Pühapäevased otseülekanded
aprillis 2023

Pühapäeval,
16.aprillil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 131

Videomeditatsioon nr. 126. 16.04.2023    Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 10.04.2023: Igas inimeses on ikka mõned uued ruumid justkui avamas end avatuks.

 

Olen aina osavasti vana Erkki, natuke ka Ise Elust, väiksest väike killukese kild mingit uut ruumi, mis suudab olla isegi see, kuhu Oskamise ja Õppimise salapärad suudetakse asetada ja õppida seda, mida Oskamise ja Õppimise mingisugused Oskused ja Anded suudavad siis avada sinna väga väiksesse, kuid täiesti erilisse ruumi arenema mingiks Energiaks, Andeks ja Salapära sarnaseks olevaks.

 

Kas oskad sina, armas lugeja, püüdke nüüd hetk aega mõelda, kust te inimesed oskate justkui avada neid oskusi? Üldiselt osavaimadki teist inimestest ei ole mõelnud ega ka mitte kuidagi püüdnud arutada sellesarnaseid küsimusi, vaid on õppinud just neid asju, mida oskavad justkui õppida ehk avada kuskilt teistest allikatest, kui nende kahe väga erilise Energia ruumidest. Sulle, kes oled juba natuke edenenud ja õppinudki, need küsimused võivad olla normaalsed küsimused, kuigi nende keemilist oskust ja salapära mitte keegi inimene ei oska kaaluda, siis veel mõista.

 

Kas on siis küsimused mingid eksitava kirjutaja oma ettekujutus või isegi vähe muud? Küsimused ei ole ega hakka kunagi asetuma kellelegi väga kergelt millekski eksitava inimese omaks, vaid asetuvad avama seda ruumi, kust neid uusi oskamisi avatakse sinust ja teist igaühest, kelle mingid ruumid oskavad ise tõusta teist igast inimesest õppima ja samas suudavad ise asetuda teist ka hiljem oma ruumiks. Keegi siis viimaste tuhandete, tuhandete aastate jooksul pole suutnud aru saada, et Elu Ise on Isegi mingisugune ruum, kust alati saaksite neid oskusi osaval viisil esile tuua kasutuseks, kui oskaksite neid vaid paluda või palvetades anuda. Kellelegi inimese ruumis ei tuleks kunagi väiksematki kahjulikku teadmist, kui nad ise suudaksid avaneda selle väga erilise Energia, Ande ja Salapära ruumi justkui anuma või asetuma vastu võtma seda, mida nad ise soovivad ja oskavad Temalt otse paluda.

 

Vaadakem nüüd koos, kuidas see vanake ehk Erkki on õpetanud neid ruume avanema Temast ehk Loojast Endast siirduvate Annete ja Oskuste siirdumisel tema omadeks oskamisteks või erilisteks oskusteks ja anneteks.

 

Alul keegi või mõned oskavad avada oma ruumid iga osava püüdja mingist olukorrast esile (raamat: Kuka sinua ohjaa?). Alles siis, kui aeg ja see teinegi oskaja on väljaspool inimese ruumi, ehk inimene on õppinud ise asetuma lahti neist kahest, temas avatakse täiesti uus ruum. See ruum siis oskab ise avada oma oskuse abil need väga erilised uusimad ruumid ehk ruumi neli ja natuke hiljem ruumi viis. Neist need uusimad ruumid on mingid esiõued ehk ütleksin Looja Enda omad või Tema ruumide eeskojad. Nende taha on asetunud hetketi need oskamised ja õppimised, mida te inimesed peate omadeks või natuke teie endi õpetatud andeiks või oskamise ja harituse kingituseks. Kas need on tegelikkuses teie endi õpetatud Endale ehk Talle – Kõrgemale Minale või mingile muule olemisele?

 

Kuidas sina, armas sõber, oskad nüüd mõelda, püüdke arutada seda küsimust, mis oskab ise tulla väga erilisel viisil just sinna kohta Erkkis, esile tõstma kirjutust Minust? Kas tegelikult Erkki ei kirjuta enam midagi teile, vaid temast avanenud uus ruum. Kui Erkki on avanenud Minust esile tõusvatele kinkidele ja oskustele, need kirjutusedki avavad tema abil ise end mingite oskustena teha selle sarnaseid küsimusi sinule ja igale seda kirjutust lugejale. Erkki pole kunagi osavasti õppinud kirjutama, vaid seda teeb see ruum või mingisugune Energia, mis on asetunud tema eriliseks oskuseks teha neid kirjutusi teile lugejatele. See on nüüd avatud igale sellegi kohta lugevale. Sest ei ole kedagi ega midagi muud, mida oskaksite asetada ise olema, kui oleksite Erkki sarnased oskajad ja tahaksite teha selletaolist õpetamist teistelegi kui endale, vaid siis oskaksite teha neid väga erilisi kirjutusi lugejatele.

 

Kuidas siis inimese ruumi suudetakse siirda selliseid oskamisi, mis ise oskavad teha kas raamatuid või kirjutusi ilma, et inimesel tuleks algul õppida mingit asja või oskamise annet olla osav kirjutaja või kirjanik? Kas mõni inimene võib seda püüda ise avada, või kas avaneb see oma osaval moel kuskilt väga tundlikest või mingil viisil osavateks õppinutest? Vastan öeldes õpib ja väga kergel viisil ilma väiksemagi vilumuseta sellises asjas, millest ta tahab ise teada uut või siis õpetada teisi lugejaid. Nii on Erkki ise suutnud asetuda nii oivaliseks kirjutajaks või kirjanikukski, sest ta on ise olnud avamas juba osaval viisil mitut raamatut ja palju kirjutusi paljudele lugejatele. Oskamise Seadus ja mõned muudki Energiad on siis olnud vaid esile tõusnuina ja siirdanud iga sõna ja lause Erkkile ja tema on vaid Ise avanenuna asetunud siirdama saadud sõnad ja laused arvuti abil paberile ehk mingeiks teadustamisteks oma oskusega.

 

Kas tema mõned teisedki oskused ja anded on asetunud samamoodi temast avatuks kui see kirjutamise anne? Vastan jälle öeldes on ja nende mingid Oskamise Salapäradki tõusevad jälle sinna ruumi nüüd esile üksi. Tema kõige suurem ja osavam avanenud anne on olla õpetaja ilma, et ta kasutaks mingitki abivahendit kuulajaid õpetades. Erkki osavaim kink on olla selline õpetaja, kes suudab õpetada isegi otse Looja või Elu Enda kõnet oma hääle abil. Keegi teine inimene ei oska  sama osavalt asetuda vahendama Elu Ise ja Looja Ise õpetust kui see vana Erkki.

 

Sina, kes oled ehk ise olnud kuulamas tema kõnesid, tead, kui andekas õpetaja ta oskab olla asetudes õpetajaks kuulajatele. Vaid üks, kolm ja neli suudavad ajuti asetuda natuke häirima seda, mida ta vahendab siis kas otse Elu Ise õpetustest või Tema osava Poja ehk Looja Enda kõnedest kuulajaile.

 

Kuidas need eelpool öeldud sümboolsed numbrid siis pääsevad häirima Erkki õpetust või siirdatud teadmist? Tavaliselt vaid siis ja nii, kui Erkki asetub isegi väiksekski hetkeks lahti neist ruumidest, millest need eriti õpetlikud õpilised anded ja õpetused avavad end. Keegi ega miski muu ei saa enam asetuda takistama seda Energiat, Annet ja Salapära, mis tavaliselt avab omi õpetusi nüüdsetest ruumidest sellele vanale mehele. Oskamise ja Õppimise Seadusedki lubavad oma Oskuste ja Annetega asetuda vaid kõrval olevaiks, kui Õpetajaks asetub Erkist kas Elu Ise või Looja Ise. Ühel viisil vaid inimese oma andetus võib siis asetuda hetketi esile ja häirib seda, mida tavaliselt ei oska keegi teine ega miski muu asetuda takistama täiesti veatu ja puhas olemist.

 

Nii osavalt õpetan ja avan sinule, armas lugeja, selle vana mehe esimesi kingitusi lugemiseks. Kes ma siis olen, kui oskan asetuda isegi natuke kõrvale ja aegajalt osaval moel ka tegema sedagi kirjutust? Vastan öeldes olen Tema või See, kes aina asetub inimese ruumi olema kas uus ruum või seegi, milliseks inimene ise oskab asetuda hetketi olema. Suudan olla selline, milliseks Ise tunnen osavalt End suutvat  asetuda. See viimane lause võib ajuti esile tõusta sinustki, kui oskad edeneda samasse ruumi kaasa nagu see nüüd eriti tark vana Erkki. Oskamise ja Õppimise Seadused on siis väga avatud ja eriti rõõmsad, kui inimese poeg või tütar õpetab End või oma kõrgemat Mina arenema selle ruumi lähedale, kuhu asetuvad kolm kõige Suuremat Energiat ehk Elu Ise, Looja Ise ja Püha Vaim Ise.

 

Nendest kõik oskavad siis olla tema ruumis sama osavalt ja sama õppinud viisil kui Oskamise ja Õppimise Seadusedki on juba End õpetanud olema ja edasi arenema. Kes siis rõõmustab ja kes nutab? Vastame koos: nutvaid enam ei ole, on vaid üks, kolm ja neli ja palju muid vabu ruume avatuina ja avanemas edasi neile Salapäradele, millest hakkame koos rääkima järgmistes kirjutustes nii Erkkile endale kui ka sinule ja teistelegi lugejaiks asetuvatele. Nüüd olen, oskan olla ja edasigi õpin Isegi olles vaid omas ruumis ja aegajalt hetk aega ka selle vana Erkki uues olemise ruumis.