Pühapäevased otseülekanded
novembris 2023

Pühapäeval,
12.novembril 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 128

Videomeditatsioon nr. 157, 12.11.2023  Lille Lindmäe

Erkki Tuomala kirjutus 5.11.2023: „ Üks asetub nüüd esimest korda avama esimest ennustust tulevasest aastast.”

 

Oskamise seadus lubab mulle jälle täiesti uue ruumi avanemist. Selles ruumis mina olen osaval moel nii teadja kui ka tuleviku nägija. Kas oskan nüüd ise nimetada seda ruumi nii, et sellele saan numbri veel Elult Endalt või kas sellele anda mingi muu nimi või nimetus, mille abil oskaksin ise avada seda ruumi? Vaadake armsad lugejad, millisel moel nüüd oskan anda nime uusimale ruumile? Kas see on ilma nimeta, kuna olen ju vahel varemgi osaval moel läinud samasse ruumi tulevikku vaatama?

 

Nüüd oskan olla väljaspool neid ruume, kus olen lahti kõigest sellest, millest me inimesed tavaliselt ei vaata nägemusi ega ka muud, kus ollakse kinni ajalises ajas. Kas on keegi kunagi varem öelnud, et see ruum on täiesti uus ja täiesti lahti neist ruumidest, milledes me inimesed saame kogeda tulevikku või sellesarnast? Tavaliselt mulle vaid antakse mingi nägemus või mingit teadmist tulevatest sündmustest ega öelda, et nüüd oleksin teatud numbriga ruumis, vaid siis saan teada või näha vaid tulevasi sündmusi või mullegi on antud mingit võõrast ja varem tundmatut teadmist. Ehk just tulevast, kas oma elust või vaid üldist teadmist, mida keegi pole ilmselt saanud varem teada.

 

Neid osaval moel avanevaid nägemusi või asju, olen saanud harva või vaid siis, kui keegi osavaks õppinu või veel oskamatu tahab teada midagi tulevikust. Siiski need avavad end väga kitsalt või vaid harvadele, üldse mitte kõigile. Kuidas siiski vaid üksikutele? Sellele pole mul anda mingit teadmist, olen seda isegi arutanud. Miks mõned saavad teada oma tulevikku ja mõned mitte, kuigi küsija tunneks neist teadmistest suurt rõõmu ja lohutustki, kui elu on küsijale raske? Nüüd Elu Ise avab mulle ja sullegi, armas lugeja, seda väga erilist asja täiesti avalikult ja isegi nii, et sinagi oskaksid mõelda, millal neid tulevikuga seotud asju avatakse ja millal mitte?

 

Tunnen rõõmu sellest asjast, sest kui te inimesed olete osavalt õppinud ja isegi väga osavad mõistma Minu viisi olla aegajalt eriti avatud ja aegajalt taas väga kitsas ja väga täpne nende asjade avajana, te oskate siis ise vastu võtta seda, mida te millalgi tahate ise avada. Nüüd Erkki ja tema mõned osavaks end õpetanud saavad Minult erilise vastuse vaid nii, et nad võiksid isegi avada oma andekust olla head teadmiste avajad tulevikust ja isegi natuke ka teiste oskamatute soovist teada, mida tulevik tähendab nende elus?

 

Olen vahel nii kinnine kui ka vaikiv, kui inimese ruum on väga raskete asjade kandja. Talle endale on eriti tähtis esiteks avada neid raskusi endast lahkuma, et Mina saaks vaadata tema tulevikku, tema sündmusi nii, et võin olla Isegi neist rõõmus ja eriti kindel nende teostumisest. Kui inimese kõik vanad karmad on saadud temast lahkuma, Mina võin siis hakata vaatama tema ruume ja tulevikkugi rõõmsalt ja väga suure rahuloluga. Tema ruumidest siis ei pääse väiksematki narmast või rihma nakatama Minu ruumi, vaid siis saan vaadata tema ruumi väga osavalt ja suure rahuloluga. Mingit muud põhjust pole tavaliselt kunagi tulnud takistuseks Minu nägemustele ja teadmistele, kui need karmalised põhjused. Vahel harva on surma lähedus ka takistuseks Minu tahtele avada seda talle, sest on ju sellest rääkimine alati liiga suur ja raskesti vastuvõetav teadmine. Oskamise Seadus on vahel väga armuline kellelegi teist, armsad lugejad, kui vaid olete ise valmis ja soovite siirduda uude ellu ehk asetuma juba vaimu ruumi. Nendesse asjadesse asetute ise siis väga osaval moel ja soostute siirduda puhkama rasketest valudest. Neid asju siis oskan justkui vaadata alati iga inimese hüvanguks, kuid jälle ütleksin, et targal moel ja eriti õppinult.

 

Nüüd sina, mina ja igaüks meist lugejatest küsib algul luba, kas võib küsijale rääkida midagi tema tulevikust, kui sellest avatakse mingi juhtum või asi talle teadmiseks? Alati seda küsimust pole osatud isegi esitada, kui küsimus on olnud vaid üldisest nägemusest või teadmisest, mitte küsija isiklikest asjadest. Siiski tuleks mõelda, kas on vaja küsitavat asja kellelegi, või tuleks see hoida oma teadmisena, kui küsimus on suurtest muutustest, mis puudutavad kogu inimkonda? Alati on vaja kaaluda, kas on see nägemus või teade liiga tähtis üldiseks jagamiseks või tuleks hoida see teadmine vaid omale? Mullegi on räägitud vahel asju tulevikust ja samas palutud hoida need oma teadmisena, kui asjad on ilmselt liiga suured üldsusele jagamiseks. Olen seda õppinud austama siis, kui sündmused on laialt teadmiseks liiga suured.

 

Üldiselt olen avatud ja vahel liialtki valmis rääkima sellistki, mida paljud teadjad hoiavad oma teadmisena. Kas olen siis mittevajalikult avatud ka oma asjades? Vastan sellele, et vaevalt olen, kuigi avan palju selliseidki asju oma suguvõsast ja vahel perestki, mis on isiklikud. Nii näited oma lähi ümbruskonnast on mõnele lugejale just need, mis aitavad paljusid teist avada oma vägagi valusaid karmalisi lukke suguvõsa pärandist ehk oskamatuste eemaldamiseks.

 

Kes siis asetub takistuseks meile, kui hoiame oma oskamatused peidus? Üldiselt võib olla põhjuseks hirm saada kuidagi häbistatuks või sattuda teiste inimeste jälgimise alla, siis tahetakse püsida vaid oma lähedastega peidus teiste pilkude eest või kontrollist. Mulle need avamised on olnud vaid osavalt avatud näited, mitte kunagi muud. Tavaliselt olen alati küsinud luba või vahel püüdnud takistada oma suguvõsa avamist teistele näiteks, kuidas asjad võidakse avada või hoida suletuna. Need load olen alati saanud Temalt, kes oskab ise kaaluda, millal asjadest võib rääkida ja millal hoida peidus ehk vaid enda ja oma lähedaste teadmisena. Kõike ei pea tulevikuski rääkima isegi oma lähedastele, kui ei saa selleks Temalt ehk Elult Endalt luba.

 

Nüüd avan jälle sellist teadmist, mida te pole kunagi varem saanud minult ega ka teistelt teadjatelt ja nägijatelt sama täpselt, kui mina nüüd avan sulle, armas lugeja ja sulle, kes pole varem lugenud väiksematki kirjutust tulevastest sündmustest, siis veel asjadest, mis on uuemal viisil avanud end minule tulevikust.

 

Inimkonnas on üks väga suur ja eriline ruum avanemas paljudele inimeste oskamiste ja õppimiste hüvedele. See ruumiks nimetatu on alati vaid neile, kellest Elu Ise avab need ruumid kasutusse. Need avanevad Elust Endast, mitte kunagi meist endast, vaid alati Tema mingist ruumist, kust need siirdatakse inimeste ruumideks. Siis vaid Elu Ise oskab siirata need neisse, kellele need avatakse nende omadeks anneteks ja salapäradeks. Igale oskajaks õppinule avatakse tuleval aastal täiesti uued ruumid, mida me oskame ülalpidada täiesti omadena, kuigi need on osaval moel siirdatud kingitused Elult Endalt meile kasutamiseks.

 

Millised need kingid või anded siis on? Need ise hakkavad tulema igast inimesest esile nii, et see, kellele need avatakse, saab teada ja õpib neid kasutama nagu omi ja omast ruumist avanenuid, kuigi nende taga on alati Elu Endalt saadud anded ja salapärad. Inimese ruumi asetunult nende salapära lubab meil igaühel avaneda oma kõrgemal Minal nii, et see Energia hakkab õpetama igat oskajaks õppinut ja samas hakkab Ise olema See, kellele osavaimad avavad uusi radu edenemiseks, ütleksin võimaluseks tõusta üha osavamaks ja üha targemaks Energiaks olla ja edeneda teie Õpetajana.

 

Keegi ei hakka kunagi seadma väikestki takistust teie osavamale poolele Õpetajaks tõusmisel, kui vaid te ise ei asetu selles mingiks ettevaatlikuks ja isegi andetuks vastuseisjaks Tema õpetustele. Te igaüks peaksite siis hakkama Tema õpilaseks, kui Ta tahab hakata õpetama teid. Kui te tunnete end Temast osavamana, näiteks oskavat juba kõike seda, mida Ta tahab teile õpetada, te hakkate siis takistama Tema esile tulekut Õpetajana. Mõnelegi see avamise algus või alustamine võib siis olla natuke raske, kui te ei tunne vajadust hakata õpilaseks või pigem õpetajaks Talle.

 

Kas te oskate nüüd ise mõelda, millal te olete Talle see õpetaja? Mõned teist võivad olla nüüd hetke vait ja mõelda küsimusele, sest keegi teist ei hakka kunagi hästi seda ise avama, vaid hoiavad seda peidus iseendaltki. Ehk aitan igat ebakindlat ja isegi sind, kes võid öelda, et ei ole kunagi olnud kellelegi õpetaja, vaid pigem igavene otsija. Tema, keda nimetate Loojaks, Jumalaks või Isaks, teab küll ja oskab sõeluda välja iga oskajaks õppinu teistest oskamatutest nii, et suudab eristada sind ja teisigi oskajaiks õppinuid teistest inimestest osaval moel. Nii, et olge alati tänulikud, kui õpite tajuma ja tundma oma osavama poole ärkamist ja esile tulekut oma oskamiste tulemusena või oleks ehk parem öelda, oskamiste abil tõusnuks? Seda oskust nimetatakse õpetamiseks, kuigi te pole seda sellisena tundnud. Tema, kes tuleb aina selle osavama poole avajaks, on siis tegelik avaja Talle, teie kõrgemale Minale.

 

Nii mina, vana mees, asetusin esimest korda kirjutama teile mingi teadjana või tuleviku õpetajana või isegi teadmiste siirdajana tulevaste asjade avanedes minu kaudu teile, armsad lugejad. Kas toimuvad need lubadused või ennustatud asjad nii või mõnel muul viisil? Sellesse sinul ja minul tuleb vaid uskuda, sest mitte keegi meist ei tea kunagi ega oska isegi ennustada tulevikku, vaid see ise asetub esile mõnele. Nüüd see asi avas end minule nii, et oskan aina olla väga rõõmus ja tänulik kõigest, mida minule kunagi siirdatakse või tõstetakse teile rääkimiseks.

 

Täna minule avati väga erilisel viisil üks väga rõõmus ja isegi väga soovitud asi teile või neile, kellede oma osavam pool on edasi mingis kooma sarnases ruumis ehk vait ja väga sügaval nende südame sügavaimasse soppi peitununa. Kas Ta ärkab? Ärkab ja avab end väga kiiresti mõnele teist ja mõnele natuke hiljem, kuid vaid neile, kes on edenenud selle oma osavama poole õpetajatena teadlikult või sagedamini teadmata. Oodake, armsad lugejad, Ta võib olla mõnele juba väga avatud või isegi natuke une sarnases ruumis isegi kuulamas, kes oskab ja kes vaid ebaleb Tema avanemises?

 

Tänan, tänan, tänan.