The Science Delusion: Feeling the Spirit of Enquiry – Rupert Sheldrake

The Science Delusion: Feeling the Spirit of Enquiry – Rupert Sheldrake

Dogmadeta teadus: Uuriva vaimu vabastamine

Teaduslik maailmavaade on kõikehõlmav, sellele toetub kogu me progresseeruv tehnoloogiline tsivilisatsioon. Samas on tänapäeva teadus koormatud suure hulga iganenud dogmaatiliste tõekspidamistega. Lubjastunud uskumused on väga püsivad, need muudavad teaduselu üha sarnasemaks kirikliku võimuvõitlusega.

Rupert Sheldrake on käesolevas teoses ette võtnud materialistliku teaduse põhilised dogmad ehk 10 käsku. Kas mateeria ja energia hulk on alati jääv? Kas mateeria on teadvusetu? Kas mälu salvestub materiaalse jäljena? etc. Sheldrake analüüsib neid sellise põhjalikkusega, nagu tuleks läbi analüüsida mistahes teaduslikke hüpoteese. Ta on järjekindel ning võtab materialismi kanoonilised põhipostulaadid ette üksteise järel, vaagib argumente, osutab nõrkadele kohtadele ja küsib täpsustavaid lisaküsimusi. Ta ei anna vastuseid ega paku välja alternatiivset maailmavaadet, lihtsalt osutab viimase sajandi teadusavastustele kvantfüüsikast molekulaarbioloogiani, mille valguses need mehhanistlikud postulaadid enam koos ei püsi. Lõpptulemusena jääb materialistlikust katedraalist alles üksnes pentsik kummitus. Nostalgia. Mõistagi on väga ebamugav, kui meie maailmakirjelduse vundament laiali pudeneb.

Rupert Sheldrake on Cambridge’i PhD kraadiga bioloog, kelle läbimurre algas kaheksakümnendatel morfogeneetiliste väljade ja morfilise resonantsi teooriaga teoses „The Presence of the Past”. Vaatamata sellele, et kriitilised küsimused materialismile on esitatud väga kainel toonil, toetudes kontrollitud ja viidastatud faktidele, on Sheldrake’i süüdistatud ebateaduses ja müstitsismis. Teda on tsenseerida ja vaigistada püütud isegi TED konverentside korralduskomitee poolt, kelle motoks ometigi on „Challenging existing paradigms and redefining values” – just seesama asi, millega Sheldrake tegeleb. Vaigistamisest pole aga abi. Need küsimused ei kao mitte kusagile.

EESTIKEELNE RAAMAT SAADAVAL RAAMATUPOODIDES.

 

The Science Delusion: Feeling the Spirit of Enquiry

The science delusion is the belief that science already understands the nature of reality. The fundamental questions are answered, leaving only the details to be filled in. In this book, Dr Rupert Sheldrake, one of the world’s most innovative scientists, shows that science is being constricted by assumptions that have hardened into dogmas. The sciences would be better off without them: freer, more interesting, and more fun.

According to the dogmas of science, all reality is material or physical. The world is a machine, made up of dead matter. Nature is purposeless. Consciousness is nothing but the physical activity of the brain. Free will is an illusion. God exists only as an idea in human minds, imprisoned within our skulls.But should science be a belief-system, or a method of enquiry?

Sheldrake shows that the materialist ideology is moribund; under its sway, increasingly expensive research is reaping diminishing returns.In the skeptical spirit of true science, Sheldrake turns the ten fundamental dogmas of materialism into exciting questions, and shows how all of them open up startling new possibilities. The Science Delusionwill radically change your view of what is possible. and give you new hope for the world.