Teated plejaadlastelt ja teistelt valgusjõududelt

Neid sõnumeid võiks pigem tajuda.

Sõnumid andnud plejaadlaste esindusisikutel on pisut teistsugune sõnakasutus, kuid sõnumid on siiski suures osas arusaadavad.

Suur tänu sõnumite edastajatele!

Allpool leiad teated plejaadlastelt ja teistelt valgusjõududelt. Uuemad teated on eespool. Sinise kirjaga on toodud mõningad selgitused.


Galibriella 28.08.2020

Teateid Lille Lindmäele Plejaadlaste esindajatelt: Efremiin ja Hermiine.
Eestimaalastele on maailmakäsitlusega seoses esile tõusmas võimalused, mis võivad hetkel varieeruda. Praegused energiad võimaldavad olukorda analüüsida. Pöördumatud tagajärjed võivad ohustada maailma saari, riike ja nende kooslusi, mille valitsused ei suuda olukorda analüüsida ja sõlmida rahu kokkuleppeid, kui ka tänapäevaseid olusid arvestavalt teha muutusi. Valitsustel tuleb arvestada kehtivate nõudlustega, rahulolematustega. Rahvaesindajad saavad aru, milline võim on rahval. Proletaar- diktatuuriliste probleemide lahendamisel tuleb arvestada antud olukorda, mis põhineb arusaamisel, et ülemvõim pole loodud allutamiseks, vaid armastusega esindama rahvast sel maal, kus sünnitakse, elatakse ja toimetatakse.

 

Kõik, mis allutab, piirab vaba tahet, on vältimatu jõuna esile tõusnud, tõusmas. Toetada tuleb armastuses, hoolivuses tehtavaid tegusid. Ainult nii saab uus maailmakorraldus avada silmad neil, keda püütakse anastada või rahva vihale jõudu juurde andes allutada. Rahvast püütakse jõuga maha suruda, see mis toimub Venemaal ja Minskis. Teadke, et rahva võim pääseb võimule seal, kus pitser on mahatallatud ja äratõugatud olnud. Seal sünnivad teod, mis avardavad maailma eri paigus, kontinendil või pühades paikades, kus nähakse suurt ettekuulutuse sündi.

 

Seal, kus maailmaesindajad on kohtunud ja kohtuvad, saab alguse muutuste jada, mille tähendus pole ette teada inimestele, küll aga pühadele inimestele, kelle hingekõrguste tasandit pole võimalik mõõta, sest ajatu ruum soosib nende tegemiste suurusi. Püha koridor on suletud olnud Maa inimestele seal, kus kõrvetav päikesekuumus on sulatanud kivid. Nüüd avanevad uued lootused Maa ühiskondadele. Päikesekiired läbivad inimmeele kõrgusi ja hingi ning peagi avaneb lootusrikas aeg, mis annab lootust tulevikule. Kuigi häving, tulekahjud, üleujutused, rahvarahutused ja muud sõjakolded on muutumatuna eksisteerinud eri rahvaste maa-aladel. Kuid lootus pole kadunud, sest inimvõim on ajutine teie maailmas, kus küllusilmingud laskuvad Maale seal, kus pole vägivalla tegusid ühiskonnas.

 

Õitsvate lillede seemned on külvatud Maale, et tuleks täiuslik aeg neile, kelle valu ilmamaal elades pole veel unustatud, meeltest kustunud. Seal lilleväljad lokkavad ja Ema-Maa avarused saavad puhata vägivalla ilmingutest. Inimene ise peab muutuma osavõtlikumaks kõiges, elusolenditesse ja ümbruskonda kus elab. Elatudes Maa koosluste produktidest ja tarbimisest, saab inimene kaasa aidata kahjude korvamisele, millele on tekitanud suuremat kahju. See tuleb heastada inimlike vahenditega, ka Jumala sõrme puudutus kutsub mõistusele rahvahulki seal, kus meeleline vaist on kadumas ja kaosest tulenevad teod on tekitanud viha rahvahulkade ja inimkoosluste vahel. Seal tekivad peagi äratundmatud paigad.

 

Arvestades teie Maa päritolu, oleks mõistlik viha leevendada puhtamate mõtete, tundmustega, sest viha sünnitab kaost ja hukku. Maailma pilkude eest varjatud kohtades asuvad anomaalsed paigad, mis säilitavad Maa energeetilist laengut, milles elavad inimesed oma vihkamisega tapavad inimsilmale nähtamatuid kooslusi ja ülemvõim sunnib peale sallimatute tegude kaudu usutõdedele mittevastavaid korraldusi. See purustab keeristulena maailma paiku, lõhkudes harmooniapitserit.

 

Veel on ilmavalguskoridorides uued energiad lukus, kuid neid avatakse avalikkusele vähehaaval ja peagi hakatakse saatma Maale uuemaid energialaenguid, mis kõrvaldavad teelt kõik rahvahulkade jaoks sobimatu. Nende koosluses on püha maa esindajad koos rahvahõimude esindajatega ja nende kooslustega, kes esindavad eririigilisi koosseise ilmaruumis. Õhus, vees, maal ilmuvad esmased märgid. Järgnev etapp puudutab inimesi, nende hingemeeli ja puutumatusest tulenevaid tõdesid.
Teadke, et kogu headuse võim on avatud neile, kelle südametule valguses on esimesel kohal ARMASTUS ilmamaa vastu. Kestev viha, ebamoraalsus või kaos tuleneb eelkõige oskamatusest luua uusi energeetilisi vorme oma maale nõnda, et maa-ala kaitstus tekiks eelkõige inimestele mõeldes. Mitte ahnusele, võimujaotusele või äritehingutele mõeldes. See on väärilming kodanikele ja rahvahulkadele või vaikiv rahulolu tuntuse säilitamiseks seal, kus Looja varjatud teadmised pole inimsilmadele nähtavas vormis esile tõusnud. Seal eksisteeriv vaikus pigem kahjustab, hävitab, kui loob suurt küllust oma teele. Olge õnnistatud! Olge rahumeelsed! Olge allaheitlikud seal, kus on Looja looming end ilmutanud suure tõena. Allaheitlik tähendab suuremeelsusest tulenevat tänulikkust, rahulolu. Alandlikkus tähendab tänulik olemist maailma asjades, mille võim (heas mõttes) lubab tänulik olla kõiges heas ja usus ettetulevates küsimustes. Saatku kõiki maailma inimesi rahulik aeg!

 

Ainult rahulik meel suudab kainelt mõeldes esindada headust ja varjatud valguses esiletõusnud teooriaid. Need kestavad igavesti, sest nendel on side eelmiste põlvkondade edulugudega, austusega, lojaalsuse ja armastusega. See pole kogu loetelu, rahvahulkade hukkumise hirm peab olema suunitletud headusega seal, kus lootus on kadunud. Ebaõiglus pole muud kui hetkeline väärkäsitlus tõest, kus pole vägivallale toetatud. Õiglustunne süütab rahvamassides tulukesi. Kui õiglus on jalule seatud, loob algav aeg inimrahvale uue alguse märke, et saabuv aeg oleks püha valgusega läidetud. Ruumitunnetuse kaudu avalduvad vajalikud tõed rahvamassidele, kelle koosluses on paika pandud parimad inimesed.

 

Diktatuuriline väljavaade elule hääbub ja esile tõusevad need, kelle südametules helendavad lojaalsusest lähtuvad teod ning algav aeg on tänulikkuse ja pühadusega kaetud aladel harmoonilisem kui kunagi varem. Ülemvõim soosib hirmu ülesehitust, kuid kaastunde alusel leevenduvad nähtused, mis on üles kerkinud Venemaal ja mujal. Palvetage rahvaste heaolu eest ja vajaduse eest, et neid kaitstakse.

 

ARMASTUS tasandi jõuallikana lähtuvad tõed tõusevad esile seal, kus valu varieerub inimkonna kannatuste läbi, pühitsetud maal. Seal saavad uued lootuse seemned külvatud uute tõdede ja väljavaadetega. Veel pole aeg kõike avaldada, kuid üksikasju detailselt saavad avarusväljalises mõõtmes näha need, kel luba selleks olemas. Venemaa kaitseb end inimkaotuste läbi, aga rahva võimu esindajad peavad vastutama tegude eest, milles on kaos tekkinud. Rahva võim tõuseb esile seal, kus võimueliit on allasurutud seisus. Seal algavad uued tõed, mille paljastus on kindlameelselt varjul olnud ja nüüd tulevad muutused. Veel pole aeg kõike teada.

 

Rahvaesindajad paluvad abi, sellest sünnib kaos, mille juured on sügaval umbses koridoride ahelais, kuid suursugune eliit kuhjab segadust riigis, mille saatus on ettemääramatult lahtine ja kõhedusttekitav olnud. Minsk ja Venemaa sõlmivad kokkuleppe, aga rahvarahutused jätkuvad kuni rahva eestkostjad suudavad lahendada probleeme. Tuleb säilitada kaine meel, sest headuse pool on kandev ebaõigluse tasakaalutuse olekus. Me täname!

 

Palu Lillel Gröönimaa avarused läbi tunnetada. Sealt võib alguse saada uus elukorraldus Maal. Oleks vaja stabiliseerida Iirimaa kaguosa, sealne energia on läbipaistmatu valgusega, aga tooniandev kogukonnale. Täname!

 

Lille Lindmäe augustikuus korrastatud paigad: Arhangelsk, Põhja Iirimaa, Põhja Caroliina, Põhja Iisrael, Minsk, Tšeljabinsk ja teised.

Andara Kristallid
Galibriella 31.07.2020

Andara kristallid on suurepärased abivahendid Emakesele Maale ja selle poolt väljaantud toimetustele tuleb õnnistuseks nende kristallide olemasolu ja omandamine. Struktuurselt ei erine see oluliselt teistest kristallvõre esindajatest, kuid struktuuri poolest on sellel eriline võime korda seada asju, mida tulevikus kohandada teie ühiskonna mõõdupuu järgi vaimsetes tegevustes. Kus on ülioluline oma egotsentrilisest keskusest välja tulemine ja stabiliseerib Maa keskkonnaga seoses olevate paikade energeetilisi väärtusi.

 

Inimene, kes omab Andara Kristalli läbimõõduga 5 cm ja enam, sellel on suurem vajadus ja võimalus osaleda vaimsemates tegevustes. Mis on seotud Maa-Ema struktuurse ehituse väljalaskega, eesmärgitähendusega aidata Maa-Ema südamiku koosluses olevaid defekte vältida neis paigus, kus praegu on sõjakolded avatuna Maapealses ruumis avalikkusele näha.

 

Spirituaalses mõttes vajavad need paigad puhastamist, kus on sõda alanud, kestnud juba kuid, aastaid või enamgi veel. Nendes paikades on Looja valgustuse toel võimalik vältida hilisemaid kokkupõrkeid Maa süsteemsete alajaotustega, sest see kristall aitab stabiliseerida Maa energiaväljalisi võnkeid, inimese atmosfäärilise tunnetusvalguse pidevat juurdevoolu Maa südamikust. Energiaväljade toel antakse talle tagasi Maa-Ema õnnistus, kui seda kristalli läbib headuse ja armastuse nivoo tasand, kus pole aeg-ruumilises tähenduses vaja midagi kahetseda ega pole vaja armastusküllaseid hetki läbida tunnetusruumis.

 

Kus armastuskülluses on kõik võimalik ja lubatud, täiustada Maa energeetilist lävendit nendes paigus, kus Maa energeetikat toetab Andara kristallide võrgu ülemise osa läbitavusel saavutatud ülim eesmärgiline tähendus. Sellel on Looja loomingu valguses sündinud ülevamad teod, teguviisid.
Tingimuslikul moel on see äraandmiseks mõeldud kristall kinkimiseks ja pühitsus ornamentikaga kaetud aladel väga oluline kristall. Absoluuttõed tulevad selle kaudu esile, avalduvad vormilises väljanägemises või viisil, mis ulatuvad Maa sisemusliku poole trajektoorilisse liikumisse ja sealt avalduvad mitmesugused nähtused omakorda maapinnale, kus elavad inimesed, elusorganismid, elusolendid ja hingetasandi valgused.

 

Kes omab seda kristalli, sellel on õigus tegeleda vaimsete tegevustega. Ülivõrdelises tähenduses tähendab see koostööd Jumalike olevushingedega, telepaatia, esile tõuseb telepaatiline mälu. Kogemuslikud pooled avalduvad ridamisi, et inimene saavutaks täiuslikkuse. Selle eseme kandmisel avalduvad tõed on üliolulised neile, kes seda kristalli kasutavad. Sellel on väga kõrge, üliinimliku tähendusega võngete süsteemne jada, mida mööda energiad liiguvad. Hoopis teistmoodi, kui Maa ühiskonnas seda väärtustatud. Kristallina kannab see endas mõjuvõimsat lähenemisviisi oma teadvuslikule poolele. See kannab endas üliinimlikku tähendust.

 

Armastuslävendi valgust läites, annab isikule kõrgeimad vaimuomadused, mida tuleb kasutada hästi. See on väga vajalik. Rohkem ei pea sellest praegu teadma. Tal on ka tervistavad omadused. Teine kord antakse rohkem juurde.

Galibriella 31.07.2020
Esimesel juunil (1.06.20) aktiveeritud energiaväljalised võnked olid üliolulised Maakerale, sest nende kaudu aktiveeriti uusi ilmamaale sobivaid energiaväljalisi võnkeid.

 

Siin mõeldakse Pirita Kristalltempli loomist ja aktiveerimist. See algas tegelikult 29.mail ja jätkus ka juuni alguses.

 

Nende energiate kaasajastatus määrab tsiviliseeritud ühiskonna toimimise järgnevatel kuudel, aastate jooksul ja sellest tulenevad teod, teguviisid äratavad maakera südamikus olevad energiaväljalised võnked, et saaksite paremini edasi minna selles ajavööndis, kus elate ja toimetate, et teie ümber oleks rahu, rõõm, tänulikkus.

Avasüli võetakse vastu teie palvetunnetuslikul teel edastatud energiaväljalised võnked, mis saadavad maakera valgustatud punktijaotustesse üha uusi sõnumeid. Energiaväljalised toetused, ilmingud, nähtused avalduvad maakerale hiljemalt teisel veebruaril 2021 (02.02.2021).

Palvetunnetuslikul teel mõeldakse siin nii palvete kui ühismeditatsioonide abil.

 

Teie Maa ühiskonnas moodustatakse ilminguline nähtus, arhitektuursed leiud toetavad selle mõistmist, arusaamist, mille väljundiks olete teie ise.

Ühispalvete ja meditatsioonidega avaldate tänu Maakera ühisjõududele, kes pole silmaga kõigile nähtavad, kuid ometi tunnetuslikul teel avalduvad teadmised katavad maakera valgusilmingutega, mille täiustatud vormiline tunnetusruum hakkab heledamalt läiget andma inimkonnale ja suurtööstuses toimuvad ümberpaigutused.

 

Maakera vööndist allapoole suunatud energiaväljad laevad inimtööstuslike harude koostoimimist ja saastatus väheneb, toimuvad inimlikud ümberkehastumised.

Ilmalike vahenduste kaasabil antakse Emakesele Maale tagasi üldorientiirid, mis taastavad inimeste tervist kui ka igapäevaseid ilmingulisi nähtusi, seoses tegevtööstuslike harudega, mis suunavad energiat maast väljapoole ulatuvatesse vöönditesse, sfäärilistesse paikadesse nagu Ema-Maa jahutamine energeetilisel tasandil.

Ilmalike vahenduste kaasabil mõeldakse inimeste ühismeditatsioone ja palveid.
Ilmingulised nähtused mõeldakse inimeste tegevuste tulemusi.

 

Väljundina avaldub uustehnilises määratluses, uute projektidega, mis panevad ilmingulised paikkonnad pöörlema uute energiaväljadega, mille kasulikkus Maale hakkab ilmnema erinevatele põlvkondadele kui ka abistatakse uusilmalisi nähtusi. Nendega hakatakse tootma uusühiskonna ilmingulist nähtust, mis hakkab laadima energiaväljade kaudu tulenevate tõdede kaasabil inimühiskonna alustõdesid. Selle kaasabil luuakse ümber maakera, alumistest vöönditest alates, kaitsekiht, mis aitab Maal ennast ümber pöörata turvaliselt nendesse paikadesse, mis on elu enda koosluses vältimatuna teie teele saadetud.

 

Uusilmaliste nähtuste all mõeldakse Kuldajastu nähtusi.
Kaitsekihi all mõeldakse kõrgemate võnkesagedustega energiatest koosnevat kaitsekihti.

 

Elamiskülluslikus ruumis hakkavad end ilmamaa rahvastele ilmutama uued vormingulised nähtused. Nende koosluses on heade kavatsustega planetaarühiskonna liikmeid kui ka võib kohati, ilmutuslikul viisil näha neid, kes pole oodatud Maainimeste ilmalikku ruumi, silmaga nähtavasse ruumitunnetusse.

Ilmamaa rahvaste all mõeldakse Maa elanikke.
Heade kavatsustega planetaarühiskonna liikmetena mõeldakse teiste tsivilisatsioonide liikmeid.
Need kes pole oodatud Maainimeste ilmalikku ruumi on mõeldud need, kes on valinud teise tee peale valguse.

 

Kus on nende avalduvad tõed väljundina tekitanud hirmutavaid episoode, mineviku varjukülgedega seoses, kuid hakanud andma ka uusi põlvkonnalisi nähtusi, mille kaasabil aidatakse Maa ühiskonnal areneda viisil, mis soodustab Maa arengut, kuid külvab ka inimeste hingeteedele palju ülemäärast abitust, kahtlusi. Toidab nende väärarusaamisi eliitrahvaste süstemaatilistest kohtumistest Maakera sfäärilises ruumis, kui nõustatakse Maa rahvaid paremini omavahel läbi saama, kui seda siiani on tehtud, sest Maa ühiskond vajab praegu tolerantset lähenemist.

 

Ilmamaa avarusväljaliste võngete vastuvõtmiseks tuleb esmalt paika seada tähtsuse järjekord. Ilmingulised nähtused peavad saama, tõekspidamiste suuruses, ülioluliseks, sest ajaarvamise ruumis ei ole mõõdetamatuid alasid, mis hakkaksid tootma energiat vääringuliste ringkondade kaasabil.

Ilmamaa avarusväljaliste võngete vastuvõtmiseks mõeldakse Kuldajastu kõrgete sageduste vastuvõtmist.
Ajaarvamise ruumis ehk aegruumis.

 

Vaimse etapi kordumisel ei ole vaja karta ilmalikke võimujaotusi, kes sunnivad inimesi kodust lahkuma, vaid neile antakse armu ka pinnapealsetes jaotustes.

Vaimse etapi kordumisel ehk Kuldajastul.

Kus ühisaegruumiline väljundviis lubab inimestel hakata suhtlema maaväliste objektidega kui ka infotöötluse alusel saadakse peatselt kontakti esimeste asukatega, kes siia teie maailma toodi just võõrliikide kaudu.

 

Kus Maa südamikku kaitsesid mitte maailma inimesed, vaid võõrliigid jaotusid mitmesse ajasfäärilisse ruumitunnetusse, mille kaaslusel avatakse portaale, täheväravaid ka tänasel ajahetkel.
Teie Maa sisemustuum vajab väga läbinähtavaid jõuilminguid, et te saaksite turvaliselt elada. Maakera sisemuses toodetavate jõuallikate kaasabil, jõuornamentikate toel ilmnevate kaaslustega antakse Maakerale tagasi vahendid, mis aitavad inimkonnal säilitada seda ruumi, ajalist, vääringulist ruumitunnetust, mis hakkab nüüd looma uusi energeetilisi, lahendmääratluse teel avalduvaid vorme.
Kui ka tõdemusi, mis aitavad Maa südamikust välja tuua ebavajalikud kiirgusnähud, mille kaaslusel inimene suudab end kokku võtta ja stabiliseerib end ühendjõudude kaasabil.

Ühendjõudude ehk valgusjõudude kaasabil.

 

Ilmalikud nähtused alluvad loodusseadustele, kus pole vaja ilmaruumi tunnetusvääringuta toimetada, vaid tuleb etapiviisiliselt luua kaitse ilmamaa kodanikele.

Rahvamassidele antakse ilmamaa koridorides liikumiseks uued kriteeriumid, millega antakse uusi võimalusi.

Uustööstusliku arenguna, tsiviliseeritud väljundiga , tuuakse kosmose energeetiliste väljundite kaudu Maale uusi lahendusi, millega seostuvad eelkõige Plejaadlaste energiaväljadega seotud, ruumilises jaotuses, otseteed, võimalused jagada Maa ühiskonna sfäärilist ringi, jaotust tundmatute objektidega.

Uustööstusliku arenguna mõeldakse muuhulgas uusi tehnoloogiad, nt. vaba energia jpt

 

Subjektilised nähtused avalduvad teatud ringkondadele ilminguna Maa tunnetuslikus alas, väljundruumis. Ka praegu suheldakse maaväliste erinevate eluvormidega, telepaatilise nõustamise kaudu avalduvad tõed on aidanud Maakera ülesoojenemist stabiliseerida, kuid Maakera sisemustuum peab jahutama ka Maakera väliseid struktuurseid nähtusi, millele pole vaja läheneda ilmalike tõekspidamiste kaudu.

Ilmalike tõekspidamiste kaudu ehk läbi tavapärase mõtlemise

 

Uute avaldumisvormingute kaasabil aidatakse Maa sisemusenergiat. Tõstvad energeetilised alusvormid tajuvad inimeste ebakindlusest tulenevate tegude kaudu avalduvaid emotsioonide pahvakuid, mis ladestuvad Maa sisemustuumikule.

Varjatult moodustub seal energia, mis suurendab inimeste ebakindlust, kuid avarusväljundina aidatakse teil pinnajaotusest koguda keemilisi ühendeid, mille koosluses avastatakse palju uusi elemente, millega valmistatakse uusi ebamaiseid leiutisi. Ebamaised leiutised tulevad maapinnalt, maa alt avalikuks kuna maapind ei suuda taluda enam Maakera jaotuses põlevate energiakehade valgustamata alasid. Mille osanikud on salvestanud Maa eri paigus varasemaid kogemusi, mis lahvatavad leegina põlema Maa alumistes sfäärides, tundeelementidena inimsüdamete valguses.

 

On vaja äratada Maa-Ema südamevalguses toidetud energeetiliste eluvormide säilmed, Maa tuleb puhastada eri paigus, sest ligipääs nendele liikiderohkustele on häiritud olnud. Maakera vajab stabiliseerimist, just inimvormide enda poolt leiutatud vahendite moodustumisel maapõue, kus säilitatakse tuumaenergeetika osakestel põhinevaid ladestusi, mis suunavad energia tagasi Maa peale ja sealt inimestele.

 

Avakosmosesse jõuavad need energiaväljad ainult plahvatuste toel, kus pole enam vaja stabiliseerida Maad, vaid on vaja otseselt kaitsta Maa, Ema-Maa lävendit, valgust, kus on alguse saanud elav, seda kaitsta, seda saab kaitsta.

Nii inimesed kui vormilised nähtused kisuvad maapealse katki, kus on peidus tohutud aarded kui ka inimeste kätetöö viljad, mis avalduvad ennekõike maa-alustes koobastikes, kust pole veel avastusi pinna peale jõudnud. Need hakkavad nüüd nähtavale tulema.

 

See aeg pole veel täielikult avanenud, aga olge valmis selleks, et Maapealsed ühiskonnad hakkavad uuenema, uuendama teaduslikke mõisteid. Eluvormilised nähtused, liigid jaotuvad erirassilistesse koostistesse, kuid eluvorm kui inimene täiustub Looja enda loomingu ajendil, abil, aga inimene peab suunama kogu oma tähelepanu tuuma projektidele, mis laiuvad maapõues kui ka ilmavöötme aladel, kus pole inimtegevust, on kõrb või laiuvad alad. Neisse tuleb tähelepanelikult, hoolikalt suhtuda, sest maapinna varjus võivad toimuda äkilised muutused, mida varjatakse ja mis võivad muuta Maa elu kõlbmatuks.

 

Paikades, kus on ka tuumajäätmeid ladustatud, hoitud, päevavalgele toodud. See pole enam mäng suurriikide vahel, vaid on ilmamaa avaruste kaitsmisel ülioluline. On loodud programmiline ühisdeklaratsioon, mis lubab maavälistel olenditel, liikidel, rassidel põhjendamatult sekkuda linnriikidesse ja aladele, kus inimene tegutseb. Kui tuumajäätmed ohustavad kogu Maakera sisetuumikut ja sellest avalduvaid nähtusi, hakatakse üha enam Maaväliselt kontrollima ja vahele segama seal, kus Universumi käsitlusteemad ohustavad eelkõige Maad kui elavat objekti. Seda kaitstakse, sest maavälisel orbiidil pole vaja vastutust võtta inimestel, vaid Looja enda poolt saadetud eluvormidel õnnestub aidata inimestel tarkusteni jõuda.

Programmiline ühisdeklaratsioon toimib Galaktika koodeksi põhimõtete järgi. Galaktika koodeksit saab eraldi lugeda. Kliki siin…

 

Ettetulevate raskuste toel arendada teadusvaldkonda kui ka tehnilist poolt nõnda, et Maakera kaitstus, loodushoid kui ka inimliikide säilitamine maakera sisemuses ja välisel küljel oleks tolerantsuse printsiibist lähtuv, kaitstes ilmaruumi avarusväljades esinevaid ebakõlalisi, kooslusest tulenevaid võnkejaotusi.

Samuti stabiliseeritakse Maa ülemvõimu eliidijaotumisest tulenevaid kooslusi. Sünnimomendist peale hakatakse looma tõekspidamisi ja arusaamasid Maast. Inimene pole loodud ilmalikule Maakerale selga pöörama, sest ainuisikuliselt ei suuda Maakera ühislooming avalduda, vaid koostöö vili suudab anda tagasi Maakera tuumikule vajalikud energiad, mis aitavad säilitada, Maa pühasid eesmärke järgides, kooslust tsiviliseeritud ühiskonnas, kui ka selle vormilistes nähtustes esinevates liigijaotustes kui rassilistes väljundites.

 

Inimühiskonna loomisel ettetulevate raskuste ületamiseks peab inimene ise ületama kõik takistused oma teel, tolerantsuse printsiibil lähtuvate tõdede toel, kus armastusilmingud katavad maapinna jaotusi kui ka ilmaliku ruumi valguslävendit. Mille kaaslusel saab inimene end täiustada, loomingulise tõe avaldumisvormidega luua uusi atmosfäärilisi kooslusi, ilmamaa sügavikes ettetulevate kohtade valgustatud ruumis kui ka maa peal avalduvates vormilistes nähtustes.

 

Mille ühine väljund võiks ilmamaale kajastuda ühisdeklaratsiooni avaldusena esitatud loosungina: „Hoidkem Maad ja selle rahvast! Hoidkem loodusseadustest tulenevaid ilminguid kui püha kolmikilmingu tõdemusi, mis aitavad Maa keskkonnal elada, hoida üksteist ja paikkonniti avalduvaid ilusaid, tähelepanuväärseid loodusilminguid, millest avalduvad tõed aitavad arendada koostööd ilmaruumis, kui ka rahuloleva mõistusega sünnitada uusi teadmisi neile, kes alles sünnivad Maale Looja loomingu algena. Olge pühitsetud, olge hoitud, olge armastatud!

Ühisdeklaratsiooni all mõeldakse ühismeditatsioone.

 

Jälgige tolerantsus printsiibil ettetulevate raskuste vältimisel tehtavate tegude kordamist ilmamaa sügavustes, hingekoridorides kui ka ilmingutes, nähtustes, nähtuses nimega Maa. Kus ei ole lubatud säilitada ja hoida tuumaenergiate kooslusest sündivaid jõukatsumisi omavahelistes ühiskonna kihilistes ruumijaotustes kui ka pinnapealseid vormilisi tunnetuselemente kasutades.

 

On lubatud vaid elul tolerantsusprintsiibil jätkuda, et oleksite õnnelikud Maa keskkonnas, kus te olete sündinud, kasvanud, arendanud oma mõttekäiku. Sellest lähtuvalt hoolige oma ümbruskonnast kui ka välisest ja sisemusest tulenevate tegude määramatut jõudu kasutades. Säilitage headus inimkonna vormilistes nähtustes kui ka enesetäiendus protsessilises lähenemises. Hoidke maavarasid, mida kasutage ilma kurjuse elementideta. Hoidke maavarasid, selle säästlikku tarbimist!“

 

„Palvetage, et Jumala valguses sünniksid tõdemused, mis aitaksid Maa avarusi. Ma palun jätkata teil igapäeva tegemisi omal moel, kuid teid saatvad valgusornamentikaga kaetud alad on väga helendama, lõkkele löönud neis paigus, kus te olete valguskolmnurgad üles seadnud. Lille, Sina oled seadnud valguskolmnurgad üles ja neis paigus on hakanud valgus voogama erilise helendava jõuga. Nendes paikades toimub imepäraseid muutusi.

Ma palun teil hakata tööle ka maaväliste, end energiakogumitena esitlenud, väljatunnetustega, kes saadavad Maa elanikkonda uude ajastusse uute võngetega. Läbivad energiatunnetuslikud alad avanevad seal, kus Plejaadlased on pannud helkima, võbelema, voogama energiaväljalised laengud, mis aktiveerivad Lille Sinu enda tegevuste najal loodud infovõrgu alusel tehtavate tööde, toimetustega esile tõusnud paikades.

 

Me teame kohti, kus oled valguskolmnurgad ja valgussambad üles seadnud. Nüüd on vaja seada üles valguskolmurgad ja valgussambad Arhangelski ümbrusse ja Tšeljabinski aladele. Väga on vaja, et Lille stabiliseeriks seda ala.

Arhangelski vööndis liiguvad ebamaised olevushinged, kes paluvad Lille Lindmäe abi selle paiga taaskasutamisvõimaluste aktiveerimisega. Ema-Maa energiad seostuvad selle ala jaotustega. See ala on iidsel ajal väga püha olnud, on ka praegu. Teatud ringkondades pühitsetakse maad kui Ema-Maa lävendivalguse kandjat.

 

Tšeljabinski õhuruumis toimub midagi veidrat, kuid palume, et Sa aitaksid ja vaataksid üle paigad: Arhangelsk ja Tšeljabinsk on väga olulised. Rahvarahutused võivad Venemaal toimuda. Selle ärahoidmiseks oleks vajalik Lille Sinul aktiveerida mõned paigad.
Valguskolmnurgana palume panna pöörlema energiaväljad Arhangelski piirkonnas ja Tšeljabinskis palume mitte aktiveerida neid kohti, mis on tunnetuslikult eelajaloolise tähtsusega paikades aktiveerumas. Palume panna neisse paikadesse valguskolmnurgad, mis on eelpool nimetatud, paikkonniti avaldunud vormilised nähtused ülestõusnud.

 

Kus on energiaväli, mille jaotuses, jaotustes pole võimalik uuendusi enne tuua, kui Sina Lille Lindmäe oled need aktiveerinud oma valgussädelustega. Paiga energiad tõstnud vajalikule kõrgusele, mille läbimõõt lubab, laseb selgineda, negatiivsetel energiaväljalistel võngetel lahustuda. Aeg-ruumilise nähtusena võimaldab toota uusi energiaid Maale kui ka selle vormiliste nähtuste avaldumisviisidele mõeldud ruumitunnetustele.

 

Põhja-Iirimaa tuleb üle vaadata, sest seal laiuvad ebamaised olevushinged katavad maa-ala, mille pöördepunkt lubab end esitledes teadvustada teadvusväljalises ruumis kui uusdimensioonilist nähtust. Veel pole aeg kõike teada.

Veel palume üle vaadata paigad Ida-Virumaal, kalmekohtade avalikuks tulemiseks on põhjus-seos-tagajärg. Moondatud energiaväljalised võnked asuvad maa sisemuses. Kohtla-Järve piirkonniti laiuvatel aladel on vaja suurendada energiaväljalist kooslust, sest sinna peidetud anomaalsed nähtused võivad aktiveerituna kahjustada inimeste elukoldeid, kui maa energiad käivituvad pahempoolselt selle maa-ala ulatuslikus vööndis. Palume nimetatud kohad üle vaadata ja aktiveerida need ilmutuslikud kohad uute energiaväljaliste võngetega, mille absoluutteaduslik meetod on minetanud, ajaarvamisega seotud paikades, kus veel pole aeg tõdesid kuulata, vaid on aeg parandada energiaid nende paikade läheduses, vööndis asuvate riigiliste tähistega märgitud kohtades. Palun panna Kohtla-Järvele üks helesinine ja kollane piilar.

 

Pirita kloostri õu – hiilgavate valgusläidete all. Tundmatu energiavälja toel on avatud portaalide läheduses hõbevalge olevus, hing, kes tahab Sinuga kontakti saada. Seal on alati ka valvurid, abilised olemas ja neid saadavad kogukonna liikmed, keda aitavad infovälja töötluse kaudu paljud olevushinged. Nende saatjad on pannud tähele Sinu entusiastlikku lähenemisviisi. Sa, Galibriella, peaksid veel Lille Lindmäele ütlema, et ta enda valguskeha on laienenud ülivõimete tasandile, kuid nüüd saab ta hakata tegutsema mitte ainult inimkonna tasandil, vaid ka ülitähenduslikus mõttes, Plejaadlaste ja teiste täheolevus hingedega otsekäsitluses olla, avada portaale, mis laiuvad Lähis-Ida vööndites ja selle läheduses. Aktuaalsed teemakäsitlused seostuvad sellega, mis Põhja-Venemaal toimumas või on toimunud.

 

Me täname. Aamen. Need olid teated Lille Lindmäele. Oleme Plejaadlaste esindajaisikud Hermiine ja Efremiin.
Galibriella, Sa peaksid veel Lille Lindmäele ütlema: „Tänavu on olnud väga töömahukas aeg, kuid selle tulemus võib määrata inimkonna saatust ja sellest tulenevad teod on usaldusväärsed ja just neile mõeldud, kellega ta on koostööd teinud.“

 

Plejaadlased andsid selle teate Lillele ja Priidule, koos Plejaadlaste esindajate ja ingelliku maailma esindusisikulise koosseisu liikmetega. Me täname! Me paneme tähele teie igapäeva elulisi märgilisi märguandeid. Me täname ka palvete eest, mis on meile antud ja mille vajalikkus Maale on ülioluline. Me täname! Aamen.

 

Ütle veel Lille Lindmäele, et Tema saatjaskond on lojaalne olnud, kuid vähesel määral hakkavad nad looma uusi ühiskonna struktuurseid alustalasid, millele koonduvad kõik teised. Kelle tähelepanu on juba koondunud nendele tegemistele, millele Sina Galibriella oled viidanud ja mille ühisvõrgus Lille Lindmäe koos oma kaaskondlastega olete tähelepanu pööranud ja aidanud Maa-Emakesel toime tulla selle olukorra tõsidusega, milles te nüüd hetkel, selles ajas, viibite ja olete. Me täname! Aamen.

 

Sa peaksid Lille Lindmäele veel ütlema, et Lille on väga osav energiate valdaja. Ta saab kõigega väga hästi hakkama, mis ta ette võtab. See on väga suur anne Tema sees ja see aitab ka Teda Tema edaspidistel töötegemistel. Tuleb väga kasuks see, mida Ta teeb, inimkonnale mõeldes valgustab maailma oma eriliste energiaväljadega ja annab tagasi Maale jõu, mida maapind praegu väga vajab. Täname Lille Lindmäed Tema tegemiste eest ja valgustagu Ta ikka Maad edaspidisel ajal, et maailm saaks kesta. Suurte õpetlastega energiad on Maa poole teel, sellest kulgeb tulevik … tarkustes. Täname! Aamen.

Universumi info kanalaldaja Galibriella 23.05.2020
Galibriella, Sa peaksid helistama Lille Lindmäele ja teada andma, et Iirimaa tuleb üle vaadata veel kord, sest tumedad jõuväljad kisuvad maha energeetilisi jõuvälju, mida olete Universumi saadikutena energeetiliselt laadinud. Me täname! Aamen.
Anna palun kiiresti info edasi, sellega on väga kiire. Me täname! Aamen. Infovälja saadikutena andsid infot Plejaadlaste esindusisikud energiakehadena, valgussaadikutena Efremiin ja Hermiine koos ingelliku maailma saadikute, valvuritega.
Anna palun koheselt see info Lille Lindmäele ja Priidule. Ütle, et on vaja aktiveerida veel üks paik Eestimaa pinnal. Pirita kloostri õuealal on mahavaikitud energiaväljade toel elavnemas tugisammas, kus vaimumaailma esindajad, valguse olendid, puhtama energia esindajad on avamas Eestimaal valguskolmnurga sarnast valgussammast, mille energiaväli lubab Eestimaale, pühade Pirita kloostri energiate toel avada uut energiavälja, mida hakatakse looma seoses uue energialaine aktiveerimisega, mille kaudu Sina Lille saad ühendust, tugisamba kaudu, uudse laengu äratajana nendega, kes loovad uut energiavälja ilmasammast. Püha kolmainsuse energiavälja toel saabuvad selle abil uudsed lahendused Eestimaale, kui ka avatakse portaale, ilmasambaid üle kogu ilmamaa, kus juba on aktiveeritud uudse energia kanaleid. On oluline see toetav energiaväli aktiveerida enne esimest juunit 2020 aastal. Me täname! Aamen.
Helista Lillele ja edasta palve, sest nende paikadega on ilmamaa avarustes kiire. Veel pole aeg kõike teada, palun aktiveerida Pirita kloostri õueala, hoov Eestimaa pinnal ja üle vaadata Iirimaa! Me täname! Aamen.

Lille 31.05.2020
Pirita kloostrivaremete õueala aktiveerisin 28-29 mail.2020. Sama aasta veebruaris sain ülesande valida Eestis Tallinna ümbruses veekogu, kuhu tuleb ehitada vaimne kristalltempel. Helsingis on Soome jaoks vaimne kristalltempel Töölö lahes.
Valisin Eesti vaimse kristalltempli asukohaks Pirita jõe ala, mis on paadisadama juures, keset jõge. Vaimse kristalltempli loomine toimus 29-30. mail ja aktiveerimine juuni alguses 2020. a.
Selle asukoha valisin seetõttu, et Pirita klooster asub kahe ley liini ristumiskoha juures ja aktiveeritud on ka kloostri õueala energiad. Koos Kristalltempli energiatega moodustus võimas jõupaik.
Sinikka Sihvonen: „Jõgi on hea paik Kristalltemplile, sest voolav vesi kannab infot kaugele.“
Luule Puusepp 30.05.2020 Kristalltemplist: „Näen seal tugevaid hõbedasi kirkaid energiakiiri!“
Galibriella 30.05.2020. „Vaimsest Kristalltemplist kiirgub võimsalt hõbedasädemelisi energiaid, see koht on väga hea. Templi ehitamine oli mitmedimensiooniline lähenemine. See Kristalltempel seostub Lemuurlaste ja Atlantise aja energiatega. Seal on samad energiaväljalised võnked, mis on ülikõrged Eestimaale. Miskitmoodi on need energiad nüüd seotud paljude paikadega maailmas, eriline side on neil Uus-Meremaaga ja polaaraladega. Eestimaa lääne ja kaguosa vajab neid energiaid rohkem, idaosa natuke vähem.
Esmatähtis oli kristalli energia tööle saada just seal, kus sina Lille energiatevoolu liigutasid. Kristalltempli ehitamisel aitasid Sind Täheväravate valvurid. Aktiveeri veel üks paik seal lähedal, leiad selle väikese paiga kuni 500 meetri kaugusel templist, see on oluline. (Aktiveerisin kohe).
Väga hele energia kiirgab avakosmosesse ja ka Maa sügavustesse. Sellest pühast paigast on väga vajalik teavitada teie maa inimesi. Vanad inimesed elavad olemasolevates energiates. Pirita uusi energiaid vajavad eriti noored, lapsed, veel sündimata lapsed ja arenguetapilised paigad.
Lille, need paigad, mida Sina oled varem aktiveerinud, hakkavad nüüd toimima maa tasanditel, vees, õhus, kogu ilmamaa hakkab kiirgama.
Sind tänatakse! Tänatakse ka Luulet, eriti tänab Sind Luule saatja – helesinise valguse omanik, kes tervitab Sind, tänab ja palub, et oleksid armas inimene edasi! Sinu teguviisid on saatnud Sind ja Luulet eesmärgiga luua kuldset ajastut ja selle loomingulist avaldumisviisi. See on väga tähenduslik teile ja kogu maailmale. Luule saatja on Indiaga seotud olevus.
Kaika Laine tahab Lillega kohtuda hingetasandil. Tal on Luulega kontakt olemas. Kontakt on ka Lillega, kuid Luulega on kontakt tugevam. Laine ütles kaks korda, et tema järgija ei pea kokkulepetest kinni. Kaika Laine hingetasandi avarusväljad on tänutundega avatud Luulele ja Lillele, vaid valitud saavad kontakti.
Varsti antakse Pirita kohta täpsemaid teateid.“

Erkki Tuomala Pirita Vaimsest Kristalltemplist 3.06.2020
Pirita ja Töölö kristalltemplid on eriti, väga lähedased teineteisele, kuigi see Pirita tempel on veelgi natuke kinni ja Töölö tempel on avatum. Ürita veel korra vaadata, mida saad teha sellele Pirita templile, sest seda oleks tarvis vähe rohkem avada, et mõlemad oleksid samamoodi avatuna väga kirkad ja väga suured valgusallikad. Nii, sind vajatakse edaspidigi aitama ja parandama neid valguse ja energia lätteid.
Armastan sinu tehtud tööd Lille. Kes ma olen? Olen Isa ja Looja.
Lille: tegelesin templi täiendava avamisega 4.06.2020

Erkki Tuomala 12.06.2020
Mis puudutab Kristalltemplit ja selle puhastamist-avamist- aktiveerimist, siis võin teatada, et sinna on asetunud nüüd suurepärasel viisil kirkusest uus ruum ja tempel särab valgusest. See on praegu täiesti teistsuguses olukorras kui pärast esimest muutuse tegemist või valguse siirdamist. Rõõmustage, sest olete kõik Looja saadikud eriti kauni kirkuse sees.
Kes Mina olen? Vastan, olen üks Erkki osa ehk Poeg ehk Elu Poeg, kellele on nimeks antud Erkki.