Pühapäeval,
14.aprillil 2024 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 121

Videomeditatsioon nr 179,  14.04.2024  Lille Lindmäe

Galibriella: Peale ühismeditatsiooni 31.03.2024 kl. 11.00 – 12.55.

 

INFO: „Me täname Lille Lindmäed vahendatud teadete eest!

 

Näeme suuri muutusi tulemas Eestimaale, Ida-Euroopasse ja Läände, kus on keerulised ajad alanud ja rahutused, mis kestavad ja ei taha kuidagi lõppeda. On alalhoidlikkuse aeg, kus tuleb esivanematelt õppida rahulolu ja teadmist, kuidas selle kõigega toime tulla, mis muserdab ja loob haavumist oma ühiskonnakihtide vastu. Kui ka päikeselist poolt, milles on elujaatus ja kulmineeruv tähendus sees elukestvusele, milles on lootus edaspidisele ajale ja jätkusuutlikkusele. See on ELU fenomen, milles on nii head kui halba, aga ka pimedust kui VALGUST; lootust ja ebaõnnestumisi, aga alati on LOOTUS esikohale tõstetud, sest selle vastand pimeduses on hävitusliku jõuna esiletükkiv seal, kus on LOOTUSETUS. Mille tähendus  seob kokku kõik need palved, milles inimene haihtub justkui iseendas ega näe tuleviku lootusi iseendale ega kellelegi, kes aitab Teda selles ummikus, kus lootust enam ei eksisteeri.

 

Me täname kõiki neid, kes näevad pimeduses VALGUST iseenda sees ja oma rahulolus unustavad lootusetuse tunde, et saaks edasi liikuda tänutundes. Täname! Aamen.

 

Olge lootusrikkad! Järeltulev põlvkond teab vastuseid teie küsimustele paremini, sest tänulikkus kasvab kiiremini nende sees, kui oskaksime hoomata selle tähendust praegu inimkonna tasandil. See on hoomamatu tunne, sest nii palju juhtub. Elukorraldust muudetakse, aga jätkusuutlikkus kestab ELU ENDA KESTVUSES tänutunde tähistamiseks ajarändes paikadesse, mis pole veel avatud teile ega oma juurdepääsu neile, kes pole valitud selleks missiooniks. Mis muudab Maa teadvusvälja laienemist, kui inimkonna jätkusuutlikkust hoomata teadmisi, mille vaikeseisund on peatatud olnud või hoomamatu teadmine infoväljas, teaduses.

See kõik on tulekul ja mõjutab Maa üldseisundit inforuumis, kus kõik on niiöelda peapeale keeratud, infoväljalises mõttes, kui teadmises, kuhu ei küündi teadmised, mida teaduses alles avastatakse ja dateeritakse, paika pannakse. See on ruum, milles saab avardada teadmisi; ka teadust asjadest, mille kulg pole jõudnud veel ajalooürikute kaudu inimesteni, kes sellega tegelevad või seostuvad. Kõik on muutuses ja te näete, kogete tulevases elus suuri muutusi, mis pole veel avanenud, kuid avanevad otse teie silmade ees, kui aeg (teie mõistes) seda soosib ja toetab. Need on tulevikunägemused, mis on vajalikud teie isiklikule arengule, kui ka inimtsivilisatsiooni jätkusuutlikkusele. Tänane on homse eelseisund, millesse pääsevad need, kes on kaasajastatud teadmistega, uuele põlvkonnale eeskujuks. See on LOOTUS, mis külvab headuse seemneid neile, kelle kohuseks on tõsta teadlikkust asjadest, mille VALGUS tasakaalustab, loob, sütitab; loominguline teadlikkus asjadest, mille väljund on ILU, HARMOONIA, TEADLIKKUS. Kõik see toetab inimkonna arengut infoväljas, kus viibite praegu ja tulevikus.

Kõik on taastatav, kui inimene usub oma haavatusse ja paranemisvõimele seal, kus pole lootust, on teadmatus. Kõik on taastatav, sest elu kulgemine jätkub ka seal, kus pole mitte midagi, on tühjus. Tühjuses on vaikus ja teadlikkus, milles on mõõtmatu hulk väljundeid teadlikkusele. Seega pole olemas vaikuses sündinud teadmatust, on LOOTUS, mis elavdab inimtahet, kui seda mõistetakse elu jätkamiseks, soovis, elu kestvuses. Vaikus enne tormi, nagu te seda ütlete, pole muud, kui teadlikkuse tõstmine infoväljas, kus on lootus paremale elu väljavaatele ja tulevikule, Isegi, kui see olukord on keeruline, tõstetakse teadvusvälja vajalikule tasemele, et püsiks LOOTUS inimsuhetes, maailmavaates, inimkonna tagurlikus mõtteviisiss. Suhtlemises teispoolsusega avatakse portaalid neile, kelle valguslävend on tõstetud kõrgemale inimkonna teadvusvälja laienemisvõimalustest ja avatakse nägemislaius. Mis toetab Maa arengut üldisest vaatenurgast, kui inimkonna tasemel, et soodustada Maa kasvamist teatud tasemele, mis aitaks planeeti hoida.

Samas soodustab inimkonna arengut vajalikule tasemele, et loodu oleks jätkusuutlik, kooskõlas Maa teadvusväljaga kogu selles koosluses, mis Maale anti hoidmiseks esivanemate poolt. Kõrgtsivilisatsiooni toetusel ja hoidmisel oli eesmärk, mille tähendus oli püha ja kordumatu Looja loomingulise ande väljund. Tasakaalustatud teadmine olemasolevast ja tulevikuvisioonidest, millel oli ja on kordumatu tähendus, mis oli ja on PÜHA: Hoidke oma maad, kus elate ja pühitsege iga päeva teadmatuses, mis saab homme. Elu on jätkusuutlik, kinnitame seda. Paljugi on inimese enda kätes, kuidas seda loomingulist jõudu kasutada teadmatuses, mis on kordumatu tähendusega esile tõusev olnud. Olge lahked inimestega, kes teist erinevad. Homne pole saatus, vaid väljanägemise viis, mis on tundmatu teile. Selles on killuke päikest, mille valgus teid paitab, aga ka tormituult, mis raputab. Selles on soojust, mis küllastab, aga ka pimeduse karmi kätt ja külmatunnet, milles on lootus. Ärge unustage seda, sest see on vajalik teadmine neile, kellel on hirm teadmatuse ees. Elu on tasakaalus neile, kes usuvad parema homse tulemisse, ükskõik millises elujärgus olete. Sõltumata soost, rassist, liigist, on tähendus erinev, aga eesmärk ühine: LOOTUS; TEADMINE; TÄNULIKKUS, selles on jätkusuutlikkus tänutundes. Täname! Aamen.

 

Olge lootusrikkad ja tänulikud selle eest, mis teil täna olemas on. Kuigi elu on keeruline, on alati väljapääs teadmatuses. Lootusetuid olukordi pole olemas, on teadmatus asjadest, mis pole veel avaldunud. Täname! Aamen. Olge lootusrikkad! Aamen.

 

Infovahendusest võtsid osa Plejaadlaste eestkostjad ja abilised, kes on saadetud Maale erilise missiooniga aidata neid, kes on seotud Maa infovälja tõstmisega ja laiendamisega, sest nende ülim kohustus on aidata mõista Maa väljundeid. Mis abistavad Maa arengut inimkonna tasandil; puutumatust ajas ja ruumis, kus puudub teadlikkus asjadest, mis pole veel avanenud. Kohalolu tõestab infovälja laiendamine ja info vastuvõtmine nende poolt, kes on läkitatud teateid vastu võtma ja avaldama, sest nende püha kohus on seista hea nende eest, kes aitavad Maad säilitada ja hoida. Isegi kui inimsilmad seda ei näe, on abistajad lähedal infovälja kaudu ja jagavad oma teadmisi, kaitset vastuvõtjale, et tasakaal saaks loodud elukestvuses. MAA ARENG on ülioluline, puutumatus on püha toiming ja eesmärk, sest loodu on Looja loomingulise jõu ilmutusmärk ja PÜHA TEADMINE loodust on ilmlõpmatu tegevus inimkonna saatjatele, abilistele. Kus ülim teadmine on avardumine tarkuses, headuses, armastuses. Kus ülim tõde on ARMASTUS. Täname! Aamen.

 

Infovahenduses osalesid Plejaadlaste esindusisikud, kes võivad vahetuda, kui selleks on vajadust ja abi. Hetkel abistasid aegruumilises tähenduses Plejaadlaste toetusisikud Efremiin ja Hermiine, kooskõlas maa ja taeva olevushingedega Ema-Maa tasapinnal. Valguses, mis on kooskõlastatud; SUUREM TEADISES, mis on püha ja ajatu tähendusega.

 

 Esivanematest olid kohal kõrgelt arenenud saatjahinged, kelle Valguses on lõpmatuse märk ajatuses ja kes toetavad Galibriella arengut maapealses elus; energeetilises tähenduses lõpmatuses, et infoväli laieneks püha teadmises neile, kes on selle väljundiga seotud Kõiksuses.

 

 Veel olid Infovahenduse ajal kohal energiaväljas peainglid Miikael, Raafael, Jeremia ja püha kohustusi täitev kaaskond, kes juhendab Sõnumivahenduses Plejaadlastega püha toimingu kõiki aspekte, mis on tasakaalustatud infoväljas, sõnumite edastamise ajal. Me täname! Aamen.

 

Me täname Lille Lindmäed kõigi nende tegevuste eest, mis maa ja taeva vahelises ruumis on korda saadetud ja täidetud! Püha kohustusega kuulutame Su teod täideviiduna pühaks teekonnaks, mille VALGUS on äratanud Maa neis paigus, kus oled viibinud ja käinud Emakese Maa pinnal, samuti hingerännakutel. Sinu tee on alguse saanud Sinu esivanemate toel kaasatud tegevustes, mille jätkusuutlikkus on olnud Sinu sisemuses olev TEADMINE.

 Ley liinid on olnud Su elu loominguline jätkusündmus selles järjepidevuses, millesse oled kaasatud olnud ja Sinu ülesanded on täidetud täie tõsidusega paikades, kuhu oleme Sind saatnud. Kõik on tasakaalus olnud, ka siis, kui ülesanne on tundunud raskena, isegi ebamaisena tundunud. Oled saanud ülesannetega nagu linnutiivul hakkama, milles on olnud kergust, tunnete tulvil kogemusi; kui ka mõistmist selles, mis pole olnud algselt mõistetav, on olnud arusaamatu. Kõik on tundunud alati mõistetav, kui ülesanne on saanud tähenduse ja mõistmise. Iga korraga on olukord muutunud selgemaks, kui abi on lähedal ja mõistmine asjadest, milles on olnud ÜLIKÕRGE tähendus TEADVUSEST, kui ülimast infovälja sagedusest; kui ka seotud teadusest tulenevate mõtete, ideede lahendustega, milles on oma tõde olnud Sinu jaoks peidus ja vajalik kogus energialaengut. Me täname! Aamen.

  Pirita Kloostri esiemand tänab Sind Valguse eest, mille saatsid Talle palves tänutäheks. „Olgu Looja arm Sulle armulik ja valgustav headuses ja armastuses, Sinu palvetes, sest ülima teadvuse väli toetab Sind alati Sinu tegevustes. Täname Sind!”, ütlevad need, kes on Sinuga olnud Su pikal eluteel ja on rahul Sinu tegemistega Sinu reaalsuses, tänapäeva maailmas. „Täname!”, ütlevad need, kes on Sind toetanud kogu Su elu. Ükskõik, mis olukorras pole Sa viibinud, tähtis on teadmine, et nad on olnud ja viibivad Su kõrval. See on ülim tänu õnnetundes, nii tajud Sa nende lähedust ARMASTUSES. „Täname!”, ütlevad kõik need kaasteelised, kelle valguskülv on Sind toetanud. On valgusküllane aasta Sinu jaoks. Kuigi olukord muutub keerulisemaks, kui esialgu tundub, oleme Sinuga ja toetame Sind Sinu tegevuse Valguses ja ilmalikus maailmas. Universum toetab Sind Sinu reaalsuses. Täname! Aamen.

Häid ülestõusmispühi!

  Täname ka kõiki neid, kes te osalesite Lille Lindmäe ühismeditatsioonil! Olge hoitud! Aamen.

 

*Sõnumid võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella.

*Galibriella: „Tänan usalduse eest!”