Teema: Dimensioonid

Teema: Dimensioonid

[pt_view id=”4d00d0bai6″]

– Mis on dimensioonid
– Miks on dimensioonid olulised
– Mida see meile annab

 

Dimensioonid ei ole paigad ega asukohad. Need on teadlikkuse tasemed, mis vibreerivad teatud sagedustel. Olemas on rohkesti dimensioone. Neljas ja viies dimensioon on lihtsalt kõrgemad, kui see, milles oleme siiani elanud. Ülestõus kõrgematesse dimensioonidesse jätkub ka siis, kui oleme jõudnud viiendasse. Iga järgnev dimensioon vibreerib kõrgemal tasemel kui eelnev. Igas kõrgemas dimensioonis on laiem ja selgem reaalsuse perspektiiv, kõrgem tase teadvusest. Kogeme rohkem vabadust, suuremat võimu ja rohkem võimalusi reaalsuse loomisel.

Selleks, et kogeda kõrgemat dimensiooni, peame vibreerima sellega sarnasel tasemel. Nihe ühest teadlikkuse tasemest kõrgemale tähendab sellel püsima jäämist, ilma, et meid tagasi tõmmataks.

Inimesed on multidimensionaalsed olendid, kes koosnevad mitmest osast ja omavad ühendust mitme dimensiooniga.

Füüsilisi dimensioone on esimesest kuni üheksandani. Peale üheksandat on veel mitmeid, aga need ei ole enam füüsilised vaid pigem teadlikkuse dimensioonid. Esimesest dimensioonist allapoole jäävad mateeria dimensioonid. Nende madalamate dimensioonide mateeria on korrapäratu, see pole veel füüsilist kuju võtnud. Nendes üheksas dimensioonis annab mateeriale kuju teadlikkus. Teadlikkus loob seal madalamate dimensioonide energiast universumeid ja olendeid.

Mida aeglasem on mateeria vibratsioon, seda tihedam on dimensiooni füüsilisus.

Inimene on teadvuse olend, mis ületab kõiki dimensioone ja kes on inkarneerunud lühikeseks ajaks inimkehasse. Järgmine inkarnatsioon võib samuti olla siin või hoopis kõrgemas dimensioonis, võib olla ka madalamas dimensioonis ja ta võib ka üldse mitte inkarneeruda. Mõte on selles, et kõrgem dimensioon ei tähenda koheselt paremat, see on lihtsalt teine koht kuhu inkarneeruda ja see pakub ka teistsugust kogemust.

Sa oled tohutult suur teadvus, mis omab võimu, et luua kõike, mida soovid ja sa omad külgi, mis on samaaegselt mitmes dimensioonis. Siia oled sa kaasa võtnud vaid osa endast ja suure osa teadvusest jätsid sa maha dimensioonidesse, mis on üheksandast kõrgemal.

Selleks, et kogeda neid uusi seisundeid, peame arendama enda võimeid. Tugevad uskumused reaalsusest hoiavad tagasi avastusi kohtadest, mis on väljaspool meie taju ja meeli…