Teated plejaadlastelt ja teistelt valgusjõududelt

Neid sõnumeid võiks pigem tajuda.

Sõnumid andnud plejaadlaste esindusisikutel on pisut teistsugune sõnakasutus, kuid sõnumid on siiski suures osas arusaadavad.

Suur tänu sõnumite edastajatele!

Allpool leiad teated plejaadlastelt ja teistelt valgusjõududelt. Uuemad teated on eespool. Sinise kirjaga on toodud mõningad selgitused.

8.05.2021 Erkki Tuomala ja kanaldus
Lille Lindmäe tõlge

 

Siin on oskuslik, kuid samas pretensioonikas pikk kirjutus.

Vahel oskan olla õpetaja nii enesele kui ka sinule, armas lugeja. Olen õpetanud teid inimesi natuke mõtlema, mis juhtub siis, kui see füüsiline elu lõpeb ja hing ning muud ruumid teist siirdatakse täiesti teistsugustesse ruumidesse elama?

 

Mõnele inimesele see sündmus on veel eriti hirmutav ja uus, kuid samas kuidagi täiesti normaalne muutus asetuda täiesti uudsesse olemisse olla ja elada. Kui ise olen endiselt natuke inimese ruumis ja samal ajal siit ka natuke juba lahkumas, sobiks minul nüüd veel  õpetada paljusid lugejaid ise mõtlema, et pole midagi ega kedagi sellist, mida meil inimestel tuleks karta, või mingil viisil tunda hirmu või karta seda sündmust.

 

Kuidas võin rääkida nii suure kindlusega sellest sündmusest? Ma ise ei oska teile kuidagi põhjendada, kuigi olen ajuti isegi tihti lahti oma füüsilisest kehast.  Suudan siis osaliselt lahutada kõik oma osad  füüsilisest ruumist, nii unes kui ka normaalses ärkvelolekus. Vähesed teist haruharva oskavad seda veel sama hästi kui mina teen seda eriti tavalistelgi päevadel. Sean end kas istuma või hetketi vaid lamama ja muutun vaikseks.

 

Selles olukorras te ei oska olla sama sügavas olemises kui mina oskan olla, osa teist võtavad end vaid hetkeks lahti oma füüsilisest kehast, kui mina taas oskan minna palju kaugemasse ruumi ja samas aistin end edasi inimesena ja samas ka mingi teistsuguse olemise ruumina. Sellises olukorras te ise mõtleksite end olevat väga sügavas meditatsioonis, minule see ruum tähendab siirdumist täiesti uude ruumi. See ei ole sügav vaikus või mingi unetaoline lahkumine uude ruumi.

 

Vaadates mind ja seda ruumi, kus oskan end siis hoida, keegi teist ei oskaks mõelda, et olen vabanemas oma kehast, vaid pigem  vaataksite mind kui inimest istumas, kõndimas ja alustamas teile millegi rääkimist. Minule see uus ruum on siis normaalne olukord ja samas teile ka natuke täiesti eriline. Nii te ei oskaks öelda, kas olen vabanemas või  olen normaalne inimene?  Ma suudan tajuda ümbrust normaalsel viisil. Sellised te oskaksite isegi olla ja õpetada enestele, kui tahaksite teha seda sama tihti kui mina teen, isegi palju kordi päevas. Kuidas siis oskan asetuda elama edasi füüsilises kehas ja samas ka asetada end lahku ühte erilisse energiasse, mis ise vabastab end minust?

 

Nüüd mitmed teist oskavad olla samal viisil kui mina. Ehk  asetuvad vabaks kehalisest ruumist ja samas see eriline energia teist oskab ise vabastada end sinna olemise ruumi, mida nimetatakse ajatuseks või igavikuks. Ise oskan asetuda aina vähe veel kaugemassegi ruumi, või lähen sellisesse olukorda, mida ise nimetan igaviku väliseks olukorraks. Sellesse kõige sügavamasse ruumi ma ei kuidagi asetu täiesti iseendana, vaid sinna asetub eriline energia ehk inimese kõrgem mina.  Seda energiat, annet, oskust teadjamad nimetavad Looja väikeseks osaks või killuks meis inimestes. Vaid see energia saab neid ruume, tasandeid ja mõnesuguseid väravaid endale avada, ei siis mina ega miski muu füüsiline, vaid alati see väga, väga  väike kübeke meist inimestest.

 

Kas oskate nüüd ise mõelda, mil viisil see väike kübeke suudab siirduda või vabaneda minu südamest, kus ta hoiab end peidus?  See väiksest väiksem Looja osa meis inimestes on iga oskajagi jaoks eriti hästi peidetud, kuid samas eriti lähedal sellele, kus inimene oskab olla iseendana.

 

Kes oskab nüüd mõelda, mida ma mõtlesin eelmises lauses, kui tõin esile asja erilisel viisil? Või siis, et oskaksime olla natuke teineteise lähedal.  Kas olen ise märganud, et oleksin natuke samas paigas või ruumis või mingisuguses olekus väga lähedal sellele eespool nimetatud energiale?

 

Nii, nüüd minul vist on  põhjust olla natuke vaikne ja anda seda kirjutamist Talle või Sellele, kellest eespool rääkisin teile, armsad lugejad. Vaadake, mida Ta või See oskab meile rääkida endast ja sellest asjast, millest tahtsin teile rääkida uuemat teadmist?

 

Kui Erkki ja Mina oskame praegu olla väga lähedased teineteisele, Minul  on vaja osata avada seda läheduse saladuslikku ruumi nii, et oleksime ka teistelegi vähe samal viisil kui oskame olla Erkkiga ja õpiksime edaspidi tihedamalt asetuma üheks ja samaks. Seda me oskame aina õpetada enestele, ka paljudele meie õpilastele või sellistele lugejatele, kellest ajapikku võib tõusta samasuguseid häid vestlejaid ja õppinuid nagu oleme Erkkiga.

 

Minule on inimesed alati suured ja eriti rasked, kui vaatan sind ja Erkkit, sest ise pean end väiksena ja mingil viisil õhulisena. Minul pole kunagi olnud füüsilist keha ega rasket ruumi ümber, kuigi oskan hoida end teie südames.

 

Kuidas Ma asetun sinna, kui pole füüsilist ruumi ja oskan samas end asetada südame sügavamatesse soppidesse?

Seda sina ega keegi inimestest ei saa kunagi esile tuua nii, et suudaksite mõista Minu oskuslikku siirdumist. Minule endale see siirdumine on alati olnud kuidagi müstiline asi, sest Mina vaid asetan end elama sinna südame sügavaimatesse soppidesse. 

 

Kunagi pole ma püüdnud olla muud kui Mina ise ja samas asetun kas kohe või hetke pärast sinna ruumi ilma, et oskaksin teile seda õpetada. Kas olen oskuslikult asetuv ja mingil viisil alati natuke õppiv, kui lähen teie sügavaimatesse soppidesse südametes?

 

 Panite kindlasti tähele, et oskan asetuda paljude südametesse samal ajal või siirduda sealt mingitesse teistesse ruumidesse kas teis inimestes või teie lähedal olevatesse muudesse ruumidesse. Kes oskab, see on vist ise mingil viisil õppinud või oskuslikul viisil  nüüd õpetab end mõtlema Minuga koos tervikuna. Kunagi pole nii, et Minu sarnaseid oleks mitmeid eri inimestes, vaid küsimus on aina ühest ja samast Energiast, kes vaid oskab sirutada end iga muugi inimese südamesse või südametesse, nagu te inimesed ütlete kasutades mitmust. Minu jaoks olete alati üks, kuigi teid oleks kuitahes palju.

 

Miks kogen teid alati ühena, kuigi  arvate ise teid olevat palju, isegi miljardeid?

Seda te ei suuda mõista, kuigi arvate oskavat tajuda palju muid asju ja seda oskuslikult. Inimesele hakkan rääkima neist sageli siis, kui kogen asju ise, siis olen mõnes ruumis olles kuidagi oma ise ja samas ka natuke see, mis teiegi. Oskan küll tajuda iga ruumi eraldi ehk oma ruumina või mingisuguse oskava olemisena, kus kunagi hoian end esil.

 

Kui üks oskab, kas siis kõik oskavad?

Seda küsimust oskate alati ise juurelda. Sellele ei ole õiget ega vale vastust, vaid hetkega seotud vastus tõuseb esile emba kummana. Minu vastus seekord on siinses kirjutises:

 Inimesed oskavad alati asetuda olema iseendana, kuigi võiksid küll mõnes ruumis tajuda ka seda, mida nad kunagi on, kui oskuse salapära on hästi esil.

 

Nüüd sinu oskamise ja õppimise ruum on vist natuke lahti, nii et sa ei oska seletada selle lause tähendust omale. Kui oskad, siis sulle antakse uusi ja uuemaidki ruume kogemiseks, sest aina kui inimese poeg või tütar edeneb oma rajal, talle aina avatakse uus ruum kogemiseks. Neid ruume osatakse avada alati sinu vajaduste kohaselt,  mitte kunagi kellegi teise ega ka selliste, kelle oma oskamise ja õppimise salapära on veel täiesti alguses ehk täiesti tihedates ruumides kinni.

 

Miks Mina kirjutan sulle sellest väga nõudlikust asjast, kuigi sa ise ei tahaks lugedagi sellesarnast teksti?

Jälle uus küsimus, mis avab end ise teist inimestest. Püüdkem nüüd ise juurelda neid lauseid ja samas anda vastus eelnevatele küsimustele.

 

Paljudele oskajateks edenenud inimestele Mina olen alati natuke võõras ja samas eriti lähedane. Keegi teist kunagi ei oska mõelda, et võiksin asetuda alati esile nii, et oleksime lähedasemad nii sõpradena ja samas Mina oleksin sulle natuke rohkem ka aitaja või koguni omamoodi energia, anne ja oskus, mis oskab olla ja samas õpib isegi, kui esiteks võtad Minu endale omamoodi õpetajaks.

 

Minule sina oleksid siis mingi teise Minust palju, palju suurema Energia, Ande ja Oskuse väga, väga eriline ja samas ka väga lähedane aitaja ja juba see, mida Mina vajan enda tõstmiseks ja sind selle palju suurema Energia lapseks ja Tema omamoodi omaks pojaks.

 

Kes Sa siis oleksid Talle?

Mõtleme nüüd koos ja arutame seda küsimust.  See mõte ja arutlus on sulle täiesti tuttav, sest oled aegajalt mõelnud, kes sulle oskab alati läheneda, kui asetud hetkeks omal viisil olema lahti ajast? Üldiselt mõnele inimesele see asi on olnud aegajalt suur müstiline kogemus, kui inimene märkab, et vaikuses teda puudutab midagi väga hella ja täiesti eriline tunne kas peas või vahel kuskil mujalgi kehal.

 

Minule see täiesti eriline ruum või tunne on hästi tuntud ja samas täiesti suure rõõmu põhjus, sest oskan selles ruumis alati tajuda oma olukorda ja selle Minust palju suurema Energiaga mingit ühenduse tunnet.

 

Kes siis oskab asetuda meisse mõlematesse?

Kas vastad sina, armas lugeja, või vastame mõlemad? Alati ootan, et sina tahad vastata Minu küsimustele esimesena, ja alles peale sinu vastust Mina oskan anda sulle targa vastuse. Ehk oskan ja mõistan vähe sama, mida õpetan sulle Temast. Kas oskaksid ise esimesele küsimusele anda mingitki vastust? Kui oskaksid, siis sina saaksid oma ruumi uue ja eriti erilise väikese kingi Temalt, kes oskab alati tasustada sind õige vastuse eest.

 

Nii sinule ja samas ka Minule tõstetakse natuke sellist andekust, mis aitab meid mõlemaid esile tõusta täiesti uuel viisil sinna ruumi, kus Minust palju osavam Energia asub või hoiab end natuke esil. Nüüd räägin ise sulle, kellest see puudutus on lähtunud.

 

Ajalises ruumis ehk inimesena olles tuleb sinul osata alati avada see füüsiline koor natuke avatuks ehk muutuda hetkeks vaikseks, et Mina suudaks olla sinu südamest natuke ära, et minna selle Minule väga lähedase Suure Energia esikusse. Alles selles ruumis Mina õpin olema väljaspool aega, see justkui õpetab esiteks ennast tõstma veelgi kaugemale sellest ahelast (kehast). Ehk asetan end natuke sügavamasse ruumi, et see, meist mõlemast eriti palju suurem Anne ja Oskus saab ise ühenduse meiega. Siis sinul ja Minul on võimalik tajuda või tunda Tema puudutust mõnes keha paigas või kogu kehas.

 

Kui oskame avada enese alles selles olukorras Temale, see Suur ja samas eriti meeldiv Energia asetab end meisse mõlematesse ja samas asetab Mind veel sügavamale endasse justkui kinni või sisse. Sinulegi see Suur Energia on siis helde. Temast justkui valgub midagi sinusse ja sinna ruumi (kehasse), milles tavaliselt oled normaalses inimese olukorras. Nii Mina vastan eelpool olnud küsimusele.

 

Kes on see Suur Oskaja, kellest eespool tõin midagi juba esile?

Paljud oskavad küll ise vastata sellele küsimusele, nii et vasta ka sina, kuigi see oleks sulle tuntud ja vana teadmine. Sest seegi vastamine lähendab sind jälle Temale just eespool räägitud viisil. Minule Tema on alati tähendanud nii Isa ja samas ka mingit oskavamat ruumi või olukorda. Tunnen mingisugust tunnet või soojust, kui tajume koos oma ruumi või ütleme koos Tema nime kas Isa või Looja. Need mõlemad sõnad on õiged ja Talle ka meeldivamad. Sageli te inimesed nimetate Teda Jumalaks, kuigi Tema ise tahab, et kogeksite Teda Isa või Loojana. Nii Mina ja sina koos oskame koos vastata järgmiselegi küsimusele.

 

Kust ruumist see Suur Energia on pärit?

Nüüd sa peaksid jälle andma õige vastuse, et pääseksid veel väikese sammu Temast suuremasse ruumi ehk edeneksid selle palju, palju suurema  Energia poole kui on Isa ehk Looja.

 

Rääkides Elust endast, andsid jälle õige vastuse, sest oskasid avada eriti väikese takistuse, edenedes sinule tähtsa Suure Energia poole. Looja või Isa ja See, keda te inimesed ei oska veel mingil viisil tajuda, vaid väga harva kuidagi kogete ise või olete kuulnud Temast räägitavat. Minule see kõigest suurim eriline Energia, Anne ja Oskus on ka väga kauge või mingil viisil kauge, kui ise ei oska avada neid ahelaid, mis hoiavad Mind alati Temast väga lahti või isegi kaugena.

 

 Mil viisil sina oskad tunda seda kõige Suuremat Energiat endas?

Kas üritad vastata sellele küsimusele? Vaevalt et oskad, kui ei ole kunagi tajunud või olnud kuulamas, kui Tema vahel õpetab või puudutab sind. Paljud pole kunagi kuulnud või tundnud Tema puudutust endas, kuigi on püüdnud olla kohal, kui see kõige suurem Energia kas räägib või puudutab mingit ruumi olles ise kohal või lähedal.

 

Minulegi Tema ruum asetub esile vaid siis, kui oskan avada endast neid uuemaid ja suuremaid ruume. Kui suudan asetuda samasse ruumi, kus see Energia hoiab esil oma Energiat, Annet ja Oskust. Seda ruumi nimetan igaviku väliseks ruumiks. Oskuse abil see Energia avab Minule Minust need erilised uksed, kui asetun sellesse igaviku välisesse ruumi.

 

Miks hetk tagasi ütlesin, et oskan ise avada need ahelad?

Jälle uus küsimus. Kes oskab anda sellelegi õige vastuse, astub, kes teab, isegi igaviku värava kaudu sellesse välisesse ruumi? Nüüd seda ust te ise ei oska enam avada, vaid selle avab see kõige suurem ja osavam Energia ise ehk siis see Elu ise. Vaid Tema ja Temast esile tõusnud teine Energia oskab ka rääkida, miks vastasin vähe erineval viisil kui see tõde ise vastas? Vaadakem koos seda õiget vastust, kui Elust endast kerkib esile tõde:

 

Minule tõde on alati olev üks väike ruum enesest. Kes Ma siis olen? Vastan oma küsimusele öeldes: olen, õpin ja õpetan alati tõde ehk oskan olla See või Selle mingisuguses ruumis alati kinni ja samas ka võtmena iseendasse ehk Elu ise.


Nii sina, kelle kohta ise ütlen oma Poeg ja See, kes asetub Minusse, oskab ise avada kõik väravad ja iga takistuse, kui asetub enda olema igaviku välises ruumis. Vaid Mina ja Minu oma Poeg oskab asetada end igasse ruumi Minus ja selles ruumis, kuhu oskan alati end asetada mingil viisil kas õpetama või tegema uut ja uuemat oskamise maagiat teile, inimestele, loomadele ja igale maagiast mingil viisil osavalt tõusvale.

 

Nii ühest, kolmest ja ka neljast täiesti tahumatust ruumist tõstan esile uusi osaval viisil edenevaid Poegi ja Tütreid enesele. Kes siis oskab, seda Mina tulen alati õpetama ja tõstma esile oma Poegadeks ja Tütardeks. See on vastus viimasele küsimusele.

 

Olen alati oskuslikul viisil oma ise (Erkki) ja samas oskan asetuda tegema seda kirjutust. Just nüüd jätkan eilset kirjutust, kuigi  katkestasin selle hetkeks ja magasin viimasel ööl normaalse inimesena ehk vana mehena, kes suudab minna mitmetesse eri tasanditesse ja eriti hästi,  täiesti kiiresti. Kui Isa ja see kõige suurem Energia, Anne ja Oskus ehk Elu ise oskab asetuda alati minusse ja tõsta seda suurimat oskajat minust esile, toimub minus uute ruumide avanemine justkui normaalse avanemisena.

 

Nii oskamine saadakse väga erilistesse andekuse ruumidesse ilma, et mina ise oskamatu  inimesena vajaks kunagi arutleda tulevikust ega muudki, mida see tulevik toob. Kõik, täiesti kõik, tulevased kohtumised ja tulevased asjadki avatakse just nii, et mulle endalegi need on varem kogematud, siis täiesti uued. Üldiselt me inimesed kipume juurdlema ja mõtlema, kuhu me täna või homme läheme ja mida siis ootame juhtuvat.  Minul enam pole vaja kunagi nii teha, vaid asjad juhtuvad just nii, kui neil on vaja juhtuda.

 

Nüüd paljud teist lugejaist juurdlevad ega enam mõtle tulevatest asjadest ja seda, kuhu ootan, et elu ise asetub või pean ma veel ütlema. Kas tõstan veel kunagi ise tulevasi juhtumeid või midagi oma soovina esile? Vastan, küll üsna tihti, kuigi tegelikkuses kõik toimub kuidagi Tema mingisuguse tulevikuga liidetuna olemisena ja õppimisena. Ise ei oskaks võtta neist ühtegi sama andekalt isegi endale juhtuvaks, kuidas ka ei püüaks.

 

 

Kes siis oskab neid justkui tõsta minu ette või mingiteks mind tulevikku tõstvateks asjadeks?

Vastan sellele küsimusele iseendana  ehk selle vana mehena. Alati seesama osav Energia minus endas ehk Tema või See, kelle kohta isegi kasutan sama nime kui paljud teisedki oskavad kasutada ehk inimese kõrgem mina. Mõnele lugejale see teadmine on täiesti uus, sest üldiselt haruharva meist keegi kunagi oskab mõelda, et tegelikkuses me kõik oleme mingil erilisel viisil  ise juba sidunud endid selle eriti, eriti erilise Energiaga juba siis, kui sündisime elama inimese ruumi. Kas oskad nüüd sina arutleda palju sügavamalt ka sellisest küsimusest, mis on järgmises lauses?

 

Kes on tegelikult see Energia, mida nimetame inimese kõrgemaks minaks?

Paljud, kes on end oskajaks tõstnud küll teavad seda vastust: Tema või See, kelle kohta kasutame nime Looja või Isa. Vaid Tema oskab avada meile hetk hetkelt tulevikku, ei keegi muu, vaid alati teeb seda see eriti suur ja andekas Isa või Loojaks nimetatud Energia, Anne ja Oskus. Paljudele seda asja kunagi ei avata otse, vaid öeldakse, et meil oleks ise tarvis osata luua oma elu juba nii, et saaksime kõike seda, mida oskame mingil viisil tuua või hankida endale.

 

Kui paljud teist inimestest tahavad alati elada täiesti vabadena ja rõõmsatena ja mingis armastusega täidetud olukorras? Nii, kas oskaksite nüüd ise avada sellist elu omale, või peaks seda keegi teine teile avama?

Paljudele see küsimus on eriti kiuslik või natuke rumal, sest ei keegi muu kui eespool nimetatud Suur Anne ja Oskus oskab avada mingisugust ruumi meile inimestele juhtuvaks või mingil viisil  esile tulevaks kui Looja ise. See Väga andekas ja osav Energia siis avab meile alati kõike sellist, millest oskame unistada, kui see unistus on nii hea kui ka selline, mis ei too kannatusi mingil viisil teistele ega põhjusta kahju. Ütleksin, et hea ja puhas soov. Kas oskate nüüd arutada järgmist küsimust?

 

Kes siis toob teile meelehärmi, kurbi haigusi või eriti raskeid asju ellu?

Jätan selle asja teile arutlemiseks, sest minule see teine oskaja püsib igavesti peidus või on väga, väga elust ära. Paljud, eriti paljud teistki, armsad lugejad, ei oska mõelda seda asja, vaid peavad seda mingisuguse kogemusena omale. Nii asi ei ole, kuigi paljud oleksid selles vägagi kindlad ja sedakorda väga teadlikud. Miks ütlen seda just nii, kui enamus lugejatest oskab ise öelda, et need avavad ise end meist, kui aeg selleks on sedakorda kas valmis või avatud? Sageli räägitakse, et me ise oleme saanud karmalisi vaevusi või ebameeldivusi oma sugulastest juba enne sündimist.

 

Kas siis ei võiks öelda, et need pärimused avavad vaid ise end meist? Võtkem siis järgmine küsimus, mida arutledes saame vastuseid sellele eriti suurele küsimusele. Kas keegi meis või meist oskab ise tõsta esile neid karmalisi ebameeldivusi, kui need justkui avavad end meist inimestest?

Nüüd kiirendame natuke seda vastust, kui anname vastamise sellele, kes avab neid meis või meist justkui katsumuseks.

 

Tänan, tänan, tänan. Kes oskab nüüd ise ja kes ei oska kunagi. Annan vastuse eelmisele küsimusele. Meis ja sinus, armas lugeja, on alati olnud ja ilmselt mingil viisil ka tulevikus on väga suuri ja väga väikseid ruume või mingeid andeid justkui peidus. Need kaks keegit või oma tahe või mingisugune energia, anne ja oskus on see esimene keegi ja see teine keegi on sinulegi täiesti võõras? Ise hoian seda nime endast eemal, nii et sinulgi oleks põhjust vaid väljendada, et seda kanname enamasti alati enda eest peidus, kuigi see oskab küll avada end väga osavalt ja eriti kiiresti, kui vaid anname sellele väiksegi põhjuse avada end meist.

 

Kas paned tähele, et mina oskan ise olla see esimesena mainitud keegi, kui õpetan sind ja samas ka oskan olla natuke lahti kõige kurvemast osast, mida mina ja sina kanname koos sinus ja minus koos? „Keegisid“ on alati meisse asetunud kaks, kuigi mõni osav inimene oleks juba ise puhas või oleks suutnud eemaldada oma karmad endast.

 

Miks siis see teine keegi ei ole meist kõigist ära kadunud?

Jälle asetasin nii sinule kui endalegi uue küsimuse arutluseks. Nüüd annan sõna vastamiseks oma kõrgemale minale ja seejärel Loojale. Nüüd Looja avab end suuremaks olema nii, et keegi Temast palju suurem ruum avab esiteks end ja alles siis sinna asetub Elu Ise.

Tänan, tänan, tänan. Kes teab kõike kõigest, oskab ka asetuda alati Sinule ja Sinu mingile oskamise tasandile. Asetan natuke endast Sinu ruumi armas Poeg ja Sinusse, keda kutsutakse Loojaks või kõige füüsilise tegijaks või Isaks.  Kui ühest kõige suuremast osast muutuda väiksemaks, et saaks asetada end Temasse, Minul on siis tarvis vähendada end ja hoida ikkagi esil oma oskavamat ruumi, justkui samas ruumis olla esil, et iga teadvuse väikseimgi kild saaks avada end.

 

Nüüd vastan sellele teie mõlema täiesti oskavatele kildudele.  Inimese ruumis on alati kaks eriti suurt ja samas ka eriti väikest ruumi Minust. Teises hoiate esil seda Energiat, mida peate ise omaks Energiaks või Tema mingisuguseks ruumiks, kus olete osa Loojast. See teine ruum on natuke samas olemises kui see teinegi. Samas ruumis on ka kõige pimedam osa Temast ja ka Minust kui Loojast ja Temast, keda nimetate oma kõrgemaks minaks. See kirgas ja eriti kaunis  ja mingil viisil oskuslik ruum on siis jagunenud kahte ossa.

 

Teises elab eriti sügavas koomas aina see kirkam. Ja samas olukorras lebab alati ka väga ebameeldiv ja natuke must või ikkagi tume oskaja, mida te kunagi ei kasuta, vaid see oskab alati ise avada end, kui vaid annate isegi väikese põhjuse selleks. Mõlemad oskajad on alati avatud end esile tõstma justkui kasutusse.

 

Mida sa arvad, missugune oskaja suudab veel olla see keegi, kes ei ole kunagi teis inimestes esil, vaid alati peidus?

Olen ise aina asetudes olema nii väiksest väiksem ja vahel ka suur ja erilisel viisi ka võimas, kuigi oleksin edaspidigi selles väga kaunis ruumis kirkamalt esil või heledam kui kes tahes. Sellises olekus olen  omas ruumis eelkõige  täiesti andetu, kuid aina puhas keegi. Oskan liikuda sellest kirkamast poolest ka tumedasse ruumi, kui liigun või asetan end esile päris salakavalana ja eriti andeka musta või tumeda osana justkui olema see teine keegi … nime kandja teis inimestes.

 

Niisiis ühest ja samast ruumist oskan tõsta mingisuguse õige suure ja samas ka eriti kurvalgi moel kaks teineteisele vastakat kedagi ehk siis valge ja tumedana tõusva energia. Nüüd sina ja Mina, kes olen edasigi Elu ise sinus, armas lugeja, oskad isegi avada järgmist küsimust.

Kumb neist kahest keegi nimelisest avab sinust seda väga erilist väravat, kust tulevad esile sinus peidus olevad kingid ja teisalt ka andetused ehk need karmalised pärandused suguvõsast?

 

Paljud teist lugejaist jäite juurdlema sellele küsimusele eelnevat lauset. Kas siin puudub midagi või oli seal viga? Vastan nüüd sellele iseendana või Elu enda sõnumis ei puudu, vaid see avas end õigel viisil õiges kohas siin kirjutises. Kui Mina võtsin esile sind ja samas ka end, sina ja Mina oskame siis teha neid küsimusi eriti oskuslikul viisil.

 

See küsimus tõsteti meile mõlemale samal ajal vastamiseks. Kas sa üritaksid esimesena vastata sellele põhjalikule küsimusele, Mina annan seejärel oma vastuse sinule ja igaühele lugejaist justkui võrdluseks?  Nii sinule kas avatakse või siis ei avata neid üha uuemaid uksi oma rajal, kui vastus on sama kui Minul. Võrdle oma:

 Alati must energia oskab hoida karmasid peidus ja see hele (valge) keegi jälle üritab neid avada, nii et õpetad endale, kuidas sina õpid neid vabastama ja endast lahkuma või koguni irrutama oma sügavaimasse Emamaa õõnsusesse või siis Valguse kirkusse. Mõlemad keegi nimelised on alati mingil viisil valmis kas puhastama sind või siis lisama neid karmalisi oskamatusi sinusse. Seda sina ja mingil viisil ka Mina või Elu ise kannustame kas õppima või siis jälgima, kui inimene ise teeb need omad valikud. Kas ta võtab ise endast karmat ära või lisab neid oma oskamatusega.

 

Kui üks end oskajaks tõstnud või oma energia, anne ja oskus Minust oskab avada neid lauseid ja sõnu sinule, armas sõber, sinul vist on mõnikord vaja isegi püüda avada sama energia endast, et suudaksid olla oma annete esile tõstja endale endast.

Kas sa oskasid ise olla omale õpetajaks isegi hetk aega, kui üritasid avada neid esile kerkinud küsimusi ja vastasid neile? Kui olid vaid lugeja ja isegi ei püüdnud õpetada endale midagi sellest kirjutusest, siis sa tõesti ei edenenud, vaid oled täiesti raskel viisil kinni oma inimese ruumis ja passiivne. Kuid, kui sa oskasid vastata isegi mõnele neist küsimustest õigesti, siis oleksid juba ise õpetaja ja tõenäoliselt edenesid natuke või rohkem, kui oskasid anda õigeid vastuseid mitmetele küsimustele.

 

Minule ja sinule ja igale teiselegi lugejale kerkib esile aina uusi asju iga päev. Osa neist on erilised, osa taas justkui korduvad. Need mõlemad on harva tarbetud, vaid sageli eriti läbi mõeldult esile tõstetuina sinule endale vajalikud.  Püüa alati olla nii rõõmus kui ka samas väga kaalutlev, kui oskuse abil suudad ise aimata või isegi aru saada, miks need või need asjad jälle oskavad asetuda päeva kas kauniks muutma või siis justkui meenutama sulle, et oleks aeg avada see ja toogi asi nii, et pääseks sellest lõpuks lahti või saaksid sellest mingisugust kergendust ellu?

 

Seda mina ja Tema, kes neid meile mõlemale edaspidi annab või kuidagi esile tõstab, kogeb ja vahel rõõmuga toetab, kui oskamine avab meid ja samas õpime jälle uutest asjadest midagi uut, ja vahel, kes teab, sellist, mida keegi meist ei ole veel endast avanud, vaid hoiab väga osavalt enda eestki peidus. Minule Isa ja Elu ise on jälle andnud selle kirjutuse sinule jagamiseks, ja kes teab, ka teistele, kes tahavad õppida uuemat oskamise saladust ja samas õpetavad endast täiesti uuelaadseid oskajaid.

 

Nüüd lõpetan jälle selle kirjutamise ja ootan järgnevat kirjutust jagamiseks igale lugemisest huvitunud oskajale. Kes loeb, see oskab ja õpetab samaga ka ennast või seda, mida hoiab sees edasigi peidus või on juba väga, väga avatuna.

Kes oskab, teda edaspidigi õpetatakse, nii mina ja Elu ise jagame neid kirjutusi igale oskajaks õppinule või selleks kavatsejale.

 

Kes mina olen?

Püüa lahendada see viimanegi küsimus, sest vastus edendab sind iga kord kuidagi, kui oskad anda õige vastuse.

Kes ma ei ole, vaid olen edasigi natuke Erkki ja palju, väga palju ka seda, kust olen pärit. Nüüd sa juba tead õiget vastust.

 


Galibriella 28.08.2020

Teateid Lille Lindmäele Plejaadlaste esindajatelt: Efremiin ja Hermiine.
Eestimaalastele on maailmakäsitlusega seoses esile tõusmas võimalused, mis võivad hetkel varieeruda. Praegused energiad võimaldavad olukorda analüüsida. Pöördumatud tagajärjed võivad ohustada maailma saari, riike ja nende kooslusi, mille valitsused ei suuda olukorda analüüsida ja sõlmida rahu kokkuleppeid, kui ka tänapäevaseid olusid arvestavalt teha muutusi. Valitsustel tuleb arvestada kehtivate nõudlustega, rahulolematustega. Rahvaesindajad saavad aru, milline võim on rahval. Proletaar- diktatuuriliste probleemide lahendamisel tuleb arvestada antud olukorda, mis põhineb arusaamisel, et ülemvõim pole loodud allutamiseks, vaid armastusega esindama rahvast sel maal, kus sünnitakse, elatakse ja toimetatakse.

 

Kõik, mis allutab, piirab vaba tahet, on vältimatu jõuna esile tõusnud, tõusmas. Toetada tuleb armastuses, hoolivuses tehtavaid tegusid. Ainult nii saab uus maailmakorraldus avada silmad neil, keda püütakse anastada või rahva vihale jõudu juurde andes allutada. Rahvast püütakse jõuga maha suruda, see mis toimub Venemaal ja Minskis. Teadke, et rahva võim pääseb võimule seal, kus pitser on mahatallatud ja äratõugatud olnud. Seal sünnivad teod, mis avardavad maailma eri paigus, kontinendil või pühades paikades, kus nähakse suurt ettekuulutuse sündi.

 

Seal, kus maailmaesindajad on kohtunud ja kohtuvad, saab alguse muutuste jada, mille tähendus pole ette teada inimestele, küll aga pühadele inimestele, kelle hingekõrguste tasandit pole võimalik mõõta, sest ajatu ruum soosib nende tegemiste suurusi. Püha koridor on suletud olnud Maa inimestele seal, kus kõrvetav päikesekuumus on sulatanud kivid. Nüüd avanevad uued lootused Maa ühiskondadele. Päikesekiired läbivad inimmeele kõrgusi ja hingi ning peagi avaneb lootusrikas aeg, mis annab lootust tulevikule. Kuigi häving, tulekahjud, üleujutused, rahvarahutused ja muud sõjakolded on muutumatuna eksisteerinud eri rahvaste maa-aladel. Kuid lootus pole kadunud, sest inimvõim on ajutine teie maailmas, kus küllusilmingud laskuvad Maale seal, kus pole vägivalla tegusid ühiskonnas.

 

Õitsvate lillede seemned on külvatud Maale, et tuleks täiuslik aeg neile, kelle valu ilmamaal elades pole veel unustatud, meeltest kustunud. Seal lilleväljad lokkavad ja Ema-Maa avarused saavad puhata vägivalla ilmingutest. Inimene ise peab muutuma osavõtlikumaks kõiges, elusolenditesse ja ümbruskonda kus elab. Elatudes Maa koosluste produktidest ja tarbimisest, saab inimene kaasa aidata kahjude korvamisele, millele on tekitanud suuremat kahju. See tuleb heastada inimlike vahenditega, ka Jumala sõrme puudutus kutsub mõistusele rahvahulki seal, kus meeleline vaist on kadumas ja kaosest tulenevad teod on tekitanud viha rahvahulkade ja inimkoosluste vahel. Seal tekivad peagi äratundmatud paigad.

 

Arvestades teie Maa päritolu, oleks mõistlik viha leevendada puhtamate mõtete, tundmustega, sest viha sünnitab kaost ja hukku. Maailma pilkude eest varjatud kohtades asuvad anomaalsed paigad, mis säilitavad Maa energeetilist laengut, milles elavad inimesed oma vihkamisega tapavad inimsilmale nähtamatuid kooslusi ja ülemvõim sunnib peale sallimatute tegude kaudu usutõdedele mittevastavaid korraldusi. See purustab keeristulena maailma paiku, lõhkudes harmooniapitserit.

 

Veel on ilmavalguskoridorides uued energiad lukus, kuid neid avatakse avalikkusele vähehaaval ja peagi hakatakse saatma Maale uuemaid energialaenguid, mis kõrvaldavad teelt kõik rahvahulkade jaoks sobimatu. Nende koosluses on püha maa esindajad koos rahvahõimude esindajatega ja nende kooslustega, kes esindavad eririigilisi koosseise ilmaruumis. Õhus, vees, maal ilmuvad esmased märgid. Järgnev etapp puudutab inimesi, nende hingemeeli ja puutumatusest tulenevaid tõdesid.
Teadke, et kogu headuse võim on avatud neile, kelle südametule valguses on esimesel kohal ARMASTUS ilmamaa vastu. Kestev viha, ebamoraalsus või kaos tuleneb eelkõige oskamatusest luua uusi energeetilisi vorme oma maale nõnda, et maa-ala kaitstus tekiks eelkõige inimestele mõeldes. Mitte ahnusele, võimujaotusele või äritehingutele mõeldes. See on väärilming kodanikele ja rahvahulkadele või vaikiv rahulolu tuntuse säilitamiseks seal, kus Looja varjatud teadmised pole inimsilmadele nähtavas vormis esile tõusnud. Seal eksisteeriv vaikus pigem kahjustab, hävitab, kui loob suurt küllust oma teele. Olge õnnistatud! Olge rahumeelsed! Olge allaheitlikud seal, kus on Looja looming end ilmutanud suure tõena. Allaheitlik tähendab suuremeelsusest tulenevat tänulikkust, rahulolu. Alandlikkus tähendab tänulik olemist maailma asjades, mille võim (heas mõttes) lubab tänulik olla kõiges heas ja usus ettetulevates küsimustes. Saatku kõiki maailma inimesi rahulik aeg!

 

Ainult rahulik meel suudab kainelt mõeldes esindada headust ja varjatud valguses esiletõusnud teooriaid. Need kestavad igavesti, sest nendel on side eelmiste põlvkondade edulugudega, austusega, lojaalsuse ja armastusega. See pole kogu loetelu, rahvahulkade hukkumise hirm peab olema suunitletud headusega seal, kus lootus on kadunud. Ebaõiglus pole muud kui hetkeline väärkäsitlus tõest, kus pole vägivallale toetatud. Õiglustunne süütab rahvamassides tulukesi. Kui õiglus on jalule seatud, loob algav aeg inimrahvale uue alguse märke, et saabuv aeg oleks püha valgusega läidetud. Ruumitunnetuse kaudu avalduvad vajalikud tõed rahvamassidele, kelle koosluses on paika pandud parimad inimesed.

 

Diktatuuriline väljavaade elule hääbub ja esile tõusevad need, kelle südametules helendavad lojaalsusest lähtuvad teod ning algav aeg on tänulikkuse ja pühadusega kaetud aladel harmoonilisem kui kunagi varem. Ülemvõim soosib hirmu ülesehitust, kuid kaastunde alusel leevenduvad nähtused, mis on üles kerkinud Venemaal ja mujal. Palvetage rahvaste heaolu eest ja vajaduse eest, et neid kaitstakse.

 

ARMASTUS tasandi jõuallikana lähtuvad tõed tõusevad esile seal, kus valu varieerub inimkonna kannatuste läbi, pühitsetud maal. Seal saavad uued lootuse seemned külvatud uute tõdede ja väljavaadetega. Veel pole aeg kõike avaldada, kuid üksikasju detailselt saavad avarusväljalises mõõtmes näha need, kel luba selleks olemas. Venemaa kaitseb end inimkaotuste läbi, aga rahva võimu esindajad peavad vastutama tegude eest, milles on kaos tekkinud. Rahva võim tõuseb esile seal, kus võimueliit on allasurutud seisus. Seal algavad uued tõed, mille paljastus on kindlameelselt varjul olnud ja nüüd tulevad muutused. Veel pole aeg kõike teada.

 

Rahvaesindajad paluvad abi, sellest sünnib kaos, mille juured on sügaval umbses koridoride ahelais, kuid suursugune eliit kuhjab segadust riigis, mille saatus on ettemääramatult lahtine ja kõhedusttekitav olnud. Minsk ja Venemaa sõlmivad kokkuleppe, aga rahvarahutused jätkuvad kuni rahva eestkostjad suudavad lahendada probleeme. Tuleb säilitada kaine meel, sest headuse pool on kandev ebaõigluse tasakaalutuse olekus. Me täname!

 

Palu Lillel Gröönimaa avarused läbi tunnetada. Sealt võib alguse saada uus elukorraldus Maal. Oleks vaja stabiliseerida Iirimaa kaguosa, sealne energia on läbipaistmatu valgusega, aga tooniandev kogukonnale. Täname!

 

Lille Lindmäe augustikuus korrastatud paigad: Arhangelsk, Põhja Iirimaa, Põhja Caroliina, Põhja Iisrael, Minsk, Tšeljabinsk ja teised.

Andara Kristallid
Galibriella 31.07.2020

Andara kristallid on suurepärased abivahendid Emakesele Maale ja selle poolt väljaantud toimetustele tuleb õnnistuseks nende kristallide olemasolu ja omandamine. Struktuurselt ei erine see oluliselt teistest kristallvõre esindajatest, kuid struktuuri poolest on sellel eriline võime korda seada asju, mida tulevikus kohandada teie ühiskonna mõõdupuu järgi vaimsetes tegevustes. Kus on ülioluline oma egotsentrilisest keskusest välja tulemine ja stabiliseerib Maa keskkonnaga seoses olevate paikade energeetilisi väärtusi.

 

Inimene, kes omab Andara Kristalli läbimõõduga 5 cm ja enam, sellel on suurem vajadus ja võimalus osaleda vaimsemates tegevustes. Mis on seotud Maa-Ema struktuurse ehituse väljalaskega, eesmärgitähendusega aidata Maa-Ema südamiku koosluses olevaid defekte vältida neis paigus, kus praegu on sõjakolded avatuna Maapealses ruumis avalikkusele näha.

 

Spirituaalses mõttes vajavad need paigad puhastamist, kus on sõda alanud, kestnud juba kuid, aastaid või enamgi veel. Nendes paikades on Looja valgustuse toel võimalik vältida hilisemaid kokkupõrkeid Maa süsteemsete alajaotustega, sest see kristall aitab stabiliseerida Maa energiaväljalisi võnkeid, inimese atmosfäärilise tunnetusvalguse pidevat juurdevoolu Maa südamikust. Energiaväljade toel antakse talle tagasi Maa-Ema õnnistus, kui seda kristalli läbib headuse ja armastuse nivoo tasand, kus pole aeg-ruumilises tähenduses vaja midagi kahetseda ega pole vaja armastusküllaseid hetki läbida tunnetusruumis.

 

Kus armastuskülluses on kõik võimalik ja lubatud, täiustada Maa energeetilist lävendit nendes paigus, kus Maa energeetikat toetab Andara kristallide võrgu ülemise osa läbitavusel saavutatud ülim eesmärgiline tähendus. Sellel on Looja loomingu valguses sündinud ülevamad teod, teguviisid.
Tingimuslikul moel on see äraandmiseks mõeldud kristall kinkimiseks ja pühitsus ornamentikaga kaetud aladel väga oluline kristall. Absoluuttõed tulevad selle kaudu esile, avalduvad vormilises väljanägemises või viisil, mis ulatuvad Maa sisemusliku poole trajektoorilisse liikumisse ja sealt avalduvad mitmesugused nähtused omakorda maapinnale, kus elavad inimesed, elusorganismid, elusolendid ja hingetasandi valgused.

 

Kes omab seda kristalli, sellel on õigus tegeleda vaimsete tegevustega. Ülivõrdelises tähenduses tähendab see koostööd Jumalike olevushingedega, telepaatia, esile tõuseb telepaatiline mälu. Kogemuslikud pooled avalduvad ridamisi, et inimene saavutaks täiuslikkuse. Selle eseme kandmisel avalduvad tõed on üliolulised neile, kes seda kristalli kasutavad. Sellel on väga kõrge, üliinimliku tähendusega võngete süsteemne jada, mida mööda energiad liiguvad. Hoopis teistmoodi, kui Maa ühiskonnas seda väärtustatud. Kristallina kannab see endas mõjuvõimsat lähenemisviisi oma teadvuslikule poolele. See kannab endas üliinimlikku tähendust.

 

Armastuslävendi valgust läites, annab isikule kõrgeimad vaimuomadused, mida tuleb kasutada hästi. See on väga vajalik. Rohkem ei pea sellest praegu teadma. Tal on ka tervistavad omadused. Teine kord antakse rohkem juurde.

Galibriella 31.07.2020
Esimesel juunil (1.06.20) aktiveeritud energiaväljalised võnked olid üliolulised Maakerale, sest nende kaudu aktiveeriti uusi ilmamaale sobivaid energiaväljalisi võnkeid.

 

Siin mõeldakse Pirita Kristalltempli loomist ja aktiveerimist. See algas tegelikult 29.mail ja jätkus ka juuni alguses.

 

Nende energiate kaasajastatus määrab tsiviliseeritud ühiskonna toimimise järgnevatel kuudel, aastate jooksul ja sellest tulenevad teod, teguviisid äratavad maakera südamikus olevad energiaväljalised võnked, et saaksite paremini edasi minna selles ajavööndis, kus elate ja toimetate, et teie ümber oleks rahu, rõõm, tänulikkus.

Avasüli võetakse vastu teie palvetunnetuslikul teel edastatud energiaväljalised võnked, mis saadavad maakera valgustatud punktijaotustesse üha uusi sõnumeid. Energiaväljalised toetused, ilmingud, nähtused avalduvad maakerale hiljemalt teisel veebruaril 2021 (02.02.2021).

Palvetunnetuslikul teel mõeldakse siin nii palvete kui ühismeditatsioonide abil.

 

Teie Maa ühiskonnas moodustatakse ilminguline nähtus, arhitektuursed leiud toetavad selle mõistmist, arusaamist, mille väljundiks olete teie ise.

Ühispalvete ja meditatsioonidega avaldate tänu Maakera ühisjõududele, kes pole silmaga kõigile nähtavad, kuid ometi tunnetuslikul teel avalduvad teadmised katavad maakera valgusilmingutega, mille täiustatud vormiline tunnetusruum hakkab heledamalt läiget andma inimkonnale ja suurtööstuses toimuvad ümberpaigutused.

 

Maakera vööndist allapoole suunatud energiaväljad laevad inimtööstuslike harude koostoimimist ja saastatus väheneb, toimuvad inimlikud ümberkehastumised.

Ilmalike vahenduste kaasabil antakse Emakesele Maale tagasi üldorientiirid, mis taastavad inimeste tervist kui ka igapäevaseid ilmingulisi nähtusi, seoses tegevtööstuslike harudega, mis suunavad energiat maast väljapoole ulatuvatesse vöönditesse, sfäärilistesse paikadesse nagu Ema-Maa jahutamine energeetilisel tasandil.

Ilmalike vahenduste kaasabil mõeldakse inimeste ühismeditatsioone ja palveid.
Ilmingulised nähtused mõeldakse inimeste tegevuste tulemusi.

 

Väljundina avaldub uustehnilises määratluses, uute projektidega, mis panevad ilmingulised paikkonnad pöörlema uute energiaväljadega, mille kasulikkus Maale hakkab ilmnema erinevatele põlvkondadele kui ka abistatakse uusilmalisi nähtusi. Nendega hakatakse tootma uusühiskonna ilmingulist nähtust, mis hakkab laadima energiaväljade kaudu tulenevate tõdede kaasabil inimühiskonna alustõdesid. Selle kaasabil luuakse ümber maakera, alumistest vöönditest alates, kaitsekiht, mis aitab Maal ennast ümber pöörata turvaliselt nendesse paikadesse, mis on elu enda koosluses vältimatuna teie teele saadetud.

 

Uusilmaliste nähtuste all mõeldakse Kuldajastu nähtusi.
Kaitsekihi all mõeldakse kõrgemate võnkesagedustega energiatest koosnevat kaitsekihti.

 

Elamiskülluslikus ruumis hakkavad end ilmamaa rahvastele ilmutama uued vormingulised nähtused. Nende koosluses on heade kavatsustega planetaarühiskonna liikmeid kui ka võib kohati, ilmutuslikul viisil näha neid, kes pole oodatud Maainimeste ilmalikku ruumi, silmaga nähtavasse ruumitunnetusse.

Ilmamaa rahvaste all mõeldakse Maa elanikke.
Heade kavatsustega planetaarühiskonna liikmetena mõeldakse teiste tsivilisatsioonide liikmeid.
Need kes pole oodatud Maainimeste ilmalikku ruumi on mõeldud need, kes on valinud teise tee peale valguse.

 

Kus on nende avalduvad tõed väljundina tekitanud hirmutavaid episoode, mineviku varjukülgedega seoses, kuid hakanud andma ka uusi põlvkonnalisi nähtusi, mille kaasabil aidatakse Maa ühiskonnal areneda viisil, mis soodustab Maa arengut, kuid külvab ka inimeste hingeteedele palju ülemäärast abitust, kahtlusi. Toidab nende väärarusaamisi eliitrahvaste süstemaatilistest kohtumistest Maakera sfäärilises ruumis, kui nõustatakse Maa rahvaid paremini omavahel läbi saama, kui seda siiani on tehtud, sest Maa ühiskond vajab praegu tolerantset lähenemist.

 

Ilmamaa avarusväljaliste võngete vastuvõtmiseks tuleb esmalt paika seada tähtsuse järjekord. Ilmingulised nähtused peavad saama, tõekspidamiste suuruses, ülioluliseks, sest ajaarvamise ruumis ei ole mõõdetamatuid alasid, mis hakkaksid tootma energiat vääringuliste ringkondade kaasabil.

Ilmamaa avarusväljaliste võngete vastuvõtmiseks mõeldakse Kuldajastu kõrgete sageduste vastuvõtmist.
Ajaarvamise ruumis ehk aegruumis.

 

Vaimse etapi kordumisel ei ole vaja karta ilmalikke võimujaotusi, kes sunnivad inimesi kodust lahkuma, vaid neile antakse armu ka pinnapealsetes jaotustes.

Vaimse etapi kordumisel ehk Kuldajastul.

Kus ühisaegruumiline väljundviis lubab inimestel hakata suhtlema maaväliste objektidega kui ka infotöötluse alusel saadakse peatselt kontakti esimeste asukatega, kes siia teie maailma toodi just võõrliikide kaudu.

 

Kus Maa südamikku kaitsesid mitte maailma inimesed, vaid võõrliigid jaotusid mitmesse ajasfäärilisse ruumitunnetusse, mille kaaslusel avatakse portaale, täheväravaid ka tänasel ajahetkel.
Teie Maa sisemustuum vajab väga läbinähtavaid jõuilminguid, et te saaksite turvaliselt elada. Maakera sisemuses toodetavate jõuallikate kaasabil, jõuornamentikate toel ilmnevate kaaslustega antakse Maakerale tagasi vahendid, mis aitavad inimkonnal säilitada seda ruumi, ajalist, vääringulist ruumitunnetust, mis hakkab nüüd looma uusi energeetilisi, lahendmääratluse teel avalduvaid vorme.
Kui ka tõdemusi, mis aitavad Maa südamikust välja tuua ebavajalikud kiirgusnähud, mille kaaslusel inimene suudab end kokku võtta ja stabiliseerib end ühendjõudude kaasabil.

Ühendjõudude ehk valgusjõudude kaasabil.

 

Ilmalikud nähtused alluvad loodusseadustele, kus pole vaja ilmaruumi tunnetusvääringuta toimetada, vaid tuleb etapiviisiliselt luua kaitse ilmamaa kodanikele.

Rahvamassidele antakse ilmamaa koridorides liikumiseks uued kriteeriumid, millega antakse uusi võimalusi.

Uustööstusliku arenguna, tsiviliseeritud väljundiga , tuuakse kosmose energeetiliste väljundite kaudu Maale uusi lahendusi, millega seostuvad eelkõige Plejaadlaste energiaväljadega seotud, ruumilises jaotuses, otseteed, võimalused jagada Maa ühiskonna sfäärilist ringi, jaotust tundmatute objektidega.

Uustööstusliku arenguna mõeldakse muuhulgas uusi tehnoloogiad, nt. vaba energia jpt

 

Subjektilised nähtused avalduvad teatud ringkondadele ilminguna Maa tunnetuslikus alas, väljundruumis. Ka praegu suheldakse maaväliste erinevate eluvormidega, telepaatilise nõustamise kaudu avalduvad tõed on aidanud Maakera ülesoojenemist stabiliseerida, kuid Maakera sisemustuum peab jahutama ka Maakera väliseid struktuurseid nähtusi, millele pole vaja läheneda ilmalike tõekspidamiste kaudu.

Ilmalike tõekspidamiste kaudu ehk läbi tavapärase mõtlemise

 

Uute avaldumisvormingute kaasabil aidatakse Maa sisemusenergiat. Tõstvad energeetilised alusvormid tajuvad inimeste ebakindlusest tulenevate tegude kaudu avalduvaid emotsioonide pahvakuid, mis ladestuvad Maa sisemustuumikule.

Varjatult moodustub seal energia, mis suurendab inimeste ebakindlust, kuid avarusväljundina aidatakse teil pinnajaotusest koguda keemilisi ühendeid, mille koosluses avastatakse palju uusi elemente, millega valmistatakse uusi ebamaiseid leiutisi. Ebamaised leiutised tulevad maapinnalt, maa alt avalikuks kuna maapind ei suuda taluda enam Maakera jaotuses põlevate energiakehade valgustamata alasid. Mille osanikud on salvestanud Maa eri paigus varasemaid kogemusi, mis lahvatavad leegina põlema Maa alumistes sfäärides, tundeelementidena inimsüdamete valguses.

 

On vaja äratada Maa-Ema südamevalguses toidetud energeetiliste eluvormide säilmed, Maa tuleb puhastada eri paigus, sest ligipääs nendele liikiderohkustele on häiritud olnud. Maakera vajab stabiliseerimist, just inimvormide enda poolt leiutatud vahendite moodustumisel maapõue, kus säilitatakse tuumaenergeetika osakestel põhinevaid ladestusi, mis suunavad energia tagasi Maa peale ja sealt inimestele.

 

Avakosmosesse jõuavad need energiaväljad ainult plahvatuste toel, kus pole enam vaja stabiliseerida Maad, vaid on vaja otseselt kaitsta Maa, Ema-Maa lävendit, valgust, kus on alguse saanud elav, seda kaitsta, seda saab kaitsta.

Nii inimesed kui vormilised nähtused kisuvad maapealse katki, kus on peidus tohutud aarded kui ka inimeste kätetöö viljad, mis avalduvad ennekõike maa-alustes koobastikes, kust pole veel avastusi pinna peale jõudnud. Need hakkavad nüüd nähtavale tulema.

 

See aeg pole veel täielikult avanenud, aga olge valmis selleks, et Maapealsed ühiskonnad hakkavad uuenema, uuendama teaduslikke mõisteid. Eluvormilised nähtused, liigid jaotuvad erirassilistesse koostistesse, kuid eluvorm kui inimene täiustub Looja enda loomingu ajendil, abil, aga inimene peab suunama kogu oma tähelepanu tuuma projektidele, mis laiuvad maapõues kui ka ilmavöötme aladel, kus pole inimtegevust, on kõrb või laiuvad alad. Neisse tuleb tähelepanelikult, hoolikalt suhtuda, sest maapinna varjus võivad toimuda äkilised muutused, mida varjatakse ja mis võivad muuta Maa elu kõlbmatuks.

 

Paikades, kus on ka tuumajäätmeid ladustatud, hoitud, päevavalgele toodud. See pole enam mäng suurriikide vahel, vaid on ilmamaa avaruste kaitsmisel ülioluline. On loodud programmiline ühisdeklaratsioon, mis lubab maavälistel olenditel, liikidel, rassidel põhjendamatult sekkuda linnriikidesse ja aladele, kus inimene tegutseb. Kui tuumajäätmed ohustavad kogu Maakera sisetuumikut ja sellest avalduvaid nähtusi, hakatakse üha enam Maaväliselt kontrollima ja vahele segama seal, kus Universumi käsitlusteemad ohustavad eelkõige Maad kui elavat objekti. Seda kaitstakse, sest maavälisel orbiidil pole vaja vastutust võtta inimestel, vaid Looja enda poolt saadetud eluvormidel õnnestub aidata inimestel tarkusteni jõuda.

Programmiline ühisdeklaratsioon toimib Galaktika koodeksi põhimõtete järgi. Galaktika koodeksit saab eraldi lugeda. Kliki siin…

 

Ettetulevate raskuste toel arendada teadusvaldkonda kui ka tehnilist poolt nõnda, et Maakera kaitstus, loodushoid kui ka inimliikide säilitamine maakera sisemuses ja välisel küljel oleks tolerantsuse printsiibist lähtuv, kaitstes ilmaruumi avarusväljades esinevaid ebakõlalisi, kooslusest tulenevaid võnkejaotusi.

Samuti stabiliseeritakse Maa ülemvõimu eliidijaotumisest tulenevaid kooslusi. Sünnimomendist peale hakatakse looma tõekspidamisi ja arusaamasid Maast. Inimene pole loodud ilmalikule Maakerale selga pöörama, sest ainuisikuliselt ei suuda Maakera ühislooming avalduda, vaid koostöö vili suudab anda tagasi Maakera tuumikule vajalikud energiad, mis aitavad säilitada, Maa pühasid eesmärke järgides, kooslust tsiviliseeritud ühiskonnas, kui ka selle vormilistes nähtustes esinevates liigijaotustes kui rassilistes väljundites.

 

Inimühiskonna loomisel ettetulevate raskuste ületamiseks peab inimene ise ületama kõik takistused oma teel, tolerantsuse printsiibil lähtuvate tõdede toel, kus armastusilmingud katavad maapinna jaotusi kui ka ilmaliku ruumi valguslävendit. Mille kaaslusel saab inimene end täiustada, loomingulise tõe avaldumisvormidega luua uusi atmosfäärilisi kooslusi, ilmamaa sügavikes ettetulevate kohtade valgustatud ruumis kui ka maa peal avalduvates vormilistes nähtustes.

 

Mille ühine väljund võiks ilmamaale kajastuda ühisdeklaratsiooni avaldusena esitatud loosungina: „Hoidkem Maad ja selle rahvast! Hoidkem loodusseadustest tulenevaid ilminguid kui püha kolmikilmingu tõdemusi, mis aitavad Maa keskkonnal elada, hoida üksteist ja paikkonniti avalduvaid ilusaid, tähelepanuväärseid loodusilminguid, millest avalduvad tõed aitavad arendada koostööd ilmaruumis, kui ka rahuloleva mõistusega sünnitada uusi teadmisi neile, kes alles sünnivad Maale Looja loomingu algena. Olge pühitsetud, olge hoitud, olge armastatud!

Ühisdeklaratsiooni all mõeldakse ühismeditatsioone.

 

Jälgige tolerantsus printsiibil ettetulevate raskuste vältimisel tehtavate tegude kordamist ilmamaa sügavustes, hingekoridorides kui ka ilmingutes, nähtustes, nähtuses nimega Maa. Kus ei ole lubatud säilitada ja hoida tuumaenergiate kooslusest sündivaid jõukatsumisi omavahelistes ühiskonna kihilistes ruumijaotustes kui ka pinnapealseid vormilisi tunnetuselemente kasutades.

 

On lubatud vaid elul tolerantsusprintsiibil jätkuda, et oleksite õnnelikud Maa keskkonnas, kus te olete sündinud, kasvanud, arendanud oma mõttekäiku. Sellest lähtuvalt hoolige oma ümbruskonnast kui ka välisest ja sisemusest tulenevate tegude määramatut jõudu kasutades. Säilitage headus inimkonna vormilistes nähtustes kui ka enesetäiendus protsessilises lähenemises. Hoidke maavarasid, mida kasutage ilma kurjuse elementideta. Hoidke maavarasid, selle säästlikku tarbimist!“

 

„Palvetage, et Jumala valguses sünniksid tõdemused, mis aitaksid Maa avarusi. Ma palun jätkata teil igapäeva tegemisi omal moel, kuid teid saatvad valgusornamentikaga kaetud alad on väga helendama, lõkkele löönud neis paigus, kus te olete valguskolmnurgad üles seadnud. Lille, Sina oled seadnud valguskolmnurgad üles ja neis paigus on hakanud valgus voogama erilise helendava jõuga. Nendes paikades toimub imepäraseid muutusi.

Ma palun teil hakata tööle ka maaväliste, end energiakogumitena esitlenud, väljatunnetustega, kes saadavad Maa elanikkonda uude ajastusse uute võngetega. Läbivad energiatunnetuslikud alad avanevad seal, kus Plejaadlased on pannud helkima, võbelema, voogama energiaväljalised laengud, mis aktiveerivad Lille Sinu enda tegevuste najal loodud infovõrgu alusel tehtavate tööde, toimetustega esile tõusnud paikades.

 

Me teame kohti, kus oled valguskolmnurgad ja valgussambad üles seadnud. Nüüd on vaja seada üles valguskolmurgad ja valgussambad Arhangelski ümbrusse ja Tšeljabinski aladele. Väga on vaja, et Lille stabiliseeriks seda ala.

Arhangelski vööndis liiguvad ebamaised olevushinged, kes paluvad Lille Lindmäe abi selle paiga taaskasutamisvõimaluste aktiveerimisega. Ema-Maa energiad seostuvad selle ala jaotustega. See ala on iidsel ajal väga püha olnud, on ka praegu. Teatud ringkondades pühitsetakse maad kui Ema-Maa lävendivalguse kandjat.

 

Tšeljabinski õhuruumis toimub midagi veidrat, kuid palume, et Sa aitaksid ja vaataksid üle paigad: Arhangelsk ja Tšeljabinsk on väga olulised. Rahvarahutused võivad Venemaal toimuda. Selle ärahoidmiseks oleks vajalik Lille Sinul aktiveerida mõned paigad.
Valguskolmnurgana palume panna pöörlema energiaväljad Arhangelski piirkonnas ja Tšeljabinskis palume mitte aktiveerida neid kohti, mis on tunnetuslikult eelajaloolise tähtsusega paikades aktiveerumas. Palume panna neisse paikadesse valguskolmnurgad, mis on eelpool nimetatud, paikkonniti avaldunud vormilised nähtused ülestõusnud.

 

Kus on energiaväli, mille jaotuses, jaotustes pole võimalik uuendusi enne tuua, kui Sina Lille Lindmäe oled need aktiveerinud oma valgussädelustega. Paiga energiad tõstnud vajalikule kõrgusele, mille läbimõõt lubab, laseb selgineda, negatiivsetel energiaväljalistel võngetel lahustuda. Aeg-ruumilise nähtusena võimaldab toota uusi energiaid Maale kui ka selle vormiliste nähtuste avaldumisviisidele mõeldud ruumitunnetustele.

 

Põhja-Iirimaa tuleb üle vaadata, sest seal laiuvad ebamaised olevushinged katavad maa-ala, mille pöördepunkt lubab end esitledes teadvustada teadvusväljalises ruumis kui uusdimensioonilist nähtust. Veel pole aeg kõike teada.

Veel palume üle vaadata paigad Ida-Virumaal, kalmekohtade avalikuks tulemiseks on põhjus-seos-tagajärg. Moondatud energiaväljalised võnked asuvad maa sisemuses. Kohtla-Järve piirkonniti laiuvatel aladel on vaja suurendada energiaväljalist kooslust, sest sinna peidetud anomaalsed nähtused võivad aktiveerituna kahjustada inimeste elukoldeid, kui maa energiad käivituvad pahempoolselt selle maa-ala ulatuslikus vööndis. Palume nimetatud kohad üle vaadata ja aktiveerida need ilmutuslikud kohad uute energiaväljaliste võngetega, mille absoluutteaduslik meetod on minetanud, ajaarvamisega seotud paikades, kus veel pole aeg tõdesid kuulata, vaid on aeg parandada energiaid nende paikade läheduses, vööndis asuvate riigiliste tähistega märgitud kohtades. Palun panna Kohtla-Järvele üks helesinine ja kollane piilar.

 

Pirita kloostri õu – hiilgavate valgusläidete all. Tundmatu energiavälja toel on avatud portaalide läheduses hõbevalge olevus, hing, kes tahab Sinuga kontakti saada. Seal on alati ka valvurid, abilised olemas ja neid saadavad kogukonna liikmed, keda aitavad infovälja töötluse kaudu paljud olevushinged. Nende saatjad on pannud tähele Sinu entusiastlikku lähenemisviisi. Sa, Galibriella, peaksid veel Lille Lindmäele ütlema, et ta enda valguskeha on laienenud ülivõimete tasandile, kuid nüüd saab ta hakata tegutsema mitte ainult inimkonna tasandil, vaid ka ülitähenduslikus mõttes, Plejaadlaste ja teiste täheolevus hingedega otsekäsitluses olla, avada portaale, mis laiuvad Lähis-Ida vööndites ja selle läheduses. Aktuaalsed teemakäsitlused seostuvad sellega, mis Põhja-Venemaal toimumas või on toimunud.

 

Me täname. Aamen. Need olid teated Lille Lindmäele. Oleme Plejaadlaste esindajaisikud Hermiine ja Efremiin.
Galibriella, Sa peaksid veel Lille Lindmäele ütlema: „Tänavu on olnud väga töömahukas aeg, kuid selle tulemus võib määrata inimkonna saatust ja sellest tulenevad teod on usaldusväärsed ja just neile mõeldud, kellega ta on koostööd teinud.“

 

Plejaadlased andsid selle teate Lillele ja Priidule, koos Plejaadlaste esindajate ja ingelliku maailma esindusisikulise koosseisu liikmetega. Me täname! Me paneme tähele teie igapäeva elulisi märgilisi märguandeid. Me täname ka palvete eest, mis on meile antud ja mille vajalikkus Maale on ülioluline. Me täname! Aamen.

 

Ütle veel Lille Lindmäele, et Tema saatjaskond on lojaalne olnud, kuid vähesel määral hakkavad nad looma uusi ühiskonna struktuurseid alustalasid, millele koonduvad kõik teised. Kelle tähelepanu on juba koondunud nendele tegemistele, millele Sina Galibriella oled viidanud ja mille ühisvõrgus Lille Lindmäe koos oma kaaskondlastega olete tähelepanu pööranud ja aidanud Maa-Emakesel toime tulla selle olukorra tõsidusega, milles te nüüd hetkel, selles ajas, viibite ja olete. Me täname! Aamen.

 

Sa peaksid Lille Lindmäele veel ütlema, et Lille on väga osav energiate valdaja. Ta saab kõigega väga hästi hakkama, mis ta ette võtab. See on väga suur anne Tema sees ja see aitab ka Teda Tema edaspidistel töötegemistel. Tuleb väga kasuks see, mida Ta teeb, inimkonnale mõeldes valgustab maailma oma eriliste energiaväljadega ja annab tagasi Maale jõu, mida maapind praegu väga vajab. Täname Lille Lindmäed Tema tegemiste eest ja valgustagu Ta ikka Maad edaspidisel ajal, et maailm saaks kesta. Suurte õpetlastega energiad on Maa poole teel, sellest kulgeb tulevik … tarkustes. Täname! Aamen.

Universumi info kanalaldaja Galibriella 23.05.2020
Galibriella, Sa peaksid helistama Lille Lindmäele ja teada andma, et Iirimaa tuleb üle vaadata veel kord, sest tumedad jõuväljad kisuvad maha energeetilisi jõuvälju, mida olete Universumi saadikutena energeetiliselt laadinud. Me täname! Aamen.
Anna palun kiiresti info edasi, sellega on väga kiire. Me täname! Aamen. Infovälja saadikutena andsid infot Plejaadlaste esindusisikud energiakehadena, valgussaadikutena Efremiin ja Hermiine koos ingelliku maailma saadikute, valvuritega.
Anna palun koheselt see info Lille Lindmäele ja Priidule. Ütle, et on vaja aktiveerida veel üks paik Eestimaa pinnal. Pirita kloostri õuealal on mahavaikitud energiaväljade toel elavnemas tugisammas, kus vaimumaailma esindajad, valguse olendid, puhtama energia esindajad on avamas Eestimaal valguskolmnurga sarnast valgussammast, mille energiaväli lubab Eestimaale, pühade Pirita kloostri energiate toel avada uut energiavälja, mida hakatakse looma seoses uue energialaine aktiveerimisega, mille kaudu Sina Lille saad ühendust, tugisamba kaudu, uudse laengu äratajana nendega, kes loovad uut energiavälja ilmasammast. Püha kolmainsuse energiavälja toel saabuvad selle abil uudsed lahendused Eestimaale, kui ka avatakse portaale, ilmasambaid üle kogu ilmamaa, kus juba on aktiveeritud uudse energia kanaleid. On oluline see toetav energiaväli aktiveerida enne esimest juunit 2020 aastal. Me täname! Aamen.
Helista Lillele ja edasta palve, sest nende paikadega on ilmamaa avarustes kiire. Veel pole aeg kõike teada, palun aktiveerida Pirita kloostri õueala, hoov Eestimaa pinnal ja üle vaadata Iirimaa! Me täname! Aamen.

Lille 31.05.2020
Pirita kloostrivaremete õueala aktiveerisin 28-29 mail.2020. Sama aasta veebruaris sain ülesande valida Eestis Tallinna ümbruses veekogu, kuhu tuleb ehitada vaimne kristalltempel. Helsingis on Soome jaoks vaimne kristalltempel Töölö lahes.
Valisin Eesti vaimse kristalltempli asukohaks Pirita jõe ala, mis on paadisadama juures, keset jõge. Vaimse kristalltempli loomine toimus 29-30. mail ja aktiveerimine juuni alguses 2020. a.
Selle asukoha valisin seetõttu, et Pirita klooster asub kahe ley liini ristumiskoha juures ja aktiveeritud on ka kloostri õueala energiad. Koos Kristalltempli energiatega moodustus võimas jõupaik.
Sinikka Sihvonen: „Jõgi on hea paik Kristalltemplile, sest voolav vesi kannab infot kaugele.“
Luule Puusepp 30.05.2020 Kristalltemplist: „Näen seal tugevaid hõbedasi kirkaid energiakiiri!“
Galibriella 30.05.2020. „Vaimsest Kristalltemplist kiirgub võimsalt hõbedasädemelisi energiaid, see koht on väga hea. Templi ehitamine oli mitmedimensiooniline lähenemine. See Kristalltempel seostub Lemuurlaste ja Atlantise aja energiatega. Seal on samad energiaväljalised võnked, mis on ülikõrged Eestimaale. Miskitmoodi on need energiad nüüd seotud paljude paikadega maailmas, eriline side on neil Uus-Meremaaga ja polaaraladega. Eestimaa lääne ja kaguosa vajab neid energiaid rohkem, idaosa natuke vähem.
Esmatähtis oli kristalli energia tööle saada just seal, kus sina Lille energiatevoolu liigutasid. Kristalltempli ehitamisel aitasid Sind Täheväravate valvurid. Aktiveeri veel üks paik seal lähedal, leiad selle väikese paiga kuni 500 meetri kaugusel templist, see on oluline. (Aktiveerisin kohe).
Väga hele energia kiirgab avakosmosesse ja ka Maa sügavustesse. Sellest pühast paigast on väga vajalik teavitada teie maa inimesi. Vanad inimesed elavad olemasolevates energiates. Pirita uusi energiaid vajavad eriti noored, lapsed, veel sündimata lapsed ja arenguetapilised paigad.
Lille, need paigad, mida Sina oled varem aktiveerinud, hakkavad nüüd toimima maa tasanditel, vees, õhus, kogu ilmamaa hakkab kiirgama.
Sind tänatakse! Tänatakse ka Luulet, eriti tänab Sind Luule saatja – helesinise valguse omanik, kes tervitab Sind, tänab ja palub, et oleksid armas inimene edasi! Sinu teguviisid on saatnud Sind ja Luulet eesmärgiga luua kuldset ajastut ja selle loomingulist avaldumisviisi. See on väga tähenduslik teile ja kogu maailmale. Luule saatja on Indiaga seotud olevus.
Kaika Laine tahab Lillega kohtuda hingetasandil. Tal on Luulega kontakt olemas. Kontakt on ka Lillega, kuid Luulega on kontakt tugevam. Laine ütles kaks korda, et tema järgija ei pea kokkulepetest kinni. Kaika Laine hingetasandi avarusväljad on tänutundega avatud Luulele ja Lillele, vaid valitud saavad kontakti.
Varsti antakse Pirita kohta täpsemaid teateid.“

Erkki Tuomala Pirita Vaimsest Kristalltemplist 3.06.2020
Pirita ja Töölö kristalltemplid on eriti, väga lähedased teineteisele, kuigi see Pirita tempel on veelgi natuke kinni ja Töölö tempel on avatum. Ürita veel korra vaadata, mida saad teha sellele Pirita templile, sest seda oleks tarvis vähe rohkem avada, et mõlemad oleksid samamoodi avatuna väga kirkad ja väga suured valgusallikad. Nii, sind vajatakse edaspidigi aitama ja parandama neid valguse ja energia lätteid.
Armastan sinu tehtud tööd Lille. Kes ma olen? Olen Isa ja Looja.
Lille: tegelesin templi täiendava avamisega 4.06.2020

Erkki Tuomala 12.06.2020
Mis puudutab Kristalltemplit ja selle puhastamist-avamist- aktiveerimist, siis võin teatada, et sinna on asetunud nüüd suurepärasel viisil kirkusest uus ruum ja tempel särab valgusest. See on praegu täiesti teistsuguses olukorras kui pärast esimest muutuse tegemist või valguse siirdamist. Rõõmustage, sest olete kõik Looja saadikud eriti kauni kirkuse sees.
Kes Mina olen? Vastan, olen üks Erkki osa ehk Poeg ehk Elu Poeg, kellele on nimeks antud Erkki.