Algupärane Meie Isa palve

 

Koopia algupärasest Meie Isa palvest, mis on kirjutatud valgesse marmorkivisse Jeruusalemmas Õlimäel  sellisel kujul, kui Joosua seda lausus. Palve on otsetõlge (ilma kiriku mõjutuseta) ja osutab kui kaunis, sügavamõtteline ja tõepärane see Joosua palve on. Palve on tõlgitud Aramea keelest, mis on Mesopotaamia algupärane keel, mida piirkonna külades räägiti 600. aastal eKr.

 

 

 

Isa-Ema,
Elu Hingus,
Heli Läte,
Sõnatu Tegevus,
Kosmose Looja!

 

Anna valgusel särada sees, keskel ja väljas, et võiksime seda kasutada tulusalt.

 

Aita meid teed kulgedes hingata vaid Sinust kiirgavat tunnet.

 

Luba meil käia samas taktis Sinuga, et liiguksime kui Kuningad ja Kuningannad kõikidega koos.

 

Luba meil sisimas tunda Maa Vaimu, sest sel viisil hakkame tundma kõiges olevat Tarkust.

Ära luba maiste asjade välimusel ja pealiskaudsusel meid petta, vaid vabasta meid kõigest, mis takistab kasvamist.

 

Ära luba meil unustada, et Sina oled maailma Võim ja Au, alati uuenev Laul, mis kaunistab kõike.

Olgu Sinu armastus seal, kus sünnib tegevus.

Nii olgu! Aamen

Jeesuse poolt Edgar Cayce’ i kaudu antud

 

Meie Isa Palve

Meie Isa, kes Sa oled kõikjal,

Sinu riik tulgu

Sinu tahtmine sündigu

Nii taevas kui ka maapeal

Anna meile meie igapäevased tarbed

Anna meile andeks meie eksimused

Nagu meie andeks anname neile,

Kes on meie vastu eksinud

Ole meie õpetaja rasketel aegadel,

Kaoses ja kiusatustes

Juhata meid vagaduse radadele

Sinu nimel

Aamen