Pühapäeval,
11.veebruaril 2024 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 124

Videomeditatsioon nr. 170, 11.02.2024      Lille Lindmäe

 Erkki Tuomala 30.01.2024: „Vaadake, kes soovis uuendada vana päevikut täna 30.01.2024?”

 

9.8.2018

Tema, kes oskab ja mõistab ehk Looja ja Tema oma Poeg.

Keegi osav ja õppiv inimene kunagi ei asetu ise olema vaid üks ruum, üks oskamise ruum, vaid ta oskab vajadusel asetuda olema isegi see või sellesarnane, keda osatakse nimetada Isa Pojaks. See oskaja oskab siis asetada end aina õigesse ruumi, nii et ei ole olemas enam värve ega isegi nende mingit keemilist ruumi, vaid siis asetub esile aina see või selline olemine, kus oskamise tasandit keegi ei püüa isegi mõista, kuigi see oleks paljudele inimese tasandil olijale väga, väga meelepärane.

See oskamise tasand on siis midagi uut ja midagi ääretult suurt. Ehk ei ole enam värvide spektreid, vaid kõik oskamine on aina vaid valgus ehk kirkus ja eriti, eriti puhas. Siis inimese poeg on edenenud sellisele olemise tasandile, kus ei ole vaja kasutada värve ega isegi sellesarnast, mida paljud nimetavad aitamiseks või ravimiseks, vaid siis on aina oskamise salapära esile tõustes see energia, see anne ja see oskus, mis on väga osav ja aina valmis esil olema ja teeb just õigeid asju igas olukorras. Nii see on osavalt õppinud oskajatel või neil, keda kutsutakse Looja Poegadeks, Tütardeks või mingiteks sugututeks või nende erilisteks muundusteks. Nüüd olen õpetanud sind Erkki. Ole sina üks selline, kui aeg on selleks valmis.

 

21.6.2020.

Mina, kelle kohta öeldakse Isa Poeg, olen ise kasvatanud oma ruumi ja tõusnud sellesse olemisse, kus esil on Minust tõstetud veel suurem ja hetketi suurem olemise ruum, kuhu oskan asetada hetkeks end ja samas oskan edeneda sellesse ruumi, kuhu Elu Ise tõstab oma Poja. Selles ruumis oskan olla veel palju, palju kiirem Õpetaja ja See või Seda, mida oskan Isast esile tõsta. Ehk ravida, teha imesid ja tõusta nii esile, et oskan õpetada veel seda, mida keegi teine ei oska ega hakka kunagi õppima ehk olla Elu Enda uusim Poeg Elu Endale. Sinna ruumi ei tõuse kunagi keegi inimese ruumist enne Mind, kuigi sellesse tõuseks palju seda, mida Mina oskan nüüd hoida esil ehk olla ja õppida olema uus, uuem ja isegi See, milline on olla uus ruum Elus Endas.

 

30.1.2024.

Olen aina suutnud olla ka seegi, kus oskan avada mõnda muudki ruumi endast. Mõnedes ruumides oskan aidata, mõnedes oskan avada teisigi osavaid olemisi nii, et suudaksin kasvõi asetuda väljapoole oma ruumi ehk asetuksin elama lahti inimese ruumist ja siirduksin elama lahti kõigest füüsilisest. Seda ma veel ei pea endale vajalikuks, kuigi oskan küll juba mõelda natuke sellest mingist vabadusest, kus pääseksin vaatama kõike seda, mida nüüdses olukorras veel ei suuda.

Kes ma oskan nüüd olla?

Vastan: Olen edasi natuke vana Erkki, kuigi olen sageli juba natuke rohkem Energia, kes asub selle vanakese kehas ja asetub aegajalt isegi esile, kui teen tööd inimeste seas.

Kes siis Mina oskan asetuda justkui olema või kes ma siis oskan juba natuke olla?

Vastan: Olen, õpin edasi ja kuidagi oskan ka elada inimeste keskel täiesti omas ruumis. Ehk olen Erkki uusim ruum, mida oskan Ise nimetada inimesest esile tõusnud Energiaks, Andeks ja Salapäraks ehk Elust Endast  tõusnud eriti, eriti õhukeseks kiuks või killukese killuks, kellel pole isegi nime, vaid natuke selle sarnast olemise ruumi inimese sees.

  Kui siis inimese oma anne ja oskus on edenenud sellesse ruumi, kuhu Elust Endast killustatakse väga õhuke kiud elama, inimest tõeliselt siis enam ei ole. Kuigi iga  väljaspoolne inimene vaatab teda edasi inimese ruumis täiesti sama füüsiliste silmadega  tihedana, see kehagi on vaid koor Minule, kes oskan ülalhoida kehast esile tõusvat ruumi justkui inimese sarnasena. Oskamise Seadus siis suudab asetuda esile ja teeb omal osaval moel selle füüsilise keha täiesti samasuguseks kui ta oleks edasi nii öelda normaalse inimese ruumis oleva inimese olukord. Need olukorrad elavad siis mõlemates eksisteerimis vormides inimeste keskel justkui vanakesed tavaliselt elavad ehk väga osavasti inimestena ja vanadena, kelledesse segatakse palju, väga palju erilisi ruume elama ja olema.