The Biology of Belief – Dr. Bruce Liton

The Biology of Belief – Dr. Bruce Liton

Uskumused ja bioloogia

„Uskumused ja bioloogia” on teedrajav teos uue bioloogia valdkonnas. Autor dr Bruce Lipton on endine meditsiinikooli õppejõud ja teadlane. Ta on koos teiste eesliini tead­­­las­tega põhjalikult uurinud mehhan­is­me, mille abil rakud informatsiooni vastu võtavad ja töötlevad. Nende uuringute tulemused näitavad meile elu olemust täiesti uue nurga alt.

Tuleb välja, et geenid ja DNA ei kontrol­­li­ meie bioloogiat, vaid hoopis DNAd kont­­rollivad väljastpoolt rakku saabuvad signaa­lid, sealhulgas energeetilised sõnumid, mis pärinevad meie positiivsetest ja negatiivsetest mõtetest.

See raamat, mis analüüsib uusimate ja parimate rakubioloogia ja kvantfüüsika uuringute tulemusi põhjalikul ja lootust sisendaval viisil, on tõeline läbimurdeteos, mis näitab, et mõtlemise ümberõppimise abil saab keha muuta.

Selle raamatu lugemise järel mõtled sa oma mõtle­mi­sest hoopis uuel moel. Uued rabavad teadusavastu­sed aju funktsioneerimise biokeemiliste aluste kohta näitavad, et su mõtted mõjutavad kõiki su keharakke. Autor, kes on tunnustatud rakubioloog, kirjeldab põhjalikult molekulaarseid radasid, mis seda efekti vahendavad. Lipton demonstreerib lihtsas keeles, hulgaliselt illustratsioone, huumorit ja igapäeva­elust võetud näiteid kasutades, kuidas uus teadus epigeneetika sunnib meid meele ja mateeria seoseid põhjalikult ümber hindama ning millist sügavat mõju see meie isiklikule elule ja kogu meie liigile avaldab.

PhD Bruce H. Lipton on pälvinud teaduse ja vaimsu­se ühendamise eest rahvusvahelise tunnus­tuse. Ta on hariduselt rakubioloog, kes on töötanud­ Wisconsini ülikooli meditsiini­koolis rakubioloogia õppejõuna ja viinud hiljem Stanfordi ülikooli meditsiinikoolis läbi mitmeid teedrajavaid eksperimente.
Ta on olnud kümnete tele- ja raadiosaadete külaline ning paljude rahvusvaheliste konverentside peaesineja. Liptoni murrangulised rakumembraani uuringud on avanud tee uuele teadusele nimega epigeneetika ning teinud temast uue bioloogia juhtfiguuri.

RAAMAT EESTIS LÄBI MÜÜDUD, AGA SAADAVAL RAMATUKOGUDES.

 

The Biology of Belief

Author Dr. Bruce Lipton is a former medical school professor and research scientist. His experiments, and those of other leading-edge scientists, have examined in great detail the processes by which cells receive information. The implications of this research radically change our understanding of life. It shows that genes and DNA do not control our biology; that instead DNA is controlled by signals from outside the cell, including the energetic messages emanating from our positive and negative thoughts.

Dr. Lipton’s profoundly hopeful synthesis of the latest and best research in cell biology and quantum physics is being hailed as a breakthrough, showing that our bodies can be changed as we retrain our thinking.

[pdf-embedder url=”https://akara.ee/wp-content/uploads/raamatud/raamatute_eelvaated/1_BL_the_biology_of_belief_eelvaade.pdf” title=”Dr.  Bruce Lipron – The Biology of Belief”]