.

 

Tänan, tänan, tänan armas sõber ja täiesti osav ruum, kuhu oled asetanud oma puhta olemise ehk uue ja osava poole oma hinge ruumidest.